altmarius

cultură şi spiritualitate

Tainele iconomiei dumnezeieşti de la Sfintele Pătimiri la Înviere

https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/patristica/taine...

Un articol de: Pr. Ioniță Apostolache - 27 Apr, 2021

În mare necunoscută până acum trei decenii mediului teologic, opera Sfântului Efrem Sirul a fost alcătuită în limba siriacă, un dialect al aramaicii. Între lucrările care au ajuns până la noi, traduse în limba română, se numără valoroasa serie de imne închinate „Naşterii şi Arătării”, „Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii Domnului” şi nu în ultimul rând „Paradisului” pierdut şi recâştigat prin Jertfa Domnului. Prin intermediul acestor frumoase însemnări lirice, cititorul de astăzi se găseşte înaintea unei experienţe cu totul aparte, parcurgând imaginar istoria iconomiei mântuirii în binecuvântata mireasmă a Duhului Sfânt.

Într-un mod cu totul aparte, Sfântul Efrem Sirul reuşeşte să descifreze prin intermediul imnografiei sale o problematică greu accesibilă teologiei de factură conceptuală. Cu alte cuvinte, el exclude prăpastia ontologică dintre creatură şi Creator, accentuată excesiv sub influenţa scolasticii apusene. Profesorul Sebastian Brock identifică în gândirea Sfântului Părinte trei paliere de înţelegere a descoperirii şi lucrării lui Dumnezeu în creaţie. Astfel, prin intermediul tipurilor şi simbolurilor din lumea creată şi din Sfânta Scriptură (1), Cel tainic şi nedescoperit Se lasă descoperit pe Sine în Scriptură şi în cuvinte omeneşti (2) pentru ca, mai apoi, să Se facă parte din lumea creată, prin Întrupare (3). Această ascendenţă teologică marchează în mare gândirea Sfântului Părinte, fiind suprinsă magistral în diferite locuri din însemnările sale.

În seria imnografică dedicată celor patru acte fundamentale ale mântuirii: Naşterea, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea, Sfântul Efrem reuşeşte să „picteze în cuvinte” moştenirea dumnezeiască a existenţei noastre. El vorbeşte pentru început despre o „întrupare a lui Dumnezeu în graiul omenesc”. Găsim această abordare în Imnele sale „despre credinţă”: „Să-I mulţumim Domnului/ Care S-a îmbrăcat pe Sine în numirile diferitelor părţi ale trupului:/ Scripturile vorbesc despre urechile Sale/ să ne înveţe că El ne ascultă;/ vorbesc despre ochii Săi,/ să ne arate că ne priveşte./ Căci cu numele tuturor acestor lucruri/ El S-a îmbrăcat/ şi - astfel în adevărata Sa fiinţă/ nefiind mânie sau părere de rău -/ totuşi S-a îmbrăcat cu nume/ din cauza slăbiciunilor noastre” (Imne despre credinţă, 1).

„Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii”

Aceste inegalabile creaţii lirice efremiene constituie un veritabil rezumat al pregătirii duhovniceşti din perioada Postului Mare pentru dumnezeiescul şi luminatul praznic al Învierii. Putem identifica şi în acest sens expresivitatea şi bogăţia hermeneutică de care abundă textul efremian. Există aşadar o „sintaxă a imaginilor” poetice, confirmată prin intermediul Revelaţiei dumnezeieşti „actualizată eclesial şi sacramental, biblic şi liturgic, mistic şi euharistic, însă într-un dublu registru: dramatic şi paradiziac” (diac. Ioan I. Ică jr, „O teologie poetică a misterului pascal”, în Sfântul Efrem Sirul, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii, Ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 28).

Postul Păresimilor sau Postul Sfintelor Paşti apare în teologia Sfântului Efrem ca o perioadă de pregătire duhovnicească. Această perioadă are dintru început o dimensiune anamnetic-soteriologică, cuprinzând întru sine taina luminoasă a Întrupării, întrucât printr-însa Domnul „ne-a arătat puterea ascunsă în postul ce biruie toate. Căci prin el a biruit ca om pe cel ce a biruit prin rod pe Adam, înghiţindu-l lacom. Binecuvântat fie Cel Întâi-Născut, Care a pus de jur-împrejurul slăbiciunii noastre marele meterez al postului!” (H. Par. 1, 1). Aplicabilitatea duhovnicească a postului se descoperă prin capacitatea noastră de deschidere şi receptare a mesajului hristic. De aceea, el trebuie să depăşească aspectul formal al abţinerii de la bucate şi să se împlinească în iubirea de semeni şi fapte bune: „Să nu fie postul nostru ospăţ pentru cel rău, prin aceea că ne muşcăm semenii! Căci s-a rânduit post şi Nabot a fost ucis cu pietre (3 Reg. 21, 9-13). Cel rău s-a bucurat de postul lor. O, postitorii aceştia! În loc de pâine au mâncat carne de om şi în postul lor au lins sânge. Pentru că au mâncat carne de om, au ajuns hrană câinilor (3. Reg. 21, 23-24)” (H. Par. 3, 5).

„Imnele Azimelor” reprezintă o reevaluare duhovnicească a prorociilor şi imaginilor vechi-testamentare cu privire la Întruparea Mântuitorului Hristos. Sfântul Părinte interpretează astfel vechile tradiţii pascale iudaice, depăşind contextul lor comemorativ şi ancorându-le în prezentul mântuitor al Bisericii. Imaginea Mielului poate fi în acest sens un exemplu grăitor: „Ascultaţi simbolurile simple ale acelui miel de Paşte, şi îndoite isprăvi vitejeşti ale Celui ce este Paştele nostru!/ Prin mielul de Paşte s-a făcut din Egipt poporului ieşire fără întoarcere./ Prin Mielul cel adevărat se face însă din rătăcire pentru neamuri o ieşire fără întoarcere./ Din iad chiar se face prin Mielul vieţii o ieşire pentru morţi ca din Egipt./ Două lucruri închipuie Egiptul, făcându-se oglindă atât pentru iad, cât şi pentru rătăcire./ Lăcomia Egiptului a învăţat prin mielul de Paşte să dea înapoi împotriva obiceiului rău./ Lăcomia iadului a fost silită de Mielul vieţii să scuipe şi să dea afară împotriva firii lui” (H. Azim. 3, 5-11).

Pe lângă frumuseţea caracterului lor descriptiv şi anamnetic, „Imnele Răstignirii” oferă posibilitatea de înţelegere duhovnicească a teologiei mântuirii obiective prin Jertfa de pe Cruce a Domnului. Toate elementele participative (Crucea, Golgota, trestia, hlamida, mormântul, piatra, cununa de spini etc.) sunt reprezentate simbolic de Sfântul Părinte în această minunată concordanţă cosmologică şi antropologică: „Crucea i-au ridicat-o şi au aşezat-o la înălţime, dar ei au coborât şi au stat sub ea. S-au făcut astfel un simbol pentru Cel ce va şedea pe scaunul de judecată şi îi va face aşternut picioarelor Sale (Ps. 110, 1). Golgota e oglinda Bisericii Lui, pe care a aşezat-o şi zidit-o pe înălţimea Adevărului Său. Şi astăzi Biserica e întemeiată tot pe Golgota... Mormântul şi grădina Lui sunt simbolul Edenului unde Adam a murit de moarte nevăzută. A fugit şi s-a ascuns printre pomi, intrând şi ascunzându-se între ei ca într-un mormânt. Cel viu, Care a fost îngropat şi a înviat în grădină, l-a sculat pe cel ce căzuse în grădină. Din mormântul grădinii l-a dus întru slavă în cămara de nuntă din grădină” (H. Crucifrix. 8, 10; 13).

Într-o epocă de dominaţie a teologiei de limbă latină şi greacă, poetul din Nissibis reuşeşte să menţină vie tradiţia semitică a creştinismului oriental. Contemporan mai tânăr al lui Afraate, Sfântul Părinte îşi centrează în mare parte hristologia sa pe învăţătura sinodală a Bisericii, lucru neîntâlnit la predecesorul său, Afraate. Spre deosebire de acesta, care dezvoltă o hristologie cu caracter practic, total străină de hotărârile Sinoadelor Ecumenice, hristologia Sfântului Efrem este una „puternic îndatorată” influenţelor teologice niceene. Acest lucru l-a demonstrat de nenumărate ori în operele sale, arătându-se un vajnic combatant al ereziei ariene, precum şi al rătăcirilor lui Mani, Marcion sau Bardesanes.

Vizualizări: 9

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor