altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din săptămâna a XXXIII-a de peste an
Ant. la intrare (Cf. Ier 29,11.12.14)
Domnul spune: gândurile mele sunt gânduri de pace, şi nu de nenorocire; strigaţi către mine şi eu vă voi asculta şi vă voi întoarce din robie de pretutindeni.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te urmăm mereu cu bucurie, căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărui bine, putem afla fericirea deplină şi nepieritoare. Prin Domnul.

LECTURA I

Creatorul lumii vă va reda duhul şi viaţa.

Citire din cartea a doua a Macabeilor (7,1.20-31)

În zilele acelea, în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, silindu-i astfel să mănânce carne de porc, care era oprită de legea lor. Mama era deosebit de distinsă şi demnă de o strălucită amintire, pentru că văzându-i murind pe cei şapte fii ai ei într-o singură zi, a suportat aceasta cu tărie, punându-şi toată speranţa în Domnul. Ea îndemna pe fiecare în limba părinţilor; această mamă eroină le vorbea cu un curaj bărbătesc: „Nu ştiu cum aţi luat fiinţă în sânul meu. Nu eu v-am dat duhul şi viaţa, iar mădularele fiecăruia dintre voi nu eu le-am alcătuit. Creatorul lumii este acela care l-a plăsmuit pe om la început, el hotărăşte începutul oricărui lucru. Şi tot el este acela care, în bunătatea lui, vă va reda duhul şi viaţa, pentru că nu ţineţi seama de propria voastră viaţă, din iubire faţă de legile sale”. Antioh credea că ea îl dispreţuieşte şi bănuia că îl insultă prin cuvintele ei. El a început să-l îndemne pe cel mai tânăr fiu, singurul care mai rămăsese în viaţă. Mai mult, îi promitea cu jurământ să-l facă bogat şi fericit, dacă va părăsi legile strămoşilor; îl va face prietenul său şi-i va încredinţa funcţii înalte în stat. Întrucât tânărul nici nu-l lua în seamă, regele a chemat-o pe mamă şi a îndemnat-o să-l sfătuiască pe băiatul ei, pentru a-l salva. După multe stăruinţe ea s-a învoit să-l sfătuiască pe fiul ei. S-a aplecat asupra lui şi, înşelându-l pe crudul tiran, i-a vorbit astfel în limba părinţilor săi: „Fiul meu, ai milă de mine: timp de nouă luni te-am purtat în sânul meu; te-am hrănit cu laptele meu timp de trei ani; te-am îngrijit şi te-am crescut până ai ajuns la această vârstă. Te implor, fiul meu, priveşte cerul şi pământul cu toate câte sunt în ele: nu uita că Dumnezeu a făcut toate acestea din nimic şi că neamul omenesc a luat fiinţă în acelaşi fel. Nu te teme de acest călău. Fii demn de fraţii tăi şi primeşte moartea, pentru ca să te regăsesc împreună cu ei în ziua îndurării”. Când a terminat de vorbit, tânărul a zis regelui: „Ce mai aştepţi? Eu nu mă supun hotărârii tale, ci ascult de porunca Legii dată părinţilor noştri prin Moise. Iar tu care ai născocit toate felurile de chinuri împotriva iudeilor nu vei scăpa de mâna lui Dumnezeu!”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 16,1.5-6.8bc şi 15 (R.: 15b)

R.: Dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău.

Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate,
ia aminte la strigătele mele;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea
rostită cu buze neprefăcute. R.

Mi-am ţinut paşii pe cărările tale,
picioarele mele nu s-au clătinat
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi,
pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. R.

Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale.
Eu care sunt nevinovat voi putea privi faţa ta,
dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. R.

VERSETUL LA EVANGHELIE (In 15,16)
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

EVANGHELIA

De ce nu mi-ai pus banii la bancă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (19,11-28)

În timpul acela, pentru că Isus era aproape de Ierusalim, iar oamenii care îl ascultau îşi închipuiau că împărăţia lui Dumnezeu avea să se arate în curând, el le-a spus această parabolă: „Un om dintr-o familie de principi urma să plece într-o ţară îndepărtată ca să primească puterea şi apoi să se întoarcă acasă ca rege. A chemat zece dintre servitorii săi, le-a dat zece monede de aur şi le-a spus: «Investiţi-i în negustorie până la întoarcerea mea!». Deoarece locuitorii ţării sale îl urau, au trimis după el o delegaţie ca să spună: «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!». Totuşi el a fost numit rege. După întoarcerea lui, i-a chemat pe servitorii cărora le încredinţase banii, ca să vadă cum i-a folosit fiecare. Primul s-a înfăţişat şi i-a zis: «Stăpâne, moneda pe care mi-ai dat-o a adus câştig alte zece». Regele i-a zis: «Foarte bine, eşti un servitor destoinic. Pentru că te-ai dovedit fidel în lucruri mici, îţi dau stăpânirea peste zece cetăţi!». Apoi a venit al doilea şi i-a zis: «Stăpâne, moneda ta a adus câştig alte cinci». Acestuia regele i-a zis: «Îţi dau stăpânirea peste cinci cetăţi». A venit un altul şi i-a zis: «Stăpâne, iată moneda ta: am învelit-o într-o pânză şi am ascuns-o, căci mă temeam de tine. Ştiam că eşti un om aspru, iei ceea ce n-ai pus deoparte şi seceri ceea ce n-ai semănat!». El i-a răspuns: «Din cuvintele tale te judec, slugă netrebnică! Ai ştiut că sunt un om aspru, că iau ceea ce n-am pus deoparte şi secer ceea ce n-am semănat. De ce nu mi-ai depus banii la bancă? La întoarcere i-aş fi luat înapoi cu dobândă!». Apoi a zis celor de faţă: «Luaţi-i moneda şi daţi-o celui care are zece!». Ei i-au spus: «Stăpâne, dar mai are zece!». Vă spun: «Celui care are i se va mai da, celui care nu are, şi ceea ce are i se va lua! Iar pe duşmanii mei, care n-au vrut ca să fiu regele lor, aduceţi-i aici şi ucideţi-i în faţa mea!»”. După ce a spus acestea şi-a continuat drumul împreună cu ucenicii săi, îndreptându-se spre Ierusalim.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOŞILOR
Domnul ne invită să conştientizăm darurile pe care ni le-a dăruit prin creaţie şi răscumpărare. Pentru a putea aduce roade îmbelşugate, să spunem:
R.: Dumnezeul vieţii, ascultă-ne!
– Pentru ca Biserica să manifeste slava Tatălui prin angajarea răbdătoare în evanghelizare, prin curajul în încercări şi perseverenţa în bine, să ne rugăm: R.
– Pentru ca oamenii să fie atenţi mai mult la prezenţa tăcută a harului şi a binelui decât la manifestările zgomotoase ale păcatului şi răului, să ne rugăm: R.
– Pentru ca toţi cei care suferă din cauza limitelor şi defectelor proprii, să aducă mai curând mulţumiri Domnului pentru ceea ce au bun în ei, decât să se lamenteze pentru ceea ce le lipseşte, să ne rugăm: R.
– Pentru ca orice muncă să nu fie evaluată numai pe baza câştigului, ci şi pentru binefacerea oferită omenirii, să ne rugăm: R.
– Pentru ca întreaga noastră comunitate să nu se lase învinsă de sentimente de descurajare în faţa insucceselor, ci să-şi pună cu umilinţă speranţa în Domnul, să ne rugăm: R.
– Pentru ca sfânta Liturghie la care luăm parte să fie o laudă deplină adusă Domnului, să ne rugăm: R.
Dumnezeule, Creatorul cerului şi al pământului, care l-ai creat pe om după chipul tău, dă-ne harul ca, recunoscători pentru viaţa pe care am primit-o şi pentru darurile cu care ai îmbogăţit-o, să aducem roade îmbelşugate pentru mântuirea noastră. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor tăi să ne dobândească harul de a te sluji cu credinţă şi să ne călăuzească la veşnicia fericită. Prin Cristos.

Ant. la Împărtăşanie (Ps 72,28)
Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, să-mi pun în Domnul Dumnezeu speranţa mea.

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine, te rugăm cu umilinţă ca jertfa pe care Fiul tău ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui să mărească în inimile noastre iubirea. Prin Cristos.

Vizualizări: 15

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor