altmarius

cultură şi spiritualitate

Akik a Pénzügyminisztérium palotáját feldíszítették

https://pestbuda.hu/cikk/20201105_akik_a_penzugyminiszterium_palota...

Írta: Andrássy Dorottya

2020. november 5. 09:00

Ma is csodálattal tekintünk azokra a művészi szakmunkákra, amelyek a historizmus korának építészetét jellemezték. A Szentháromság téri Pénzügyminisztérium épületén is sok ilyen kiváló szakember dolgozott, az ő munkáikat mutatjuk be.

A Szentháromság tér 6. szám alatti egykori Pénzügyminisztérium épülete elhelyezkedésénél és építészeti megoldásainál fogva is különleges helyet foglal el a budapesti középületek között. Most, hogy folyamatban van az eredeti homlokzat visszaállítása és többször esik róla szó, talán érdemes áttekinteni, milyen mesterek játszottak szerepet a palota külső és belső kialakításában.

A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium épülete (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium épülete Fellner Sándor építész tervei alapján épült 1901 és 1904 között. Fellner így érvelt a sokak által kritizált neogótikus stílus mellett az általa tervezett palotáról 1908-ban kiadott kis albumban:

„Az kínálkozott feladatul, hogy munkámmal harmonikus képet teremtsek e téren... Midőn mindezt latra vetettem, önként kínálkoztak a gótika azon korszakának formái, amelyek legközelebb állanak a mai esztetikai és gyakorlati igényekhez, monumentális hatás kifejtését engedik s modern és nemzeti irányba fejleszthetők.”

A Pénzügyminisztérium Szentháromság téri főhomlokzata (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A budavári Nagyboldogasszony templommal a közös stílus mellett más látható hasonlóságot is felfedezhetünk. Ilyen a két épület tetejének cserépburkolata, ami szintén a tér összhangjának megteremtésében játszott fontos szerepet. A színes, mintás Zsolnay cserepek a budai Vár egy másik középületével is kapcsolatot teremtenek: a Magyar Nemzeti Levéltárral. Ha alaposan megfigyeljük ezeket a tetőzeteket, akkor a színes cserepek mintájában a magyar zsinórszerű díszítő hímzések világát fedezhetjük fel.

A Zsolnay gyárral 1902. július 9-én kötöttek szerződést a pirogránit, majolika és terracotta szobrászmunkákra. A Zsolnay név szinte megkerülhetetlen ebben az időszakban, hiszen a XIX.-XX. század számos jelentős építkezésénél találkozhatunk a pécsi gyár által készített termékekkel. Zsolnay Miklós 1851-ben vásárolt telket Pécsen agyagbányával és téglaégető kemencével, amivel elkezdte a gyártást, ezt vette át 1865-ben Vilmos fia. Ő építette fel a kerámiaműhely helyén az Első Pécsi Cement-, Chamotte- és Tűzálló Agyagáruk Gyárat, és kísérletezett ki új technikákat és eljárásokat.

Vízköpő a nagyszentmiklósi kincs bikafejes mintájával, a Zsolnay gyár munkája, az Országház utcai szárny homlokzatán (részlet) (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

Az 1880-as években az építészeti kerámiák gyártása felerősödött, legújabb találmányával, a pirogránittal pedig a budapesti Országházon kívül számos múzeumon, vásárcsarnokon és középületen találkozhatunk. A gyár az 1900-as évek elején a Monarchián belül a legnagyobb kerámiaipari üzemnek számított, számos megbízást kapott külföldről, eredményeit több világkiállításon jutalmazták.

A Zsolnay gyár termékeivel a Pénzügyminisztérium épületének belsejében is találkozhatunk. A díszlépcsőházban például nyolc apród és nemes kisasszony pirogránit szobra áll, a lépcsőkorlát elemei, a színes mázas majolika oszlopfők és konzolok, a lépcsőház falainak burkolata és a terracotta vízköpők is a pécsi gyárból származnak.

A díszlépcső apród és nemes kisasszony pirogránit szobrai a Zsolnay gyárból (Forrás: Katona Júlia: „Magyar érzést akartam kifejezni…” A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének ornamentikája, 2019)

A nagycsarnok lépcsőkorlátja Zsolnay kerámia elemekkel 

A díszlépcső Zsolnay kerámiás oszlopfője (Katona Júlia: „Magyar érzést akartam kifejezni…” A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének ornamentikája, 2019)

 A díszlépcső Zsolnay kerámiás falburkolata (Forrás: Katona Júlia: „Magyar érzést akartam kifejezni…” A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének ornamentikája, 2019)

Gregersen Guilbrand és Fiaival a padozat (vagyis padló és parketta) elkészítésére és asztalosmunkákra kötöttek szerződést. Gregersen Norvégiában született 1824-ben. Huszonévesen egy véletlen folytán került Budapestre, amikor Münchenbe tartva ellopták a poggyászát a vonaton. Hallott a budapesti építkezésekről, és úgy döntött, szerencsét próbál és itt keresi meg az utazáshoz kellő pénzt. Végül részt vett a szabadságharcban, több családtagját ide hívta Norvégiából, és az ország egyik legnagyobb vállalkozását sikerült felépítenie.

Ácsként számos fontos vasútvonalat (például: Esztergom–Párkány) és vasúti hidat, alagutat és pályaudvart (Keleti pályaudvar) köszönhetünk neki. A Ferencvárosban, a Lónyay utcában alapította meg fatelepét, ahol ma is tábla őrzi a nevét egykori lakóházán. Számos nagy budapesti építkezésre szállított faanyagokat, így az Országház, a Mátyás templom, a Szépművészeti Múzeum vagy a Bakáts téri templom esetében is az ő nevével találkozunk.

Lépcsőház díszes korlátai és magyaros mintás díszítőfestés (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

A szegedi árvíz utáni helyreállító munkálatokból oroszlánrészt vállalt, tetteiért ekkor nemesi címet is kapott. Szobon ismerkedett meg feleségével, akivel 19 gyermekük született. Családja körében megtanult magyarul, a norvég és a magyar szellemiséget egyaránt fontosnak tartotta és képviselte.

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyárral a könyvtárlépcsőre kötöttek szerződést. Schlick Ignác vasgyáros 1821-ben született Pesten. Tanulmányait Franciaországban, Svájcban végezte, 1847-ben, hazatértekor alapította meg vasgyárát Budán. Az Óbudai Hajógyár öntödéjének vezetője volt egy ideig, majd Pesten Schlick-gyár néven ismét gyárat alapított vejével, Langenfeld Frigyessel. Budapesten számos helyen találkozhatunk a nevével, többek között az Operaház színpadát és tetőszerkezetét, az egykori Fővámház, az MTA és az Iparcsarnok vasszerkezetét köszönhetjük neki.

A díszlépcső a Haas Fülöp gyára által készített szőnyeggel. Megfigyelhetjük a boltozat magyaros mintás díszítőfestését (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

A díszterem különleges, bordázott boltozata Ligeti Sándor üvegablakaival (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

Hochmann Józseffel kötöttek szerződést a díszműlakatos munkákra. Hochmann 1870-ben született, és sajnálatos módon korán, 1912 április 28-án, 42 évesen hunyt el. Rövid pályafutása alatt olyan színvonalon dolgozott, mint leghíresebb műlakatos társai, Jungfer Gyula, Árkay Sándor vagy Páder Nándor. Műhelye a Rózsa utcában, majd a mai Rózsák terénél, élete végén pedig Dongó utcai gyárában volt, ahol 150 főt foglalkoztatott.

A Pénzügyminisztérium műlakatos szerkezetei korai munkái közé sorolhatók, ahol a pályázat során a korszak legnagyobb műlakatosaival szemben nyerte meg a versenyt. A lépcsőkorlát mellett ő készítette a főhomlokzat három hatalmas kapuzatát, ahol az épülethez igazodó gótizálás mellett a szecessziót jegyeit is felvonultatta.

Díszes főbejárati kapu, Hochmann József díszműlakatos munkája (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

Díszes kapu címerrel, koronával a Fortuna utcai oldalon (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

A belső berendezéseknél érdemes megemlíteni még Zilzer Antal és Ligeti Sándor nevét, akik a festett üvegablakokat készítették, Thék Endre és Schmidt Miksa a bútorokat szállította, Gönczy Lajos pedig Ferenc József szobrát faragta ki, amit a miniszteri fogadóteremben helyeztek el. Melocco Péter műhelye gyártotta a padlóburkolatokat, a díszlépcső vörös, csomózott szőnyege pedig Haas Fülöp üzeméből érkezett.

 A díszlépcső fordulója a pihenővel, Zilzer Antal üvegablakaival (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

A miniszteri fogadóterem lenyűgöző iparművészeti alkotás. A padlóburkolat a Gregersen Guildbrand és Fiai cég munkája, a kandallón a Gönczy Lajos által készített Ferenc József-dombormű látható (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

Egy gyönyörű csillár a miniszteri váróteremből. Budapest legtehetségesebb mesterei dolgoztak az épületen (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

Ma is csodáljuk a korabeli mesterek munkáit (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

Hein János a palota udvarának parkosításáért felelt. Ezüstfenyőt, nyírfát és virágágyást tervezett az udvarba, melyeket buxussal határolt. Hein 1866-ban született Hamburgban, 1891-ben utazott Magyarországra, ahol egy budapesti kertészetben dolgozott. 1893-ban már kertépítészeti irodát, majd díszfaiskolát alapított. 1935-ben bekövetkezett haláláig körülbelül háromszáz díszkertet tervezett és épített, karrierjének egy nagy lépcsőfoka volt, amikor 1900-ban a Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert kerttervével. Budapesten a Pénzügyminisztérium palotáján kívül a Lukács fürdő parkját, a Stefánia úti Park Club kertjét, a Klinikák és a Lipótmezei Elmegyógyintézet parkját is neki köszönhetjük.

Érdemes még kiemelni Fellner Sándor törekvését a magyaros motívumok felvonultatására, amit ő maga így fogalmazott meg a már említett, 1908-ban kiadott könyvében:

„Midőn a kiképzésnél történeti stílust vettem alapul, az volt a fő törekvésem, hogy ennek magyar jelleget kölcsönözzek. Magyar érzést akartam kifejezni a bordák, ivezetek, mérőművek vonalvezetésében, az ornamentikában, a növény- és vonaldisz formálásánál.”

Lépcsőház festett boltozata gránátalma mintával (Forrás: Katona Júlia: „Magyar érzést akartam kifejezni…” A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének ornamentikája, 2019)

A díszlépcső figurális konzolfejei tölgy és búzakalász mintával (Forrás: Katona Júlia: „Magyar érzést akartam kifejezni…” A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének ornamentikája, 2019)

Az épület külső díszítésén a már említett tetőcserepek hímzésre utaló mintája mellett a tíz darab vízköpőt is fontos kiemelni. A gótikába illeszthető szörnyfejű építészeti elemek ugyanis itt a nagyszentmiklósi aranykincslelet bikafejes ivócsanakjának alakját öltik magukra.

A belsőben a falfestést megfigyelve fedezhetjük fel a pávatoll, a gránátalma vagy a tulipán motívumait. A konzolfejekre is megéri vetni egy pillantást, ahol a kalászok mellett szőlő és tölgyfaleveleket, tobozokat ismerhetünk fel. Fellner ezekkel a szimbólumokkal a bőség, a gazdagság, gyarapodás és termékenység fogalmaira, valamint egyúttal az épület funkciójára utalt.

Az 1945-ben megsérült főhomlokzat (Fotó: Fortepan / Military Museum of Southern New England)

A neogótikus formákat felvonultató épület a Várnegyed ostromáig eredeti állapotában maradt fenn, akkor azonban több sérülést szenvedett. A műemlékvédelem akkori szempontjainak megfelelően a helyreállításhoz 1948-ban Rados Jenő ötlettervét, egy egyszerűsített, gótizáló homlokzatú megoldást fogadott el a Műemlékek Országos Bizottsága.

A „helyreállított” épület (Fotó: Budapesti Történeti Múzeum)

Az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium épülete különleges helyet foglal el a Várnegyed, és ezáltal Budapest arculatában. A historizmus korában a neogótikus, a szecessziós és magyar jegyeket egyaránt magában foglaló díszítések különleges egységét sikerült az itt dolgozó művészeknek mind kívül, mind belül megteremteni. Reméljük, hogy a rekonstrukció során a Fellner Sándor által képviselt szellemiségben láthatjuk viszont a megújult palotát.

Nyitókép: Az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium épülete ​(Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyministerium palotája, 1908)

Vizualizări: 52

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

206 state 

(ultimul: Ciad)

Numar de steaguri: 270

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 36

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

4 state are peste 10.000 clickuri (Franta, UngariaSpania,, Marea Britanie,)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia,  Canada,  )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

20 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4.ANTICARIAT UNU

https://www.anticariat-unu.ro/wishlist

5. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

6. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

7. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

8. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. LIBRĂRIILE:NET

https://www.librariileonline.ro/carti/literatura--i1678?filtru=2-452

11. LIBRĂRIE: NET

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?&page=2&t=opere+fundamentale&sort=top

12.CONTRAMUNDUM

https://contramundum.ro/cart/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15.OKAZII

https://www.okazii.ro/cart?step=0&tr_buyerid=6092150

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT URSU

https://anticariat-ursu.ro/index.php?route=common/home

19.EDITURA TEORA - UNIVERSITAS

http://www.teora.ro/cgi-bin/teora/romania/mbshop.cgi?database=09&action=view_product&productID=%20889&category=01

20. EDITURA SPANDUGINO

https://edituraspandugino.ro/

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23.LIBREX

https://www.librex.ro/search/editura+polirom/?q=editura+polirom

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/carti-la-preturi-sub-10-lei/filtre/edituri/polirom/

25. LIBRIS

https://www.libris.ro/account/myWishlist

26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

32. F.N.S.A

https://www.fnsa.ro/products/4546-dimitrie_cantemir_despre_numele_moldaviei.html

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24, 2021.

© 2023   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor