altmarius

cultură şi spiritualitate

Cum au fost martirizaţi cei doi mari Apostoli

Sfinţii Petru şi Pavel, ocrotitorii penitenciarelor :

Cum au fost martirizaţi cei doi mari Apostoli


Astăzi sărbătorim pe "căpeteniile apostolilor" şi ai "lumii învăţători, care ne-au învrednicit de Duhul Sfânt". Ziua de prăznuire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este zi de sărbătoare deosebită pentru cei privaţi de libertate.

  •  

 

 

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi pe unii dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi dintre sfinţi, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi sfinţi au fost martirizaţi la Roma în timpul persecuţiei împăratului Nero din anul 67. Pomenirea lor comună are la bază mai multe evenimente: martiriul lor din aceeaşi zi, care a determinat credincioşii să instituie o sărbătoare în cinstea muceniciei lor încă din secolul al II-lea, şi mutarea moaştelor celor doi Apostoli, potrivit teologului Louis Duchesne (Les Origines du culte chrétien), în această zi, în locul numit "ad catacumbas", de pe Via Appia din Roma la 258. La Roma, acest eveniment a fost sărbătorit încă din vremea împăratului Constantin cel Mare. De aici a trecut şi în Răsărit, unde a fost sărbătorită cu mai multă solemnitate, mai ales din secolul al VI-lea. Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este atestată în Constituţiile Apostolice (VIII, 33): "Zilele Apostolilor, să le serbeze, căci ei au fost învăţătorii voştri în Hristos şi v-au învrednicit de Duhul Sfânt".

Sfântul Apostol Petru, iudeu de neam, avea numele de Simon pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a fericit pentru mărturisirea numelui Lui, cu numele simbolic de "Chifa", care înseamnă piatră şi pe a cărui mărturisire adevărată a fost zidită Biserica lui Hristos. După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Petru a fost cel dintâi care a vestit poporului evreu pe Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat. Sfântul Petru a mai propovăduit Evanghelia lui Hristos în Antiohia, Pont, Bitinia, Galatia, Capadocia şi la Roma. În anul 44, regele Irod Agripa, făcând pe plac iudeilor, l-a ucis pe Apostolul Iacob şi l-a închis într-o temniţă bine păzită de Sfântul Petru, dorind să-l omoare şi pe el. Printr-o minune însă, un înger trimis de Dumnezeu l-a scos din temniţă. După eliberarea minunată, Sfântul Petru a plecat din Iudeea la Roma, unde a suferit moartea martirică. Sfântul Petru a cerut să fie răstignit cu capul în jos pentru a arăta deosebirea dintre chinurile sale şi cele ale Mântuitorului Iisus Hristos. Pe locul unde a fost răstignit Sfântul Petru s-a ridicat Bazilica "Sfântul Petru".

Sfântul Pavel, "fereastra prin care lumea păgână a văzut pe Hristos"

 

Pavel Apostolul se numea înainte Saul, fiind evreu din seminţia lui Veniamin, zelos apărător al Legii Vechi şi aprig prigonitor al Bisericii lui Hristos. După convertirea de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel, "vasul ales" al Domnului, a propovăduit cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos în timpul celor trei călătorii misionare ale sale atât printre cei de un neam cu el, dar mai ales printre cei de alt neam: în Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia până la Roma. De aceea, Sfântul Pavel a fost numit "Apostol al Neamurilor". Sfântul Ioan Gură de Aur a spus despre el că "este fereastra prin care lumea păgână a văzut pe Hristos". Lucrarea lui misionară a provocat ura faţă de el din partea iudeilor, care în anul 58 l-au prins în Ierusalim şi l-au întemniţat timp de doi ani în Cezareea Palestinei. Apoi a fost dus la Roma pentru a fi judecat de către împărat deoarece era cetăţean roman. Aici a stat alţi doi ani, iar după judecarea lui în anul 63 a fost eliberat. După această captivitate, Sfântul Pavel îşi continuă apostolatul prin Spania, Italia, Efes, Macedonia, Corint, Creta şi alte părţi, ceea ce au determinat autorităţile romane să-l prindă şi să-l ducă din nou în închisoare la Roma, de unde scrie testamentul său spiritual, Epistola a doua către Timotei, în anul 66, unde îndeamnă pe episcop să aprindă şi mai mult harul primit prin hirotonie de la el, să rămână statornic în credinţă şi să-şi împlinească cu responsabilitate slujirea lui. La 29 iunie 67 a fost martirizat prin decapitare, deoarece a fost cetăţean roman, pe colina Vaticanului, dimpreună cu Apostolul Petru care fost răstignit. Potrivit tradiţiei, "Apostolul Neamurilor" a fost martirizat pe Via Ostia, unde capul său a sărit de trei ori pe pământ, la fiecare atingere răsărind câte un izvor, de aici şi denumirea "Tre Fontane". Mai târziu, s-a ridicat Biserica "San Paolo fuori le Mura" (Sfântul Pavel din afara zidurilor).

Potrivit site-ului heritage-key.com, arheologii au descoperit fresce şi alte dovezi prin care atestă tradiţia că Sfântul Petru şi Sfântul Pavel au fost închişi într-o temniţă subterană de către împăratul Nero, înainte de moartea martirică. Locul este închisoarea Mamertine, un complex de încăperi suprapuse. Accesul în încăperea inferioară se făcea printr-o gaură în podea pe unde se aruncau cei închişi. Din motive de siguranţă, această gaură a fost acoperită cu un grilaj metalic, iar accesul se face pe nişte trepte, realizate de curând. Deasupra închisorii s-a ridicat Biserica barocă închinată lui San Giuseppe dei Falegnami (al Dulgherilor). Închisoarea Mamertine se află la poalele Dealului Capitoliului din Roma.

Exemplu de iertare şi încredere în bunătatea lui Dumnezeu

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt consideraţi ocrotitori ai celor privaţi de libertate din România, deoarece în penitenciare ajung oameni care au greşit faţă de Dumnezeu, precum aceşti doi corifei ai Ortodoxiei. Sfântul Petru s-a lepădat de El, iar Sfântul Pavel i-a prigonit pe creştini, dar după căinţă puternică au fost iertaţi, de aceea ei reprezintă un exemplu de iertare şi încredere în bunătatea lui Dumnezeu pentru cei care greşesc. De asemenea, cei doi Sfinţi Apostoli au fost închişi, nu pentru că au făcut ceva rău, ci pentru vina că L-au mărturisit pe Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al oamenilor.

În 1993 şi 1997, între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei s-au semnat nişte protocoale privind desfăşurarea asistenţei religioase în sistemul penitenciar românesc. Potrivit acestor protocoale, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost consideraţi ocrotitori ai sistemului penitenciar din România, datorită vieţii pe care au avut-o Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Totodată, prin Legea 293 din 28 iunie 2004, privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se arată că "ziua de 29 iunie se proclamă ca zi a personalului din sistemul administraţiei penitenciare" (la articolul 77). În fiecare unitate penitenciară din ţara noastră au fost înfiinţate biserici, capele şi paraclise, unde există câte un preot ortodox. Preoţii din penitenciare se ocupă, pe lângă slujirea liturgică, şi de acordarea serviciilor de asistenţă religioasă şi consiliere spirituală a tuturor deţinuţilor care solicită acest lucru. Aceste servicii se realizează în colaborare cu Direcţia Reintegrare Socială din fiecare unitate în sistem penitenciar din ţara noastră.

Nu trebuie uitat că acest cuvânt, penitenciar, se referă la penitenţă, la pocăinţă pentru faptele rele săvârşite şi astfel penitenciarul este înţeles drept loc de salvare, de schimbare a modului de a gândi, a vieţui şi de a făptui, şi nu se referă la pedeapsa în sine.

Vizualizări: 130

Comentariu publicat de rosu camelia pe Iunie 29, 2011 la 9:05am
Sa ne rugam Sfintilor Apostoli pentru ajutor, eliberare din robia veacului si mantuirea sufletului!
Comentariu publicat de Croitoru Grigorie pe Iunie 29, 2011 la 11:39am

      În calendarul creştin ortodox, în 29 iunie, se celebrează Sfinţii măriţi Apostoli Petru şi Pavel. Cultul lui "Sân Petru", puternic susţinut în popor, explică frecvenţa numelui românesc şi popularitatea sa, sporite şi de o serie de obiceiuri şi practici cu prilejul acestei sărbători.

       Sfântul Apostol Petru s-a născut în Iudeea, era fiul lui Iona şi avea un frate, Andrei. Gospodar şi cinstit, sănătos şi harnic, se ocupa cu pescuitul. Împreună cu fratele său Andrei îl urmează pe Sf. Ioan Botezătorul în pustia Iordanului. Aici cunosc pe Mântuitorul Iisus, care îi schimbă numele în Petru (Piatră). Din textele evanghelice aflăm că Iisus Hristos a hotărât schimbarea numelui apostolului Simion (ebr. Shimeon): "Tu eşti Simon, fiul lui Iona; te vei chema Kefa". "Kepha" în limba de origine (arameeană) înseamnă "piatră, roca, stâncă", fiind sinonim cu gr. "petra". De aici, numele personal gr. Petros, care a devenit în latină Petrus. Acesta a stat la baza formelor din apusul Europei. Slavii au preluat forma grecească, ca şi românii.

       Petru se ataşează uşor de Mântuitorul, rămânând cu El în Iudeea şi însoţindu-l apoi în Galileea, în Ierusalim şi pretutindeni. Ca orice om cu slăbiciuni, Petru s-a îndoit de unele fapte ale Mântuitorului, se leapădă de El la cel mai mic interogatoriu, deşi promisese că va merge la moarte cu Hristos.

       După Înviere, Înălţarea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh, devine un temperament constant şi un caracter de nezdruncinat. Vindecă bolnavi, predică mulţimii şi pedepseşte cu puterea Duhului Sfânt pe impostorii noii învăţături. Este închis de mai multe ori, dar scapă. După călătorii în Antihohia, Babilon, Atena, Corint, în anul 67 îl găsim la Roma, unde primeşte cununa de martir. Este prins în timpul persecuţiei lui Nero, schingiuit şi scos la marginea oraşului şi spânzurat cu capul în jos. S-a sfârşit din viaţă la 29 iunie 67.

       Derivate şi variante, împrumuturi din alte limbi care alcătuiesc familia lexicală a lui Petru (unele sunt şi nume de familie sau toponimice): Petru(l), Petruc(ă), Petruş, Petruşor, Petruşca, Petruţ(ă), Truţă,Petran, Petraş, Petraşcu, Petrache, Petrăchel, Petri, Petrea, Petric(ă), Petrican, Petriceico, Petricel, Petrilă (toponimul Petrila), Petriman, Petrin, Petriş, Petrişor, Pătru, Pătran, Pătraşco, Pătraşcan, Petrăuş, Pătruţ, Penca, Penciu, Petia, Petiş, Sănchetru, ; feminin Petra, Petria, Petrina, Pătruţa.

       Se foloseşte şi în limbile: engl. Peter; fr. Pierre cu derivatele Perret, Perrin, Perron, Perrot, Pierrot; germ. Petrus, Peter (hipoc. Pit, Pitter); it. Pietro; oland. Peeter; port., sp. Pedro; magh. Peter, Peto, Petur; bg. Petăr, Petre, Petra; rus. Piotr, Petraş; scr. Petar; ucr. Petro; arm. Bedros.

        Popularitatea şi răspândirea numelui au fost sporite şi de personalităţile istorice, ştiinţifice, artistice etc. care l-au purtat. Istorice: Dintre domnitorii Moldovei şi ai Ţării Româneşti opt au purtat numele Petru (şase în Moldova şi doi în Ţara Românească):Petru I Muşat, Petru II, Petru Aron, Petru Rareş, Petru Şchiopul, Petru Cazacul, Petru cel Tânăr, Petru Cercel; Petru I (Petru cel Mare), ţar (1682- 1721) şi împărat al Rusiei (1721- 1725), eminent om de stat şi comandant de oşti. Petru I a încheiat o alianţă cu Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, care, după bătălia de la Stănileşti, pe Prut (1711), se refugiază în Rusia, devenind unul dintre sfetnicii ţarului.

       Cărturari, scriitori, oameni de ştiinţă,compozitori, pictori etc.: Petru Maior, iluminist transilvănean; Petru Poni, chimist, Petre Ispirescu,  povestitor, Petru Dumitriu, scriitor; Pierre Simon Laplace, astronom; Pierre Curie (1859-1906) fizician şi chimist francez, Premiul Nobel pentru fizică (1903); Pietro Aretino, Pietro Metastasio (Pietro Trapassi), Pierre Ronsard, Pedro Calderon de la Barca, Pierre Corneille, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, scriitori; Piotr Ilici Ceaikovski, Pietro Mascagni, compozitori; Piero della Francesca, Pieter Brueghel, Peter Paul Rubens, pictori; din creaţia literară şi muzicală: opera "Petru Rareş" de E. Caudella, romanul "Petru I", de A. N. Tolstoi.

       Personaje: Petru Rareş din drama "Luceafărul" de B. Şt. Delavrancea; Petre Petre din romanul "Răscoala", de Liviu Rebreanu; Pedro Crespo din piesa "Alcadele din Zalamea" de Calderon de la Barca; Pierre Bezuhov din romanul "Război şi pace", de Lev Tolstoi; Piotr din piesa "Cei din urmă", de Maxim Gorki; Peter Schlemith din "Extraordinara poveste a lui Peter Schlemith", de A. Von Chamisso etc.

                                  (Din Croitoru, Grigorie M., Croitoru, Maria V., Preoteşti - un sat pe cale de dispariţie. Monografie sentimentală, Ed. "Caiete Silvane", Zalău, 2006) 

Comentariu publicat de Croitoru Grigorie pe Iunie 29, 2011 la 12:57pm

        Sfântul Apostol Pavel este cel mai mare teolog şi trăitor al creştinismului de acum două mii de ani. Pavel, cunoscut cu numele său iudaic de Saul (cel dorit), s-a născut în oraşul Tars, capitala provinciei Cilicia, în timpul lui Irod împărat. Învaţă meseria de ţesător de la părinţi. În familie primeşte o instrucţie şi o formare religioasă solide. Îşi desăvârşeşte studiile la Ierusalim, uimind pe toţi cu puterea de asimilare neobişnuită din toate domeniile, dar mai ales cel religios. Devine un om superior, un profund cugetător religios.

       Pe timpul Mântuitorului, Saul este tulburat de noua învăţătură a lui Iisus şi devine aprig contestatar al acestuia şi un persecutor fanatic al creştinilor şi apostolilor. Ameninţa şi ucidea pe cei care credeau în învierea lui Hristos, intra în casele creştinilor şi târa în pieţe şi la judecată pe copii, fete, bătrâni şi tineri creştini. Aceasta ţine până când, în drum spre Damasc, Iisus Hristos îi vorbeşte şi se produce convertirea la creştinism. De la acea dată, Saul persecutorul devine Pavel propovăduitorul, trăitorul Evangheliei şi omul istoric care a schimbat faţa Europei, Asiei şi Africii. Convertirea sa a însemnat dezarmarea totală a celui mai periculos adversar al creştinismului şi transformarea lui în cel mai mare apostol.

       În Roma acelor timpuri, furia persecuţiei sângeroase împotriva creştinismului nu slăbise. Roma mirosea a carne de om. Creştinii erau ţinuţi nemâncaţi, bătuţi şi schingiuiţi pentru a avea înfăţişarea cât mai odioasă.Erau apoi îmbrăcaţi în piei de animale şi băgaţi în arene, unde se dădea drumul fiarelor sălbatice să-i sfâşie. Conducătorilor li se administrau chinuri groaznice.

        Sfântul Apostol Pavel este prins în timpul persecuţiei lui Nero şi, după ce este anchetat, i se taie capul.

        Paul continuă vechiul cognomen roman Paulus (Paullus). Forma de feminin este Paula, iar derivate sunt Paulinus, Paulina, Paulianus. La noi, sunt în uz Paul şi Pavel. Paul a pătruns prin influenţă catolică, iar Pavel prin filieră greco-slavă. A fost atestat documentar în secolul al XV-lea. Forme şi derivate: Pavel, Pavăl, Păvălaş, Pavelică, Velică, Pava, Pavu, Pavlu, Pavle, Paşa, Paşca, Pal, Palache, Paleu, Paloş, Paul, Păuleş, Păuleţ, Păulică, Păulina, Păuţa, Păvălucă, Păleuş. Astăzi, mai frecvente sunt Paul,Paula, Paulina, Polina, reluate din Occident.

       Sefoloseşte şi în limbile: engl. Paul; fr. Paul, Paule, Paulet,Paulette, Paulien, Paulin, Pauline; germ. Paulus, Paula, Paulinus; it. Paolo, Paola, Paolino, Paolina; magh. Pal, Paula, Paulina, Polett; sp., port. Pablo; bg. Pavel, Pavko, Pavle, Pavlo; rus. Pavel, Pavla, Pava, Paşa; ucr. Pavlo, Paşko.

       Au purtat acest prenume şi au contribuit la popularizarea lui scriitorii: Paolo Rolli, Paul Verlaine, Paul Valerry, Paul Eluard, Jean Paul Sartre, Pavel Dan, Paul Everac; muzicienii: Pablo Srasate, Pablo Casals, Paul Hindemith; pictorii: Paolo Caliari sau Veronese, Paul Cezanne, Pau Gauguin, Paul Klee, Pablo Picasso; Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1483), matematician,astronom şi geograf italian.

       Opere literare şi personaje: "Paul şi Virginia", roman al lui Bernadin de Saint-Pierre; Paul Emanuel din romanul "Villette", de Charlotte Bronte; Pauline din drama "Polyeucte", de Corneille; Pavel Riabţev şi Polina din "Duşmanii", de Maxim Gorki; Pavel Vlasov din romanul "Mama",de Maxim Gorki; Paul Sucuturdean din romanul "Animale bolnave", de N. Breban.  (Aceeaşi sursă ca la Sf. Petru)

Comentariu publicat de Croitoru Grigorie pe Iunie 29, 2011 la 12:58pm
Sper că nu deranjez pe nimeni cu aceste intervenţii ale mele!
Comentariu publicat de altmariusconcurs pe Iunie 29, 2011 la 2:31pm

Domnule Croitoru,

Nu deranjati pe absolut nimeni - interventiile dumneavoastra sunt la obiect de fiecare data. Este insa adevarat ca multe dintre lucruri le-am publicat si eu, e  adevarat, in alte postari.

Comentariu publicat de Croitoru Grigorie pe Iunie 29, 2011 la 2:55pm

       Este adevărat, dar am gândit că, poate, sunt şi dintre cei care nu le-au citit şi au posibilitatea să le citească acum, fiind strânse la un loc.

       În altă ordine de idei: deoarece concursul cu tema Bucureşti s-a încheiat, pot da acum lămuriri în legătură cu numele Anton Azbe. Într-o sursă, am găsit scris: "Iosif Iser a studiat pictura mai întâi la Munchen, sub îndrumarea lui Anton Azbe şi a lui Johann Herterich". Acest Anton Azbe, era un sloven, care avea în oraşul menţionat atelier de pictură şi chiar şcoală de pictură, dacă nu mă însel. Cu stimă, Gr.M. C.

Comentariu publicat de altmariusfilm pe Iunie 29, 2011 la 3:03pm
Numele care exista in sursele mele este Aube - nu stiu daca era sloven sau german, in orice caz despre el era vorba.
Comentariu publicat de silvian dobre pe Iunie 30, 2011 la 12:07am
va multumim !!Doamne  ajuta !

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor