altmarius

cultură şi spiritualitate

Despre spontaneitate, credinta si libertate

Despre spontaneitate, credinta si libertate

Umblarea pe mare şi potolirea furtunii: Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, jăcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei lisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar Petru, răspunzând, a zţs: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către lisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar lisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinaosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului. (Matei 14,22-34. Duminica a 9-a după Rusalii)

R. Rădulescu: Umblarea pe mare a Mântuitorului Hristos. O minune spectaculoasă. Apostolii în corabie, înspăimântaţi de pericolul în care se găseau, pe o mare în furtună, spune Evanghelia. Mântuitorul Hristos vine spre ei mergând pe apă. Apostolul Petru are o reacţie cel puţin surprinzătoare, i-aş spune chiar puţin teribilistă. Ii cere Mântuitorului Hristos să meargă şi el pe apă pentru a se convinge că, într-adevâr, Cel care vine pe apă este chiar Hristos, şi nu o năluca. Părinte profesor Constantin Coman, cunoaştem că Petru este mai surprinzător în reacţii. De ce cere acest lucru, de ce II încearcă pe Dumnezeu în felul acesta? Care este motivul acestei reacţii pe care o are Petru pe mare?

Pr. Coman: Eu aş califica acest gest al Sfântului Apostol Petru mai curând ca pe o manifestare spontană, firească, liberă şi dezinhibatâ. Am să mă explic de ce. Imediat ce iese din această stare de dezinhibare, începe logica, încep raţionamentele să vorbească. Când încep raţionamentele, care ne încătuşează viaţa, din păcate, când începe să vorbească mintea, începem să ne scufundăm. Aşa se întâmplă şi cu Petru, care are această reacţie nu numai aici, ci şi în alte împrejurări, el are o primă reacţie spontană, foarte liberă şi foarte frumoasă, după care urmează reacţia calculată, reconsiderată raţional. Aşa se întâmplă şi de data aceasta. Petru este apostolul „care o ia totdeauna înaintea celorlalţi”, constată Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest fapt confirmă spontaneitatea firii lui. Mântuitorul Hristos este frumos impresionat de reacţia lui spontană...

R. Radulescu: Ii împlineşte dorinţa!

Pr. Coman: Petru voia să meargă pe apă către El. Şi Hristos îi spune „Vino!”, iar Petru păşeşte cu curaj pe mare. Este o imagine dramatică, reţinută de memoria artistică în tablouri, în texte, pentru că este momentul în care Petru, la început, eliberat de toată logica imanentă şi meschină, eliberat de chinga certitudinilor legilor fizicii, se aventurează înspre Dumnezeu, păşind pe mare ca pe uscat, l iste aproape ca un copil, care se lansează în lumea basmelor, (iestul lui Petru ne confirmă că lumea basmelor este nun ade arată decât lumea oamenilor mari. Aceasta este întocmai lumea credinţei, despre care vorbeşte Mântuitorul Hristos mai târziu, Suportul acestei atitudini este nu numai credinţa, ci şi dragostea lui pentru învăţătorul, după comentariul aceluiaşi Stânt loan Gură de Aur: „Nimeni nu iubea atât de mult pe Iisus. Aşa a făcut şi după înviere. Şi acum n-a avut răbdare să meargă odată cu ceilalţi cu corabia până la El, ci a pornit-o singur înainte; iar lucrul acesta arată nu numai dragostea, ci şi credinţa lui... Nu se bucura atât că merge pe apă, cât se bucura că merge la lisus!”' Este toarte important de reţinut motivaţia adevărată a demersului său. Ce bine ar fi să fim cu toţii aşa dezinhibaţi! Să ne eliberăm sau, măcar uneori, să surprindem înlăuntrul nostru izbucniri sau puseuri de spontaneitate şi de eliberare din rigorile asfixiante ale lumii fizice, care, din păcate, ne revendică în exclusivitate, deşi, prin darul lui Dumnezeu, noi, oamenii, avem acces la lumea de dincolo de lume, la lumea lui Dumnezeu.

Aceasta este extraordinara ofertă pe care Dumnezeu o face omului. Printr-un cuvânt şi printr-un gest de credinţă omul ar putea accesa resursele nelimitate ale dumnezeirii, cu care ar putea însănătoşi pe cei bolnavi, ar putea sătura pe cei flămânzi, ar putea îndrepta răutăţile oamenilor. Dar cât de greu este să ieşim de sub ploaia necontenită de convingeri şi de ideologii, care ne fac captivi acestei lumi stramte!

R- Rădulescu: Şi totuşi, părinte profesor, Petru merge pe mare, plecând de la o îndoială. Se iasă, să zicem, în mâinile Mântuitorului Hristos, dar zice: „Dacă eşti Tu, dovedeşte-mi că eşti Tu şi arată-mi că pot şi eu să merg pe mare”. Nu pleacă drept urmare a unui act de credinţă curat, ci pleacă de la o îndoială. Tot îndoiala îl face să se scufunde. Este, oare, faptul ca nu mai poate să meargă, adică se împiedică, un mod prin care Dumnezeu îi dă o lecţie? Sau îndoiala creşte în el? Ce se întâmplă, de ce se cufundă Petru?

Pr. Coman: Eu am altă impresie. Eu cred că, la început, nu este o îndoială, d este o îndrăzneală, o foarte mare îndrăzneală. Petru nici nu stă prea mult pe gânduri. Are certitudinea, aproape, că va merge pe apă. Aşa citesc eu textul: „Dacă eşti Tu, spune-mi să vin şi voi veni!” Nu are nicio clipă de îndoială. îndoiala vine după aceea. Gestul esenţial este îndrăzneala, este încredinţarea, despre care am mai vorbit. Se încredinţează Mântuitorului Hristos, împotriva tuturor evidenţelor. Evidenţele îi spuneau că nu este posibil ca cineva să meargă pe mare ca pe uscat. Evidenţele îi spuneau că nu este posibil ca cineva să facă acest lucru mai ales pe furtună... Şi totuşi, are momentul acela de încredinţare, care îl face să se biruie pe sine şi lumea aceasta a evidenţelor raţionale.

Este fantastic! Aceasta este credinţa, de fapt. Credinţa nu este o chestiune calculată, este un fel de aventură. Din experienţa mea umană, preoţească şi teologică dacă vreţi, şi din lecturile mele, asemuiesc actul de credinţă cu un act de aventură. Te încredinţezi lui Dumnezeu, chemării lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu, făgăduinţei lui Dumnezeu, fără să ai certitudini, fără să ai argumente, fără să ai evidenţe, fără să ai asigurări. Dacă ar fi certitudini, argumente, evidenţe, explicaţii, nu ar mai fi credinţă. Spunea un mare teolog şi filosof al vremurilor noastre, Christos Yannaras, într-o conferinţă în tinereţea lui şi a mea, acum 30 de ani, în faţa studenţilor, vorbindu-le despre credinţă, că se potriveşte foarte bine tinerilor credinţa, tocmai pentru că este o aventură, iar tinerii iubesc aventura. Ii invita să facă şi această aventură, pe lângă celelalte aventuri ale tinereţii.

Noi, oamenii, avem din partea lui Dumnezeu semnale foarte puternice, cuvinte, chemări, făgăduinţe. Iată, discursul Mântuitorului Hristos! Cine poate, citind Evangheliile, cele patru sau una dintre ele, să nu reacţioneze ca în faţa unei provocări? Evanghelia lui Hristos este o provocare majoră. El spune, despre Sine, că este Dumnezeu, întâi de toate, că este Fiul lui Dumnezeu şi că puterea dumnezeiască pe care o are, o poate împărtăşi şi omului, iar omul poate deveni asemenea lui Dumnezeu. Săvârşeşte atâtea minuni, printre care şi cea de astăzi, tocmai pentru a-i încredinţa pe oameni de adevărul spuselor Sale. Săvârşeşte minuni mai întâi în zona lumii fizice, foarte accesibilă ca percepţie oamenilor, tocmai pentru ca oamenii să înţeleagă că este vorba despre o minune. Apoi, săvârşeşte minuni în lumea duhovnicească. Acestea sunt mai mari decât cele dintâi. Evanghelia lui Hristos te provoacă la un răspuns. Cine rămâne nepăsător după ce citeşte sau aude Evanghelia lui Hristos, acela fie este împietrit încât nu mai poate recepta niciun fel de provocare, fie este de rea credinţă. Evanghelia este o provocare extraordinară, este o chemare.

De la lumea noastră la lumea lui Dumnezeu este o distanţă uriaşă. Acesta este saltul la care ne cheamă Hristos: să fim ca Dumnezeu, să ţintim măsura dumnezeirii, să adoptăm modul de a fi a lui Dumnezeu. Nu să fim mai buni, mai generoşi, mai morali, mai umani. Chemarea esenţială este să ajungem la El, să ajungem la Dumnezeu. Şi nu putem parcurge acest drum pe calea cunoscută, sigură, cu certitudini, cu evidenţe, cu calcule. Nu se poate aşa! Poate că până la un punct, ne ajută aceste lucruri, dacă nu cumva chiar ne împiedică!

Citeam zilele trecute o carte interesantă a cunoscutului savant român Paulescu, Despre suflet şi Dumnepeu. El demontează ştiinţific ideologiile şi teoriile materialiste şi duce foarte departe discursul despre Dumnezeu şi despre suflet. Oricât de departe ar duce discursul, totuşi, nici cel mai mare teolog şi nici cel mai mare savant nu te va duce la Dumnezeu. Va trebui să faci tu un pas, un pas în necunoscut. Acest pas în necunoscut este pasul pe care-l face Petru. Iţi trebuie foarte multă credinţă, pe fondul lepădării totale, fie şi numai pentru o secundă, de perspectiva raţional umană asupra realităţii. Este vorba să te încrezi lui Dumnezeu, să te încrezi lui Hristos, nu unui om oarecare. Şi relaţiile noastre interumane se întemeiază pe încredere. Altfel nu am putea sta unul lângă celălalt. Ei bine, dacă noi ne încredinţăm, facem gestul şi actul şi starea de încredere în celălalt, de ce nu am avea încredere în Hristos? Dacă am avea încredere în Hristos s-ar schimba lumea!

Pr. prof. dr. Constantin Coman

Fragment din cartea "Dreptatea lui Dumnezeu şi dreptatea oamenilor", Editura Bizantina

Cumpara cartea "Dreptatea lui Dumnezeu şi dreptatea oamenilor"

Vizualizări: 61

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

 

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor