altmarius

cultură şi spiritualitate

UN PREOT ERUDIT ȘI UN HARNIC CERCETĂTOR AL CULTURII ROMÂNEȘTI

PR. ACAD. NICOLAE M. POPESCU (1881-1963)

PR. ACAD. NICOLAE M. POPESCU (1881-1963)

UN PREOT ERUDIT ȘI UN HARNIC CERCETĂTOR AL CULTURII ROMÂNEȘTI

http://bibsinod.ro/noutati/evenimente/pr-acad-nicolae-m-popescu-188...

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului academician Niculae M. Popescu, un istoric însemnat al Bisericii noastre.

Născut în anul 1881 în Dâmbovicioara (Titu), într-o familie cu o îndelungată tradiție preoțească, a urmat pe rând, cursurile Seminarului Nifon (1893-1902), ale Facultății de Teologie din București (licențiat în 1907) și pe cele ale Facultății de Filologie clasică din București (licențiat în 1908), obținând doctoratul în istorie la Universitatea din Viena (1913).

A fost numit diacon la Mănăstirea Zamfira (1908-1910), la Capela Ortodoxă Română din Viena (1910-1913), la biserica Cotroceni (1913-1920), director al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei (1919-1923), preot la bisericile Schitul Măgureanu  (1920-1926) și Bradu-Boteanu (1926-1933), director al Seminarului Nifon (1923-1924), iar în 1922, la recomandarea lui N. Iorga  a devenit profesor titular la catedra de istorie a Bisericii la Facultatea de Teologie din București (1922-1946).

La propunerea istoricului N. Iorga, pr. Nicolae M. Popescu a fost ales în 1920, membru corespondent al Academiei Române, iar în 1923 membru titular, în locul istoricului D. Onciul. Pentru câțiva ani a îndeplinit și funcția de vicepreşedinte al Academiei Române (30 mai 1939-1 iunie 1943).

Între anii 1931-1939 a ocupat postul de Secretar general al Ministerului Cultelor, iar între anii 1932-1940 a fost profesor de Religie la o clasă specială, organizată pentru viitorul rege Mihai  cu care a păstrat o vie legătură.

În 1928, Preotul Nicolae M. Popescu a fost ales preşedinte al Societăţii corale Carmen, prestigioasă formație muzicală înființată de D.G. Kiriac.

De-a lungul vremii, pr. Nicolae M. Popescu a publicat în revistele Bisericii noastre și în alte periodice prestigioase ale vremii, lucrări, studii, articole dintre care menționăm: Patriarhii Ţarigradului prin ţările româneşti. Veacul al XVI-lea, Bucureşti, 1914, 48 p. (extras din rev. „Convorbiri Literare”); Viaţa şi faptele domnului Ţării Româneşti Constandin Brâncoveanu care a fost tăiat de turci la Ţarigrad împreună cu patru feciori şi cu un boier (Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1914, 43 p.; Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei în anul 1810, București, 1914 ; Macarie psaltul. La o sută de ani de la moartea lui (1836-1936) (BOR, LIX, 1936, nr. 9-10, p. 545-572 şi extras; Gheorghe David, mitropolitul Moldovei, 1508, aprilie (BOR, an LIV, 1936, nr. 1-2, p. 1-13, şi în extras; Pomenirea mitropolitului Petru Movilă şi a Sinodului de la Iaşi (BOR, an LX, 1942, nr. 9-10, p. 387-402); Pomenirea a trei sute de ani de la Sinodul de la Iaşi („Analele Academiei Române, Mem. Secţ. Ist.”, tom XXV, 1943 şi extras, 19 p.); De la priveghiu la privighetoare (BOR, an LXI, 1943, nr. 4-6, p. 207-224), o conferinţă ţinută în sala Dalles, în care se ocupa cu originea latină a acestor cuvinte; Cum se zugrăveau icoanele în vechime? (BOR, an LXII, 1944, nr. 1-3, p. 1-5); Corespondenţa lui Iosif Gheorghian cu Vladimir Guettée (BOR, an LXII, 1944, nr. 9-12, p. 263-315 şi extras, 55 p.), în care prezenta schimbul de scrisori între mitropolitul primat Iosif cu acel preot catolic francez trecut la Ortodoxie; Ciril Lucaris şi Ortodoxia română ardeleană (BOR, an LXIV, 1946, nr. 7-9, p. 425-446 şi extras), în care se ocupa cu propunerea principelui calvin ardelean Gabriel Bethlen făcută patriarhului ecumenic Chiril, ca să-şi dea acordul pentru trecerea românilor transilvăneni la calvinism; Antim Critopol (BOR, an LXIV, 1946, nr. 10-12, p. 601-605), o scurtă prezentare a celui de-al doilea mitropolit cunoscut al Ţării Româneşti; Petru Movilă (BOR, an LXV, 1947, nr. 1-3, p. 9-29, scris cu prilejul împlinirii a trei sute de ani de la trecerea sa la Domnul.

În 1942 pr. Nicolae M. Popescu a publicat la Editura Institutului Biblic şi de Misiune, volumul Preoţi de mir adormiţi în Domnul (reeditată la Bucureşti, în 2002). Cartea cuprinde 32 de chipuri de preoţi începând cu secolul al IV-lea până în timpul său. Era o adevărată istorie a preoţimii româneşti, cu evidențierea rolului pe care l-au avut preoţii de mir în viaţa culturală, socială şi spirituală a neamului nostru. O altă lucrare la care a ostenit pr. Nicolae M. Popescu a fost Orthodoxos Omologhia – Mărturisirea Ortodoxă. Text grec inedit după Ms. Parisinus 1265. Text român după ediţia românească de la Buzău 1691, Bucureşti, 1942-1944, LXVIII + 352 p. + 8 planşe.

Pr. Nicolae M. Popescu a avut o profundă prietenie reflectată într-o frumoasă corespondență cu: mitropolitul Tit Simedrea, N. Iorga, Vasile Pârvan, Sextil Pușcariu, Ioan Bianu ș.a. care exprimă alese cuvinte la adresa luipopa Nae cum era numit în cercurile de simpatizanți.

În 1953 părintele Nicolae M. Popescu a fost lovit de moartea fulgerătoare a fiului său, Mihai Popescu absolvent al Conservatorului de artă dramatică din București și Viena, artist cunoscut pe scenele internaționale; doi ani mai târziu, în 1955, a trecut în veșnicie soția sa, Eufrosina. Greutatea singurătății o va resimți pentru tot restul zilelor, după cum o arată gândurile notate pe filele cărților sale.

În anul 1960, pr. Nicolae M. Popescu a donat Patriarhiei Române (Bibliotecii Sf. Sinod) bogata sa bibliotecă, formată din numeroase lucrări de preț, printre care multe exemplare de carte veche și manuscrise, însumând peste 7000 de volume, putând fi numărat printre ctitorii Bibliotecii Sfântului Sinod.

Părintele Nicolae M. Popescu a trecut la Domnul în data de 11 februarie 1963. Trupul neînsufleţit i-a fost depus în biserica „Sf. Gheorghe Nou”, ctitoria domnitorului-martir Constantin Brâncoveanu, în care slujea şi predica în ultimii ani de viaţă. A fost prohodit în ziua de joi 14 februarie 1963, de un ales sobor de preoţi, în frunte cu venerabilul preot Ioan D. Petrescu-Visarion (1884-1970). A fost înhumat în cimititul Bellu, alături de fiul său, Mihai şi de soţia sa, Eufrosina preoteasa.

Medalionul comemorativ dedicat pr. Nicolae M. Popescu, împreună cu expoziția de fotografii și documente organizate de Biblioteca Sf. Sinod au menirea de a evoca, plini de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, personalitatea unui harnic ostenitor al altarului Ortodoxiei și culturii românești.

In memoriam

Pr. Acad. Nicolae M. Popescu (1881-1963)

Biblioteca Sf. Sinod, Sala Conon, Mitropolit primat

Joi, 24 octombrie 2013, orele17.00[1]

  1. P.S. Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal- Personalitatea Preotului Academician Nicolae M. Popescu.
  2. Pr. prof.. Mircea Păcurariu, Preotul Profesor Nicolae M. Popescu -La 50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice –.
  3. Arhim. Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, mare eclesiarh al Catedralei patriarhale- Preotul Nicolae M. Popescu: Sacerdot de vocație, cronicar atent și academician erudit.
  4. Pr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal- Amintiri despre părintele Nicolae M. Popescu.
  5. Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul, București- Muzica bisericească în preocupările preotului profesor Nicolae M. Popescu (1881-1963).
  6. Prof. Alexandru Dimcea, Părintele Nae Popescu, dascălul meu de odinioară.
  7. Dr. Dorin- Demostene Iancu, Biblioteca Sf. Sinod- Prestigiul preotului Nicolae M. Popescu în viața culturală românească.
  8. I.P.SCasian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
  9. Arhim. Policarp Chițulescu, Cuvânt de încheiere și de mulțumire- prezentarea expoziției.

Vizualizări: 403

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor