altmarius

cultură şi spiritualitate

Al doilea val

Între cercetătorii care, după 1989, s-au ocupat într-un fel sau altul de avangarda literară românească, Michael Finkenthal este printre puținii care au adus contribuții pozitive la recuperarea unor personalități ocultate și la mai buna cunoaștere a legăturilor artistice și umane dintre componenții curentului. În special în ceea ce privește cel de-al doilea val avangardist, cel dintre 1939-1947, monografiile și edițiile îngrijite de el sunt de neocolit.

Nu trebuie, prin urmare, să ne mire dacă laborioasele cercetări în arhivele din România și Israel și urmărirea unor „piste“ crezute cândva pierdute s-au împletit, în cele din urmă, într-o sinteză consacrată acestui al doilea val avangardist. Cel mai spectaculos, poate, ca destin internațional și, în același timp, cel mai nefericit din punctul de vedere al contextului istoric în care s-a manifestat.

Grupul Infra-Noir, o reuniune de singurătăți (Suprarealismul literar românesc, 1940-1947) nu este o monografie în înțelesul plicticos-academic al termenului, în pofida faptului că autorul, universitar israelian și american, respectă toate rigorile unui studiu serios. Cartea lui Michael Finkenthal are o calitate rară, inexistentă în critica universitară românească de azi: este iluminată de o idee sau, dacă preferați, de o intuiție critică. Și anume, aceea că al doilea val suprarealist din literatura română, deși solidar în demersul de refondare a suprarealismului, a fost alcătuit din personalități artistice atât de diferite, încât dialogul pe care l-au întreținut a fost compus, mai degrabă, dintr-o suită de solilocvii. Acestea s-au intersectat în câteva puncte și atât. Înainte de coagularea grupării Infra-Noir și, mai ales, după spargerea ei forțată de împrejurările politice, scriitorii care au gravitat în jurul ei s-au despărțit artistic și, câteodată, și uman.

Trebuie spus că această cercetare era strict necesară. Ceilalți cercetători relevanți ai avangardei (Ion Pop, în primul rând, apoi Paul Cernat și Petre Răileanu) au acoperit numai în parte această a doua iterație a fenomenului, care a apărut în literatura română, după ce suprarealismul european devenise istorie. Un al doilea val – dacă nu cumva chiar o a doua generație, parte componentă a „generației pierdute“, alături de Cercul Literar de la Sibiu și de „albatrosiști“ – reușește nu doar să resuscite suprarealismul, ci să-l refondeze, pe alte baze ideologice și literare. În pofida instalării treptate a Cortinei de Fier, între 1945 și 1947, Gherasim Luca, Paul Păun, D. Trost, Gellu Naum, Virgil Teodorescu și Sesto Pals au conferit noului val suprarealist o asemenea audiență europeană, încât André Breton a proclamat chiar „mutarea“ capitalei suprarealiste la București.

Cu toate acestea, știm destul de puține astăzi despre cum a trecut acest grup artistic, din care făceau parte mai mulți scriitori de origine evreiască, prin Holocaust și prin legislația rasială a dictaturilor de extremă dreapta de la noi. Știm la fel de puține despre destinele contorsionate ale câtorva protagoniști (Paul Păun, D. Trost, Sesto Pals). Și, nu în ultimul rând, încă este departe de a fi înțeles întru totul demersul lor artistic, de refondare postbelică a suprarealismului: în ce constă, de pildă, amestecul anunțat în manifestul Dialectica dialecticii (1945), dintre suprarealism, marxism și freudism?

La toate aceste întrebări, cartea lui Michael Finkenthal răspunde cu subtilitate, cu o excelentă cunoaștere a tuturor dedesubturilor biografice și artistice ale grupării Infra-Noir și, mai ales, cu o remarcabilă capacitate de analiză și interpretare a conceptelor. Împărțită în trei părți (IntroducereDramatis personae și Anexa: despre Sesto Pals și legăturile sale cu grupul Infra-Noir), cartea poposește pe rând asupra fiecărui scriitor în parte, spre a realiza în final, în partea consacrată lui Sesto Pals, un soi de coda care unifică, pentru un moment, aceste fire biografice și artistice, pe care, ulterior anului 1947, istoria avea să le deșire.

Sunt foarte utile, în Grupul Infra-Noir, o reuniune de singurătăți, atât revenirea asupra unor scriitori oarecum uitați, ca Gherasim Luca, D. Trost sau Sesto Pals, cât și urmărirea clivajului care se instalează progresiv, între contextul epocii imediat postbelice și demersul lor artistic. Pe măsură ce „șurubul“ ideologic s-a strâns, demersul de refondare a suprarealismului a devenit cumva anacronic, obligându-i pe membrii grupării fie la exil, fie la retragerea din literatură, fie (din păcate) la un compromis odios cu noul regim comunist. Experimentul literar pe care-l promitea acest al doilea val suprarealist a rămas suspendat la jumătatea zborului, dacă nu a fost de-a dreptul decredibilizat de traiectoriile postbelice ale unora dintre componenți. Nici măcar revenirea la literatură a lui Gellu Naum, după 1968, n-a mai putut salva mare lucru.

Meritul fundamental al cărții lui Michael Finkenthal constă în aceea că ne developează clivajele interne și diferențele – artistice și de personalitate – care au destrămat, în cele din urmă, demersul de grup. În favoarea unor existențe artistice care, poate cu excepția lui Gherasim Luca, nu au confirmat, prin creația lor, mizele înalte asumate în perioada 1939-1947.

Avangarda: un colaj

Intitulată Scriitori și artiști/ moderni și avangardiști/ evrei și români, cartea lui Emil Nicolae – poet și, mai ales, critic de artă cu contribuții solide în cercetarea avangardei românești – sintetizează cu mână sigură câteva dintre caracteristicile fundamentale ale acestei mișcări artistice. Studiile și eseurile care o alcătuiesc, consacrate unor personalități românești și europene ca Tristan Tzara, Geo Bogza, Sașa Pană, Jacques Herold, D. Trost, Gherasim Luca, Paul Celan, A. L. Zissu, Jules Pascin, Arturo Schwartz, Victor Brauner ș.a., identifică precis trăsăturile definitorii ale avangardei: sincretismul (vizibil în expozițiile și în publicațiile ei), orizontul internațional (rezultat al reacției antirăzboinice din anii Cabaretului Voltaire), relațiile ambigue pe care le stabilește cu modernismul (evidente, în cazul unor creatori ca Franz Kafka, bunăoară) și, mai ales în ce privește spațiul românesc, contribuția deosebită a creatorilor de origine evreiască.

Ca și în cazul cărții lui Michael Finkenthal, nu e cazul să ne mire faptul că formația inițială, de critic de artă, a lui Emil Nicolae îl face să favorizeze, într-o anumită măsură, domeniul de predilecție. Și anume, relația dintre plastic și scriptural, în descrierea unor trasee și intersecții ale avangardei. Tocmai de aceea, mi-au plăcut în mod deosebit câteva „ieșiri“ ale autorului din zona sa de confort, cum ar fi textele despre poetica sinuciderii (la Gherasim Luca și Paul Celan), despre relația dintre futurism – ca primă avangardă – și fascism, ca să nu mai vorbesc de cel, absolut detabuizant, consacrat relației dintre Lenin și Tzara (Lenin și Tzara – gemeni dizigoți?). Poetul Emil Nicolae este un cititor cu ochi fin, atent la detalii, și un spirit echilibrat, capabil să păstreze nuanțele chiar și în studii ce abordează probleme care îl pasionează sau creatori care îi plac în mod vădit. Mărturisirile unor poeți sau artiști avangardiști nu sunt luate drept literă de lege, cum se întâmplă în lucrările altor cercetători, ci sunt confruntate – fără asprime, dar și fără menajamente – cu textul scriptural sau plastic, cu adevărul biografic și, nu în ultimul rând, cu spiritul rațional al criticului.

Scriitori și artiști/ moderni și avangardiști/ evrei și români realizează, în cele din urmă, din fragmente, un original „colaj“ interpretativ, care firește că se adresează, în primul rând, cunoscătorului. Însă tocmai această inițiere necesară și presupusă îl ajută pe Emil Nicolae să nu coboare în locul comun și, mai ales, să păstreze în fundalul cercetării sale o „ramă“ bună, o imagine de ansamblu corectă și veridică a fenomenului avangardei. Fragmentarismul este și el, în fond, unul dintre principiile constitutive ale acestei arte, dar aspectul de patchwork al cărții este complementat fericit de substanța ei. Aceasta provine din cunoașterea aprofundată, pe text, a diferitelor personalități și curente care s-au reunit în jurul acestui stindard generos, care s-a numit avangarda. Nu m-aș grăbi, prin urmare, să trec peste cantitatea considerabilă de documentare și informație privitoare la avangardă, care, la finalul lecturii, se adună într-o stranie monografie fragmentară, care însă îi livrează cititorului tot ceea ce trebuie, de fapt, să știe, despre acest curent (și eon) artistic.

Apreciez în special naturalețea și modul netriumfal în care Emil Nicolae inserează capitolele numeroase consacrate artiștilor și scriitorilor români în acea „ramă“ europeană, de care vorbeam. E nu numai o dovadă de maturitate critică, e și una de fidelitate față de însuși spiritul internațional al avangardei.

Vizualizări: 1

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

206 state 

(ultimul: Ciad)

Numar de steaguri: 270

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 36

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

4 state are peste 10.000 clickuri (Franta, UngariaSpania,, Marea Britanie,)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia,  Canada,  )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

20 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. OKAZII

https://www.okazii.ro/cart?step=0&tr_buyerid=6092150

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12.CONTRAMUNDUM

https://contramundum.ro/cart/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT URSU

https://anticariat-ursu.ro/index.php?route=common/home

19.EDITURA TEORA - UNIVERSITAS

http://www.teora.ro/cgi-bin/teora/romania/mbshop.cgi?database=09&action=view_product&productID=%20889&category=01

20. BOOKS EXPRESS

https://www.books-express.ro/search?q=national+geographic+traveler

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23.LIBREX

https://www.librex.ro/search/editura+polirom/?q=editura+polirom

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/carti-la-preturi-sub-10-lei/filtre/edituri/polirom/

25. DAFFY'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/toate-produsele/filtre/3f-editura,polirom

26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. LIBRĂRIA DELFIN

https://www.librariadelfin.ro/librarie-virtuala/carti-noi

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

33. F.N.S.A

https://www.fnsa.ro/products/4546-dimitrie_cantemir_despre_numele_moldaviei.html

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24, 2021.

© 2022   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor