altmarius

cultură şi spiritualitate

460 de ani de la apariția „Întrebării creștinești”. Comentarii critice despre diaconul Coresi, azi

În timpuri de restriște, cum sunt cele pe care le trăim, reflexul natural al omului ar fi cel de retragere în „cochilia“ intereselor imediate, a supraviețuirii. Riscul unor perioade de acest fel acesta este: uitarea valorilor, uitarea adevărului că, mai ales când suntem puși la încercare, rezistența spirituală este primul factor care întărește rezistența fizică. De aceea, la 460 de ani de la apariția primei tipărituri românești a lui Coresi, am socotit că este bine a ne aminti de acest cărturar remarcabil al trecutului.

*

Ca mulți alți oameni de cultură din epoca medievală, cărturarul cunoscut ca „diaconul Coresi“ nu are, practic, o biografie: biografia sa se confundă cu bibliografia tipografiei pe care a păstorit-o. Nu-i cunoaștem data nașterii și nici pe cea a morții, și nici datele de identificare „civile“. Prima mențiune a numelui său, aflată în epilogul Octoihului mic slavonesc, pare a acredita ca loc de origine a cărturarului cetatea Târgoviște, însă, în absența altor dovezi materiale, sintagma „ot Târgoviște“ (= „de la Târgoviște“) nu poate fi interpretată ca o probă sigură. Un timp (1557-1559), cărturarul pendulează între cetatea de scaun a Țării Românești și Brașov, unde se stabilește definitiv în 1559. În jurul lui 1583 i se pierde urma în documente, semn că – având în vedere și lungimea activității sale editoriale – trecuse la cele eterne.

Deși se declară în mai multe rânduri autor al textelor pe care le tipărește și editează („am scris cum am putut Tetraevanghelul și Praxiul rumânește“, declară el într-o prefață), Coresi ar putea fi inclus cu mare dificultate în oricare dintre cele patru accepțiuni medievale ale noțiunii de scriitor. Nu este copist, căci opera sa reprezintă tocmai pasul către nivelul superior pe care îl face cultura română, de la manuscris la tiparul sistematic. Nu este nici scriptor, căci nu redactează texte potrivit unor șabloane, ci se mulțumește să îngrijească, după o filologie ad hoc, textele altora. Nu este nici compilator, căci ambiția de a ieși din tipicul cărții de cult îi lipsește și, la drept vorbind, tipăriturile nu sunt decât traduceri, cel mult interpolate, dar în cantități care nu pot fi determinate cu ușurință. În sfârșit, nu este un scriitor propriu-zis, căci nu îi pot fi atribuite cu certitudine decât câteva zgârcite prefețe, fără valoare literară, ci numai cu unele sclipiri de expresivitate involuntară.

Totuși, „smeritul diacon Coresi“, cum semnează uneori, ocupă un loc de seamă în istoria culturii și a scrisului românesc vechi, ca să nu mai vorbim de cea a bisericii. Opera sa, aproape lipsită de originalitate, s-a născut însă în împrejurări care atestă o serioasă luptă de idei care se dădea pe cuprinsul culturii române, idei care se nutresc indiscutabil din ideologia umanismului, care, prin sașii ardeleni și prin maghiari, era deja prezent în Transilvania. Textele tipărite de el, la Brașov și Târgoviște, furnizează argumente nu numai istoriei bisericii, a culturii și a mentalităților, ci chiar istoriei politice românești. Circulația diferitelor manuscrise către tipografia sa și, ulterior, a tipăriturilor către diferite colțuri ale pământului românesc, atestă o remarcabilă unitate spirituală, deși românii erau împărțiți în trei principate, sub două suzeranități diferite. Iorga, cu harul său de a intui esențialul, a formulat în câteva rânduri foarte pregnante atât precaritatea, cât și, concomitent, însemnătatea incontestabilă a demersurilor editoriale ale lui Coresi: „Prin ele, aceste cărțulii urâte, păstrate azi în puține exemplare ferfenițoase, prin găurile cărora se plimbă cariul, s-a întemeiat ceva neprețuit pentru orice popor, căci cuprinde în sine ceea ce va da formă gândului și simțirii generațiilor care vor urma: limba literară“.

Există trei aspecte ale activității diaconului Coresi care interesează istoria culturii.

Primul privește activitatea sa de tipograf. După cum subliniază specialiștii, activitatea atelierului coresian atestă, mai întâi, continuitatea îndeletnicirii tipografice la români. Diaconul învață meșteșugul în tiparnița lui Dimitrie Liubavici din Târgoviște, ca ucenic al ucenicului acestuia, Oprea logofătul. Semn cert că activitatea nu era una sporadică și întâmplătoare, ci una constantă, aflată în plină dezvoltare (căci numai așa se explică împrejurarea școlii de tipografie și a răspândirii ulterioare a meșteșugului). În continuare, după desprinderea de Oprea și stabilirea definitivă la Brașov, Coresi este cel care transformă tiparnița într-o tipografie, cu program și activitate regulată. Diaconul, om al bisericii, cu cultură specifică, a fost, totodată, și un iscusit meșter, formând în preajma sa o întreagă pleiadă de tipografi cunoscuți, cum ar fi diacul Călin (care a imprimat un Tetraevanghel slavon în 1565), diacul Lorinț (un Octoih în 1577-1578, o Psaltire și un Octoih mic în 1578), Șerban, fiul acestuia (Palia de la Orăștie, 1581-1582, un Liturghier slavon în 1587), diecii Tudor, Mănăilă și Marien.

Cel de-al doilea aspect relevant îl reprezintă activitatea sa de editor de texte în limba română. În 1560, când tipărește Întrebare creștinească, textele scrise în limba vernaculară erau extrem de puține. Cu atât mai mult textele religioase, unde domnea atotputernica (nu numai la noi) lege a limbilor sacre. Care, în Eclesia Orientală, rămăseseră, după 1054, numai greaca, slavona și dispăruta aramaică… Demersul editorial în limba română al lui Coresi, derulat după stabilirea sa la Brașov, se desfășoară sub influența luterană a sașilor brașoveni, primarul acestora („jupânul Haneșă Bégneru“, alias Johannes Benkner) fiind cunoscut atât pentru protecția pe care o acordă comunității românești din Șchei, cât și pentru tentativele de a o atrage pe aceasta către Reformă. Însă, dacă inițiativa de a tipări carte religioasă în limba română a beneficiat de contactul cu luteranismul, conținutul cărților editate și tipărite de el este încă și mai divers. Textele coresiene sunt editate după traduceri mai vechi, manuscrise, provenite din zona Banat-Hunedoara, care însă îi parvin editorului brașovean prin copii intermediare executate în Maramureș și Bucovina. Aceste texte aduc, prin urmare, și alte tipuri de influențe, de care vorbește exegeza de specialitate: cea calvină și chiar cea husită.

Din cauza heterodoxiei unora dintre aceste cărți, ele nu au circulat atât de mult pe tot cuprinsul spațiului românesc, așa cum par a crede unii cercetători. În fapt, puținătatea exemplarelor de cărți coresiene care s-au păstrat atestă faptul că biserica majoritară a perceput rapid riscul contaminării cu texte heterodoxe, pline de varii influențe protestante. Însă începuturile limbii literare datorează multe râvnei lui Coresi. E un fapt evident.

În sfârșit, chiar dacă nu are legături directe cu literatura, trebuie menționat cel de-al treilea aspect important al operei lui Coresi, și anume cel teologic.

Există cel puțin trei etape teologice în viața editorului și tipografului. Prima este cuprinsă între anii 1557-1559 (dar care începe mai devreme, probabil chiar în anii uceniciei). Este etapa ortodoxiei consecvente, marcată de tipărituri în limba slavonă, ca Octoih mic slavonesc (tipărit la Brașov în 1557) și Triod-Penticostar slavonesc (tipărit la Târgoviște în 1558). Cea de-a doua perioadă începe după mutarea în mediul de contact cu luteranismul, de la Brașov, care își pune amprenta – foarte probabil, fără ca diaconul să fi fost conștient de asta – asupra conținutului dogmatic al unor cărți ca Întrebare creștinească (1560) sau Tâlcul Evangheliilor (1567). După această dată, cărțile diaconului revin la dogma ortodoxă, semn că editorul lor receptase cum se cuvine rezistența Eclesiei față de unele din textele sale românești de început.

De altminteri, nu trebuie exagerată, de dragul de a sublinia apartenența (reală) a activității lui Coresi la Renașterea târzie, de influență germană, activitatea sa de tipograf în limba română. Nu a fost – cum se spune adesea, din ignoranță – nici primul tipograf, nici primul tipograf de cărți în limba română pe teritoriul nostru, ci a fost primul tipograf sistematic în limba română ale cărui cărți ni s-au transmis. Majoritatea cărților tipărite de el au fost, totuși, să nu uităm, texte în slavonă sau bilingve, slavo-române.

Vizualizări: 5

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor