altmarius

cultură şi spiritualitate

Episcopul Nicolae Ivan, un om al faptelor

La 90 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Clujului :

Episcopul Nicolae Ivan, un om al faptelor


Nicolae Ivan s-a dovedit, îndeosebi în cei 16 ani de nou ctitor al istoricei Eparhii a Clujului, perioada de vârf a vieţii sale, un om harnic şi destoinic, implicat în problemele bisericeşti, culturale şi naţionale ale poporului român. A mers pe urmele marelui mitropolit Andrei Şaguna, organizând exemplar, din temelii, reînviata Episcopie a Clujului, în tronul căreia a fost instalat acum 90 de ani. Mărturie stau numeroasele achiziţii de la sediul eparhial, în frunte cu Palatul Episcopal, măreaţa Catedrală din Cluj, ca şi bisericile ridicate aproape în toate oraşele de pe teritoriul eparhiei, clădite în timpul şi sub îndrumarea ierarhului "instituţional", cum l-a numit profesorul Ioan Lupaş.

  •  

 

Episcopul Nicolae Ivan s-a născut în localitatea Aciliu, din judeţul Sibiu, în data de 17 mai 1855. Localitatea Aciliu a intrat în istoria bisericească şi românească pentru prima dată, prin preotul Ioan. Luptător împotriva actului unirii cu Biserica Romei, preotul Ioan din Aciliu a străbătut satele din sudul Ardealului, protestând în diferite întruniri faţă de dezbinarea religioasă a românilor. Apoi, peste 100 de ani, Aciliu dă alt mare om, pe viitorul episcop Nicolae Ivan. S-a născut din părinţii Ioan Ivan şi Maria, "ţărani cu frica lui Dumnezeu, oameni casnici, cruţători şi de o proverbială cinste şi onorabilitate în tot ţinutul", după cum mărturiseşte el în autobiografia sa. Copilul Nicolae urmează primii doi ani de şcoală în Aciliu, iar apoi, în anul 1863, trece la şcoala din Săliştea Sibiului. După terminarea şcolii primare, lucrează la o prăvălie de textile din Sibiu. Neavând bani pentru înscrierea la liceu, fratele mai mare Ioan îl ajută, suportând o parte din cheltuielile întreţinerii la Liceul de Stat din Sibiu, unde a luat examenul de bacalaureat la 28 iunie 1874, cu calificativul foarte bine. Se înscrie apoi la Seminarul Teologic "Andreian" din Sibiu, pe care îl absolvă trei ani mai târziu, în anul 1877. Din acel an a fost ales învăţător în Sălişte, unde a rămas până în anul 1884, făcând servicii preţioase învăţământului primar confesional. La 12 februarie 1880 se căsătoreşte cu tânăra Maria Jech, fiica notarului din Nocrich, naşii fiindu-i asesorul consistorial Zaharia Boiu şi soţia. Între timp, ia examenul de calificare preoţească, fiind hirotonit diacon, la data de 26 octombrie 1880, de către mitropolitul Miron Romanul, pentru trebuinţele generale ale arhiepiscopiei.

Bucuria tânărului diacon şi învăţător de a avea o fetiţă - Veturia Maria, este de scurtă durată, fiindcă peste 9 zile, la 24 februarie, soţia moare în febră puerperală. În autobiografia sa, Nicolae Ivan spune, între altele, despre această grea încercare: "De n-aş fi avut această copilă, Dumnezeu ştie ce s-ar fi ales de mine. Ea m-a oţelit în puteri, dorul de a-i da ei creştere şi a-i asigura viitorul m-a împins la lucru, la cruţare şi la o viaţă cât se poate de modestă". Fiica sa va fi mai târziu soţia protopopului dr. Ioan Stroia, care ulterior a devenit episcop militar. În ziua de 26 octombrie este hirotonit preot şi duhovnic la penitenciarul de stat din Aiud, fiind în acelaşi timp şi catehet la gimnaziul din acest oraş.

 

Redactor, protopop la Alba Iulia, asesor consistorial

 

Cu data de 1 octombrie 1890 este numit responsabil la "Telegraful Român", gazeta primind o viaţă nouă, începând să fie mai bogată şi mai variată. În anul 1892 a fost ales protopop la Alba Iulia, calitate în care a dat o sănătoasă îndrumare a vieţii bisericeşti şi naţionale, iar apoi, în 1897, a fost ales asesor consistorial şi referent al secţiei canonice. În această perioadă a realizat o prodigioasă activitate, având un cuvânt în ridicarea Catedralei mitropolitane din Sibiu, vila mitropolitană, noua clădire a Academiei Andreiene şi altele. La calitatea de asesor i s-a mai adăugat şi aceea de profesor de religie pentru elevii ortodocşi din clasele superioare ale Liceului de Stat din Sibiu. Aici a remarcat el pe trei dintre elevii români, Octavian Goga, Ioan Lupaş şi Onisifor Ghibu, pe care i-a sprijinit pe tot timpul anilor de studii universitare şi a intrării lor în viaţa publică. Între ei s-a stabilit mai târziu o strânsă prietenie, bazată pe stimă şi respect. Pe lângă activitatea sa bisericească a luat parte la toate manifestările sociale, culturale, economice şi politice ale timpului său. Între anii 1906 şi 1918 a fost vicepreşedinte al Partidului Naţional Român din Ardeal.

 

Ctitor al Eparhiei Clujului

 

Începând cu data de 16 februarie 1919, viaţa viitorului episcop Nicolae Ivan începe să ia o altă turnură. Din această zi, asesorul Nicolae Ivan a iniţiat reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe din Cluj. Astfel, în faţa Consiliului Arhiepiscopiei din Sibiu, el afirma: "Părţile din nordul arhidiecezei au fost copilul maşter al bisericii noastre. Aici, rar a pus piciorul un arhiepiscop, rar s-a văzut faţa bisericească din clerul înalt să facă vizitaţii canonice..., aici sunt analfabeţii cei mai mulţi, şcolile sunt neglijate, învăţătorii sunt puţini şi prozelitismul aici a făcut cele mai mari ravagii..." În septembrie 1919 a intrat în tagma monahală, fiind hirotonit protosinghel, iar în 20 ianuarie 1920 a fost ridicat la rangul de arhimandrit. Primul sinod eparhial de la Cluj, prezidat de mitropolitul Nicolae Bălan, îl alege cu 31 de voturi, faţă de 26 de voturi cât a avut contracandidatul său, profesorul dr. Pavel Roşca, episcop al Clujului. A fost hirotonit în Catedrala mitropolitană din Sibiu, la data de 21 noiembrie 1921, de către mitropolitul dr. Nicolae Bălan, împreună cu episcopii Ioan I. Papp de la Arad, dr. Iosif Bădescu al Caransebeşului, Roman Ciorogariu al Oradiei şi arhiereul titular dr. Ilarion Puşcariu. Instalarea sa în scaunul vlădicesc a fost săvârşită în data de 6 decembrie 1921, la sărbătoarea ocrotitorului său, Sfântul Ierarh Nicolae. Actul instalării a fost săvârşit de către episcopul Roman Ciorogariu, ca delegat al mitropolitului, de faţă fiind şi reprezentantul ministrului cultelor, dr. Moise Ienciu. Ministrul cultelor, Octavian Goga, nu a putut fi prezent, fiindcă guvernul din care făcea parte îşi dăduse tocmai atunci demisia, dar i-a scris că, neputând lua parte, în calitate de ministru, la instalarea "în postul pentru a cărei creare mi-am dat şi eu toate străduinţele", asigurându-l că "mi-a rămas neştirbită dragostea de vechi prieten, pe care o trimit întreagă la Cluj cu acest prilej, dorindu-ţi ca, în marea slujbă pe care o ocupi astăzi, să aşterni tot atâta energie...". Nicolae Ivan a fost caracterizat de o neastâmpărată sete de creaţie. La venirea sa în Cluj, consistoriul noii episcopii nu avea decât o masă, două scaune, un dulap, un maldăr de acte şi doi modeşti funcţionari, iar ca lăcaş de rugăciune, o smerită bisericuţă ce înfăţişa vitregia trecutului nostru românesc.

 

"Ostaşul Domnului", "Ziditorul de biserici"

 

Prin forţa sa de muncă nesecată, noul şi întâiul episcop a achiziţionat o impozantă clădire pentru reşedinţa episcopală, în jurul căreia a creat o serie de instituţii bisericeşti de mare valoare culturală şi naţională. Pentru Consiliul Eparhial a ales preoţi bine pregătiţi, iar pentru buna formare a viitorilor a înfiinţat Academia Teologică (1924), iar cu un an înainte, organul eparhial "Renaşterea", iar ca o coroană a tuturor ostenelilor sale a ridicat monumentala catedrală din centrul Clujului (1921-1933). Într-un articol din ziarul "Neamul Românesc" din 7 martie 1929, istoricul Nicolae Iorga aprecia titanica muncă a episcopului Nicolae cu următoarele: "El nu trăieşte decât pentru averea diecesei lui şi pentru lăcaşul de închinare al Bisericii lui... lucrează aşa cum îi este făptura, strânsă şi îndărătnică". În anul 1930 i s-au adus nenumărate cuvinte de apreciere în presa vremii, fiind considerat "o minune" pentru ceea ce înfăptuise, a fost numit "meşterul Manole al acestor veacuri de inerţie şi suferinţă obştească". Cu prilejul sfinţirii Catedralei din Cluj i s-au adus cuvinte de înaltă apreciere: "Ostaşul Domnului", "Ziditorul de biserici", "Ctitorul". Episcopul Nicolae Ivan a închis ochii la 3 februarie 1936, fiind aşezat în cripta construită de el sub altarul catedralei.

Ziarul "Patria" din 9 octombrie 1931 afirma: "Când îl întâlneşti... descoperirea echivalează cu o adevărată revelaţie... Nu mai vorbim apoi de acea caldă şi învăluitoare dragoste de românime...". Pe prieteni i-a ales "după o îndelungată frământare sufletească", pe adversari "i-a domolit prin duhul blândeţelor, i-a dezarmat prin răbdare creştinească, transformându-i, în mod miraculos aproape, în sprijinitori pocăiţi ai sfântului altar străbun".

 

Vizualizări: 29

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor