altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfinţii Petru şi Paul

Solemnitate

Ant. la intrare
Aceştia sunt sfinţii care, trăind în trup, au dat rodnicie Bisericii cu sângele lor; ei au băut paharul Domnului şi au ajuns prietenii lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă şi cerească Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învăţătura apostolilor, prin care a primit începuturile credinţei. Prin Domnul nostru Isus Cristos.

LECTURA I

Acum îmi dau seama care este adevărul: Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod.

Citire din Faptele Apostolilor (12,1-11)

În zilele acelea regele Irod Agripa a început să-i prigonească pe unii membri ai Bisericii. L-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că acest lucru e pe placul iudeilor, a dat ordin să fie arestat şi Petru. Aceasta era în săptămâna Paştelui. Aşadar, l-a prins şi l-a aruncat în închisoare, punându-l sub paza a patru grupe de câte patru ostaşi. Avea de gând ca după sărbătoarea Paştelui să-l scoată în faţa poporului, spre a fi judecat. Aşadar, Petru era păzit în închisoare; în acest timp însă Biserica se ruga fără încetare pentru el lui Dumnezeu. Irod era pe punctul de a-l scoate în faţa poporului, pentru a fi judecat. Cu o noapte mai înainte, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri iar în faţa uşii santinelele păzeau închisoarea. Dintr-o dată a apărut un înger al Domnului şi o lumină a strălucit în celulă. Îngerul a lovit coasta lui Petru, l-a trezit şi i-a zis: „Scoală-te repede!”. Atunci lanţurile i-au căzut de pe mâini. Îngerul i-a zis: „Îmbracă-te şi ia-ţi sandalele!”. Şi Petru a ascultat. Îngerul i-a mai spus: „Pune-ţi mantia şi urmează-mă!”. Îngerul a ieşit iar Petru l-a urmat, fără să ştie că ceea ce făcea îngerul era adevărat; credea că este o vedenie. Au trecut de primul post de gardă, de al doilea şi au ajuns la poarta de fier care dădea spre oraş. Aceasta s-a deschis singură în faţa lor. O dată ieşiţi afară au trecut într-o stradă, apoi, dintr-o dată, îngerul l-a părăsit. Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: „Acum ştiu cu adevărat că Domnul l-a trimis pe îngerul său, care m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de soarta pe care mi-o dorea poporul iudeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

R.: Binecuvântat este Domnul, care îi eliberează pe prietenii săi.

Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde
şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.
Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

LECTURA A II-A

Nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,6-8.17-18

Preaiubitule, eu sunt deja oferit ca jertfă, clipa plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am alergat şi am ajuns la ţintă, mi-am păstrat credinţa. De acum nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care aşteaptă cu dragoste arătarea lui în mărire. Domnul mi-a stat alături; el m-a întărit ca să vestesc până la capăt evanghelia şi s-o audă toate popoarele păgâne: aşa am scăpat de gura leului. Domnul mă va scăpa şi pe mai departe de orice rău, mă va mântui şi mă va conduce la împărăţia cerească. Lui să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

VERSETUL LA EVANGHELIE (Mt 16,18)
(Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei (16,13-19)

În timpul acela, venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOŞILOR
Adânc inseraţi în misterul lui Cristos mort şi înviat, prin mijlocirea sfinţilor apostoli Petru şi Paul, să invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Bisericii şi a lumii întregi. Să ne rugăm:
R.: Doamne, sfinţeşte poporul tău!
– Pentru ca toate comunităţile care cred în Cristos şi sunt răspândite în toată lumea, să-şi reînnoiască mereu credinţa în Fiul lui Dumnezeu cel viu şi să-l proclame drept mântuitor al lumii, să ne rugăm: R.
– Pentru ca papa, piatra fundamentală a Bisericii noastre, să-i întărească pe fraţi în credinţa în înviere, pentru a face din toţi unicul popor al lui Dumnezeu, să ne rugăm: R.
– Pentru ca toţi conducătorii popoarelor să asculte aspiraţia spre unitate şi pace a popoarelor lor şi să promoveze adevărul şi dreptatea pentru binele tuturor, să ne rugăm: R.
– Pentru ca suferinţa celor persecutaţi pentru credinţa şi iubirea lor, unită cu aceea a lui Cristos şi a apostolilor, să colaboreze la eliberarea lumii de lanţurile egoismului, să ne rugăm: R.
– Pentru ca dialogul ecumenic între Biserici să devină tot mai eficient şi să contribuie la înfăptuirea unirii, să ne rugăm: R.
– Pentru ca rugăciunea liturgică să ne deschidă inimile spre nevoile lumii şi să ne facă martori ai iubirii lui Cristos, să ne rugăm: R.
Doamne, Dumnezeul nostru, prin mijlocirea apostolilor Petru şi Paul şi prin revărsarea Duhului tău Sfânt, întăreşte poporul tău pe drumul credinţei şi fă ca de pe toată faţa pământului să se înalţe spre tine lauda şi recunoştinţa noastră. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

ASUPRA DARURILOR
Rugăciunea apostolilor să însoţească, Doamne, darurile pe care le aducem spre sfinţire înaintea ta şi să ne păstreze strâns uniţi cu tine în celebrarea acestei jertfe. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie (Cf. Mt 16,16.18)
Petru i-a zis lui Isus: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”. Isus i-a răspuns: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea”.

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca, întăriţi de această taină, să trăim astfel în Biserică încât, stăruind în frângerea pâinii şi în învăţătura apostolilor, să fim o singură inimă şi un singur suflet, întemeiaţi în iubirea ta. Prin Cristos, Domnul nostru

Vizualizări: 35

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor