altmarius

cultură şi spiritualitate

Nisargadatta biografie.jpgRamakrishna biografie.jpgRamana biografie.jpgJivanmukta.doc

Jivanmukta.docMotto: „A nu şti este ceva extrem de intim. Acest „Nu ştiu.” al tău este vastitatea propriei tale naturi profunde care dă naştere împrăştierii constelaţiilor cosmice, umbrei copacilor din curte şi propriei tale inimi bătânde.” Kuei Ch`in (maestru Ch`an din secolul IX)

Sf. Nectarie de Eghina:
„In Dumnezeu sfintii devin asemenea lui Hristos, pretutindenea fiind, atotputernici, atoatestiutori. In Dumnezeu omul insusi se arata a fi un dumnezeu, si ia parte la toate facerile lui Dumnezeu. Omul traieste Viata lui Dumnezeu Insusi, devine desavarsit precum Insusi Dumnezeu.”

“Eu [Domnul] am zis: “Dumnezei sunteti si toti fii ai Celui Preaînalt”. Dar voi ca niste oameni muriti…” (Psalmul 81/6)

Sf. Varsanufie (prãznuit pe 29/28 februarie) despre care se spune în „Vieþile Sfinþilor”: „Ajungând sã dobândeascã curãtia inimii si desãvârsita nepãtimire, s-a asezat într-o chilie retrasã, fãrã sã primeascã pe cineva timp de peste cincizeci de ani. Grãia despre el însusi ca si cum ar fi vorbit despre altcineva: "Fiul lui Dumnezeu îmi este martor, Stiu de un om aici în mãnãstire, care poate rãmâne fãrã nici un fel de hranã sau bãuturã, si fãrã hranã pânã la venirea Domnului. Nu-i lipseste nimic din toate acestea, pentru cã hrana lui, bãutura lui, haina lui, vesmântul lui, sunt Duhul Sfânt". Uneori totusi îsi îngãduia mãrturia rãpirilor si extazurilor lui, spunând, de pildã, cã el cunostea un om care suise pânã la al saptelea cer, sau scriind: "Grãiesc înaintea Lui si nu mint, cãci stiu pe un rob al lui Dumnezeu între oamenii de acum, în aceastã vreme si în acest loc binecuvântat, care poate scula morþi întru numele Stãpânului nostru Iisus Hristos, si poate alunga demoni si vindeca boli de nevindecat, care poate opri si rãzboaie, poate închide si deschide cerul ca Ilie. Cãci totdeauna are Domnul slugi adevãrate, pe care nu le mai numeste slugi, ci fii (Gal. 4,7).Si, precum a lucrat prin primii Sãi ucenici, asa poate lucra si prin cei de acum". El descoperi atunci, tainic, cã era unul din acei "trei bãrbaþi desãvârsiti înaintea lui Dumnezeu care au întrecut mãsura omeneascã si au primit puterea sã lege si sã dezlege. Ei stau drepti, neclintiti mijlocitori, ca sã nu nimiceascã dintr-o datã lumea, ci, prin rugãciunile lor, sã o certe cu milostivire.” Nu se cunoaste cum si când Sfântul Varsanufie si-a sfârsit petrecerea sa pãmânteascã.

„…Petru a vãzut venind dupã el pe ucenicul pe care-l iubea Iisus, acela care la Cinã s-a rezemat de pieptul Lui… / Pe acesta deci, vãzându-l, Petru a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? / Zis-a Iisus lui: Dacã voiesc ca acesta sã rãmânã pânã voi veni, ce ai tu? Tu urmeazã Mie. / De aceea a iesit cuvântul acesta intre frati, cã ucenicul acela nu va muri….” (Ioan 21:21-23)
Din spusele lor:

„Cunoaşte-te pe tine însuţi!” – Grecia antică.
„Cine sunt eu?” Maieutica spirituală a lui Socrate, Ramana Maharishi, Poonja, Nisargadatta Maharaj, Ranjit Maharaj etc – a tuturor înţelepţilor autentici (jivanmuktas = eliberaţi în viaţă, fiinţe care s-au topit în Dumnezeire, maximul la care poate ajunge un om înainte de Mântuire).
„Acela în Care se află toate fiinţele şi Care Se află în toate fiinţele, Care este dăruitorul graţiei tuturor, Sufletul Suprem al universului, fiinţa fără de limită – Acela sunt eu.” – Amritabindu Upanishad
„Cine sunt eu? Aceasta este metoda de urmat.” - Ramana Maharishi
„Acela Care pătrunde totul, pe Care nimic nu-L transcende şi Care, ca şi spaţiul universal din jurul nostru, umple complet toate lucrurile din interior şi din afară, acel non-dual Brahman Suprem – Acela eşti tu.” – Sankaracharya
„Totul începe din zero. Mergi aşadar dincolo de zero. Maestrul te învaţă cum să faci asta. Tu nu poţi şti. Cum ai putea şti? Tu însuţi eşti zero. Cunoaşterea este zero şi „eu sunt” este de asemenea zero. Toate încep şi se sfârşesc în zero… Tu ai uitat de tine însuţi şi de aceea Maestrul îţi spune toate lucrurile astea. De fapt, tu şi Maestrul sunteţi unul. Când nimic nu există, ce mai rămâne? Doar tu însuţi rămâi. Uită egoul, uită „eul” şi niciodată nu vei mai simţi tristeţe. Totul este realitatea, nimic altceva. Este numită „starea fără stare” sau, „realitatea fără gândire”.” – Ranjit Maharaj
“După disoluţia universului, când nici un alt vestigiu al creaţiei nu va mai fi aparent, ceea ce va rămâne va fi starea mea perfectă. În decursul creării şi disoluţiei eu rămân neatins. Starea mea nu a simţit niciodată crearea şi disoluţia universului. Eu sunt principiul care supravieţuieşte tuturor creaţiilor, tuturor distrugerilor. Aceasta este starea mea, şi a voastră de asemenea, dar voi nu o realizaţi deoarece vă agăţaţi de propria existenţă. Realizarea acestui lucru este posibilă doar atunci când cineva este ajutat de o credinţă de neclintit.
Eu nu sunt o persoană în sensul pe care îl dai tu cuvântului, cu toate că pentru tine pot părea o persoană. Eu sunt acel ocean infinit de conştiinţă în care se întâmplă totul. Eu sunt de asemenea dincolo de întreaga existenţă şi cunoaştere, beatitudinea pură a existenţei. Nu există nimic de care să mă simt separat, prin urmare eu sunt totul. Eu nu sunt nici un lucru, eu nu sunt nimic.
Aceeaşi putere care face focul să ardă şi apa să curgă, care face seminţele să încolţească şi copacii să crească, mă face pe mine să rapund la întrebările tale. În mine nu există nimic personal, cu tote că limbajul şi stilul ar putea să pară personale. O persoană este un tipar prestabilit de dorinţe şi gânduri şi de acţiunile care decurg din ele; în cazul meu nu există un astfel de tipar. Nu există nimic pe care să-l doresc sau de care să mă tem – cum ar putea să existe vreun tipar?
Î: Cu siguranţă, tu vei muri.
M: Viaţa va scăpa, corpul va muri, dar asta nu mă va afecta câtuşi de puţin. Dincolo de spaţiu şi de timp sunt eu, fără cauză, fără a cauza şi cu toate acestea eu sunt chiar matricea existenţei.” – Nisargadatta Maharaj

„Într-un spital, fiecare pacient devine centrul unei activităţi de vis complexe şi variate. Când sunteţi infectaţi de virusul „eu-sunt-corpul”, un întreg univers apare brusc în existenţă. Dar când v-aţi săturat de el, nutriţi cu grijă nişte idei fanteziste despre eliberare şi urmaţi căi de acţiune complet inutile. Vă concentraţi, meditaţi, vă torturaţi mintea şi corpul, faceţi tot felul de lucruri inutile, dar scăpaţi esenţialul care este eliminarea persoanei. Puteţi sări peste toată pregătirea şi să porniţi direct în căutarea ultimă – înăuntru. Dintre toate căile Yogăi, aceasta este cea mai simplă şi cea mai scurtă. Realul este simplu, deschis, clar şi blând, frumos şi voios. El este complet liber de contradicţii. El este mereu nou, mereu proaspăt, perpetuu creator. Fiinţă şi nefiinţă, viaţă şi moarte, toate distincţiile se contopesc în el. Cel care percepe şi ceea ce este perceput sunt conceptuale, faptul perceperii este real. Absolutul este locul de naştere a perceperii. El face percepţia posibilă. Însă prea multă analiză nu te conduce nicăieri. Există în tine nucleul fiinţei care este dincolo de analiză, dincolo de minte. Tu îl poţi cunoaşte numai în acţiune. Exprimă-l în viaţa ta de toate zilele şi lumina lui va deveni mereu mai strălucitoare. Funcţia legitimă a minţii este de a-ţi spune ceea ce nu este ea. Dar dacă vrei o cunoaştere pozitivă, tu trebuie să treci dincolo de minte. Singurul lucru de valoare din tot universul este Puterea Iubirii.” – Nisargadatta Maharaj
https://www.youtube.com/watch?v=fvIlhN0frdY [cu copy/paste]
Sau: object width="480" height="385"> Nota: V. si fisierele atasate postarii [imediat sub titlu, deasupra fotografiilor]

Vizualizări: 829

Comentariu publicat de Bdi pe Decembrie 13, 2009 la 5:34pm
Comentariu publicat de Bdi pe Mai 20, 2010 la 12:07am
Mucenicii sunt avocaţii creştinilor, cum îi numeşte Fericitul Augustin. După Origen, un martir este un “izvor de har” (de energie divină) pentru toţi credincioşii. Tot Origen aduce un argument fundamental în confirmarea venerării sfinţilor: “Rugăciunea celor de pe pământ şi a celor din ceruri, spune el, este una şi nedespărţită, deoarece sufletele celor decedaţi, ale îngerilor şi ale oamenilor credincioşi, prezenţi în lumea de faţă, iau parte împreună la oficierea actului liturgic. Cei care sunt în cer vin în ajutorul credincioşilor din lume, prin rugăciunea lor, pentru că iconomia mântuirii este îndreptată asupra unui singur trup duhovnicesc, în care circulă o singură viaţă. De aceea noi facem parte din comuniunea sfinţilor (sanctorum socios) şi prin această comuniune cu ei suntem în acelaşi timp în comuniune cu Preasfânta Treime.”
Biserica triumfătoare a sfinţilor o susţine pe cea slujitoare de pe pământ, iar sfinţii, prin dragostea lor faţă de oameni, devin ajutători şi tămăduitori ai neputinţelor noastre.
Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, lauda Apostolilor şi bucuria mucenicilor; laudă şi cinstire vouă cuvioşilor bărbaţi şi cuvioaselor sfinte femei, care bine v-aţi nevoit în această lume şi v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre şi să reverse în continuare har şi binecuvântări în viaţa Bisericii şi a poporului Său.

"Puterea de ajutorare a sfinţilor este, de fapt, iubirea lui Dumnezeu care se revarsă prin sfinţi pentru a întări legătura sfântă între oameni şi Dumnezeu, şi între oamenii care iubesc Biserica lui Hristos şi cinstesc pe sfinţii Lui. Prin urmare, comuniunea sfinţilor cu Dumnezeu întăreşte şi comuniunea oamenilor laolaltă în rugăciune, în căutarea sfinţeniei şi a ajutorului lui Dumnezeu. Astfel, sfinţii din fiecare neam adună laolaltă în iubirea lui Hristos credincioşi din neamul lor şi din alte neamuri. De ex: Sfânta Cuvioasă Parascheva adună, prin sfinţenia, bunătatea şi rugăciunile ei făcătoare de minuni, credincioşi din popoare diferite ca: greci, bulgari, sârbi, români ş.a. Sfinţii nu aparţin numai neamului lor, ci ei sunt ai lui Dumnezeu şi ai întregii umanităţi; ei ajută pe toţi oamenii, fiindcă Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii. În acest înţeles, se spune că la o mănăstire creştină ortodoxă din Iugoslavia a venit un musulman ca să se roage. Atunci, un ortodox l-a întrebat: - Cum de-ai venit să te rogi la un sfânt de-al nostru? Musulmanul a răspuns: - Nu este nici al vostru, nici al nostru, ci al lui Dumnezeu."
"Acolo unde teologii se cearta, misticii se intalnesc"
Rumi: "Orbit de vocea dorintei
Nu esti constient ca Preaiubitul
Traieste in adancul inimii tale.
Opreste galagia
Si vei auzi vocea Lui
In tacere."
"Ce e de facut daca nu ma recunosc?
Nu sunt nici crestin, nici evreu, nici musulman;
Nu sunt nici din est, nici din vest, nu sunt nici tarmul, nici marea;
Nu sunt nici o comoara a Naturii, nici stelele din cer;
Nu sunt nici pamantul, nici apa, focul sau aerul;
Nu sunt nici cerul, nici noroiul;
Nu sunt din India, China, Irak sau Kharasa;
Nu sunt al acestei lumi, dar nici al celeilalte;
Nu sunt al Paradisului si nici al Iadului;
Nu sunt nici Adam, nici Eva, Eden sau Rizvan.
Locul meu este unde nu este nici un loc,
Urma mea este fara urma;
Nu sunt nici corpul, nici sufletul, pentru ca eu apartin Preaiubitului meu.
Am renuntat la dualitate si am vazut amandoua lumile ca fiind doar una,
Doar pe Tine Te caut, pe Tine Te stiu, pe Tine Te vad, pe Tine Te chem.
Tu esti cel dintai, ultimul, cel din exterior si cel din interior,
Nu cunosc pe nimeni decat pe Tine, Cel Care Esti
Cupa iubirii mi-a umplut sufletul, iar cele doua lumi mi-au scapat din mana."

Minunat este Dumnezeu intru Sfintii Săi. [Comuniunea Sfintilor]

Iar înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se descopere.
Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să neîndreptăm din credinţă.
Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză.
Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus.
Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat.
Nu mai este iudeu, nici elin
nu mai este nici rob, nici liber
nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. [starea de 1/Unitate (a multiuniversului)]
Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.


Zic însă: Câtă vreme moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cu nimic de rob, deşi este stăpân peste toate.
Ci este sub epitropi şi iconomi, până la vremea rânduită de tatăl său.
Tot aşa şi noi, când eram copii, eram robi înţelesurilor celor slabe ale lumii
Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea.

In acest sens: fiecare sfant este toti ["ceilalti"] sfinti(i), iar toti sfintii sunt acel sfant. 1/Una [in Hristos].
Comentariu publicat de Bdi pe Mai 25, 2010 la 4:52pm
Comentariu publicat de Bdi pe Mai 25, 2010 la 4:54pm
Se zice [in Traditie] ca: doar privind 5 minute zilnic fotografia unui Jivanmukta, sufletul privitorului aspirant este purificat !
Comentariu publicat de Bdi pe August 17, 2010 la 4:09pm
Comentariu publicat de Bdi pe August 17, 2010 la 5:18pm
Comentariu publicat de Bdi pe August 17, 2010 la 5:25pm
Comentariu publicat de Bdi pe August 23, 2010 la 6:17pm
Comentariu publicat de Bdi pe Octombrie 1, 2010 la 3:32pm
Comentariu publicat de Bdi pe Noiembrie 6, 2010 la 12:40am

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor