altmarius

cultură şi spiritualitate

Radu Gyr – SÂNGELE TEMNIŢEI. STIGMATE

Radu Gyr – SÂNGELE TEMNIŢEI. STIGMATE (Ed. LUCMAN, 2009)

Radu Gyr este pseudonimul lui Radu Ştefan Demetrescu, născut la 02.03.1905 în Câmpulung Muscel şi decedat la 25.04.1975 în Bucureşti.
A fost Confrenţiar Universitar la Facultatea De Litere şi Filosofie din Bucureşti. Pentru că a gândit şi şi-a exprimat liber crezul, a făcut puşcărie în 4-5 etape, în perioada 1919-1964.
Pentru poezia Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!, considerată „manifest legionar anticomunist” a fost condamnat la moarte, pedeapsă comutată în închisoare pe viaţă. Între anii 1963-64, comuniştii au dorit o deschidere spre Occident (ca să profite economic, nu de dragul democraţiei) şi au eliberat deţinuţii politici, între care şi pe Radu Gyr, cu condiţia să-şi renege scrierile pentru că altfel mulţi puşcăriaşi legionari vor fi ucişi din cauza sa. Poetul cedează în faţa şantajului, pentru a nu produce necazuri colegilor de idealuri religioase şi politice.
Iată ce-i mărturiseşte Radu Gyr lui Ioan Ianolide în 1984: „Am împlinit 64 de ani. Din 1919 până în 1941 am fost în conflict cu lumea burgheză, care a degradat ruşinos viaţa creştină. Din 1941 până în 1964 am fost întemniţat, chinuit şi batjocorit, de la început de dictatura antonesciană, apoi de cea comunistă. Din 1964 până astăzi sunt încarcerat în mine însumi, deoarece lumea mă ostracizează, mă umileşte şi mă desconsideră. Nu eu, ci Hristos este urât şi prigonit în mine. (...) Am fost flămând timp de 25 de ani, adesea distrofic, din cauza subnutriţiei. Mi-am simţit trupul îngheţat în toţi anii temniţei. Am fost bătut, chinuit şi torturat ani de zile, până la distrugerea rezistenţei fizice şi sufleteşti. Am cunoscut îngrozitoarea experienţă a trăirii dincolo de limitele suportabilului. Timp de ani de zile am fost ameninţat cu moartea. Necontenit mi s-a cerut sufletul. Ani mulţi, vreo 15 la număr, am fost terorizat să mă reeduc. Am refuzat, temându-mă nu de moarte, ci de prăbuşire. Numai Dumnezeu m-a apărat de cădere, căci nu există om care să reziste la toate chinurile.”
În închisoare, neavând dreptul la hârtie şi creion, îşi salva poeziile memorându-le. A reţinut zeci de mii de versuri pe care le-a aşternut pe hârtie după ce a fost eliberat. Volumele SÂNGELE TEMNIŢEI şi STIGMATE au apărut postum.
Aşa cum mărturiseşte, poezia sa începe dincolo de limitele suportabilului. În lirica răvăşitoare şi halucinantă a autorului, nu a mai rămas decât sufletul pustiit. Radu Gyr e cântăreţul temniţei goale, a lanţurilor scrâşnind pe cimentul ud, a gratiilor şi a sângelui curs pe duşumele, a revoltei dincolo de imaginabil: „În aprigele mele belciuge, / piatra mă-nfulecă, fierul mă suge. / În bezne m-afund, zi de zi, şi-n urât, / întâi pân´ la glezne, apoi pân´ la gât. // Curând, o să-mi treacă de gură, de frunte, / lespedea temniţei, cu gângănii mărunte, / şi-am să dispar în grozava ei guşă, / în mugetul ei subteran şi-n cenuşă...” (Prefaţă la cântece din temniţă)
Spaima provocată de încastrarea în celulă scoate la iveală imagini ale nocturnului terifiant, în care nu mai există decât tentaţia extincţiei: „În fiece noapte, din spaţii lichide, / la uşa celului opreşte, gemând, o cotiugă. / - Sunt Amintirea, deschide... // O îmbrâncesc, o alung, îi spun ticăloase cuvinte; / mi-ncarcă-n cotiugă anii, şi pleacă-nainte, / pe uliţa ei somnoroasă... // În fiece noaspte, la gratii de fier, / vine Tristeţea şi lung îşi întinde, / spre mine, rânjind, zbilţul ei de hingher, / şi-n zbilţu-i nemernic mă prinde. // Simt pe grumaz strânsoarea rotundă, / mă zvârcolesc şi mă zbat cu smuciri de dulău; / - Slăbeşte, Tristeţe, puţin, zbilciul tău... / dar laţul mai crunt, mai adânc, se afundă... // Şi-n fiece noapte,-n celula cu febre, / tunând, uruind, pe vinete şine, / ţi-aud Deznădejde, venind peste mine / trenul tău negru,-ncărcat cu tenebre. // Vagoanele-ţi duduie, grele, prin noaptea de-asfalt, / şi eu te aştept, Deznădejde, la cantoane de jale, / şi-n fiece noapte, cu ţipăt înalt, / hoitul meu blestemat îl arunc sub roţile tale... (În fiece noapte)
Cumetre de singurătate îi sunt insectele şi animalele temniţei: „Dragi prieteni de singurătate, / când celula cu beznă se-ncarcă, / ploşniţă soră, guzgane cumnate, / mătuşă libarcă. // Şi voi lighioane surate, / păianjeni, păduchi şi gândaci, / numai voi, din pereţii posaci, / călcaţi cu inimi de frate / prin orele înveninate...””.
Foamea apare ca o iluzie, ca o fata morgana pe care ar vrea s-o ucidă : „Lacătul a gemut din făptura-i întreagă, / gardianul zăvorul a tras / şi-n celulă-am rămas / eu şi foamea slăbănoagă // Singuri stăm, fa.ţă în faţă. / o văd ca prin ceaţă / cum se despoaie fără ruşine / şi ţopăie, cu buricul la mine. // Aş omorâ cu pumnul, ca pe-o târfă, / năluca-i de oase şi piele, / dar braţul ăsta-i şomoiog de cârpă, / şi degetele nu sunt ale mele...”
Fumatul unei ţigări i se pare un act erotic: „Te-ascund în pumn de azi dimineaţă / şi pe furiş te mângâi adânc, / noaptea-aşteptând ca să-ţi beau, să-ţi mănânc / carnea de văzduh, pădureaţă. // (...) // Tutun negru, ca părul muierii / vărsat în culcuş, pătimaş, - / trezite-n piept, toate lăutele fierii / le zvârcoleşti sub arcuş ucigaş.”
Sângele morţilor în celule se revoltă şi urlă: „Dacă-mi lipesc urechea de cimentul celului, / ascult, ascult / cum sângele temniţei, ca un mare tumult, / ca un geamşt abrupt, / curge pe dedesupt, curge torent de veninuri amare, / tinut în pământ sub zăvoare.”
În disperare, credinţa pare un paleativ. Iisus este şi el un deţinut care a suferit pentru omenire: „As-noapte Iisus mi-a intrat în celulă. / O, ce trist, ce înalt era Crist! / Luna-a intrat după El în celulă / şi-L făcea mai înalt şi mai trist. // Mâinile Lui păreau crini pe morminte, / ochii adânci ca nişte păduri. / Luna-L spoia cu argint pe veşminte, / argintându-I pe mâini vechi spărturi. // M-am ridicat de subt pătură sură: / - Doamne, de unde vii? Din ce veac? / Iisus a dus lin un dget la gură / şi mi-a făcut semn să tac... // A stat lângă mine pe rogojină: / - Pune-Mi pe răni mâna ta, / Pe glezne-avea umbre de răni şi rugină, / parcă purtase lanţuri, cândva...” Poetul adorme parcă o mie de ani, iar când se trezeşte paiele miroseau a trandafiri. Iisus însă a plecat, lăsându-i puterea să reziste, contopindu-se cu sacrificiul Lui : „-Unde eşti, Doamne? –am urlat la zăbrele. / Din lună venea fum de căţui. / M-am pipăit, şi pe mâinile mele / Am găsit urmele cuielor Lui...” (As-noapte, Iisus)
Nici moartea nu-i mai apare poetului ca o uşurare a suferinţei, ca un moment de împăcare cu destinul: „Când voi muri în temniţa asta spurcată, / strivit de stigoii celului şi de milenii, / or singur punându-mi o sfoară de beregată, / în moartea mea u vor fi duioşii, nici sfinţenii. // Nici un heruv nu-mi va fi lunecat peste faţă, / morţii să-i dea împăcare, surâs şi blândeţe. / Îngerii mei au fost osândiţi la ocnă pe viaţă, / sau spânzuraţi, ca hoţii, prin pieţe. // (...) // Vânăt de silă ţi ură, leşu-mi sălbatic / nu va fi luminat de raiuri boltite... / Cei ce-or intra în velulă vor merge ca pe jăratic / pe urletul meu, ca pe cuie, ca pe cuţite. // Şi-am să las în celulă o baltă de lacrimi sărată, / şi vor aduce căldări, smârcul amar să mi-l strângă. / Zadarnic s-o umple cu plâns găleată după găleată, / din ciment vor musti lacrimi noi şi pereţii mereu au să plângă. // Şi-un scuipat, cât mai gros, repezit cu putere-n tavan, / am să las, sî-mpietrească pe veacuri ca stalactita. / Prin el, vreau să-mi ţintui de-a pururi ursita, / sus, pe un cer decăzut şi duşman...” (Când voi muri)
Cineva spunea că Bacovia este primul/singurul scriitor român vare a coborât în infern. Atunci Rau Gyr a trecut dincolo de iad, dincolo de limitele suportabilităţii unei fiinţe umane. Ce a pătimit acolo numai el a ştiut.

Lucian Gruia

Vizualizări: 215

Comentariu publicat de iulia ralia pe Martie 2, 2012 la 11:16pm

"Iată ce-i mărturiseşte Radu Gyr lui Ioan Ianolide în 1984:"
?
corectati, va rog, nu se poate 1984...

Citesc cu aviditate, intotdeauna, despre Radu Gyr.
Credinta nu si-a renegat-o... iar evocarea lui Isus e ravasitoare, numai Daniel Turcea a mai scris atat de profund.

Comentariu publicat de Serban Nichifor pe Martie 2, 2012 la 11:31pm

Dar despre CRIMELE LEGIONARILOR ce parere aveti ? Cat despre cel omagiat - a fost un simplu versificator din categoria "Adrian Paunescu - Corneliu Vadim Tudor"...

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

203 state 

(ultimul: Cabo Verde)

Numar de steaguri: 265

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 39

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA CASA CĂRȚII

https://www.casacartii.ro/editura/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/carti-la-preturi-sub-10-lei/?gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_djLKQgGui6c7fzMD9uu4NJgicnOiTKVowzeBmgz4XYZ6J3j3nj2NYaArV0EALw_wcB

25. DAFFY'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor