altmarius

cultură şi spiritualitate

Sf Stelian ocrotitorul copiilor si al Copilului din noi (26 noiembrie)

Sf Stelian.docIFP01.jpgIFP02.jpgIFP03.jpgIFP04.jpgIFP05.jpgIFP06.jpgIFP07.jpgIFP08.jpgIFP09.jpg


Motto:
“Ochii Tăi m-au văzut înainte de a mă naşte şi în cartea Ta îmi erau scrise zilele toate: erau făurite pe când nu era nici una.” (Psalm biblic)
“În fiecare dimineaţă mă trezesc, deschid ochii, privesc şi mă întreb cu uimire: Ce e asta?” (koan Zen)
“În viaţă, eu nu cunosc şi nu văd decât minuni” (Ralph Waldo Emmerson)
„Stai jos în faţa realităţii ca un copil mic şi fii pregătit să renunţi la orice noţiune preconcepută, urmează umil Natura, oriunde şi în oricare abis te conduce, altfel nu vei învăţa nimic.” (T. H. Huxley)

Nu teoria Mitului (academică sau altfel), ci trăirea/practica/asimilarea lui personală de către fiecare om/colectivitate. Şi, în acelaşi timp-în aceeaşi măsură să mă las transformat/asimilat de către MetaMit. În ziua de azi, aceasta se practică incomplet/parţial doar la copii, ar trebui să se continue şi la adulţi. Există poveşti pentru toate vârstele şi nu degeaba se spune că „bătrânii dau în mintea copiilor”. Pentru că structura înnăscută a omului, indiferent de vârstă şi sex cuprinde: {copilul+adultul+părintele}interiori/din mine şi {femeia+bărbatul derivaţi din androginul primordial}interiori/din mine.
Iată câteva din „Legile copiilor şi ale copilului din mine”:
1. Nu mă răsfăţa, ştiu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer
2. Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine, eu prefer aşa, asta mă aşează la locul meu.
3. Nu folosi forţa cu mine, asta mă obişnuieşte cu idee că numai puterea contează. Voi răspunde mult mai bine dacă sunt condus.
4. Nu fii inconsecvent, asta mă pune în încurcătură.
5. Nu-mi face promisiuni, s-ar putea să nu le poţi ţine
6. Nu răspunde provocărilor mele atunci când fac lucruri care te supără
7. Nu te supăra prea tare când îţi spun te urăsc. Nu cred ce spun, dar vreau să te fac să-ţi pară rău.
8. Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt; voi încerca să-ţi dovedesc contrariul.
9. Nu face nimic în locul meu din ceea ce aş putea să fac singur.
10. Nu-mi menaja relele obiceiuri, acordă-mi mai multă atenţie, altfel nu faci decât să mă încurajezi în rău.
11. Nu mă corecta în public, voi fi mult mai sensibil dacă-mi vei vorbi blând.
12. Nu încerca să discuţi comportamentul meu în febra conflictului; auzul meu nu e bun, iar cooperarea slabă.
13. Nu încerca să-mi ţii predici, vei fi surprins să constaţi ce bine ştiu ce e bine şi ce e rău.
14. Nu mă face să simt că greşelile mele sunt păcate, trebuie să învăţ să fac greşeli fără a avea sentimentul că nu sunt bun de nimic.
15. Nu mă cicăli.
16. Nu-mi cere explicaţii pentru comportările mele greşite; câteodată nu ştiu nici eu de ce am procedat aşa
17. Nu mă pedepsi prea tare, mă sperii uşor şi atunci spun minciuni.
18. Nu uita că îmi place să experimentez – învăţ din asta. Deci, te rog să te obişnuieşti.
19. Nu mă feri de consecinţe, trebuie să învăţ din experienţă.
20. Nu băga prea mult în seamă indispoziţiile mele s-ar putea să profit.
21. Nu mă respinge când pun întrebări cinstite, dacă o faci, caut informaţii în altă parte.
22. Nu-mi răspunde la întrebările prosteşti şi lipsite de sens.
23. Nu încerca niciodată să arăţi că eşti perfect sau infailibil.
24. Nu te teme că petrecem prea puţin timp împreună, ceea ce contează este cum îl petrecem.
25. Nu te teme dacă eu sunt speriat, voi deveni şi mai speriat. Arată-te curajos.
26. Poartă-te cu mine cum te porţi cu prietenii tăi. Ţine minte, învăţ mai bine de la un model, decât de la un critic.
27. Te iubesc foarte mult. Te rog iubeşte-mă şi tu în schimb.

Sfinţii patroni ai copiilor şi ai părţii de copil din mine: Sf. Nicolae (v. postarea dedicata lui), Sf. 14000 Prunci Mucenici (ucişi de Irod), Sf. Ignatie Teoforul (copilul pe care Iisus l-a ţinut în braţe pe când a rostit: „Lăsaţi copiii să vină la Mine! Căci a unora ca acestora va fi Împărăţia Cerurilor.”), Sf. Stelian, Sf. Mc. Filofteia (aflata la Curtea de Arges), Sf. Anton de Padova ş.a.

„Fiţi precum copiii!” şi „Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii!” Dacă îngropăm partea de copil din noi nu ne mai putem bucura de viaţă şi nu mai putem să simţim uimirea şi fiorul, prospeţimea, curiozitatea, respectul şi recunoştinţa în faţa Realităţii (şi a miturilor care o exprimă). Deci nu mai putem trăi Povestea.

Apropierea de MetaMit (mituri) presupune: respect, răbdare, smerenie, deschidere (lăsând prejudecăţile şi ideile preconcepute la o parte), bunăvoinţă, luare aminte-atenţie-concentrare netensionată/relaxată, bună cuviinţă, încredere, curaj şi nădejde. Toate acestea dincolo de lozincile moral-religioase şi de limbajul de lemn specific domeniului. Cu sinceritate şi prospeţime, din tot sufletul, din toată inima! Poate fi făcută corect doar după o serioasă pregătire şi purificare spirituală, pentru că e vorba de forţe arhetipale vii şi conştiente de Sine. Altfel nu se întâmplă nimic sau poate fi chiar periculos. Şi implică, pentru a fi fructuoasă, un efort continuu pe durata întregii vieţi (şi chiar înainte şi după). Spre a descifra şi împlini povestea vieţii noastre în contextul Poveştii Totale. Ar trebui pe lângă deschidere şi rigoare/echilibru, din punct de vedere psiho-mental şi sufletesc. Şi neapărat entuziasm, lăsându-ne purtaţi de „Vântul Divin” şi de Zeul din noi (en Theos)!

Meta Mitul (care cuprinde / şi a generat toate miturile din toate timpurile şi locurile, fiind în acelaşi timp şi Dincolo de ele) este Povestea lui Dumnezeu / Realităţii / Naturii Proprii Originare despre El / Ea Însu(ă)şi. Deşi par poveşti, mituri ale oamenilor / fiinţelor despre diverse lucruri din lume sau despre rosturile lumii, ale omului şi ale fiinţelor, sau despre Dumnezeu etc

Lumea fiind un joc cosmic al Divinului (în sanscrită „lila”). Am putea spune: Povestea Sa minunată pentru noi şi cu noi, copiii Săi. A fost odată, ca niciodată şi este şi acum.., Să ne bucurăm şi să participăm, cu uimire şi încântare! „Gaudeamus igitur / Juvenes dum sumus / … Ubi sunt qui ante nos / In mundo fuere? / Vadite ad superos / Transite in inferos / Hos si vis videre… / Vivat Academia / Vivant Professore… / Vivant et Republica et Qui illam regit!... / Pereat tristitia, / Pereant osores. / Pereat diabolus, / Quivis antiburschius / Atque irrisores." Acelora le cerem să fie îngăduitori cu propunerile / ipotezele noastre înfăţişate aici, după cum şi noi să fim asemenea cu obstinaţia lor de a nu analiza şi a nu lua în consideraţie – măcar ca linie de gândire posibilă – argumentaţia prezentată. Pentru ca, la final, să fim cu toţii mai bogaţi cu încă o perspectivă / unghi de vedere (fatalmente incomplet) asupra Inefabilului.
„Liniştea lacului…/ Ţuşt, plici!... / Sunetul liniştii.” (Basho, haiku)
„Care este chipul tău originar, de dinainte de naşterea ta şi de naşterea părinţilor tăi?” (Koan Zen)
„Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră.”…” (Facerea 1:26)
„El ne-a făcut pe noi şi nu noi.” (Psalmul 99:2)
„Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu le-ai cercetat şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. …Ochii Tăi m-au văzut înainte de a mă naşte şi în cartea Ta îmi erau scrise zilele toate: erau făurite pe când nu era nici una.” (Psalmul 138:3, 16)
„Cei născuţi sunt ursiţi a muri şi cei morţi a reînvia. Cei vii vor fi judecaţi. Ca să se ştie, ca să se recunoască şi să se dovedească că El este Dumnezeu. El este plăsmuitorul, ziditorul, atotştiutorul, judecătorul, martorul, pârâtorul şi El e Acela Care ne va judeca, binecuvântat fie El.” (Pirkei Avot:Mişna 22)
„Toate sunt prevăzute, alegerea este liberă, cu bunătate (Dumnezeiască) se judecă poporul şi toate după partea cea mare a faptelor” (Pirkei Avot:Mişna 15)
„Onoarea aproapelui tău să-ţi fie tot atât de scumpă cât şi a ta; nu fi furios cu uşurinţă şi pocăieşte-te o zi înainte de moartea ta. Încălzeşte-te la focul înţelepţilor, dar fereşte-te să te arzi cu cărbunii lor. Muşcătura lor este ca aceea a vulpii, înţepătura lor ca aceea a viperei şi toate cuvintele lor sunt ca nişte cărbuni aprinşi.” (Pirkei Avot:Mişna 10)
„El dă viaţa şi moartea. Voi nu aveţi, afară de Dumnezeu, nici stăpân, nici ocrotitor.” (Coranul. Sura 9 Căinţa:116)
„Din veac şi până în veac eşti Tu.” (Psalmul 89:2).
„Iisus Hristos – ieri şi azi şi în veci – este Acelaşi.” (Evrei 13:8 şi Apocalipsa 1:18). „[Iisus Hristos] Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii.” (Crezul)
„Acelea [toate: pământul şi cerurile] vor pieri, iar Tu vei rămâne şi toţi / toate ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba. / Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina.” (Psalmul 101:27, 28)
„Să vină Harul şi să treacă lumea aceasta! Dacă este cineva sfânt, să vină. Dacă nu este, să se pocăiască. Dumnezeu vine / Marana tha!” (Didahia X, 5). Între timp, până atunci, până la Marea Trezire (care poate fi în timpul vieţii, după moarte sau la sfârşitul lumii): „Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta aşteptându-L.” (Psalmul 26:20)
„Cereţi ajutor cu răbdare şi prin rugăciune! Este greu, însă nu şi pentru cei smeriţi, care ştiu că Îl vor întâlni pe Domnul lor şi că la El se vor întoarce” (Coranul. Sura 2 Vaca:45, 46)
„Dacă nu sunt eu pentru mine, atunci cine e pentru mine? Şi dacă sunt numai pentru mine, ce sunt eu? Şi dacă nu acum, atunci când?” (Pirkei Avot:Mişna 14)
Sfântul Serafim de Sarov a spus ucenicilor înainte de a muri, asemănător lui Buddha istoric: „Străduiţi-vă neîncetat! Cununile sunt pregătite.”
„Şi cei dintâi şi cei de pe urmă îndrăzniţi! Intraţi în Bucuria Învierii!” (Sfântul Ioan Gură de Aur)


Partea Profundă (din Miezul fiinţei/inconştientului)învaţă partea superficială (conştientă) prin: visuri, sincronicitate, mituri etc Ea generează miturile şi, de asemenea, forma lor, evoluţia şi povestea lor (de „acolo” se nasc chiar şi întâmplările de tip „cargo cult”, precum şi cercetătorii care le studiază dintr-o perspectivă sau alta!). Dar, din ceea ce generează ea, noi percepem doar o fracţiune, în funcţie de nivelul nostru existenţial.
Ambele viziuni/perspective, şi cea ştiinţifică şi cea mistică, raţionalul şi iraţionalul, conştientul şi inconştientul trebuiesc integrate într-o „totalitate/integralitate/integritate a fiinţei”. Când privim la telescop/radiotelescoape/astrofizica (macrocosmosul), la microscop/sau acceleratoare de particule (microcosmosul), ori în noi înşine, psihologia/mistica (mezocosmosul), privim la Acelaşi „Ceva”, Realitatea/Divinitatea/Sinele misticilor. Din Care se nasc şi în care se întorc, nefiind despărţite nici o clipă, cele 3 ramuri: macro, mezo, micro cosmosul. Ştiinţa, arta şi mistica se ocupă cu Acelaşi. Numai că Tradiţia are o vechime şi un randament mult mai mari.

A căuta doar dintr-o parte şi în general a căuta ceea ce suntem deja dintotdeauna seamănă cu koanul Zen: „Căutaţi pisica neagră din casă, când e complet întuneric, iar pisica nu e acasă. Şi nici măcar nu există!”
Nu întâmplător Schroedinger s-a referit la „pisica” vie/moartă (continuumul viaţă-moarte cu cei 2 poli ai săi: starea de viu şi starea de mort; de aceea catolicii aprind lumânările în comun pentru vii şi pentru morţi; iar cineva a spus cândva, viu fiind: „Nu-mi dau seama dacă sunt viu sau mort.”), în paradoxul său din fizică, iar maestrul Zen a tăiat pisica cu sabia când elevii nu au ştiut/trăit răspunsul la koan. Iar la noi se spune: „A rupe coada pisicii.”- pentru o rezolvare radicală şi curajoasă/îndrăzneaţă.

Pentru a evita opoziţia ascultătorului, a fost inventată povestirea (parabola). Cele mai atrăgătoare cuvinte sunt: “A fost odată ca niciodată…”, căci te poţi opune adevărului, dar este imposibil să te împotriveşti unei povestiri. Vyasa (autorul Mahabharatei) spune: “Dacă asculţi cu atenţie o poveste, nu vei mai fi niciodată acelaşi, căci povestea îşi va croi singură drum către inima ta şi va doborî barierele în calea divinului, autojudecarea, criticile şi regretele inutile.”

Povestea şi eu/cititorul/trăitorul sunt cele două jumătăţi ale parolei, care se activează reciproc, ca două roţi dinţate complementare sau ca cele două jumătăţi ale aceleiaşi foi de hârtie rupte în două.
Mitul sunt eu/Eu-Sinele.
Adevărul a fost ascuns de zei în Sine/mine.
„Cunoaşte-te pe tine însuţi!” – Grecia antică.
„Cine sunt eu?” Maieutica spirituală a lui Socrate, Ramana Maharishi, Poonja, Nisargadatta Maharaj, Ranjit Maharaj etc – a tuturor înţelepţilor autentici (jivanmuktas = eliberaţi în viaţă, fiinţe care s-au topit în Dumnezeire, maximul la care poate ajunge un om înainte de Mântuire).

Nu n poveşti/mituri, ci 1 Unic Basm al (stării de unitate a) Universului/Realităţii/Divinului, din care fiecare poveste/mit particular exprimă o părticică holografică.
„Povestirile Zen sunt toate povestiri ale vieţilor noastre personale.” La fel în cazul oricărei poveşti tradiţionale sau moderne.

„Abia vei şti cine sunt sau ce însemn,
Dar voi fi, cu toate acestea, sănătate
curată pentru tine…” „Cântec despre mine însumi” - Walt Whitman
Povestea personală este angrenată în povestea iniţiatică a Universului (a se vedea: Taina la Blaga – „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii…”; Paulo Coelho – legenda personală; Universul carte la Borges; „Poveste fără sfârşit” – Michael Ende etc)
Eu intru în poveste, toate personajele sunt eu (eroul, cele pozitive, cele negative şi eu cititorul). Dar nu eu, cel din buletin-persoana-masca, ci eu cel real, complet.
Funcţia cathartică a mitului este de a mă trezi la ceea ce sunt, de a mă face conştient de cine sunt în realitate/cu adevărat – deja, dintotdeauna. „Avem datoria de a deveni ceea ce suntem!” – Walt Whitman. „Sunteţi perfecţi, altfel nu aţi putea redeveni.” – Ramana Maharishi. “Eu am zis: “Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt”. Dar voi ca nişte oameni muriţi…” - Psalmul 81/6.

"Existau cel puţin trei niveluri ale existenţei. Nivelul existenţei virtuale, unde nu erau nimic mai mult decât o probabilitate. Nivelul vieţii liniare, unde rămâneai închis între naştere şi moarte. Şi, în sfârşit, nivelul hipervieţii, care se desfăşura simbolic într-un spaţiu perpendicular pe axa timpului, care te elibera de timp. / - Nimeni nu moare. O viaţă e ca o pagină de carte. Alături e alta. Nu spun după, ci alături. / - E o poveste năstruşnică. Cine-mi spune că-i adevărată? / - Nimeni! Ai s-o descoperi din frânturi. Poate că povestea pe care o vei descoperi va fi puţin deosebită. Nimeni n-are privilegiul adevărului.”
[Gerard Klein - "Seniorii razboiului"]

Moaste/relicve ale acestor Sfinti protectori ai copiilor si ai copilului din mine:

- Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor (prăznuit pe 26 noiembrie):
In Bucuresti:

-Biserica “Sf. Stelian-Lucaci” (Str. Logofăt Udrişte, lângă Poliţia Rutieră);

-Mânăstirea “Sf. Nicolae – Mihai Vodă”, de lângă Metrou Izvor, Springtime Izvor, Str. Sapienţei, Nr. 4;

-Biserica “Icoanei”, din Str. Icoanei.

In Romania:

-Catedrala Episcopala “Sf. Sava Gotul” din Buzău, jud. Buzău (str. Unirii);

- Biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Alexandru – Centru”, Olteniţa, jud. Călăraşi;

-Catedrala Episcopiei din Constanţa – lângă Cazinou;

-Mănăstirea Căldăruşani, com. Gruiu, jud. Ilfov.

- Sfintii 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie):
In Bucuresti:

-Mânăstirea “Sf. Nicolae – Mihai Vodă”, de lângă Metrou Izvor, Springtime Izvor, Str. Sapienţei, Nr. 4;

-Biserica “Sf. Nicolae – Rusă, a Studenţilor”, de la Universitate, Str. Ion Ghica, Nr. 9.

In Romania:

-Mănăstirea Robaia, com. Muşăteşti, jud. Argeş;

-Mănăstirea “Negru Vodă” din Câmpulung, jud. Argeş;

-“Schitul Sf. Treime – Beştelei”, Piteşti, jud. Argeş (str. Scoroboaia, lângă Muzeul Judeţean Argeş);

-Mănăstirea Arnota, com. Costeşti, jud. Vâlcea;

-Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni, jud. Olt (lângă Slatina);

-Schitului “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, com. Jercălăi, jud. Prahova (lângă Urlaţi);

-Schitul “Sf. Ioan Rusul”, com. Slobozia, jud. Giurgiu (5 km de Giurgiu);

-Biserica „Sf. Ştefan” din Constanţa (zona Parc Gară);

-Mănăstirea Dălhăuţi, sat Dălhăuţi, com. Cârligele, jud. Vrancea (lăngă Focşani);

-Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava;

-Biserica satului Vlădeni, jud. Botoşani;

-Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamţ;

-Biserica Mănăstirii Văratec, comuna Agapia, sat Văratec, jud. Neamţ;

-Biserica Schitului Sihla, comuna Vânători, jud. Neamţ;

-Mănăstirea Pângăraţi, com. Bisericani, jud. Neamţ;

-Biserica Memorială Mihai Viteazul „Sf. Siluan Atonitul” din Alba Iulia, jud. Alba;

-Schitul Huta, com. Huta / Finiş, jud. Bihor (lângă Beiuş).

- Sf. Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie):
(Sf Ignatie Teoforul este copilul pe care l-a tinut Mantuitorul in brate cand a a spus: "Lasati copiii sa vina la Mine, caci a unora ca acestia este Imparatia Cerurilor !")

In Bucuresti:

-Biserica Stavropoleos, zona Centrul Vechi, Carul cu Bere;

-Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari, Nr. 3, lângă Grădina Icoanei.

In Romania:

-Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamţ;

-Mănăstirea Ciolanu, comuna Tisău, jud. Buzău;

-Catedrala Episcopiei din Galaţi;

-Mănăstirea Saon, com. Niculiţel, jud. Tulcea;

-Mănăstirea Tismana, jud. Gorj;

-Mănăstirea Cârcea, sat Cârcea, com. Coşoveni, jud. Dolj (9 km de la Craiova);

-Schitul “Sf. Ioan Rusul”, com. Slobozia, jud. Giurgiu (5 km de Giurgiu);

-Biserica Greco-Catolica „Pogorârea Sf. Duh – Mănăştur 1 Vest” din Cluj (str. Parâng, nr. 2A), jud. Cluj.

- Sa nu-l uitam nici pe Sf. Nicolae (praznuit pe 6 decembrie):

https://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-nicolae-6-decembrie

- Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie):
In Bucuresti:

-Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot;

-Biserica Catolică „Bărăţie”, Str. Bărăţiei, Nr. 27, lângă Mag. Cocor;

-Biserica Catolică „Sf. Petru şi Pavel”, podul Băneasa-Aviaţiei, lângă fabrica de pâine Băneasa;

-Biserica Catolică „Preasfântul Mântuitor”/Italiană, Bd. N. Bălcescu, Nr. 28, lângă Librăria „M. Sadoveanu”;

-Biserica Catolică “Sf. Tereza” – Bellu.

In Romania:
-Catedrala Catolică “Sf. Anton” din Galaţi;

-Biserica Catolică “Millenium” din Timişoara (cartierul Fabric, Piaţa Romanilor, Nr. 2);

-Catedrala Greco-Catolică din Lugoj, jud. Timiş;

-Biserica Greco-Catolică “Preasfânta Treime” din com. Cetatea de Baltă, jud. Alba;

-Biserica Greco-Catolică „Sf Anton” din Dej, jud. Cluj.Acesta [Sf Stelian] a fost sfinţit din pântecele maicii sale şi s-a făcut locaş Duhului Sfânt. Pentru aceasta împărţindu-şi bogăţia la săraci şi făcându-se monah, a covârşit pe toţi monahii cei de atunci prin nevoinţa obositoare şi vieţuire aspră. Apoi s-a dus în pustie, şi a intrat într-o peşteră în care primea hrana de la un dumnezeiesc înger. Şi s-a făcut doctor de felurite nevindecate patimi. Căci când urma boala aducătoare de moarte şi mureau pruncii, şi părinţii rămâneau fără de copii, atunci câte maici chemau cu credinţă numele acelui sfânt Stelian şi zugrăveau sfânta lui icoană, iarăşi năşteau alţi prunci. Însă şi prunci bolnavi izbăvea de boală. Deci aşa vieţuind pururea pomenitul şi vindecări şi minuni multe săvârşind, s-a mutat către Domnul.

Rugaciune catre Sfantul Cuvios Stelian
Cuvioase Parinte Stelian, sprijinitorul si calauzitorul in rugaciunile noastre, patimile trupesti biruind si impreuna cu ingerii locuind, privesti neincetat marirea cea gatita sfintilor, de lumina cereasca umplan-du-te.
Acum, in marirea cereasca vietuind si inaintea imparatului Hristos stand, nu uita pe credinciosii care cu indrazneala inalta rugaciuni si cer sprijinul tau. Cel ce de la sanul maicii tale ai fost sfintit, si vas ales al Duhului Sfant te-ai aratat, luand sub ocrotirea ta pe mame si pe copii, ferindu-i de intristare si de boala, arata-te grabnic vindecator al suferintelor si al bolilor sufletesti si trupesti ale celor ce te lauda pe tine.
Cel ce din pustiul Paflagoniei ai facut loc de preamarire a Sfintei Treimi, fa si din pustiul inimilor noastre tarina bine-placuta a harului dumnezeiesc, in care sa infloreasca crinii cei mantuitori ai credintei si sa se inmulteasca roadele sfintitoare ale faptelor bune; ocroteste cu rugaciunile tale familiile si pe copiii nostri, cerand de la Milostivul Dumnezeu iertare de pacate, sanatate si mantuire, ca prin tine si impreuna cu tine sa laudam numele cel sfant al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.

http://www.crestinortodox.ro/mitropolia-munteniei-si-dobrogei/68146...

http://www.crestinortodox.ro/vietile-sfintilor/97975-sfantul-stelia...

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67186-acatistul-sfantului-ste...V. si fisierele atasate postarii (despre infrapersonalitati s.a.)

Vizualizări: 1831

Comentariu publicat de Bdi pe Noiembrie 27, 2009 la 1:32pm
CREIONUL
Copilul îsi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întreba:
- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat noua? Sau poate e o poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi si-i spuse nepotului:
- E adevarat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar placea sa fii ca el, când vei fi mare.
Copilul privi creionul intrigat, fiindca nu vazuse nimic special la acesta.
- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am vazut în viata mea!
- Totul depinde de felul cum privesti lucrurile. Exista cinci calitati la creion, pe care daca reusesti sa le mentii, vei fi totdeauna un om care traieste în buna pace cu lumea.

Prima calitate: poti sa faci lucruri mari, dar sa nu uiti niciodata ca exista o Mâna care ne conduce pasii. Pe aceasta mâna o numim Dumnezeu si El ne conduce totdeauna conform dorintei Lui.

A doua calitate: din când în când trebuie sa ma opresc din scris si sa folosesc ascutitoarea. Asta înseamna un pic de suferinta pentru creion, dar pâna la urma va fi mai ascutit. Deci, sa stii sa suporti unele dureri, pentru ca ele te vor face mai bun.

A treia calitate: creionul ne da voie sa folosim guma pentru a sterge ce era gresit. Trebuie sa întelegi ca a corecta un lucru nu înseamna neaparat ceva rau, ceea ce este neaparat e faptul ca ne mentinem pe drumul drept.

A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioara, ci mina de grafit din interior. Tot asa, îngrijeste-te de ce se întâmpla înlauntrul tau.

Si, în sfârsit, a cincea calitate a creionului: lasa totdeauna o urma. Tot asa, sa stii ca ceea ce faci în viata va lasa urme, astfel ca trebuie sa încerci sa fii constient de fiecare fapta a ta.

de Paulo Coelho
Comentariu publicat de Nicoleta Cimpoae pe Noiembrie 27, 2009 la 2:03pm
Asa este, exista povesti pentru toate varstele, dar parca cele mai frumoase sunt povestile copilariei ...
Comentariu publicat de Bdi pe Noiembrie 27, 2009 la 11:13pm
Intr-adevar.
Comentariu publicat de silvian dobre pe Noiembrie 28, 2009 la 10:50am
Doamne ,binecuvanteaza aceasta zi !
Quer enviar Scraps Gráficos?
Comentariu publicat de Bdi pe Ianuarie 28, 2010 la 3:37pm
Despre setea (buna sau deformata a) copilului (din noi) pt Poveste v. si:

http://www.scribd.com/doc/21466179/Despre-Mit

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/taken-istoria-lumii-dupa
Comentariu publicat de Bdi pe Martie 8, 2010 la 10:15am


V. si:
http://www.scribd.com/doc/19368073/Ende-Michael-The-Never-Ending-Story

http://www.scribd.com/doc/23614769/Michael-Ende-Momo

http://www.scribd.com/doc/9706543/Ende-Michael-Povestea-Fara-Sfarsit

http://www.scribd.com/doc/19952236/Ende-Michael-Momo


O poveste-nepoveste spune ca universul exista atata timp cat undeva-cindva este cineva care spune / asculta o poveste ( si crede cat de cat in povesti).
Comentariu publicat de Bdi pe Iunie 22, 2010 la 10:59pm
V. si:

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-bucuresti-cu

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/acoperamintul-maicii-domnului

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sarbatoarea-icoanei-facatoare

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/calendar-al-sfintilor-cu

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-romania-cu-ic...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-romania-cu-mo...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/izvoare-tamaduitoare-din

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/despre-boala

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfintii-vindecatori

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-ioan-rusul-mare-vindecator

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/carti-vii

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/pravila-de-rugaciune

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-cuv-parascheva

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-nicolae-6-decembrie

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-ioan-botezatorul

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-mc-dimitrie-izvoritorul-de

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/zeul-cavalerul-trac-sf

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfantul-mare-mucenic-mina-11

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfintii-mc-de-la-2

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-francisc-de-assisi-4

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-ciprian-2-octombrie

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-mc-eustatie-plachida-20

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-nectarie-taumaturgul-9

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-simon-zilotul-10-mai

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-valentin

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/minuni-ale-sfintei-mucenite

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfanta-xenia-petrovna-de-la

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-matrona-din-moscova

http://altmarius.ning.com/main/search/search?q=Padre+Pio&page=1

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sff-ioasaf-sau-iosafat-adi...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/parintele-arsenie-papacioc
Comentariu publicat de Bdi pe Octombrie 1, 2010 la 12:17pm
Comentariu publicat de Bdi pe Octombrie 13, 2010 la 2:23pm
Comentariu publicat de Bdi pe Octombrie 25, 2010 la 2:52pm

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

206 state 

(ultimul: Ciad)

Numar de steaguri: 270

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 36

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

20 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. PALATUL VECHITURILOR

https://www.palatulvechiturilor.ro/carti

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA CASA CĂRȚII

https://www.casacartii.ro/editura/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23.LIBREX

https://www.librex.ro/search/editura+polirom/?q=editura+polirom

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/carti-la-preturi-sub-10-lei/filtre/edituri/polirom/

25. DAFFY'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/toate-produsele/filtre/3f-editura,polirom

26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. LIBRĂRIA DELFIN

https://www.librariadelfin.ro/librarie-virtuala/carti-noi

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24, 2021.

© 2022   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor