altmarius

cultură şi spiritualitate

COLECŢII DE ARTĂ LA EDITURA MERIDIANE (1)

COLECŢII DE ARTĂ LA EDITURA MERIDIANE (1)

 

                        Editura Meridiane, creată în anul 1961 din fosta Editură de Stat pentru Literatură şi Artă – denumire oficială, de tip sovietic, care a fost adoptată de toate editurile din spaţiul comunist – a avut menirea, de la bun început, să promoveze artele plastice în rândul maselor largi de muncitori şi ţărani, să realizeze o culturalizare masivă – şi trebuie menţionat, că a şi reuşit acest lucru, chiar dacă au existat impedimente de ordin ideologic. Directorii acestei edituri au reuşit să imprime editurii o traiectorie spectaculoasă, transformând-o într-una din editurile de elită pe plan european. Dintre directorii acestei institţii, trebuie menţionat în primul rând Modest Morariu, un om, care a pus pe prim plan crerea unui program de elită şi abia în plan secund propria activitate ştiinţifică.

                        Prima dintre colecţiile la care ne vom referi, a apărut începând cu anul 1970, a continuat cu unele intermitenţe până în anul 1996. Colecţia s-a numit „Comori de artă din România” şi a cuprins albume de fotografie, cum ar fi „Voroneţ” de Maria Ana Musicescu,  „Arta brâncovenească”, „Humor” şi „Dobrovăţ” de Vasile Drăguţ, „Icoane vechi româneşti” şi „Arta metalelor preţioase” de Corina Nicolescu.

 

  

                       Vasile Drăguţ (1928-1987) este unul dintre cei mai avizaţi cercetători ai artei româneşti din perioada medievală, fiind profesor şi rector al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti şi ulterior director al Institutului de Istoria Artei „George Oprescu”. Din multitudinea de studii publicate, selectăm doar pe cele privind istoria medievală a artelor din Ţările Române, ca: Dragoş Coman, autorul frescelor de la Arbore (studiu din anul 1969), Pictura murală din Transilvania în secolele XIV-XV (1970), Humor, Arta gotică în România (1979), Arta creştină în România, secolele XV-XVI (1985-1986), Repertoriu al picturilor murale – vol. I, volum distins cu Premiul Academiei Române pe anul 1985. Este o activitate prodigioasă, reflectată şi în planurile editoriale Meridiane.

                       

                        Daniel Barbu (n. 1957) este un istoric din noua generaţie. Între anii 1990 şi 1991 a fost director al editurii Meridiane, fiind propus în această responsabilitate de ministrul culturii din perioada respectivă. A publicat peste 100 de studii în reviste de specialitate ca Anuarul Institutului de Arheologie şi Istorie A.D.Xenopol din Iaşi, Revista Istorică, Studii şi Cercetări de Istoria Artei.  În această serie a publicat lucrarea „Pictura murală din Ţara Românească în secolul al XIV-lea”, o lucrare excelent documentată şi bogat ilustrată.

                        Ion Miclea (1931-1999) a fost un fotograf celebru în epocă, fiind considerat şi fotograful personal al familiei Ceauşescu. Instantaneele sale artistice au făcut obiectul a numeroase volume, inclusiv la editura Meridiane. Astfel, în colecţia „Comori de artă din România” a apărut albumul dedicat Mănăstirii Dragomirna, ale cărui fotografii erau completate de un text cu valenţe ştiinţifice incontestabile aparţinând istoricului şi cercetătorului Radu Florescu. Ion Miclea a debutat în anul 1954 la ziarul Făclia din Cluj-Napoca, iar ulterior fiind transferat la Bucureşti, a obţinut mai multe premii pentru realizările sale din domeniul fotografiei artistice – Medalia de Aur a Ordinului Orania Nassau, înmânat de regina Iuliana a Olandei, Crucea de Merit din partea preşedintelui Heinemann al Germaniei, Medalia Homayon din partea statului Iranian, Cavaler al Republicii Italiene, investit de preşedintele Giovanni Leone, Cavaler al ordinului Alaouite; investit de regele Marocului Hassan al II-lea. A primit de asemenea, ordine si distincţii ale statului român.

                        În această colecţie au mai apărut lucrări prezentând arte aşa-numit minore, dar care de-a lungul timpului au creat adevărate valori – Arme în muzeele din România (autori Cristian Vlădescu şi Carol König), Arta metalelor preţioase, Argintăria laică şi religioasă în Ţările Român, ambele de Corina Nicolescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România de Paul Petrescu. Toate aceste lucrări au făcut o bună prezentare a artelor culte şi populare de pe teritoriul României.

 

                        Grigore Ionescu (1904-1992) a fost un arhitect român, a cărui principală activitate s-a desfăşurat pe tărâmul istoriei arhitecturii, publicând un mare număr de lucrări din acest domeniu. A proiectat spitalul „Emilia Irza” din Bucureşti, Sanatoriul TBC Bârnova, etc. În colecţia „Comori de artă din România” a publicat lucrarea „Arhitectura populară în România

                        O altă colecţie editată de editura Meridiane între anii 1970 şi 1995 a fost Manuscris. Colecţia Manuscris a beneficiat de o prezentare tehnică foarte bună – toate reproducerile din interior erau color – iar textele însoţitoare erau fără excepţie scrise de specialişti în domeniu.

   

                        În colecţia Manuscris a apărut o prezentare a Codex Burgundus, scrisă de Dan Simonescu, un cercetător al vechilor manuscrise şi incunabule de pe teritoriul României., precum şi Codex Aureus a aceluiaşi cercetător.

                        Dan Simonescu (1902-1993), membru de onoare al Academiei Române, este autorul unei întregi bibliografii,  printre care enumerăm Bibliografia românească veche, Romanul popular în literatura românească veche, Cronica anonimă a Moldovei şi Codex Burgundus. Codex Burgundus este un manuscris flamand din secolul al XV-lea, care se află la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. El conţine 55 de miniaturi, executate în mozaic aurit  şi este unul dintre cele mai valoroase manuscrise pe plan european. Manuscrisul a fost datat de Robert Szentiványi, autorul ultimului catalog al bibliotecii albaiuliene, ca fiind din secolul al XIV-lea,[1]. Manuscrisul este „o carte a ceasurilor” (fr. livre d’heures) sau, cu un termen ortodox, un ceaslov dedicat devoţiunii private, păstrat sub cota III.87 în biblioteca respectivă.

                        O altă lucrare extrem de importantă a lui Dan Simonescu, apărută în aceeaşi colecţie, se referă la Codex Aureus. Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia deţine primele două evanghelii din acest manuscris (Evangheliile lui Matei şi Marcu), adică 111 file ornamentate, celelalte 124 aflându-se la Biblioteca Vaticana din Roma. Manuscrisul conţine majuscule (iniţiale) ornate, chenare într-o largă paletă cromatică, ce încadrează textul scris pe 2 coloane, şi a fost creat din porunca regelui Carol cel Mare (742-814). Manuscrisul a fost secţionat, iar Ignac Batthianyi a cumpărat una dintre secţiuni.

    

                        Daniel Barbu este autorul altei lucrări apărute în această colecţie – Manuscrise bizantine în colecţii din România. Aceste lucrări îl califică pe Daniel Barbu ca unul dintre cei mai avizaţi cercetători ai istoriei medievale româneşti, pe linia unor mari istorici ca Nicolae Iorga, Constantin C. Giurăscu, Răzvan Theodorescu şi alţii.

                                Gheorghe Buluţă este autorul altei lucrări de referinţă din portofoliul colecţiei Manuscris – Manuscrise miniate şi ornate româneşti în colecţiile din Austria. Gheorghe Buluţă este născut pe 3 martie 1947, este bibliolog, filolog şi publicist, director al Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. A publicat mai multe studii de istorie literară şi a cărţii în Revista Română de Istoria Cărţii, Revista Română de Istorie a Presei, Biblioteca Bucureştilor, etc.

                        O altă colecţie scoasă de Meridiane timp de peste 20 de ani s-a numit „Tradiţii de artă şi cultură”. În această colecţie au fost publicate mai ales lucrări, care vizau arta populară românească, dar şi unele lucrări de istoria artei culte. Din primul sector menţionăm lucrările doamnei Georgeta Stoica, Casa şi ograda ţăranului român, Arta ţărănească a lemnului în România şi Arhitectura rurală românească.  O parte din aceste cărţi au fost publicate şi în limbi de circulaţie internaţională: franceză, engleză, germană şi rusă.

                        Georgeta Stoica a dedicat peste 25 de ani de activitate Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, fiind unul dintre etnologii de frunte ai României. În acest timp a publicat zeci de lucrări de etnografie şi folclor,  printre care enumerăm – pe lângă cele deja menţionate – Colecţia de covoare din Oltenia, Portul popular din judeţul Olt, Zona etnografică Câmpia Boianului, etc.

 

  

                        Alte lucrări în aceeaşi colecţie vizau arta cultă. Ne referim în primul rând la „Pictura românească”, carte scrisă de Vasile Florea şi tipărită în anul 1982, şi cartea „Brâncuşi”, aparţinând lui Dan Grigorescu, în anul 1984, „Arta antichităţii daco-romane” de Radu Florescu.

                        Dan Grigorescu (1931-2008) a fost considerat unul dintre cei mai redutabili traducători din limba engleză, critici şi istorici de artă ai epocii contempopane. A fost redactor la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, iar apoi redactor-şef la Editura Meridiane (1963-1968). A publicat zeci de volume privind istoria artei, dintre apariţiile cele mai notabile menţionăm – Arta americană, Arta engleză – apărute în colecţia Biblioteca de artă, Cubismul, Pop-art, Constelaţia Gemenilor  – din colecţia Curente şi sinteze, Dicţionar cronologic al literaturii americane – apariţie a editurii Ştiinţifice şi Enciclopedice. Pe lângă acestea, foarte multe albume dedicate maeştrilor artei româneşti şi universale, printre care  Brâncuşi. A efectuat şi traduceri din Shakespeare şi George Bernard Shaw.

                        O colecţie de impact a editurii Meridiane a fost lansată în anul 1973 cu titlul Cabinetul de stampe. Primul titlu al acestei colecţii – care s-a dovedit în timp un succes – a fost „Goya. Capricii” şi a fost semnat de redactorul-şef din acel timp, Modest Morariu (1972-1973).

    

                        Modest Morariu (1929-1988) a fost un poet, eseist, traducător român, descendent al unei vechi familii de intelectuali din Cernăuţi. Ca traducător a adus în limba română scrierile lui Stendhal, Jules Renard, Marcel Brion (Arta fantastică şi Pictura romantică), iar textele introductive la albumele tipărite la editura Meridiane se remarcă prin bogăţia documentării şi eleganţa stilului.

                        De asemenea, trebuie menţionat studiul lui A.E.Baconsky, dedicat stampelor după Divina Comedie executate de Boticelli. Anatol Baconsky (a semnat toate scrierile sale cu numele A.E. Baconsky 1925-1977) a fost de origine basarabeană (din judeţul Hotin). Scrierile sale erau subsumate curentului proletcultist în literatura română, dar a avut şi unele lucrări, care denotau un spirit elevat şi critic, cum ar fi Itinerarii plastice.

                        Colecţia Cabinetul de stampe a apărut până în anul 2000, una dintre ultimele cărţi aparţinând Anei Andreescu, „Cartea de colecţie”.  Cităm din prefaţa acestei cărţi : „O carte despre Carte ca suport de reflecţie şi generator de admiraţie este unul dintre cele mai înalte omagii care pot fi aduse acestui minunat fruct al minţii şi al iscusinţei omului.[2]

Profesorul Virgil Cândea spunea despre această carte: „Prin cartea de faţă doamna Ana Andreescu ne oferă nu numai o instructivă şi deosebită introducere în civilizaţia cărţii, ci şi temeiurile reconfortante ale unei noi reflecţii asupra locului românilor în această civilizaţie ca receptori ai valorilor universale[3].”

                        Într-un articol viitor, vom prezenta alte câteva colecţii de artă ale editurii Meridiane. Colecţia „Mica enciclopedie de artă” a fost tipărită împreună cu editura Hazan din Paris, colecţia „80 ilustraţii în culori” este coeditare cu editura italiană Sadea Sansoni – acestea reprezintă primele coeditări ale unei edituri româneşti cu edituri occidentale. Alte colecţii pe care le vom prezenta sunt „Scrieri despre artă”,”Mica bibliotecă de artă”, „Maeştrii artei româneşti”, „Maeştrii artei universale”, „Clasicii picturii universale”, „Curente şi sinteze”, „Prospecţiuni estetice”. Sunt colecţii importante, care rămân în istoria editorială românească.  

 

 

                       

 

 

 

           [1]  *** - Ars Transilvaniae, numărul 19, an 2009

 

[2] Ana Andreescu – Cartea de colecţie secolele XV-XX, ed. Meridiane, 2000

[3] Ibidem

Vizualizări: 1257

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor