altmarius

cultură şi spiritualitate

1000 év a hadak útján Nagy képes millenniumi hadtörténet

50 jeles hadtörténész munkája ez az egész magyar történelmet átfogó, korszerű hadtörténeti összefoglaló. A kötet egyes fejezetei bemutatják az adott korszak hadseregét és hadszervezeti jellegzetességeit, a háborúkat, csatákat, kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet és nem utolsósorban a magyar katonai erényeket. Izgalmas tartalom, színvonalas, közérthető szövegek s gyönyörű képek sora segíti az olvasót, hogy végigjárjon 1000 évet a hadak útján.

Tartalom

I. A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (896–1301)
1. Fodor István: A honfoglalás
2. Veszprémy László: Kalandozások Európában
3. Révész László: A honfoglalók fegyverzete / Fodor István: A haderő és a fegyverzet változása az államalapítás korában
4. Veszprémy László: Korai hadtörténetünk / Szabados György: A ménfői csata
5. Zsoldos Attila: A megyei csapattól a magánhadseregekig
6. Font Márta: A halicsi hadjáratok
7. Veszprémy László: A késő Árpád-kor hadi eseményei
8. Zsoldos Attila: A királyi várszervezet
9. Pósán László: Az egyházi lovagrendek
10. Zsoldos Attila: Lázadások és lázadók / Egyed Ákos: A székelyek

II. Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig (1301–1526)
1. Kristó Gyula: Az Anjou-kor
2. Engel Pál: Magyarország és a török veszély a Zsigmond-korban / Petrovics István: Galambóc ostroma
3. E. Kovács Péter: A Hunyadiak háborúi
4. Kubinyi András: Hadszervezet a késő középkori Magyarországon / Egyed Ákos: A székelyek katonai szerepe és hadrendszere
5. Szakály Ferenc: A magyar végvárrendszer összeomlása / Kedves Gyula: A huszárság születése
6. Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadfelszerelés

III. A mohácsi vésztől a török kiűzéséig (1526-1699)
1. Szakály Ferenc: A magyar állam összeomlása
2. Pálffy Géza: Az új védelmi rendszer kiépítése
3. Hegyi Klára: Török hadak a magyarországi hadszíntéren
4. Tóth Sándor László: A tizenöt éves háború
5. Kelenik József: A hajdúk
6. Ágoston Gábor: Török sikerek és taktika a 15–16. században
7. Hiller István: Tárgyalási technikák és békekötések
8. Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség hadtörténete
9. Egyed Ákos: A székelyek katonai szerepe és hadrendszere
10. Varga J. János: A főúri magánkatonaság
11. Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadfelszerelés
12. Hiller István: Zrínyi Miklós
13. Németh István: A végvári harcok gazdasági háttere
14. Tóth Sándor László: Az 1663–64. évi háborúk
15. Szakály Ferenc: Két elvesztegetett évtized: 1664–1683
16. Domokos György: Várépítészet és ostromtechnika
17. Kedves Gyula: A magyar huszárság
18. Varga J. János: A kereszténység védőbástyája
19. Szakály Ferenc: Budavár visszavétele a töröktől 1686-ban / Varga J. János: Kvártély és porció
20. Tóth István György: A felszabadító háborúk / Oborni Teréz: Erdély a visszafoglaló háborúban / Varga J. János: Mibe került a felszabadító háború?

IV. A törökök kiűzésétől a forradalom kitöréséig (1699-1848)
1. Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) / Makai Ágnes: Emlékérmek Rákócziról / Egyed Ákos: Székely hadak Rákóczi zászlai alatt
2. Zachar József: Magyarok a Habsburg-haderőben / Egyed Ákos: A székelyföldi határőrrendszer kiépítése / Ságvári György: Katonaélet a 18–19. században
3. Kedves Gyula: Könnyűlovasság az állandó hadseregben
4. Ságvári György: Magyar uniformisok a Habsburg-haderőben
5. Ódor Imre: Magyarország és a francia háborúk (1792–1815)
6. Molnár András: A nemzeti haderő megteremtésének előzményei / Ságvári György: Katonazene a cs. kir. hadseregben

V. Forradalom és szabadságharc (1848-1849)
1. Hermann Róbert: A honvédség létrejötte
2. Hermann Róbert: Délvidéki ellenforradalom, Jellasics betörése
3. Hermann Róbert: A császári seregek offenzívája
4. Hermann Róbert: Az erdélyi hadműveletek
5. Hermann Róbert: A tavaszi hadjára
6. Hermann Róbert: Az orosz intervenció, a szabadságharc veresége / Makai Ágnes: ’49-es kitüntetések
7. Ságvári György: Honvédegyenruhák

VI. A szabadságharc leverésétől az ezeréves országkeret széttöréséig (1849–1919)
1. Katus László: Az önkényuralom hadserege
2. Csorba László: Magyarok a Risorgimento harcterein
3. Katus László: A közös hadsereg a dualista rendszerben / Palotás Emil: Bevonulás Boszniába
4. Ságvári György: Uniformis a Monarchiában
5. Pollmann Ferenc: Az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháborúban
6. Hajdu Tibor: A forradalmak hadserege

VII. Az ezeréves országkeret széttörésétől a 2. világháborús vereségig (1919–1945)
1. Ormos Mária: A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései
2. Szakály Sándor: A Magyar Királyi Honvédség születése
3. Ságvári György: A Magyar Királyi Honvédség egyenruházata
4. Romsics Ignác: A magyar külpolitika útja Trianontól a háborúig
5. Lengyel Ferenc: A Jugoszlávia elleni katonai akció
6. Diószegi István: Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba
7. Szabó Péter: A magyar honvédség támadása
8. Dombrády Lóránd: A magyar hadiipar fejlesztése
9. Horváth Csaba: A magyar harckocsik
10. Szabó Péter: A 2. hadsereg katasztrófája a Donnál
11. Ungváry Krisztián: A magyar megszálló alakulatok Ukrajnában
12. Szabó Miklós: A magyar légierő a második világháborúban
13. Szabó Péter: Kísérlet a háborús részvétel korlátozására, Magyarország német megszállása
14. Dombrády Lóránd: A háborúból történő kiugrás kudarca
15. Szita Szabolcs: A hadsereg és a zsidókérdés
16. Ungváry Krisztián: A Vörös Hadsereg offenzívája
17. Stark Tamás: Magyarország háborús embervesztesége
18. Fülöp Mihály: A békeszerződés mérlege

Előszó

Kedves Olvasó!

Millenniumi könyvsorozatunk második kötete a Nagy képes millenniumi hadtörténet, mely a honfoglalástól 1945-ig követi végig a magyar hadügy helyzetét. A magyarság letelepedése óta szinte állandó küzdelemre kényszerült, hogy megőrizze állami létét és területét a Kárpát-medencében, félúton Nyugat és Kelet között – a hadak útján. Történelmünk így szétválaszthatatlanul öszszefonódik a háborúk, harcok, fegyveres küzdelmek történetével. A Nagy képes millenniumi hadtörténet lapjain a magyarság ezredévnyi viszontagságos történetét követjük nyomon.

A kötet egyes fejezetei bemutatják az adott korszak hadseregét és hadszervezeti jellegzetességeit, a háborúkat, hadjáratokat, csatákat, kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet, a háborúk gazdasági hátterét – és nem utolsósorban a magyar katonai erényeket. A hadtörténeti leírás a magyar és egyetemes politikatörténetbe ágyazva jelenik meg, s külön hangsúlyt kapnak a diplomáciai, külpolitikai összefüggések és a háborúkat lezáró békekötések.

Soha nem készült még ilyen széles körű összefogással hadtörténeti áttekintés: 50 jeles hadtörténész és történész munkája ez az egész magyar történelmet átfogó, korszerű hadtörténeti összefoglaló, amely tudományos igényű, ám szórakoztatóan érdekes, a szó legnemesebb értelmében tudományos ismeretterjesztő alapmű. A szöveges leírást kb. 650 kép teszi érzékletessé.

A hadak útján (Magyar Nemzet Magazin, 2000. december 3)

A honfoglalástól a párizsi békeszerződésig

Már a magyarság legelső közép-európai cselekedete, a honfoglalás is "háborús munka" volt, az utána következő évszázadok pedig bebizonyították, hogy a Kárpát-medencét nemcsak elfoglalni, de megvédeni is nehéz volt.

A magyar történelem tehát leírható a háborúk, a hadakozás és a hadviseléshez kapcsolódó kérdések történeteként is - így foglalható össze röviden a Rubicon történelmi folyóirat és az Aquila kiadó millenniumi sorozata második kötetének lényege.A mű - a Zrínyi kiadó által 1984-ben megjelentetett kétkötetes összegzése óta az első átfogó igénnyel készült munka - hét fejezetre bontva tárgyalja Magyarország hadtörténetét a honfoglalástól a második világháborús vereségig.

A népes, csaknem ötvenfős szerzőgárda nem kizárólag hadtörténészekből áll, hanem saját szakterületükön kiemelkedőnek tartott történészekből is.

A hadsereg, hadjáratok és csaták leírása mellett elegendő terjedelem jut az adott kor - egy-egy hadi vállalkozás kimenetelét nagymértékben befolyásoló - egyéb összefüggéseinek bemutatására is, mint például a gazdasági, társadalmi, diplomáciai viszonyok.Ennek következményeképp a kötet nem adat-, hanem jelenségcentrikusra sikeredett. Kiderül belőle például, hogy a hazai társadalom szerveződése is a katonai erő fenntartásához igazodott - a magyar nemesség kiváltságai katonai erényekre épültek, a "vérrel való adózás" miatt mentesült az adó pénzbeni megfizetésének kötelme alól -; de olvashatunk a székely harci alakulatokról, a huszárság születéséről, a magyar uniformisokról és a kitüntetések fajtájáról is. A mintegy 650 illusztráció nem csupán a szöveg szellősítésére szolgál, hanem a történelmi dokumentáció része.(Nagy képes millenniumi hadtörténet - 1000 év a hadak útján. Szerkesztette: Rácz Árpád. Rubicon-Aquila, Budapest, 2000. Ára: 8920 forint)

Vizualizări: 38

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

 

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor