altmarius

cultură şi spiritualitate

Calendar Cultural SRR - 1 ianuarie 2013

Calendar

Calendar

Marţi, 1 Ianuarie 2013 
 

Pe 1 ianuarie 2011 a murit compozitorul şi dirijorulMarin Constantin; a pus bazele (1963) Corului Naţional de Cameră Madrigal (formaţia profesionistă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti pentru care a fost fondator, dirijor - până în 1999 - şi director pe viaţă); specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi muzica tradiţională românească (n. 1925).

Pe 1 ianuarie 1919 s-a născut scriitorul american J.[erome] D.[avid] Salinger; deşi a scris un singur roman ("De veghe în lanul de secară" - 1951) şi 35 de nuvele, Salinger este cunoscut astăzi drept cel mai citit autor american din perioada de după cel de-al doilea război mondial, iar în istoria literaturii americane perioada 1948-1959 este cunoscută ca "era Salinger" (m. 2010).

foto: ziare.com

Serviciul de Documentare al SRR

- Anul Nou. Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Sf. Ierarh Vasile cel Mare (Calendarul Creştin-Ortodox 2013; Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 2013)

- Sf. Maria, Născătoare de Dumnezeu. Anul Nou (Calendarul Romano-Catolic 2013)

- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2013 să fie declarat "An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena", ca apărători ai creştinilor, ai unităţii bisericii, ai săracilor, ca şi mari ctitori de biserici; în anul 2013 se împlinesc 1700 de ani de când Sfântul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Mediolan (313), prin care au încetat persecuţiile pe motive religioase în Imperiul Roman

- "Ziua Aderării României la Uniunea Europeană", declarată prin Hotărârea de Guvern 1585/8.XI.2006, pentru a marca acest eveniment de interes naţional; România a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007

- 1432: A murit Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432); urcat pe tron cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân, în timpul domniei sale a consolidat şi a dezvoltat organizarea instituţională a ţării, a sprijinit cultura şi comerţul cu statele din jur, a pus bazele unui sistem de apărare dezvoltat (în 1420 a respins primul atac turcesc împotriva Moldovei); potrivit "Cronicii" lui Grigore Ureche, Alexandru cel Bun ar fi creatorul dregătoriilor (logofăt, vornic, spătar, vistiernic ş.a.m.d.), întemeietorul Mitropoliei Sucevei şi al Episcopiilor de Roman şi de Rădăuţi (n. 1400)

- 1558: A murit cronicarul Macarie; a scris în limba slavonă, din porunca lui Petru Rareş (1527-1538, 1542-1546), o "Cronică" a istoriei Moldovei între anii 1504 şi 1551, în continuarea vechiului "Letopiseţ" alcătuit la curtea lui Ştefan cel Mare; a fost egumen al Mânăstirii Neamţ (1523-1531) şi episcop de Roman (din 1531 până la moarte, cu o întrerupere între 1550 şi 1551); a fondat Mănăstirea Râşca (1542) (n. sfârşitul sec. al XV-lea ) - 455 de ani

- 1838: George Bariţiu editează, la Braşov, publicaţia "Foaie literară" (supliment al revistei "Gazeta de Transilvania"), devenită - la 2 iulie acelaşi an - "Foaie pentru minte, inimă şi literatură" - 175 de ani

- 1841: S-a născut generalul Alexandru Candiano-Popescu, conducătorul mişcării antidinastice din august 1870 (a proclamat aşa-numita "republică" de la Ploieşti); s-a remarcat în luptele de la Griviţa (august 1877) (m. 1901)

- 1848, 1/13: A intrat în vigoare Convenţia dintre Moldova şi Muntenia privind desfiinţarea vămii (taxelor vamale) dintre cele două ţări (singura supusă vămuirii fiind sarea); s-a format, astfel, o singură piaţă, protejată de un singur cordon vamal - 165 de ani

- 1861, 1/13.I - 4/16.I: Conferinţa naţională a fruntaşilor români din Transilvania, întrunită la Sibiu, adoptă două rezoluţii privind recunoaşterea românilor "ca naţiune politică şi independentă faţă cu celelalte naţiuni", precum şi folosirea în viaţa publică a limbii române ca limbă egal îndreptăţită, alături de limbile maghiară şi germană

- 1866, 1/13: A intrat în vigoare Legea privind introducerea, în România, a sistemului metric

- 1868: S-a născut scriitorul I.[oan] Al.[exandru] Brătescu-Voineşti; membru titular al Academiei Române din 1918, vicepreşedinte al acestui for (1919-1922; 1923-1926) (m. 1946) - 145 de ani

- 1868: S-a născut (la Veria, azi în Grecia) George Murnu, scriitor, traducător (îi revine meritul de a fi transpus în limba română epopeile homerice "Iliada" şi "Odiseea") şi istoric (preocupări pentru arheologie şi istorie veche); membru titular al Academiei Române din 1923 (m. 1957) - 145 de ani

- 1868: Apare, la Braşov (1868-1880) şi apoi la Sibiu (1880-1945, cu unele întreruperi), revista "Transilvania", "foaia" Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) - 145 de ani

- 1873: Apare, la Blaj (lunar, până la 1/13.III.1880), revista "Economul", primul periodic economic al românilor din Transilvania; revista apărea cu suplimentul "Foaie scolastică", o publicaţie cu profil pedagogic adresată şcolilor româneşti - 140 de ani

- 1873: Se deschide, la Bucureşti (până la 22 februarie/6 martie), prima expoziţie de pictură şi sculptură organizată de nou înfiinţata "Societate a amicilor bele-artelor"; Nicolae Grigorescu participă cu numeroase lucrări de mare ecou în epocă - 140 de ani

- 1878, 1/13: Apare (bisăptămânal, până la 15/27.VI.1885), la Sibiu, ziarul politic, economic şi literar "Observatorul", sub conducerea lui George Bariţiu; ziarul milita pentru egalitatea politică şi culturală a românilor din monarhia austro-ungară cu celelalte naţiuni ale Imperiului - 135 de ani

- 1883: S-a născut Antonin Ciolan, pedagog şi dirijor (m. 1970) - 130 de ani

- 1897: S-a născut medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale; membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1988)

- 1908, 1/14: Apare lunar (până în 1912), la Chişinău, revista "Luminătorul", din iniţiativa episcopului Vladimir; prin întreaga ei activitate, revista a contribuit la cultivarea limbii materne, la trezirea şi întărirea sentimentului naţional, precum şi la pregătirea clerului şi românilor basarabeni pentru marele eveniment al Unirii (din 1918) - 105 ani

- 1913: S-a născut inginerul constructor Ştefan Bălan; a participat la proiectarea şi construcţia unor importante edificii din Bucureşti (Casa Presei Libere, Stadionul Naţional ş.a.); membru titular al Academiei Române din 1963 (m. 1991) - 100 de ani

- 1921: S-a născut inginerul electromecanic Toma Dordea; a elaborat modelul matematic ce are la bază linearizarea proceselor din maşinile electrice; membru titular al Academiei Române din 1994

- 1923: S-a născut Mihail Crama (pseudonimul lui Eugen Enăchescu Pasad), poet şi prozator (m. 1994) - 90 de ani

- 1928: A murit Valeriu Branişte, publicist şi om politic; membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920); unul dintre fondatorii Universităţii româneşti din Cluj (1919); membru de onoare al Academiei Române din 1919 (n. 1869) - 85 de ani

- 1928: A murit Sabin Popp, pictor şi desenator (n. 1896) - 85 de ani

- 1928: S-a născut poetul şi traducătorul Teodor Pîcă (m. 1978) - 85 de ani

- 1929: S-a născut Nicolae Linca, pugilist laureat cu aur la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956 (m. 2008)

- 1933: S-a născut Lidia Ciolac, grafician şi plastician (m. 2012) - 80 de ani

- 1934: S-a născut actorul Gheorghe Dinică (m. 2009). NOTĂ: Gheorghe Dinică s-a născut la 25 decembrie 1933, însă în actele oficiale figurează data de 1 ianuarie 1934

- 1936: S-a născut Ioana Şetran, artist decorator

- 1938: S-a născut Corneliu Dan Georgescu, compozitor şi folclorist; stabilit în Germania din 1986 - 75 de ani

- 1942: S-a născut actorul Ovidiu Iuliu Moldovan (m. 2008)

- 1948: Se înfiinţează Institutul de Matematică din Bucureşti; primul director, Dimitrie Pompeiu (desfiinţat în 1975, prin decret prezidenţial, din motive arbitrare, Institutul va fi reînfiinţat în 1990) - 65 de ani

- 1948: S-a născut artistul plastic Laurenţiu Anghelache - 65 de ani

- 1948: S-a născut violoncelistul Alexandru Moroşanu; solist al Orchestrei Naţionale Radio - 65 de ani

- 1953: S-a născut Pavel Şuşară, critic şi istoric de artă, poet - 60 de ani

- 1954: S-a născut Mircea Mihăieş, eseist şi critic literar

- 1954: S-a născut cantautorul Gheorghe Gheorghiu

- 1967: România devine membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI)

- 1995, 1/2: A murit scriitorul V.[ictor] Em.[il] Galan (n. 1921)

- 1995: A murit Harry Negrin, scriitor şi muzicolog (n. 1914)

- 2003: A murit publicistul Dumitru Tinu, directorul ziarului "Adevărul" şi preşedinte al Clubului Român de Presă (n. 1940) - 10 ani

- 2011: A murit compozitorul şi dirijorul Marin Constantin; a pus bazele (1963) Corului Naţional de Cameră Madrigal (formaţia profesionistă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti pentru care a fost fondator, dirijor - până în 1999 - şi director pe viaţă); specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi muzica tradiţională românească (n. 1925)

- 2013: România preia preşedinţia anuală a iniţiativei regionale "Procesul Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei" (SEDM)

- "Ziua Mondială a Păcii", proclamată de Vatican în 1982; la începutul fiecărui an, cu prilejul acestei zile, Suveranul Pontif adresează un mesaj credincioşilor

- "Ziua Revoluţiei Palestiniene"; marchează prima acţiune de rezistenţă organizată pe teritoriul Israelului, în 1965, de către organizaţia "Al-Fatah"

- Ziua Naţională a Republicii Cuba; Ziua Victoriei Revoluţiei - 1959

- Ziua Naţională a Republicii Haiti; aniversarea proclamării independenţei - 1804

- Sărbătoarea Naţională a Republicii Slovacia; Ziua independenţei de stat/1993 - 20 de ani. NOTĂ: Potrivit Legii constituţionale privind dispariţia RFSC, de la 1.I.1993, R. Cehă şi R. Slovacă au devenit state independente, succesoare ale fostei Cehoslovacii

- Sărbătoarea Naţională a Republicii Sudan; aniversarea proclamării independenţei - 1956

- 1502: S-a născut Grigore al XIII-lea (Ugo Buoncompagni), papă între anii 1572 şi 1585; la 24.II.1582 va introduce, printr-o bulă papală, un nou calendar, care îi va purta numele şi care pune de acord anul ecleziastic cu anul astronomic; calendarul gregorian (sau de stil nou) va înlocui calendarul iulian (numit şi de stil vechi) şi va fi adoptat de ţările protestante în secolul al XVIII-lea, iar de România în anul 1919 (m. 1585). NOTĂ: Unele surse (www.memidex.com/ugo-buoncompagni) dau ca dată a naşterii 7 ianuarie 1502

- 1782: A murit compozitorul şi organistul german Johann Christian Bach, fiul lui Johann Sebastian Bach (n. 1735)

- 1788: A apărut, la Londra, primul număr al ziarului "The Times" (este, de fapt, noul nume sub care apare ziarul "The Daily Universal Register", fondat la 1.I.1785, de John Walter) - 225 de ani

- 1793: A murit pictorul italian Francesco Guardi (n. 1712) - 220 de ani

- 1823: S-a născut poetul ungar Petöfi Sándor (m. 1849) - 190 de ani

- 1863: S-a născut Pierre de Coubertin, filosof, istoric şi sociolog francez; fondatorul Jocurilor Olimpice moderne; preşedinte al Comitetului Olimpic Internaţional între anii 1896 şi 1925 (m. 1937) - 150 de ani

- 1847: S-a născut arheologul italian Rodolfo Amadeo Lanciani; importante descoperiri la Roma, Tivoli şi Ostia; lui i se datorează harta detaliată a Romei; membru de onoare străin al Academiei Române din 1920 (m. 1929)

- 1894: A murit fizicianul german Heinrich Hertz; a demonstrat experimental (în 1887) existenţa undelor electromagnetice (hertziene), prevăzută de britanicul James Maxwell, punând, astfel, bazele tehnicii frecvenţelor înalte şi de telegrafie fără fir (n. 1857)

- 1911, 1/14: S-a născut scriitorul rus Anatoli Rîbakov (m. 1998)

- 1919: S-a născut scriitorul american J.[erome] D.[avid] Salinger; deşi a scris un singur roman ("De veghe în lanul de secară" - 1951) şi 35 de nuvele, Salinger este cunoscut astăzi drept cel mai citit autor american din perioada de după cel de-al doilea război mondial, iar în istoria literaturii americane perioada 1948-1959 este cunoscută ca "era Salinger" (m. 2010)

- 1927: S-a născut Maurice Béjart, coregraf şi regizor francez (m. 2007)

- 1958: A intrat în vigoare Tratatul de la Roma privind crearea Comunităţii Economice Europene - CEE (Piaţa Comună), semnat la 25.III.1957 (CEE devine Uniunea Europeană - UE prin intrarea în vigoare, la 1.XI.1993, a Tratatului de la Maastricht/Olanda) - 55 de ani

- 1972: A murit şansonetistul francez Maurice Chevalier (n. 1888)

- 1977: Ia fiinţă, în Cehoslovacia, mişcarea contestatară "Carta 77", iniţiată de un grup de intelectuali care militau pentru drepturi cetăţeneşti; în octombrie 1979 mai mulţi membri ai mişcării, printre care şi scriitorul Václav Havel (preşedinte al R. Cehe şi Slovace între 1989 şi 1992, apoi, după separarea celor două ţări, preşedinte al Cehiei în perioada 1993-2003), au fost condamnaţi la mai mulţi ani de închisoare (la 3.XI.1992 grupul "Carta 77" şi-a încetat activitatea, considerându-se că "şi-a îndeplinit rolul istoric")

- 1998: A intrat în vigoare Acordul mondial de liberalizare a serviciilor de telecomunicaţii, semnat, la 15.II.1997, de membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) - 15 ani

- 2002: De la această dată, numită şi "Ziua E", euro a devenit moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice şi Monetare (începând cu 30 martie 2002, euro are putere circulatorie unică în acele state); în prezent Euro (ISO EUR, cu simbolul €) este moneda oficială a 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene

- 2005: A murit Shirley Chisholm, politician american, prima femeie de culoare aleasă în Congresul SUA (1968) (n. 1924)

- 2007: Bulgaria a devenit stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. La 13 aprilie 2005 Parlamentul European a aprobat admiterea Bulgariei şi României în UE. Tratatul de aderare a fost semnat la 25 aprilie 2005 şi a fost ratificat ulterior Parlamentele tuturor ţărilor membre ale UE

- 2010: A murit cântăreaţa americano-mexicană Lhasa de Sela (n. 1972)

- 2012: A murit Bob Anderson (pe numele său întreg Robert James Gilbert Anderson), scrimer, coregraf, actor şi cascador britanic; cunoscut pentru coregrafiile sale de luptă cu sabia din seriile Star Wars şi Lord of The Rings (n. 1922) - 1 an

- 2012: A murit omul politic macedonean Kiro Gligorov; a devenit preşedinte în ianuarie 1991, când Macedonia era încă membră a federaţiei iugoslave; după proclamarea independenţei (septembrie 1991), a fost primul preşedinte ales democratic al FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), aflându-se timp de două mandate la conducerea republicii (n. 1917) - 1 an

- 2013: Începe "Anul European al Cetăţenilor", stabilit de Comisia Europeană, pentru a marca cea de-a douăzecea aniversare a instituirii cetăţeniei Uniunii, prin Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993; obiectivul urmărit este sensibilizarea tuturor cetăţenilor Uniunii Europene cu privire la drepturile de care dispun, în special în situaţii transfrontaliere, în virtutea statutului lor de cetăţeni ai Uniunii. Anul european al cetăţenilor va fi lansat în mod oficial printr-o dezbatere cu cetăţenii care va avea loc la Dublin pe 10 ianuarie 2013, moment care coincide cu începutul Preşedinţiei irlandeze a Consiliului

- 2013: Începe "Anul Internaţional al Cooperării în Domeniul Apelor", declarat de Organizaţia Naţiunilor Unite

- 2013: Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat acest an ca fiind "Anul Internaţional al Quinoa" (quinoa este numele unei cereale originare din America de Sud; studii recente demonstrează că aceasta conţine proteine mai bune decât cele din carne, fiind şi o sursă extraordinară de calciu, asimilat mai uşor decât cel din lapte)

- 2013: Oraşele Marsilia (Franţa) şi Kosice/Caşovia (Slovacia) au fost declarate, în acest an, Capitale Culturale Europene

- 2013: Irlanda preia, de la Cipru, preşedinţia semestrială rotativă a Uniunii Europene (până pe data de 30 iunie)

- 2013: Ucraina preia, de la Irlanda, preşedinţia anuală a OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa)

- 2013: Regatul Unit al Marii Britanii preia, de la SUA, preşedinţia G8

- 2013: Argentina, Australia, Luxemburg, Coreea de Sud şi Rwanda devin membri nepermanenţi ai ONU

Serviciul de Documentare al SRR

Vizualizări: 51

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor