altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica a II-a din Post

Ant. la intrare (Cf. Ps 26,8-9)
Din partea ta îmi spune inima: „Căutaţi faţa mea”. Eu caut, faţa ta, Doamne. Nu-ţi ascunde faţa de la mine!

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit, întăreşte inimile noastre cu hrana cuvântului tău, ca, purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei tale. Prin Domnul.

LECTURA I

Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham cel credincios.

Citire din cartea Genezei (15,5-12.17-18)

În zilele acelea, Dumnezeu i-a apărut lui Abraham, l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte cerul şi numără stelele, dacă poţi”, şi a continuat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi”. Abraham a crezut ce i-a spus Domnul şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept. Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Caldeea, ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta”. A zis Abraham: Doamne Dumnezeule, cum pot cunoaşte că o voi stăpâni?” Şi Domnul i-a zis: Ia o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel”. Abraham a luat toate aceste animale, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte, dar păsările nu le-a despicat. Şi fiindcă păsările răpitoare se năpusteau asupra animalelor înjunghiate, Abraham le izgonea. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abraham şi l-a cuprins întuneric şi frică mare. După ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric, iată un fum, ca dintr-un cuptor, şi o coloană de foc au trecut printre acele jumătăţi de animale. În ziua aceea Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham, spunând: „Urmaşilor tăi le voi da ţara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26,1.7-8a.8b-9.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?
Domnul este sprijinitorul vieţii mele, în faţa cui voi tremura? R.

Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem,
ai milă de mine şi ascultă-mă!
Prin glasul inimii îmi şopteşti: „Caută faţa mea!” R.

Iar eu, Doamne caut faţa ta.
Nu-mi ascunde faţa ta, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R.

Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.
Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

LECTURA A II-A

Cristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni (3,17–4,1)

Fraţilor, luaţi-mă drept model şi îndreptaţi-vă privirea spre cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi. Căci v-am spus-o adesea şi acum vă repet cu lacrimi în ochi: mulţi trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. Sfârşitul lor este pieirea, dumnezeul lor este pântecele, ei se fălesc cu cele ce sunt spre ruşinea lor şi nu se gândesc decât la cele pământeşti. Noi însă suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos, care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. Deci, fraţii mei preaiubiţi, pe care atât de mult doresc să vă revăd, voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea, rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor!

Cuvântul Domnului

VERSETUL LA EVANGHELIE (cf. Lc 9,35)
Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!”

EVANGHELIA

În timp ce se ruga, înfăţişarea i s-a schimbat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (9,28b-36)

În timpul acela, Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi s-au urcat pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, aspectul feţei i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Şi iată, doi bărbaţi stăteau de vorbă cu el: erau Moise şi Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau despre sfârşitul lui care urma să se împlinească în Ierusalim. Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn; când s-au trezit, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau cu el. Pe când aceştia se depărtau, Petru i-a zis lui Isus: „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. Nu-şi dădea seama ce spune. În timp ce spunea acestea, a venit un nor, care i-a învăluit, iar ei, intrând în nor au fost cuprinşi de frică. Atunci s-a auzit din nor un glas: „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!” În timp ce glasul răsuna, Isus era singur. Ei au păstrat tăcerea şi în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOŞILOR
Adunaţi în jurul altarului, avem siguranţa că Tatăl ceresc ne iubeşte şi ne ajută în planul mântuirii veşnice. Această siguranţă ne dă curajul de a-i prezenta în rugăciune dorinţele inimii noastre. Să ne rugăm şi să spunem:
R.: Dumnezeule, speranţa noastră, ascultă-ne!
– Pentru ca în momentele dificile creştinii să privească la Cristos schimbat la faţă şi să creadă cu tărie în paternitatea providenţială a lui Dumnezeu, să ne rugăm: R.
– Pentru ca aceia care conduc popoarele şi soarta naţiunilor ei să aibă mereu gânduri şi planuri de pace şi să folosească resursele pământului în folosul acelora care au mai multă nevoie de ele, să ne rugăm: R.
– Pentru ca aceia care nu reuşesc să dea un sens vieţii şi morţii să redescopere în Cristos, învingătorul morţii, raţiunea de a se întoarce la speranţa vieţii, să ne rugăm: R.
– Pentru ca acele persoane care sunt supuse la încercări dure în trup şi suflet să nu-şi piardă niciodată speranţa, ci toţi să găsească în iubirea lui Dumnezeu puterea de a depăşi încercările, să ne rugăm: R.
– Pentru ca noi, cei adunaţi în jurul altarului, să participăm la viaţa comunităţii noastre de credinţă, reînnoindu-ne în mentalitatea şi activitatea noastră, să ne rugăm: R.
– Pentru ca împărtăşirea din aceeaşi pâine euharistică să mărească în comunitatea noastră credinţa şi facă să strălucească în noi dragostea, să ne rugăm: R.
Dumnezeule, Părintele nostru, noi credem în planul tău de mântuire pe care ni l-ai încredinţat prin Fiul tău, Isus. Dă-ne putere pentru a colabora cu tine dincolo de orice dubiu şi criză, săvârşind totdeauna ceea ce este bine printre fraţii noştri. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spele de păcate şi să sfinţească trupurile şi sufletele credincioşilor tăi, pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale. Prin Cristos.

Ant. la Împărtăşanie (Mt 17,5)
Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulţumirea mea: ascultaţi de el.

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi tale, voim să-ţi aducem mulţumire, pentru că, încă de pe pământ, ne faci părtaşi la bunurile cereşti. Prin Cristos.

Vizualizări: 37

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor