altmarius

cultură şi spiritualitate

Biografia zilei: Augustin (II - Lista Operelor lui Augustin)

Augustin de Hipona/Opere

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Operele complete ale Sf. Augustin de Hipona

Au fost incluse în această listă toate operele cunoscute ale sf. Augustin de Hipona în limba latină și în traducerea română.
Indicația din parenteze (tradusă) se referă la Opera Omnia a Sf. Augustin în curs de traducere la editura Dacia. Detalii aici.

Altre trei volume importante din opera Sf. Augustin au fost traduse în limba română (ediții bilingve) de către Eugen Munteanu:

  • Sfântul Augustin, De dialectica/Despre dialectică. Ediție bilingvă, introducere, note, comentarii și bibliografie, Editura “Humanitas”, București, 1991, 238 p; ISBN: 973-28-0176-x
  • Sfîntul Augustin, De Magistro/Despre Învățător. Ediție bilingvă, traducere, introducere, comentarii, note și bibliografie, Institutul European, Iași, 1995, 264 p.2I; SBN: 973 9148 62 X.
  • Sfîntul Augustin, Confessiones/ Confesiuni. Ediție bilingvă, traducere din limba latină, introducere și note, Editura “Nemira”, București, 2003, 687 p.; ISBN: 973-569-455-7.

Indicația PL face referință la Patrologia Latina unde se regăsește scrierea respectivă.
Faceți click pe semnul de lângă titlul coloanelor, pentru a ordona tabelul în funcție de acel argument.

Pentru viața Sf. Augustin de Hipona vezi Augustin de Hipona

Nr.↓ Titlul în latină↓ Titlul în română↓ Tema↓ An↓ Localitate↓ Categoria↓
1. Collationis Carthago Intervenția la Conferința de la Cartagina. - ? ? Polemică
2. Contra Iulianum opus imperfectum (PL 44) Contra lui Iulian de Aeclanum, 2 lucrări în 6 cărți. - ? ? Polemică
3. De Disciplina Christiana, Sermo (PL 40) Discursul despre disciplina creștină. - ? ? Discurs
4. De Symbolo ad Catechumenos tractatus lib. 1 (PL 40) Despre Crez către catehumeni (tradusă) Explică catehumenilor Simbolul Credinței. ? ? Discurs
5. Sermone Discursul despre Providență. - ? ? Discurs
6. Sermones Discursuri despre diferite argumente. (Disc. 341) - ? ? Discurs
7. Sermones Discursuri despre sfinți. (Disc. 273) - ? ? Discurs
8. Sermones Discursuri despre timpii liturgici. (Disc. 184) - ? ? Discurs
9. Enarrationes in Psalmos (PL 36) Comentarii la Psalmi. Comentarii, în care face o interpretare alegorică a psalmilor. Diverși Diverse Discurs
10. Epistolae (PL 33) Scrisorile (300) - Diverși Diverse Scrisori
11. Sermones Discursuri despre Noul Testament. (Disc. 51-183) - Diverși Diverse Discurs
12. Sermones Discursuri despre Vechiul Testament. (Disc. 1-50) - Diverși Diverse Discurs
13. Sermones Discursuri noi (Dolbeau 1) - Diverși Diverse Discurs
14. Sermones (PL 38) Discursuri 396 de discursuri. Diverși Diverse Diverse
15. Adversus Iudaeos tractatus (PL 42) Contra iudeilor Tratează despre modul just de operare a lui Dumnezeu față de iudei. ? Hipona Polemică
16. De octo quaestionibus ex Veteri Testamento (PL 35) Opt chestiuni despre Vechiul Testament. - ? Hipona Exegetică
17. Quaestionum septemdecim in Evangelium secundum Matthaeum lib. 1 (PL 35) 17 chestiuni asupra Evangheliei după Matei. - ? Hipona Exegetică
18. De Trinitate lib. 15 (PL 42) Despre Sf. Treime, în 15 cărți Este cea mai importantă operă dogmatică a Sf. Augustin în care tratează despre Sf. Treime. 399- 426 Hipona Dogmatică
19. De Genesi ad Litteram lib. 12 (PL 34) Despre Geneză, cuvânt cu cuvânt în 12 cărți. - 400-416 Hipona Exegetică
20. De Civitate Dei contra Paganoslib. 22 (Pl 41) Despre Cetatea lui Dumnezeu, în 22 de cărți Operă în 2 părți: prima apologetică, a doua tratează despre relația și lupta dintre două cetăți: cea cerească și cea pamântească. 412-427 Hipona Apologetică
21. In Evangelium Ioannis tractatus centum viginti quatuor (PL 35) 124 comentarii la Evanghelia după Ioan. - 406-419 Hipona Discurs
22. De diversis Quaestionibus octoginta tribus (PL 40) Despre 83 de chestiuni diverse Diferite. 388-397 Hipona Dogmatică
23. In Epistolam Ioannis ad Parthos Tractatus decem (PL 35) 10 comentarii la Scrisoarea I a lui Ioan. - 413-418 Hipona Discurs
24. Confessionum lib. 13 (PL 32) Mărturisirile (I-VIII) (IX-XIII), în 13 cărți (tradusă) Autobiografie spirituală. 397-401 Hipona Autobiografică
25. De Sermone Domini in monte lib. 2(PL 34) Discursul lui Isus de pe Muntele Măslinilor. - 393-397 Hipona Exegetică
26. Contra Litteras Petiliani lib. 3 (PL43) Contra scrisorilor lui Petilian. - 400-403 Hipona Polemică
27. De Nuptiis et Concupiscentia ad Valerium lib. 2 (PL 44) Căsătoria și concupiscența. Împotriva pelagienilor 418-421 Hipona Morală și pastorală/Polemică
28. De videndo deo lib.1 (=ep.147-148) Viziunea lui Dumnezeu. - 410-413 Hipona Dogmatică
29. De Libero Arbitrio lib. 3 (PL 32) Liberul arbitru, în 3 cărți (tradusă) Împotriva maniheilorOperă de mare valoare antropologică. 388-391 Roma-Hipona Filozofică
30. Contra Faustum Manichaeum lib. 33 (PL 42) Contra lui Faust. Împotriva maniheilor 397-399 Hipona Apologetică
31. De Cura pro Mortuis Gerenda lib. 1 (Pl 40) Despre grija ce trebuie purtată morților. Tratează acest aspect împotriva ereziilor timpului. 422-424 Hipona Morală și pastorală
32. De Natura et Gratia contra Pelagium, ad Timasium et Iacobum lib. 1 (PL 44) Natura și harul. Împotriva pelagienilor 413-415 Hipona Polemică
33. Epistolae ad Romanos inchoata Expositio lib. 1 (PL 35) Începutul expunerii Epistolei către Romani. - 393-395 Hipona Exegetică
34. Expositio Epistolae ad Galatas (PL 35) Expunerea Epistolei către Galateni. - 393-395 Hipona Exegetică
35. Post Collationem ad Donatistas (PL 43) Actele de contruntare cu episcopul donatist Emerito. - 415-417 Hipona Polemică
36. De Genesi contra Manichaeos lib. 2 (PL 34) Despre Geneză contra maniheilor. Împotriva maniheilor 388-390 Tagaste Exegetică
37. De Magistro lib. 1 (PL 32) Despre magistru (tradusă) Tratează despre cunoaștere. Dumnezeu este maestrul interior și principiul oricărei cunoașteri. 388-390 Tagaste Filozofică
38. De Musica lib. 6 (PL 32) Despre muzică, în 6 cărți (tradusă) Tratează despre ritm, despre înalțarea minții de la ritmul schimbător al trupului și al sufletului la ritmul adevărului etern. Este singurul tratat care s-a păstrat din Enciclopedia celor 7 arte liberale. 388-390 Tagaste Filozofică
39. De pulchro et apto Despre frumusețe și armonie. Operă pierdută; trata despre teoria frumosului. 380-381 Cartagine Morală și pastorală
40. Soliloquiorum lib. 2 (PL 32) Solilocvii, în 2 cărți (tradusă) Convorbire cu sine însuși cu privire la Dumnezeu și suflet. Sufletul este nemuritor. 386- 387 Cassiciaco Filozofică
41. Collatio cum Maximino Arianorum episcopo (PL 42) Conferința cu Maximin. - 427-428 Hipona Polemică
42. Contra Adimantum Manichaei discipulum lib. 1 (PL 42) Contra lui Adimant. Împotriva maniheilor 393-394 Hipona Polemică
43. Contra Cresconium grammaticum Donatistam lib. 4 (PL 43) Contra gramaticului Cresconiu, în 4 cărți. - 405-406 Hipona Polemică
44. Contra Duas Epistolas Pelagianorum lib. 4 (PL 44) Împotriva celor două scrisori ale pelagianilor Împotriva pelagienilor 420-421 Hipona Polemică
45. Contra epistolam Donati Contra scrisorii lui Donat. - 393-394 Hipona Polemică
46. Contra Gaudentium Donatistarum episcopum lib. 2 (PL 43) Contra lui Gaudențiu, episcop donatist. Împotriva donatiștilor 418-419 Hipona Polemică
47. Contra Iulianum haeresis Pelagianae defensorem libri sex (PL 44) Contra lui Iulian. - 421-422 Hipona Polemică
48. Contra Maximinum Haereticum Episcopum Arianorum lib. 2 (PL 42) Polemica cu Maximin. - 427-428 Hipona Polemică
49. Contra quod adtulit centurius a donatistis lib. 1 Contra a ceea ce a asculat Centrurio între donatiști. - 400-401 Hipona Polemică
50. De Baptismo contra Donatistas lib. 7 (PL 43) Despre Botez contra donatiștilor, în 7 cărți. Împotriva donatiștilor 400-401 Hipona Polemică
51. De Bono Coniugali lib. 1 (PL 40) Despre folosul căsătoriei. - 400-401 Hipona Morală și pastorală
52. De Consensu Evangelistarum lib. 4 (PL 34) Despre acordul evangheliștilor, în 4 cărți. Clarifică anumite nepotrriviri între evanghelii. 399-400 Hipona Exegetică
53. De Correptione et Gratia lib. 1 (PL 44) Îndreptarea și harul. Împotriva pelagienilor 426-427 Hipona Polemică
54. De diversis Quaestionibus ad Simplicianum lib.2 (PL 40) Despre diferite chestiuni către Simplician, 2 cărți. - 395-396 Hipona Dogmatică
55. De Dono Perseverantiae (PL 45) Despre darul perseveranței. - 428-429 Hipona Polemică
56. De Duabus Animabus contra Manichaeos lib. 1 (PL 42) Despre cele două suflete. Împotriva maniheilor 391-392 Hipona Polemică
57. De Genesi ad Litteram imperfectus (PL 34) Despre Geneză, cuvânt cu cuvânt, lucrare neterminată. - 393-394 Hipona Exegetică
58. De gratia Novi Testamenti lib. 1 (=ep.140) Despre harul Noului Testament. - 411-412 Hipona Exegetică
59. De Haeresibus ad Quodvultdeum (=ep.221-224) liber unus (PL 42) Despre erezii. Tratează despre 88 de erezii. 428-429 Hipona Polemică
60. De Mendacio lib. 1 (PL 40) Despre minciună. - 394- 395 Hipona Morală și pastorală
61. De Opere Monachorum lib. 1 (PL 40) Despre munca călugărilor. - 400-401 Hipona Morală și pastorală
62. De Peccatorum meritis et remissione et de Baptismo parvulorum ad Marcellinum lib. 3 (PL 44) Despre pedeapsa și iertarea păcatelor și despre Botezul copiilor. Împotriva pelagienilor 411-412 Hipona Polemică
63. De Praedestinatione Sanctorum ad Prosperum et Hilarium lib. 1 (PL 44) Despre predestinarea Sfinților. Împotriva pelagienilor 428-429 Hipona Polemică
64. De Sancta Virginitate lib. 1 (PL 40) Despre Sfânta feciorie. - 400-401 Hipona Morală și pastorală
65. De Unico Baptismo contra Petilianum lib. 1 (PL 43) Un singur botez contra lui Petilian. Împotriva donatiștilor 410-411 Hipona Polemică
66. De Utilitate credendi ad Honoratum lib.1 (PL 42) Despre folosul credinței. Împotriva maniheilor 391-392 Hipona Apologetică
67. Enchiridion de Fide, Spe et Charitate lib. 1(PL 40) Enchiridion sau Despre credință, speranță și iubire (tradusă) Explică Simbolul credinței și Rugăciunea domnească. 421-422 Hipona Dogmatică
68. Epistola ad Catholicos contra Donatistas, vulgo De unitate Ecclesiae lib. 1 (PL 43) Despre unitatea Bisericii (autenticitate incertă). - 400-401 Hipona Polemică
69. Probationum et testimoniorum contra donatistas lib. 1 Probe și mărturii contra donatiștilor. - 405-406 Hipona Polemică
70. Psalmus contra Partem Donati (PL 43) Psalm contra sectei lui Donat. Poem de 240 versuri împotriva donatiștilor, în care îi previne pe credincioși de pericol. 393-394 Hipona Polemică
71. Quaestionum Evangeliorum lib. 2 (PL 35) Chestiuni ale Evangheliilor, în 2 cărți. Comentariu la Evanghelia lui Matei și Luca. 399-400 Hipona Exegetică
72. De Quantitate Animae lib. 1 (PL 32) Despre cantitatea sufletului (tradusă) Tratează despre cele 7 activități ale sufletului. 387-388 Roma Filozofică
73. De Doctrina Christiana lib. 4 (PL 34) Despre învățătura creștină în 4 cărți. Sinteză a spiritualității antice și creștine 397/427 Hipona Exegetică
74. De Moribus Ecclesiae Catholicae et de Moribus Manichaeorum lib. 2 (PL 32) Despre morala Bisericii universale și despre morala maniheilor. Împotriva maniheilor 387-38 Roma Polemică
75. Contra Academicos lib.3 (de academicis) (PL 32) Contra academicilor, în 3 cărți (tradusă) Combate scepticismul academicilor. Fericirea se află nu în cercetarea ce poate produce probabilități, ci în cunoașterea adevărului ce conduce la certitudine. 386 Cassiciaco Filozofică
76. De Beata Vita lib. 1 (PL 32) Despre viața fericită (tradusă) Tratează despre fericirea omului ce constă în cunoașterea adevărului suprem, Dumnezeu. 386 Cassiciaco Filozofică
77. De Ordine lib. 2 (PL 32) Despre ordine, în 2 cărți (tradusă) Tratează despre Providență și despre originea răului. 386 Cassiciaco Filozofică
78. De dialectica (Principia dialecticae) Principiile dialecticii - 387 Milano Filozofică
79. De Immortalitate Animae lib. 1 (PL 32) Despre nemurirea sufletului Operă în 16 capitole ce completează Solilocviile. 387 Milano Filozofică
80. Disciplinarum libri Disciplinele. - 387 Milano Dogmatică
81. De Vera Religione lib. 1 (PL 34) Despre adevărata religie. Împotriva maniheilor 390 Tagaste Apologetică
82. Acta seu disputatio contra Fortunatum Manichaeum (PL 42) Contra lui Fortunat, maniheul. Împotriva maniheilor 392 Hipona Polemică
83. De fide et symbolo lib. 1 Despre credință și Crez (tradusă) Despre credință și Simbolul credinței. 393 Hipona Apologetică
84. Expositio quarumdam propositionum ex Epistola ad Romanos (PL 35) Chestiuni despre Epistola către Romani. - 394 Hipona Exegetică
85. Contra Epistolam Manichaei quam vocant Fundamenti lib 1 (PL 42) Scrisoarea lui Mani. Împotriva maniheilor 396 Hipona Polemică
86. De Agone Christiano lib. 1 (PL 40) Despre lupta creștină (tradusă) Tratează despre lupta cu diavolul și cu păcatul. 396 Hipona Morală și pastorală
87. Regula ad servos Dei (PL 32) Reguli monahale. - 397 Hipona Morală și pastorală
88. Contra Hilarum lib. 1 Contra lui Ilariu. - 398 Hipona Polemică
89. Contra Secundinum Manichaeum lib. 1 (PL 42) Contra lui Secundin, maniheul. Împotriva maniheilor 398 Hipona Polemică
90. De Natura Boni contra Manichaeos lib. 1 (Pl 42) Despre natura binelui (tradusă) Împotriva maniheilor 398 Hipona Polemică
91. Adnotationes in Iob lib. 1 (PL 34) Despre cartea lui Iov - 399 Hipona Exegetică
92. De Cathechizandis rudibus lib. 1 (PL 40) Despre catehizarea celor simpli. - 399 Hipona Morală și pastorală
93. Contra Epistolam Parmeniani lib. 3 (PL 43) Contra scrisorii lui Parmenian, în 3 cărți. Împotriva donatiștilor 400 Hipona Polemică
94. De fide rerum quae non videntur (PL 40) Despre credința înlucrurile care nu se văd. - 400 Hipona Apologetică
95. Ad inquisitiones Ianuarii (=epp. 54-55) (PL 33) Răspunsuri lui Ianuariu - 401 Hipona Polemică
96. Contra Felicem Manichaeum lib. 2 (PL 42) Contra lui Felix, maniheul. Împotriva maniheilor 404 Hipona Polemică
97. Admonitio donatistarum de maximianistis lib. 1 Argumentare împotriva maximinialiștilor. - 407 Hipona Polemică
98. De Divinatione Daemonum lib. 1 (PL 40) Despre divinația demonilor. Tratează despre preștiința diavolilor. 407 Hipona Dogmatică
99. Expositio Epistolae Iacobi ad duodecim tribus Expunearea Epistolei lui Iacob celor 12 triburi. - 409 Hipona Exegetică
100. Quaestiones expositae contra paganos numero sex (=ep. 102) 6 chestiuni contra păgânilor. - 409 Hipona Apologetică
101. De excidio Urbis Romae tractatus unus (PL 40) Despre distrugerea Romei. - 410 ? Discurs
102. De Utilitate Ieiunii tractatus unus (PL 40) Utilitatea ajunului. - 411 ? Discurs
103. Breviculus Collationis cum Donatistas lib. 3 (PL 43) Sumarul conferinței cu donatiștii - 411 Cartagine Polemică
104. De maximianistis contra donatistas lib. 1 Contra donatiștilor despre maximianiști. - 411 Hipona Polemică
105. Post collationem contra donatistas lib. 1 Către donatiști, după conferință. - 411 Hipona Polemică
106. De Continentia (PL 40) Despre înfrânare. - După 412 Hipona Morală și pastorală
107. De Spiritu et Littera lib. 1 (PL 44) Despre spirit și literă. Împotriva pelagienilor 412 Hipona Polemică
108. De Fide et Operibus lib. 1 (PL 40) Despre credință și fapte. - 413 Hipona Dogmatică
109. De Bono Viduitatis (Pl 40) Despre folosul văduviei. - 414 Hipona Morală și pastorală
110. Contra Priscillianistas et Origenistas lib. (PL 42) Contra priscilianiștilor și origeniștilor. - 415 Hipona Polemică
111. De Origine Animae Hominis et de sententia Iacobi lib. 2 (=ep.166-167) (PL 33) Originea sufletului – sentința apostolului Iacob. - 415 Hipona Exegetică
112. De Patientia (PL 40) Despre răbdare. - 415 Hipona Morală și pastorală
113. De Perfectione Iustitiae hominis, epistola seu liber ad Eutropium et Paulum (PL 44) Despre desăvârșirea dreptății omului. - 415 Hipona Polemică
114. De correctione donatistarum lib. 1 (=ep.185) Corectarea donatiștilor. - 417 Hipona Polemică
115. De Gestis Pelagii ad Aurelium lib. 1 (PL 44) Actele lui Pelagius. Împotriva pelagienilor 417 Hipona Polemică
116. De praesentia dei lib. 1 (=ep.187) Prezența lui Dumnezeu. - 417 Hipona Dogmatică
117. Sermo ad caesariensis ecclesiae plebem Către credincioșii bisericii din Cezareea. - 418 Cesarea Polemică
118. De Gestis cum Emerito Donatistarum episcopo lib. 1 (PL 43) Întâlnire cu episcopul donatist Emerito. - 418 Hipona Polemică
119. De gratia Christi et de peccato originali lib. 2 Despre harul lui Cristos și păcatul original. Împotriva pelagienilor 418 Hipona Polemică
120. Contra Sermonem Arianorum lib. 1 (PL 42) Contra omiliei arianilor. - 419 Hipona Polemică
121. De Anima et eius Origine contra Vincentium Victorem lib. 4 (=de natura et origine animae) (PL 44) Despre suflet și originea lui. Împotriva pelagienilor 419 Hipona Polemică
122. Locutionum in Heptateuchum lib. 7 (PL 34) Cuvântări despre Heptateuh, în 7 cărți. - 419 Hipona Exegetică
123. Quaestionum in Heptateuchum lib. 7 (PL 34) Chestiuni despre Heptateuh, în 7 cărți. - 419 Hipona Exegetică
124. Contra Adversarium Legis et Prophetarum lib. 2 (PL 42) Împotriva adversarului Legii și Profeților - 420 Hipona Polemică
125. Contra Mendacium lib. 1 (PL 40) Contra minciunii. - 420 Hipona Morală și pastorală
126. De Coniugiis Adulterinis lib. 2 (PL 40) Despre adulter. - 420 Hipona Morală și pastorală
127. De octo Dulcitii quaestionibus lib. 1 (PL 40) Despre cele 8 chestiuni ale lui Dulcițiu. - 424 Hipona Dogmatică
128. De Gratia et Libero Arbitrio lib. 1 (PL 44) Despre har și liberul arbitru. Împotriva pelagienilor 426 Hipona Polemică
129. De Scriptura sacra Speculum (PL 34) Oglinda preceptelor morale ale Sfintei Scripturi. - 427 Hipona Exegetică
130. Retractationum lib. 2 (PL 32) Retractările, în 2 cărți (tradusă) Analizează în mod critic propriile scrieri până în anul 427, făcând corecțiile necesare. 427 Hipona Autobiografică

Vizualizări: 55

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

 

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor