altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica I din Advent - Vesperele I
Imnul

Ziditor atotputernic de luminători cereşti,
Celor care cred în tine veşnică lumină eşti,
Răscumpărătorul nostru, tu, Cristoase, Doamne sfinte,
Către cei ce ţi se-nchină cu-ndurare ia aminte.

Pe când greu zăcea tot omul în păcate şi dureri
Şi vreo rază de speranţă nu venea de nicăieri,
Ai văzut de sus că-n lume disperarea e stăpână
Şi n-ai vrut ca omenirea pradă morţii să rămână.

Iar când lumea muribundă greu putea să mai respire,
Ai ieşit atunci, Isuse, din iatacul tău de mire;
Buna Mamă şi Fecioară, sânul ei imaculat
Ţi-a fost nouă luni palatul ca şi tronul de-mpărat.

Doamne, mare ţi-e puterea, deşi zaci culcat pe paie!
Doar în faţa ta se cade tot genunchiul să se-ndoaie.
Cerul, marea şi pământul, toată firea strigă-n cor:
Singur tu eşti împăratul şi stăpânul tuturor!

Cum mereu ne pasc primejdii şi ne zbatem în nevoi,
Mâna ta cea milostivă ţine-o pururi peste noi.
Ştim că la sfârşitul lumii tu vei mai veni o dată;
Fii cu noi plin de-ndurare la obşteasca judecată.

Laudă, cinste şi mărire Fiului iubit să-i fie,
Ca şi Tatălui cu care el domneşte din vecie.
Duhul Sfânt primească slavă, el, izvorul de lumină
Care-n orice suferinţă ne-ntăreşte şi ne-alină. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Vestiţi tuturor popoarelor: Iată, vine Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Psalmul 140 (141),1-9
Rugăciune în timp de primejdii
Şi din mâna îngerului, fumul de tămâie al rugăciunii sfinţilor s-a înălţat înaintea lui Dumnezeu (Ap 8,4).

1 Strig către tine, Doamne, vino degrabă în ajutorul meu, *
pleacă-ţi urechea la glasul meu când te chem.
2 Rugăciunea mea să se înalţe spre tine ca fumul de tămâie, *
ridicarea mâinilor mele să fie în faţa ta ca jertfa de seară.

3 Pune, Doamne, strajă gurii mele *
şi păzeşte uşa buzelor mele.
4 Să nu mi se plece inima spre vreun lucru rău, †
spre uneltiri nelegiuite împreună cu făcătorii de rele; *
să nu mă înfrupt din bunătăţile lor!
5 Să mă lovească cel drept şi cel credincios să-mi facă reproşuri, †
nu-mi voi mai turna niciodată pe cap untdelemnul înmiresmat al păcătoşilor, *
şi rugăciunea mea va fi continuă împotriva răutăţilor lor.

6 Judecătorii lor să fie aruncaţi de pe stânci, *
atunci vor auzi cuvintele mele, că sunt plăcute.
7 Cum se brăzdează şi se spintecă pământul, *
aşa ne-au risipit oasele în gura locuinţei morţilor.

8 Doamne Dumnezeule, către tine sunt îndreptaţi ochii mei, *
la tine caut adăpost; fii apărătorul sufletului meu.
9 Păzeşte-mă de laţul pe care mi l-au întins *
şi de cursa făcătorilor de rele!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Vestiţi tuturor popoarelor: Iată, vine Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Ant. 2 Iată, Domnul vine, şi toţi sfinţii săi cu el, şi va fi în ziua aceea lumină mare, aleluia.

Psalmul 141 (142)
Tu, Doamne, eşti scăparea mea
Toate acestea s-au împlinit în Domnul în timpul pătimirii sale (sf. Ilariu).

2 Cu glasul meu strig către Domnul, *
cu glasul meu mă rog către Domnul meu,
3 înaintea lui îmi vărs necazul, *
înaintea lui îmi prezint strâmtorarea.

4 Şi când slăbeşte în mine duhul meu, *
tu cunoşti cărările mele.
Pe calea pe care umblam *
mi-au întins cursă.
5 Priveşte la dreapta mea şi vezi, *
nu este nimeni care să mă cunoască.
Orice loc de scăpare s-a ascuns de mine *
şi nu este nimeni să se îngrijească de sufletul meu.

6 Am strigat către tine, Doamne, †
am zis: „Tu eşti scăparea mea, *
tu eşti partea mea pe pământul celor vii.
7 Ia aminte la strigarea mea, *
căci sunt atât de slab.
Eliberează-mă de cei care mă urmăresc, *
pentru că sunt mai tari decât mine!

8 Eliberează sufletul meu din închisoare, *
ca să laud numele tău;
drepţii se vor strânge în jurul meu *
atunci când mă vei răsplăti”.

Ant. Iată, Domnul vine, şi toţi sfinţii săi cu el, şi va fi în ziua aceea lumină mare, aleluia.

Ant. 3 Domnul vine cu putere mare şi tot omul îl va vedea.

Cântarea Fil 2,6-11
Cristos, slujitorul lui Dumnezeu

6 Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, *
nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu,
7 dar s-a nimicit pe sine luând firea de sclav †
şi devenind asemenea oamenilor. *
După înfăţişare era considerat ca om.
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, *
şi încă moartea pe cruce.

9 De aceea, şi Dumnezeu l-a înălţat †
şi i-a dăruit un nume *
care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: *
al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor din adâncuri,
11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: *
„Isus Cristos este Domnul!”

Ant. Domnul vine cu putere mare şi tot omul îl va vedea.

Lectura scurtă (1Tes 5,23-24)
Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Responsoriul scurt
R. Arată-ne, Doamne, * îndurarea ta. Arată-ne.
V. Şi dă-ne mântuirea ta; * îndurarea ta. Slavă Tatălui. Arată-ne.

Ant. la Magnificat

Anul A Vegheaţi, aşadar, spune Isus, pentru că nu ştiţi în care zi va veni Domnul vostru.

Anul B Iată, numele Domnului vine din depărtare şi strălucirea lui umple tot pământul.

Anul C Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Anul A Vegheaţi, aşadar, spune Isus, pentru că nu ştiţi în care zi va veni Domnul vostru.

Anul B Iată, numele Domnului vine din depărtare şi strălucirea lui umple tot pământul.

Anul C Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie.

Rugăciunea universală
Să ne rugăm lui Cristos, bucuria tuturor acelora care îl aşteaptă, şi să-i spunem:
Vino, Doamne, şi nu întârzia!
Aşteptăm cu bucurie sosirea ta,
– vino, Doamne Isuse.
Tu, care eşti dinaintea veacurilor,
– vino şi ne mântuieşte în veacul de acum.
Tu, care ai creat lumea şi pe toţi cei ce locuiesc în ea,
– vino să răscumperi lucrarea mâinilor tale.
Tu, care n-ai dispreţuit firea noastră pieritoare,
– vino să ne scapi de puterea morţii.
Tu, care ai venit ca să avem viaţă din belşug,
– vino şi ne dăruieşte viaţa ta veşnică.
Tu, care ai voit să-i aduni pe toţi oamenii în împărăţia ta,
– vino şi adună-i pe aceia care aşteaptă vederea feţei tale.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, te rugăm, întăreşte voinţa credincioşilor tăi, pentru ca, ieşind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, să se învrednicească a sta de-a dreapta lui în împărăţia cerurilor. Prin Domnul

Vizualizări: 187

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor