altmarius

cultură şi spiritualitate

STENOGRAMA şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 13 octombrie 1976

STENOGRAMA şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 13 octombrie 1976

http://www.romlit.ro/stenograma_edinei_comitetului_politic_executiv...

La şedinţă au participat tovarăşii Ceauşescu Nicolae, Bobu Emil, Burtică Cornel, Ceauşescu Elena, Cioară Gheorghe, Ciobanu Lina, Drăgănescu Emil, Ioniţă Ion, Lupu Petre, Mănescu Manea, Niculescu Paul, Oprea Gheorghe, Pană Gheorghe, Păţan Ion, Popescu Dumitru, Rădulescu Gheorghe, Răutu Leonte, Trofin Virgil, Uglar Iosif, Verdeţ Ilie, Vîlcu Vasile, Voitec Ştefan, Andrei Ştefan, Banc Iosif, Coman Ion, Coman Teodor, Dalea Mihai, Dincă Ion, Fazekaş Ludovic, Gere Mihai, Mocuţa Ştefan, Patilineţ Vasile, Ursu Ioan, Winter Richard, Dăscălescu Constantin, Duma Aurel. 
Au participat, ca invitaţi, membrii Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico- Sociale, membrii guvernului, tov. Ceterchi Ion, Marin Constantin, Salapa
Ilie, Maliţa Mircea


Punctul 11 
Proiectul de regulament al Festivalului „Cântarea României“ şi propuneri privind decernarea premiilor 

Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Proiectul acesta de regulament, inclusiv cu premiile, a mai fost. Aici s-au mai adus unele precizări făţă de ceea ce am discutat şi aprobat. S-au făcut unele clarificări. 
De exemplu, am precizat obligaţia că toate formaţiile nu pot să se prezinte la concurs dacă nu dau un număr de spectacole în unităţile lor. Am introdus etape, etapa judeţeană, etapa interjudeţeană ca să nu venim cu toate 120 de echipe la judeţ. Şi pe urmă tot ceea ce aţi văzut. 
Şi acum vine munca principală şi aici, de fapt, la Comisia ideologică sau la Secretariat, trebuie să vedem şi să stabilim un colectiv de oameni, un grup de scriitori care să se apuce să lucreze şi să elaborăm materialele necesare, `n primul rând să vedem din cântecele care le avem, din tot ce avem să facem o selecţie şi să vină să le aprobăm la Comisia ideologică – să vedem unde este mai bine – să luăm scriitori nu numai din Bucureşti, şi să înceapă să lucreze şi să scrie piese, scenarii adecvate centru că altfel nu putem să ne prezentăm la acest concurs. Să vedem şi colectivul care să se ocupe de această problemă; el nu mai apare aici văd. 
Cred, tovarăşi, că în încheiere, la pagina 6, să punem pe primul plan necesitatea ca toate acestea să se desfăşoare pe bază obştească şi anumite cheltuieli să fie realizate din veniturile realizate cu prilejul diferitelor manifestări şi întâlniri şi nu de la bugetul statului, Să aibă caracter obştesc şi numai cheltuielile strict necesare, de deplasare să le facem, dar celelalte să se realizeze din veniturile realizate cu prilejul diferitelor festivităţi, şi aşa mai departe. 
Acum să trecem la a doua problemă: premiile. 
În prima parte este trecut ce se acordă acum, şi pe urmă, începând de la pagina 9, s`nt propunerile pentru a se acorda în viitor – aşa este, dacă înţeleg eu bine? 
Tov. Dumitru Popescu: 
Da. 
Tov Nicolae Ceauşescu: 
Deci, începând de la pagina 9 sunt propunerile de ce fel de premii avem în vedere să acordăm în viitor. Asta este toată problema. 
Deci se propune să avem: artist al poporului, maestru emerit al artei, artist emerit, scriitor emerit... 
Tov. Dumitru Popescu: 
Sunt singurii care nu pot intra în celelalte categorii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Om de ştiinţă emerit avem? 
Tov. Dumitru Popescu: 
Avem. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Nu ştiu de unde au luat acest titlu de „emerit”. Avem prea mulţi emeriţi! Titlurile onorifice sunt legate de ceea ce realizează şi dacă îl primesc în Academie este destul. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Avem şi „Om de ştiinţă emerit”, 
Tov. Gheorqhe Rădulescu: ‘ 
Nu are rost să avem „scriitor emerit”. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Ce înseamnă „medic emerit”?! În lume nu există aşa ceva. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Dacă vorbim ce este în lume, în lume nu există nici pentru celelalte categorii asemenea titluri. 
Tov Nicolae Ceauşescu: 
Şi în alte ţări socialiste? 
Tov. Dumitru Popescu: 
Numai în ţările socialiste există asemenea titluri. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
„Emeriţi” nu există! 
Tov. Dumitru Popescu 
În celelalte ţări au „Laureaţi”. 
Tov. Gheorqhe Rădulescu: 
Au laureaţi ai unor premii, spre exemplu Oscar. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Şi se dau numai pe baza unor concursuri. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Voi propuneţi să răm`nă titlul de „artist al poporului” şi tot ce propuneţi aici? 
Tov. Dumitru Popescu 
Da. Tovarăşe Ceauşescu, s-a creat, totuşi, o discrepanţă. În trecut au fost acordate aceste titluri, înseamnă o recunoaştere a activităţii lor. De vreo 8-10 ani nu am mai dat aceste titluri. Sigur, cei vechi nu mai dau şi nu mai s`nt la nivelul corespunzător, au apărut alţii, s-au afirmat şi nu au aceste titluri. Din această cauză a apărut o inegalitate; este vorba, totuşi, de o recunoaştere a activităţii lor de către societate, de stat, de opinia publică. Ei spun că neacordîndu-li-se aceste titluri nu s`nt recunoscuţi. Avem cereri foarte frecvenţe din partea artiştilor de a se reveni şi de a se acorda aceste titluri. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Dacă o să afle că nu mai dăm nimic – mă refer la partea materială, nu o să mai vină să ceară. 
Tov. Leonte Răutu: 
Nu mai au de mult această retribuţie. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Au revenit şi au cerut. Ei spun că acordarea acestor titluri este ca o recunoaştere a lor de către societate. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Se propune şi „om de ştiinţă emerit”. Dacă există atunci „om de ştiinţă emerit” poate să avem şi „scriitor emerit”. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
De l0-12 ani nu s-a mai acordat. 
Tov. Nicolae Ceau şescu: 
Tocmai asta discutăm acum, dacă mai menţinem sau nu mai menţinem şi tocmai aceste lucruri trebuie să le clarificăm aici 
Tov. Lupu Petre: 
Aici se propune să fie: „Inginer emerit”, „Medic emerit” şi „Scriitor emerit”. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Cred că pentru ştiinţă ar trebui să răm`nă nişte premii, legate de ştiinţă, cum sunt premiile Academiei, cu toate că şi acestea ar trebui văzute că s`nt nişte premii ale biologiei; şi nu mai ştiu câte premii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Hai să discutăm ce este aici, să nu mai revenim la alte probleme. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Pentru „emeriţi” eu nu s`nt în general de acord. Aş renunţa la „emerit”; în general să nu mai avem „emerit”, să fie o egalitate, să fie laureaţi ai anumitor concursuri. 
Scrie un articol sau nu mai ştiu ce şi gata, trebuie să-i acordăm acest titlul?! 
Tov. Leonte Răutu 
Argumentul tovarăşului Popescu cred că este bun. Adevărul este că s-a creat o situaţie anormală, au fost pină acum 10 ani „artist emerit” dar acum nu mai s`nt. Nu au nici un fel de alte avantaje, nu au nici o scutire de impozit. Eu aş propune să menţinem şi dacă este necesar să fie şi „scriitor emerit”. 
Tov. Gheorghe Rădulescu: 
Dacă nu este puţin să fie numai „scriitor emerit”. ‘ 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Şi aşa s`nt foarte mulţi. 
Tov. Gheorghe Rădulescu: 
Eu mă gândeam că poate să fie şi „al poporului”. 
Tov. Dumitru Popescu: 
În general, termenul este impropriu formulat pentru că toţi s`nt ai poporului, lucrează pentru popor. 
Tov Nicolae Ceauşescu: 
Atunci să păstrăm numai „emerit”. 
Tov. Leonte Răutu: 
Sint şi în ţări capitaliste, şi în ţări socialiste. 
Tov Nicolae Ceauşescu: Să scoatem „al poporului” şi să fie toţi „emeriţi”. Şi atunci avem „Artist emerit”. 
Ce mai este asta „Maestru emerit”?! De ce nu îi pui „Artist emerit”? 
Tov. Dumitru Popescu: Este o altă categorie, este vorba de regizori, scenografi, interpreţi. Să lăsăm atunci „Artist emerit”. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Să dai şi la cei care cântă? 
Şi mai avem atunci „Scriitor emerit” şi „Om de ştiinţă emerit”. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Să renunţăm. 
Tov Nicolae Ceauşescu: 
Vor să li se dea. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Să-i întrebăm. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Şi voi mai propuneţi pentru inginer şi arhitect să fie tot „emerit”? 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Nu înţeleg de ce trebuie să ne facem de lucru, numai că să ne aflăm în treabă. Numai de asta să stăm acum să acordăm titluri, avem sute de mii de ingineri. 
Tov. Ion Ursu: 
Să vedem numai „Om de ştiintă emerit”, dar la restul să mai vedem. 
Tov. Leonte Răutu: 
Avem şi „Profesor emerit” şi „Învăţător emerit” şi aceste titluri s-au acordat. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Aceste titluri propunem să fie acordate din 4 în 4 ani. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Trebuie să vedem ce mai răm`ne. 
Tov. Elena Ceauşescu: Şi „Sportiv emerit”. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Cu „sportiv” discutăm când vine programul sportiv. 
Tov. Paul Niculescu 
Trebuie văzute şi acestea. 
Tov Nicolae Ceauşescu: 
La sportivi o să venim cu programul şi atunci o să vedem şi cu profesorii şi cu ceilalţi, şi să mai discutăm. Şi, tovarăşi, acestea se dau fără nici un fel de avantaj material; să se scrie aici acest lucru. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Niciodată nu s-au dat cu avantaje. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Vom vedea decretul şi condiţiile de acordare. 
Mai departe. Acum se propune acordarea de premii naţionale în locul premiilor de stat care se vor desfiinţa. Deci, în domeniul poeziei se propune înfiinţarea premiului naţional „Mihai Eminescu”; de altfel, acesta este şi acum. Adică, tovarăşi, toate aceste premii care le vedeţi aici. Ce părere aveţi? 
Tov. Virgil Trofin: 
Sumele sunt mari. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Exagerat de mari. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Sumele sint de acum 14 ani, nu ne-am gândit să le mărim, dar nici nu le-am micşorat. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Sint cu mult mai mari decât 3 salarii. Nu se poate asta! Hotărîrea este să nu depăşească 3 salarii pe an. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Aceste premii se dau o dată în viaţă. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Lasă, tovarăşe Popescu, viaţă şi ne viaţă. Toate aceste premii se abat de la legea care prevede acordarea lor. 
Tov. Virgil Trofin: 
Un muncitor lucrează cîţiva ani. 
Tov. Gheorghe Rădulescu: 
Aceste opere se adaugă la patrimoniul nostru naţional, rămân şi urmaşilor noştri. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Şi eu sunt de acord cu tovarăşul Trofin că sunt foarte mari aceste premii, şi ele nu trebuie să depăşească maximum 3 salarii. 
Tov. Virgil Trofin: 
Pentru invenţii aţi văzut cât am prevăzut. 
Tov. Gheorghe Rădulescu: 
Sint opere care le citesc şi copiii noştri acum, operele lui Rebreanu, Sadoveanu, Goga. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Au scris pentru premii?! 
Tov. Gheorghe Rădulescu: 
Erau premiile naţionale pentru literatură. 
Tov. Virgil Trofin: 
Părerea mea este să mergem p`nă la 30.000 lei; să începem de la 10.000. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Foarte bine, să fie între 10.000 şi 30.000 lei. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Aici minimum este 30.000 şi se propune ca maximum să fie 50.000. 
Tov. Iosif Banc:. 
Este mult; să fie între 10 şi 30.000 maximum. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Cine apreciază aceste opere? 
Tov. Dumitru Popescu: 
Avem o comisie centrală. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Aş propune să fie între 10.000 şi 20.000, ca să nu ne acuze cei cu invenţiile. Să vedem ce dăm acolo şi să le punem de acord cu acestea. 
Tov. Cornel Burtică: 
Sunt la pagina 14. 
Tov. Ion Ursu: 
Acolo este un singur premiu pe toată ţara şi aici sunt 17 premii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Staţi puţin, ca să mă dumiresc eu, pentru că aici este o şmecherie. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Ce la interpretare dau 50.000 lei premiu. Cum asta tovarăşe Popescu?! 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Deci, noi avem 6 premii de stat şi 9 premii în domeniul ştiinţei şi tehnicii. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Să le mai reducem şi acolo. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Şi acum propuneţi – aşa înţeleg eu – să nu mai fie premiul „Sadoveanu”, nici „Enescu”, ci premiul naţional. 
Tov. Leonte Răutu: 
Pe domenii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Să fie premiul naţional al poeziei, să nu mai fie „Sadoveanu” şi aşa mai departe. Premiile de stat erau legate de numele unor scriitori. De aceea, să nu ne apucăm şi să complicăm lucrurile. Premiile acestea le-am dat acum 10 ani, lumea le-a mai şi uitat, aşa ca să fie între l0.000 şi 20.000 lei. Noi nu am mai dat – aşa cum am spus – aceste premii de 10 ani. Aşa că trebuie să fie Premiul naţional de poezie, pentru proză, pentru arta monumentală, pentru regie. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Şi se dau din 2 în 2 ani. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Nu înseamnă că le dau. Se poate da dacă îndeplineşte numai condiţiile, dacă nu îndeplineşte aceste condiţii nu primeşte nimeni, nu înseamnă că trebuie să le dau obligatoriu. Când am lucrări deosebite dau, şi obligatoriu să dau din 2 în 2 ani. Dacă merită dau premiul naţional, dacă nu merită, nu le dau. Aşa trebuie să scrim în lege. Dacă nu merită nu dau şi dau premiul 3 sau premiul 4. Nu este obligatoriu să acord premiul naţional. Premiul naţional, în general, se dă numai pentru lucrări excepţionale. Sigur, se prezintă la concurs şi numai dacă merită se acordă acest premiu pentru lucrări cu totul excepţionale. Şi atunci să mergem între 10.000 şi 20.000 de lei. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Să dăm premiul naţional pentru interpretare. Asta nu se poate! Îţi declamă o poezie şi acordăm premiul naţional?! 
Tov. Dumitru Popescu: 
Se acordă pentru interpretarea deosebită a unui rol dintr-o piesă de teatru, pentru operă. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Şi aici este greşit făcut. Una este pentru lucrările făcute şi alta trebuie să fie situaţia pentru lucrările de interpretare. Aici trebuie să fie mai mici, între 5.000 şi 10.000 de lei. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Cel mult. 
Tov. Mihai Dalea: 
Tovarăşe Ceauşescu, cred că nu este bine să fie Premiul naţional pentru interpretare. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Să dăm premii reduse. Pentru muzică populară dau Premiul naţional? 
Tov. Paul Niculescu: 
Se acordă premii ale festivalului. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Atunci să facem altfel: aici să răm`nă numai pentru opere, pentru lucrări şi să introducem „Laureat al festivalului”. Deci să răm`nă premiile p`nă la interpreţi. Să introducem titlul de „Laureat al Festivalului Cântarea României”. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Pentru toată lumea? 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Premiul naţional nu se dă pentru interpretare ci pentru creaţie, ceilalţi sunt laureaţi ai festivalului şi stabilim acum un premiu care să-l primească. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Şi să fie şi premiul naţional şi laureaţi? 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Trebuie să împarţim lucrurile în două. 
Tov. Leonte Răutu: 
„Laureat al festivalului” este mai mic. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Şi primeşte şi el un premiu dar mai mic. Şi care poate să fie şi individual şi colectiv. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Deci, să fie „Laureat al festivalului”? 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Premiul naţional nu-l dau în cadrul festivalului ci îl dau pentru lucrări deosebite şi nu este legat de festivalul naţional. 
Tov. Cornel Burtică: 
Se acordă pentru o activitate mai largă. 
Tov. Leonte Răutu: 
De exemplu, are loc o competiţie, a apărut un scriitor bun, am dat un premiu al festivalului, apoi pentru o activitate de toată viaţa şi lucrări bune îi dau premiul naţional. 
Tov. Nicolae Ceauşescu 
Şi îi spui „Laureat al festivalului naţional”. Deci trebuie să împărţim lucrurile. Şi aici sunt profesionişţi, dar pot fi şi amatori „laureaţi ai festivalului”. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Sint separaţi. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Pot fi şi unii şi alţii „Laureaţi ai festivalului”. Introducem acum titlul de „Laureat al festivalului”. Şi atunci, pentru artişţii profesionişti să trecem între 5.000 şi l0.000 de lei – am văzut că este 20.000 de lei – şi dincolo sunt de acord între 2.000 şi 5.000 de lei. 
Mai departe: Premiile ce se propun să se acorde în cadrul mişcării pentru promovarea creaţiei ştiinţifice şi tehnice. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
De ce le-am băgat aici. Eu sunt de părere ca să prezentăm separat ştiinţa şi tehnica. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Atunci rămine un decret unde reglementăm pentru aceste domenii, care le-am discutat, şi vin pe urmă cu tehnica, inclusiv cu „emeriţii”. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Ne vom alinia şi noi la artă şi vom lua şi legea pentru invenţii. 
Tov. Leonte Răutu: 
Tovarăşe Ceauşescu, ar trebui să nu se uite nici domeniul ştiinţelor sociale şi istorice. Există în acest domeniu sistemul de premii ale academiei. Cred că este bine să păstrăm premiile academiei. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
O să le analizăm toate. 
Tov. Ion Ursu: 
Atunci vă prezentăm separat. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Sigur, la prezentaţi separat. Atunci să scoatem ştiinţa şi tehnica şi să le analizăm separat. 
Tov. Niculescu Paul: 
Este mai bine aşa. 
Tov. Dumitru Popescu: 
În anexă, este prezentată situaţia recapitulativă a valorii premiilor care se acordă în prezent – cu aproximaţie – este în jurul a 2 milioane. Dacă facem socoteala acum rezultă că se va reduce la 500 de mii. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Ei vor să atragă atenţia că este prea puţin. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Să vedem ce dau unele instituţii; dar să mai vedem. 
Tov. Ion Ursu: 
V-am propune tovarăşe secretar general, să nu dăm drumul nici la materialul pentru scriitori şi oamenii de artă şi să-l legăm cu materialul pentru ştiinţă şi tehnică. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Ce ai dumneata cu asta?! 
Tov. Ion Ursu: 
Pentru cercetare am discutat să avem un singur premiu pe ţară în loc de premiul de stat şi cred că ar trebui să vedem şi la aceste categorii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Premiul de stat l-am transformat în premiul naţional. Să vedem ce reprezintă premiile academiei şi dacă le menţinem, să le analizăm, şi să veniţi cu fiecare aici şi să vedem şi premiile care le dau diferite organizaţii. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Deci avem premiile academiei care însumează 310.000, premiile scriitorilor – 403.000, compozitorilor – 134.000, artiştilor plastici – 180.000 şi aşa mai departe, deci toate acestea însumează 2 milioane de lei. Dumneata, le scoţi pe celelalte şi atunci rămîne 1,5 milion. În ce priveşte pentru festival să le rezolvăm la suma stabilită. (Tov. Elena Ceauşescu s-a adresat tov. D. Popescu). 
Tov. D. Popescu: 
Vreo 500 de mii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Deci rămine, în primul rând, premiile naţionale, mai exact partea de cultură, restul răm`ne la ştiinţă şi tehnică care vin separat. Premiile pentru industrie le analizăm împreună cu celelalte, unde intră aici şi cercetarea, şi acum sunt în valoare de 22 de milioane. 
Tov. Ion Păţan: 
Acum, pentru industrie şi ştiinţă se propun 14 milioane. 
Tov. Ion Ursu: 
Nu sint premii. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să revedem ce trebuie să răm`nă pentru partea de literatură şi premiile academiei care sunt le scoatem separat şi, de asemenea, să vedem uniunile şi toate organismele care dau premii, care mai răm`n şi în aceste condiţiuni să le analizăm şi pe acestea. Nu este clar? 
Tov. Dumitru Popescu: 
Este foarte clar. Dar cu celelalte? 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Sint aici. 
Tov. Dumitru Popescu»: 
Şi ce urmărim cu ele? 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Să urmărim o mai bună apreciere şi dacă premiul naţional este între l0.000 şi 20.000, atunci – spre exemplu – nici premiul Uniunii Tineretului Comunist nu poate să fie de l0.000 de lei. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Să fie între 2.000 şi 5.000 de lei. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Trebuie să se reducă. Dacă Uniunea Scriitorilor dă premiu pentru poezie să fie între 5.000 şi 8.000, şi aşa mai departe. Deci, aici trebuie să le mai vedem puţin. Premiile academiei sunt de l0.000 maximum, şi acestea pot să fie ceva mai mici. Deci, trebuie să le mai vedem. Şi atunci nu are nici rost să mai dea U.T.C. premiul de l0.000 de lei pentru poezie. 
Tov. Elena Ceauşescu 
Şi pionierii 11.000 de lei. Trebuie pentru creaţie în general. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Să le revedem în raport de cuantumul precizat aici, adică în funcţie de premiul naţional şi celelalte premii date de academie. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Şi să nu le stabilim în sumă absolută. Să spunem la cutare dăm 5.000. 
Tov. Elena Ceau şescu; 
Să nu pui suma, să spunem că atâta vom da anual. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Dacă îi aliniem şi pe arhitecţi şi ei atunci trebuie să primească în mod corespunzător. 
Tov. Elena Ceauşescu: 
Arhitecţii nu intră la ei. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Aici sint toţi. 
Tov. Dumitru Popescu: 
Vă prezentăm, tovarăşe Ceauşescu, separat toate aceste propuneri de modificare a cuantumului. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: 
Atunci în mod corespunzător răm`n şi la creaţie, dar în mod corespunzător să le revedem şi atunci să le aliniem. De acord să procedăm aşa? 
(Toţi tovarăşii sint de acord). 

ANIC, Fond CC al PCR, Secţia Cancelarie, dosar 91/1976, ff. 21-23, 61-66. Documentul face parte din volumul III din Istoria comunismului din România. 
Documente, editori Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu, în pregătire pentru Editura Polirom.


Vizualizări: 63

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor