altmarius

cultură şi spiritualitate

Bucurestiul in anii 1955-1989 (II)

 
Vedere. Cod: 571. Librăria Noastră. 1955.
 
 
Orășelul Copiilor (?). Cod: 6249. Anii '70. Necirculată.
 
 
Bumbăcăria romînească Jilava (noua filatură).
Volum: București. Ghid. 1962.
 
 
Noul complex de finisare al intreprinderii textile Dacia.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Sectie noua la Filatura romaneasca de bumbac.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
Tesatoria de relon - Panduri.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Intr-una din sectiile uzinelor Grivita Rosie.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
 
Sectorul "Cazane" de la Fabrica de utilaje chimice Grivita Rosie, Bucuresti.
Album: Romania. Comertul exterior (1944-1964). 1965.
 
 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în vizită de lucru la 
întreprinderea de utilaj chimic Grivița roșie. Volum: București. 1983.
 
 
Utilaje de mare complexitate, destinate industriei chimice, fabricate la
intreprinderea Grivița roșie. Volum: București. 1983.
 
 
Combinatul de cauciuc Jilava.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
 
Combinatul de cauciuc Jilava.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Sectia de fatuire a Combinatului de cauciuc Jilava.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Noua constructie a uzinei de anvelope Danubiana.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
Uzina de anvelope Danubiana.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.

 
Camera de comanda a instalatiei de dozare si transport automat
al materiilor prime, a uzinei de anvelope Danubiana.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Hala a intreprinderii de prefababricate Progresul.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962
 
Sectie a uzinelor Vulcan.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
 
O hala de la Fabrica de echipamente chimice Vulcan.
Album: Romania. Comertul exterior (1944-1964). 1965.
 
 
Grupul de uzine de aparataj electrotehnic si instalatii de automatizare.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Noi cultivatoare in fabricatie la Uzinele de pompe si masini agricole.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
Combine realizate la Uzinele Semanatoarea din Bucuresti.
Album: Romania. Comertul exterior (1944-1964). 1965.
 
Atelierul de prelucrare al uzinei Lemaitre (astazi uzinele Timpuri Noi).
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.

 
Hala de prelucrare a uzinelor Timpuri Noi.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Sala de montaj a uzinelor Electronica.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
Fabrica Electrofar pentru producerea tuburilor fluorescente din 
Bucuresti. Album: Romania. Comertul exterior (1944-1964). 1965.
 
 
Hala de montaj la uzinele Electromagnetica.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în timpul unei
vizite de lucru la Întreprinderea de cercetare și producție pentru materiale
semiconductoare a Institutului central de chimie. Volum: București. 1983.
 
Fabrica de masini-unelte si agregate - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.

Hala de mecanica grea a Fabricii de masini-unelte si agregate - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.

 
Atelierul de mecanica usoara Fabricii de masini-unelte si agregate - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Sectia de turnatorie a uzinei Malaxa in 1937 (astazi uzina 23 August).
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Hala la uzinele 23 August.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.
 
Uzinele 23 August, stindardul industriei constructoare de masini, furnizor
important pentru siderurgie, chimie, industriei de materiale de constructie si
a transporturilor.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romine. 1963.
 
Automotor Diesel construit la Uzinele 23 August, Bucuresti.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romine. 1963.
 
Bucuresti. O hala a Uzinelor 23 August.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romine. 1963.Sectia de turnatorie de otel a uzinei 23 August.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.


Hala de motoare a uzinei 23 August.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.


Hala de mecanica usoara a uzinei 23 August.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.Hala de vagoane a uzinei 23 August.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.23 August - una din cele mai mari uzine constructoare de masini din Romania.
Turism cu manualul de istorie. 1973.Întreprinderea 23 August - o puternică citadelă muncitorească. Aici se realizează
utilaje tehnologice de mare complexitate pentru cele mai diferite ramuri ale
economiei naționale. Volum: București. 1983.
Inca un manunchi de "busteni" de metal pleaca din Uzinele de tevi 
Republica, unitate de baza a industriei noastre socialiste.
Volum: Orase si privelisti - Bucuresti. 1961.
Idem: Volum: De-a lungul soselei Oradea-Mangalia. 1962.
Seria: Orase si privelisti. Foto: S. Mendrea (A.F.I.A.P.)
Idem: Uzinele de tuburi Republica produc tevi de toate felurile.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romine. 1963.Hala a uzinelor Republica.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.


Uzinele Republica.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.


Laminorul de 6 toli al uzinelor Republica.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.Hala a Uzinelor Republica.
Volum: Bucuresti - Mic indreptar turistic. 1964. Clubul uzinelor Republica.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.Întreprinderea de mașini grele - În imagine: fabrica de turboagregate,
unde se realizează turbine electrice de la 330 MW pînă la 700 MW.
Volum: București. 1983.Sorgintea autobuzelor si troleibuzelor bucurestene - 
Uzinele Tudor Vladimirescu. Volum: Orase si privelisti - Bucuresti. 1961.
Idem: Uzinele Tudor Vladimirescu- sectia de fabricatie a troleibuzelor.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romine. 1963.


Noi troleibuze in fabricatie la uzinele Tudor Vladimirescu.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.Interior de la Uzinele Autobuzul.
Volum: Bucuresti - Mic indreptar turistic. 1964. Hala a Uzinelor de masini electrice.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962Intr-una din sectiile fabricii de mase plastice Bucuresti.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.

Cîteva șoproane întunecoase, fără apă, friguroase, înzestrate cu utilaj 
rudimentar - acestea formau condițiile în care muncitorii fostei "fabrici"
de confecții A.P.A.C.A. erau obligați să lucreze pînă la extenuare căte 
16 ore pe zi. Mini album: București Azi - Ieri. 1959.Atelierul de confectii APACA, pe locul caruia s-a ridicat
Fabrica de confectii si tricotaje - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
Clădirea Fabricii de confecții Gh. Gheorghiu-Dej. Construită în 
anul 1947. Arhitecți: I. Ghica-Budești, V. Krohmalnic și H. Stern.
Volum: București - Orașul și monumentele sale. 1956. 
Idem: Astăzi pe aceste locuri s-a construit fabrica de confeții Gh. Gheorghiu-Dej,
una din cele mai moderne fabrici de confecții din Europa, cu hale pline de lumină,
utilate modern, unde muncitorii lucrează în condiții optime.
Mini album: București Azi - Ieri. 1959.Produsele Fabricii de confectii Gh. Gheorghiu-Dej isi au un 
binemeritat renume in tara si peste hotare.
Volum: Orase si privelisti - Bucuresti. 1961.Fabrica de confectii si tricotaje Bucuresti.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.

Fabrica de confectii si tricotaje - Bucuresti.
Carnet (tip-armonica) mini-imagini. Fila nr. 6. Inceputul anilor '60.Fabrica de confectii si tricotaje - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.Fabrica de confectii si tricotaje Bucuresti.
Volum: Bucuresti - Mic indreptar turistic. 1964. Postavaria Romana, pe Soseaua Pantelimon la intersectia cu
Soseaua Morarilor. Volum: Bucuresti. Arhitectura si culoare. 1989.


Fabrica de ciocolata a intreprinderii industriale de stat - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
 
 
Fabrica de produse lactate Bucuresti.
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.


Fabrica de produse lactate - Bucuresti.
Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.Fabrica de produse lactate Bucuresti.
Volum: Bucuresti - Mic indreptar turistic. 1964. 
 

Fabrica de calculatoare din Bucuresti.
Volum: Romania ieri, azi si maine. 1976.
 

Intreprinderea de piese radio si semiconductori de la Baneasa.
Volum: Romania ieri, azi si maine. 1976.
 
Centrala electrică de termoficare București Sud.
 
Cod: 603. 1971.
 
 
Volum: Ghidul Bucurestilor. 1935.
 
Carnet (tip armonica), mini-imagini. 1953.
Editat cu ocazia celui de-al IV-lea Festival Mondial al Tineretului si
Studentilor pentru Pace si Prietenie.
 
Volum: Arhitectura romaneasca. In limba rusa. 1956.

Volum: București - Orașul și monumentele sale. Editura Tehnică. 1956.

 
Mini album: București Azi - Ieri. 1959.
Editori: Sfatul Popular al Capitalei R. P. R., 
Muzeul de Istorie al Orașului București.
 
Volum: Orase si privelisti - Bucuresti. Editura Meridiane. 1961.
Prefata: Demostene Botez. Tiraj: 10.190 exemplare.
Fotografiile au fost executate de: F. Dobrescu, A. Emerich, 
Al. Puiu Florescu, V. Giurgianu, H. Loffler, A. Mendrea,
C. Nestor, D. Pretor, C. Spitzer si M. Volbura, de la Studioul fotografic
al Combinatului poligrafic Casa Scinteii.
 
Volum: De-a lungul soselei Oradea-Mangalia. 1962.
Seria: Orase si privelisti. Editura Meridiane. Foto: S. Mendrea (A.F.I.A.P.)
 
 
Volum: Bucuresti. Ghid. Editura Meridiane. 1962.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romine. 1963.
Editura Meridiane. In patru limbi, nu si in romana.

 
Volum: Bucuresti - Mic indreptar turistic. 1964. 
Editura Meridiane. Tiraj: 10.000 exemplare.Volum: Bucuresti la a XX-a aniversare a eliberarii patriei. 1964.
Sfatul popular al orasului Bucuresti. Directia Centrala de statistica.
Directia oraseneasca de statistica, Tiraj: 5000 exemplare.
Multumiri lui Victor Filip pentru scanarea imaginilor.
Album: Romania. Comertul exterior (1944-1964). Editat (in limba engleza)
de catre Camera de Comert a Republicii Populare Romane. 1965.
 
 
Turism cu manualul de istorie. Editura pentru Turism. 1973.
 
Volum: Romania ieri, azi si maine. 1976.
Institutul Roman de Relatii Culturale cu Strainatatea. 
 
Carnet imagini, tip armonica: Bucuresti. Editura Meridiane. 1979.
 
Volum: Bucuresti - Ghid turistic. Editura Sport-Turism, 1980.
 
Volum: București. 1983.
Editor: P.C.R. - Comitetul Municipal București.
 
Volum: Fotografia și arhitectura. Editura tehnică. 1984.
 
 
Volum: Bucuresti. Arhitectura si culoare. 1989.
Gheorghe Leahu. Editura Sport - Turism.

 

Vizualizări: 2373

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor