altmarius

cultură şi spiritualitate

Biografie Nicolae Ceausescu

Nicolae Ceausescu 8 ani Medalion

Nicolae Ceausescu 8 ani Medalion

CEAUSESCU NICOLAE

n. 26 ian. 1918, Scornicesti, jud. Olt; d. 25 dec. 1989, Targoviste)
Membru al C.C. al P.C.R./P.M.R. (21 oct. 1945-24 feb. 1948 si 27 mai 1952-22 dec. 1989); membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R (24 feb. 1948-27 mai 1952); membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. (19 apr. 1954-dec. 1955); membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. (28 dec. 1955-23 iulie 1965membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R. (24 ian. 1950(2)-19 apr. 1954); membru al Secretariatului C.C. AL P.M.R./P.C.R. (19 apr. 1954-22 dec. 1989); prim-secretar al C.C. al P.M.R. (22 mart.-23 iul. 1965); secretar general al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965-12 aug. 1969); secretar general al P.C.R. (12 aug. 1969-22 dec. 1989); membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965-28 nov. 1974); membru al Prezidului al C.C AL P.C.R. (23 iul. 1965-28 nov. 1974); membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974-22 nov. 1989); membru al Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974-22 dec. 1989)

Studii: Scoala primara din Scornicesti (patru clase). Profesia de baza: pantofar.

Activitate si functii: ucenic la diferite ateliere de incaltaminte din Bucuresti (din 1929) ;arestat pentru “incitare la greva si raspandire de afise impotriva ordinii de stat”(1933 – avea 15 ani) ; membru al U.T.C.dR. din 1933; activist al U.T.C.dR. (din 1934); arestat ca“agitator comunist periculos” (1934); membru de partid din 1936; secretar al Comitetului Regional Prahova al U.T.C.dR. (din 1936); arestat (31 ian. 1936si condamnat de Tribunalul Militar Brasov la 2 ani inchisoare, amenda si 1 an interdictie de a parasi comuna Scornicesti pentru infractiuni contra linistii publice, pedeapsa pe care a executa-to in penitenciarele Brasov si Doftana (5 iun. 1936- 1938); activist al organizatie Bucuresti a P.C.dR. (din 1938); membru (din 1938) si secretar al C.C. al U.T.C.dR. ; condamnat in contumacie la 3 ani inchisoarede catre Tribunalul Militar Bucuresti (22 aug. 1939); arestat si inchis in penitenciareleJilava, Caransebes (3 aug. 1940-3 aug. 1943) si in lagarul Targu Jiu (4 aug. 1943-23 aug. 1944)

Functii

Secretar al Comitetului de partid al Sectorului III Galben Bucuresti (din aug. 1945 pana in oct. 1945) si al Comitetului regional de partid Constanta (oct. 1945-13 mai 1948); secretar general la Ministerul Agriculturii (13 mai 1948-2 mart. 1949) ; adjunct al Ministrului Agriculturii (2 mart. 1949-20 mart. 1950)

GENERALUL NICOLAE CEAUSESCU

Chemat in cadrele active ale armatei cu gradul de general-maior (20 mart. 1950) ; sef al Directiei Superioare Politice a Armatei si adjunct al ministrului Fortelor Armate (20 mart. 1950-19 apr. 1954); general-locotenent(6 oct. 1952) ; membru al Prezidiului M.A.N.(2 iun.-4 oct. 1955); responsabil in cadrul Biroului Politic C.C. al P.M.R. de Sectiile Organelor Conducatoare de Partid, Administrativa si Transport-Telecomunicatii ale C.C. al P.M.R., Directia Superioara Politica a Armatei, Directia Politica a M.A.I., Directia Politica a C.F.R., Crucea Rosie si A.V.S.A.P. (7 oct. 1955-16 ian. 1956); responsabil in cadrul Biroului Politic al C.C. al P.M.R. de Sectiile Organelor de Partid, Agrara si Administrativa ale C.C. al P.M.R., de C.C. al U.T.M. si de Directia Superioara Politica a Armatei (din 16 ian. 1956).

LIDER DE FACTO

La 19 aprilie 1954 Nicolae Ceausescu a devenit secretar al Comitetului Central si candidat al Biroului Poitic al P.M.R.. În calitatea sa de secretar al Comitetului Central, Ceausescu a întreprins,în 1954, prima sa vizita oficiala la Moscova.

În cadrul celui de-al doilea Congres al P.M.R., ce-a avut loc în decembrie 1955, Ceausescu a fost primit in Biroul Politic al partidului. Concomitent cu accederea în Birou, el a fost însarcinat cu supravegherea interna de partid în domeniul Internelor, Securitatii, Armatei, Procuraturii Generale si Justitiei. Astfel, din 1955, el coordona, practic, întregul aparat a partidului.

Populatia maghiara a avut în special de suferit în urma politicii lui Ceausescu. Cu ocazia evenimentelor din anul 1956, revolutia din Ungaria si manifestatiile promaghiare din Ardeal , Nicolae Ceausescu si-a facut cunoscut punctul de vedereantiunguresc.

Între 20 si 25 iunie 1960 a avut loc la Bucuresti Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. În cursul acestuia, Ceausescu a fost din nou ales secretar al Comitetului Central, carecuprindea 79 de membri. El a ramas si memebru al Biroului Politic al P.M.R., care era centrul efectiv de putere în tara.

Începând cu 1960, Ceausescu a avut mâna libera în priviinta problemelor organizatorice si de cadre ale partidului, de care acesta era responsabil înca din 1954. Deasemenea, începând cu deceniul al saselea, Ceausescu a început sa apara tot mai des alaturi de Dej, sa participe la tot mai multe întruniri, în calitatea de om “importanat” al partidului, atât în tara, cât si peste hotare.

Presedinte al R.S.R. (29 mart. 1974-22 dec. 1989) al Consiliului de Stat (9 dec. 1967-22 dec. 1989), al Consiliului National al Frontului Unitatii Socialiste (19 nov. 1968-1974), al Consiliului Aparrii R.S.R. (28 mart. 1978-22 dec. 1989) , al Biroului permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltarii Economice si Sociale (mai 1973-22 dec. 1989), al Consiliului National al Oamenilor Muncii (oct. 1977-22 dec. 1989), al Consiliului National F.U.S. (24 mai 1974-1980) si al Consiliului National al F.D.U.S. (1980-22 dec. 1989), comandant (1967 – 28 mart. 1974) si comandant suprem (28 mart. 1974-22 dec. 1989) al Fortelor Armate ale R.S.R.

Presedinte de onoare al Academiei de Stiinte Sociale si Politice (20 fbr. 1970-22 dec. 1989)

CEAUSESCU NICOLAE IN DEMOCRATIE

Deputat in Adunarea Deputatilor, ales [democratic] in circ. elect. Olt (1946-1948),deputat in M.A.N., ales [democratic] in circ. elect. : jud. Olt (1948-1952) , nr. I Pitesti, reg. Pitesti (1952-1969) si 23 august, Bucuresti (1969-1989); membru al Comisiei M.A.N., pentru elaborarea Constitutiei (25 mart. 1961-21 aug. 1965)

CEAUSESCU NICOLAE DECORAT

Doctor Honoris Causa al Universitatilor din Bucuresti (1973), Bogota (1973), Lima (sept. 1973), Beirut (1974), Bahaia Blanca (1973), Nisa (1975), Quezon (1975), si Yucatan (1975).

Distinctii

“Ordinul Muncii” clasa a III-a (1949), clasa I (1966); Ordinul “Steaua Republicii Populare Romane” clasa a III-a (1948), clasa I (1958); Ordinul “Apararea Patriei” clasa a II-a (1949), clasa I (1966); Ordinul “23 August” clasa I (1959); Titlu de “Erou al Muncii Socialiste” si Medalia de Aur “Secera si Ciocanul” (1964); Ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa I (1966); Titlul de “Erou al Republicii Socialiste Romania” (1971); Ordinul “Victoria Socialismului” (1971, 1978, 1988); Titlu Suprem de “Erou al Republicii Socialiste Romania” (1978, 1981, 1988)

Ceauşescu a fost:  Şef al UTCdR din 1933 şi PCdR, din 1936, secretar al Comitetului regional al PCdR Prahova (1936 – 1938) secretar al CC al UTCdR (1939). Din (21 oct. 1945 – feb. 1948 şi mai 1952 – dec.1989) membru plin al CC al PCRSecretar al Sectorului I Galben al Capitalei aug. si sept. 1945, (Capitala era împărţită la acea vreme în patru sectoare: Negru, RoşuAlbastru şi Galben)Adjunctul secretarului Regionalei Dobrogea (Constanţa) a PCR (oct. 1945 iulie 1946). Secretarul Regionalei Oltenia a PCR şi şeful Secţiei Centrale Ţărăneşti a CC-ului. (dec. 1946- mai 1948). In calitate de deputat de Olt în Adunarea Deputaţilor (nov. 1946 mart. 1948) ales democratic, in parlament. Congresul I al Partidului Muncitoresc Român.din 21-23 februarie 1948 s-a desfăşurat Congresul de unificare al Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat (gruparea Rădăceanu-Voitec), Ceauşescu şi-a pierdut locul pe lista membrilor „plini”ai CC. La 28 martie 1948 au fost alegeri generale au candidat comuniştii şi  Frontul Democrat Popular (FDP). Nicolae Ceauşescu şi-a însuşit un nou mandat de deputatConstituţia a fost modificata  Marea Adunare Naţională aleasă,  Adunarea Deputaţilor dizolvată.Alegerile parlamentare din România din 1948 au fost convocate pe 28 martie 1948 în Republica Populară Română. Au fost primele alegeri de după instaurarea proclamarea republicii. Pe 24 februarie 1948 a fost dizolvatăAdunarea Deputaţilor, iar scoul acestor alegeri a fost acela de a institui Marea Adunare Naţională, Nicolae Ceauşescu şi-a însuşit un nou mandat de deputat.

*13 mai 1948, Ceausescu a fost numit subsecretar de stat la Agricultură, fiind adjunctul lui Vasile Vaida, ministrul de resort. Ceauşescu mai avusese responsabilităţi agricole în Partid, fiind şef al Secţiei Centrale Ţărăneşti a CC, după alegerile din 1946.

*Din martie 1949 – 2 mai 1949, Nicolae Ceauşescu, membru în Comisia Agrară. (Ministerul Agriculturii)
*23 ianuarie 1950. Ordinul general nr. 4 al ministrului apărării naţionale (Emil Bodnăraş) privind introducerea gradului de locotenent-major.
22 martie 1950. Ordin general nr. 12 al Ministrului Apără-rii Naţionale privind numirea generalului-maior Nicolae Ceauşescu. În urma Hotărârii Consiliului de Miniştri şi conform Decretelor Prezidiului Marii Adunări Naţionale specificate mai jos, s-au făcut următoarele schimbări în conducerea Armatei Republicii Populare Române: Cu Decretul nr. 232din 18 martie 1950, generalul-maior Ceauşescu Nicolae a fost numit Ministru Adjunct la Ministerul Apărării Naţionale şi Şef al Direcţiei Superioare Politice a ArmateiDin (31 mai 1950 – 3 octombrie 1955) a făcut parte din Prezidiul Marii Adunări Naţionale, fiind şi preşedinte al Comisiei pentru politică externă. Pe 19 aprilie 1954devine membru al Biroului politic şi este ales secretar al Comitetului central al PMR, acest moment marcând intrarea lui Ceauşescu în rândul liderilor partidului.

*Raşela Petrescu Adela Petrescu sotia lui Gogu Gheorghe Petrescufrate cu Elena CeausescuAdela avea 3 copii deci ; Nicolae, Leana si Dodu. Adela a murit in casa la Dodu in Dorobant. In ziua cand care s-a casatorit familia Ceausescu, a mai fost doua casatorii, Manea Manescu, si a treia familie a fost Grigore Preoteasa cu Paula (Adrian Nastase s-a casatorit in 1972 cu Ilinca Preoteasa fica lor)Grigore Preoteasa a fost ministrul de externe. Verighetele lui Ceausescui-a facut Alexanderu Năstăsescu era linga secretoriatul Bucuresti care era regionala acolo linga primarie era un bijutier, ei si-au facut toate cele trei familii verighete la Nastasesti.

Nașul de cununie al soților Ceausescu a fost Gogu Rădulescu.

*Marţi, 30 decembrie 1947, ora 19.10. În sala Palatului Patriarhie, în calitate de deputat, Ceauşescu a votat proclamarea Republici.

Şedinţa a fost deschisă de primul ministru dr. Petru Groza. După ce a dat citire actului de abdicare, sala întreagă s-a ridicat în picioare să aplaude momentul istoric al abolirii monarhiei. Constituţia din 1923 era abrogată, iar România devenea oficial republică populară.

Regele Mihai abdicase, iar Guvernul solicita acum votul parlamentarilor pentru schimbarea formei de guvernământ, din monarhie în republică.

“Înlăturarea monar-hiei a reprezentat încununarea luptei de clasă de-a lungul secolelor a poporului român, de forţele sale înaintate, pentru eliberarea naţională şi socială, pentru neatârnare, progres social şi o viaţă mai bună.”

Nicolae Ceauşescu
Guvernul Petru Groza, era formată din Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat, Frontul Plugarilor (formaţiunea politică a prim-ministrului), Partidul Naţional Liberal-Tătărescu, facţiunea ţărănistă a lui Anton Alexandrescu şi Uniunea Patrioţilor.

*Ceauşescu a împiedicat alipirea Deltei la URSS.

*Printre realizările lui Nicolae Ceauşescu la cârma tineretului comunist s-a numărat şi întemeierea cotidianului „Sportul Popular“ . În primul număr al publicaţiei (1 octombrie 1944) a apărut un articol semnat de Nicolae Ceauşescu, în care erau enunţate diferenţele dintre „vechiul” sport, în „slujba fascismului”, şi „sportul popular”, al celor mulţi“Până acum, sportul a fost un lux, de care masele întregi ale tineretului nu s-au putut bucura.”

*Pentru rezolvarea problemelor care se iveau în mediul rural, Comitetul Central al PCR a hotărât înfiinţarea unor şcoli de Partid la sate. Responsabil cu înfiinţarea acestora a fost Nicolae Ceauşescu, care a expus proiectul în noiembrie 1947: „Aceste şcoli vor fi create pe judeţe la începutul lunii decembrie, una-două pe judeţ, după mărimea judeţului. Lecţiile vor fi trimise în scris.

*Alegerile parlamentare din România din 1946 au fost convocate pe 19 noiembrie 1946 în Regatul României. Nicolae Ceauşescu a fost ales deputat de Olt.

Nicolae Ceauşescu era unul dintre cei 348 de deputaţi ai Blocului Partidelor Democratice

Nicolae Ceauşescu a primit un loc în Comisia a III-a de Agricultură, Păduri şi Domenii

Vizualizări: 281

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor