altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (3,007)

Agenda liturgica - 3 iulie 2020

Sf. m. Iacint (sec. II); Sf. aep. Anatolie (†458). Rm 11,25-36; Mt 12,1-8.

Lecturile zilei: Rm 11,25-36 Mt 12,1-8

Rm 11,25-36: Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 3, 2020 la 10:13am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 iulie 2020

 Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne (458). Rm 11,13-24; Mt 11,27-30.

Lecturile zilei: Rm 11,13-24 Mt 11,27-30

Rm 11,13-24: Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt eu, deci, apostol al neamurilor, slăvesc slujirea mea, doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei. Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 2, 2020 la 9:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 iulie 2020

☼ Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată, (†303). Rm 11,2-12; Mt 11,20-26.

Lecturile zilei: Rm 11,2-12 Mt 11,20-26

Rm 11,2-12: Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu ştiţi, oare, ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând: "Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută să-mi ia…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 1, 2020 la 9:45am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 30 iunie 2020

* Serbarea celor 12 Apostoli. În timpul săpt. Ap și Ev săpt. a 4-a dR. Rm 10,11-11,2; Mt 11,16-20.

Lecturile zilei: Rm 10,11-11,2 Mt 11,16-20

Rm 10,11-11,2: Căci zice Scriptura: "Tot cel ce crede în El nu se va ruşina". Căci nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, Care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El. Căci: "Oricine va chema numele Domnului se va mântui". Dar…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 30, 2020 la 9:22am — Nu sunt comentarii

EPISCOPUL MARTIR IOAN SUCIU – 67 DE ANI DE LA TRECEREA LA DOMNUL

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 29, 2020 la 9:25am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 29 iunie 2020

 SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. EvU Io 21,15-25; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19. Colecta Sf. Petru (pentru opere de caritate).

Lecturile zilei: 2Cor 11,21-12,9 Mt 16,13-19

2Cor 11,21-12,9: Spre necinste o spun, că noi ne-am arătat slabi. Dar în orice ar cuteza cineva - întru neînţelepţie zic, - cutez şi eu! Sunt ei evrei? Sunt şi eu. Sunt ei…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 29, 2020 la 9:23am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 28 iunie 2020

DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Aducerea la Roma a moaștelor Sf. Chir și Ioan, doctori fără plată (412). G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.

Lecturile zilei: Rm 5,1-10 Mt 6,22-33

Rm 5,1-10: Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin Care am avut şi apropiere, prin credinţă, la harul acesta, în care stăm, şi ne…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 28, 2020 la 8:50am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 27 iunie 2020

Sf. cuv. Samson primitorul de străini (sec. IV). Rm 3,28-4,3; Mt 7,24-8,4.

Lecturile zilei: Rm 3,28-4,3 Mt 7,24-8,4

Rm 3,28-4,3: Căci socotim că prin credinţă se va îndrepta omul, fără faptele Legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El şi Dumnezeul păgânilor? Da, şi al păgânilor. Fiindcă este un singur Dumnezeu, Care va îndrepta din credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi, prin credinţă, pe cei…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 27, 2020 la 8:36am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 26 iunie 2020

Sf. cuv. David (†530). Rm 9,6-19; Mt 10,32-11,1.

Lecturile zilei: Rm 9,6-19 Mt 10,32-11,1

Rm 9,6-19: Dar nu aşa că ar fi căzut cuvântul lui Dumnezeu: căci nu toţi cei din Israel sunt şi israeliţi; nici pentru că sunt urmaşii lui Avraam, sunt toţi fii, ci "întru Isaac, a zis, se vor chema ţie urmaşi", adică: Nu copiii trupului sunt copii ai lui Dumnezeu, ci fiii făgăduinţei se socotesc urmaşi. Căci al…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 26, 2020 la 9:01am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 25 iunie 2020

Sf. cuv. m. Febronia (sec. IV). Rm 8,22-27; Mt 10,23-31.

Lecturile zilei: Rm 8,22-27 Mt 10,23-31

Rm 8,22-27: Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga Spiritului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Căci prin nădejde ne-am mântuit; dar nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Cum ar…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 25, 2020 la 9:02am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 24 iunie 2020

(+) NAȘTEREA SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele). EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.

Lecturile zilei: Rm 13,11-14,4 Lc 1,1-25.57-68.76.80

Rm 13,11-14,4: Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 24, 2020 la 8:35am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 23 iunie 2020

Sf. m. Agripina (sec. III). Rm 7,14-8,2; Mt 10,9-15.

Lecturile zilei: Rm 7,14-8,2 Mt 10,9-15

Rm 7,14-8,2: Căci ştim că Legea e spirituală; dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Pentru că ceea ce fac nu ştiu; căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că Legea este bună. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine. Fiindcă ştiu că nu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 23, 2020 la 10:34am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 22 iunie 2020

Sf. ep. m. Eusebiu (†379); [Sf. Paulin de Nola (†431)]. În timpul săpt. Ap și Ev săpt. a 3-a dR. Rm 7,1-13; Mt 9,36-10,8.

Lecturile zilei: Rm 7,1-13 Mt 9,36-10,8

Rm 7,1-13: Oare nu ştiţi, fraţilor - căci celor ce cunosc Legea vorbesc - că Legea are putere asupra omului, atâta timp cât el trăieşte? Căci femeia măritată e legată, prin lege, de bărbatul său atâta timp cât el trăieşte; iar dacă i-a murit…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 22, 2020 la 7:59am — Nu sunt comentarii

PF Lucian: Biserica noastră se bucură de entuziasmul și de tinerețea voastră

https://www.catholica.ro/2020/06/21/pf-lucian-biserica-noastra-se-bucura-de-entuziasmul-si-de-tineretea-voastra/

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2020/06/pflucianconsep20-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px"…
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 22, 2020 la 7:57am — Nu sunt comentarii

Mesajul Nunțiului cu ocazia consacrării celor doi Episcopi greco-catolici

https://www.catholica.ro/2020/06/21/mesajul-nuntiului-cu-ocazia-consacrarii-celor-doi-episcopi-greco-catolici/

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2017/10/miguelbuendia-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />…
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 22, 2020 la 7:56am — Nu sunt comentarii

Cardinalul Sandri salută consacrarea noilor Episcopi greco-catolici

https://www.catholica.ro/2020/06/21/cardinalul-sandri-saluta-consacrarea-noilor-episcopi-greco-catolici/

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2017/04/leonardosandri-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />…
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 22, 2020 la 7:54am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 21 iunie 2020

DUMINICA 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Sf. m. Iulian din Tars (sec. III). G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.

Lecturile zilei: Rm 2,10-16 Mt 4,18-23

Rm 2,10-16: Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 21, 2020 la 9:26am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 20 iunie 2020

Sf. ep. m. Metodie (†311). Rm 3,19-26; Mt 7,1-8.

Lecturile zilei: Rm 3,19-26 Mt 7,1-8

Rm 3,19-26: Dar ştim că cele câte zice Legea le spune celor care sunt sub Lege, ca orice gură să fie închisă şi ca toată lumea să fie vinovată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că din faptele Legii nici un om nu se va îndrepta înaintea Lui, căci prin Lege vine cunoştinţa păcatului. Dar acum, în afară de Lege, s-a arătat…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 20, 2020 la 7:51am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 19 iunie 2020

* Sf. ap. Iuda Tadeul (sec. I). Rm 5,17-6,2; Mt 9,14-17.

Lecturile zilei: Rm 5,17-6,2 Mt 9,14-17

Rm 5,17-6,2: Căci, dacă prin greşeala unuia moartea a împărăţit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii vor împărăţi în viaţă prin Unul Isus Hristos. Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea adusă de Unul a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 19, 2020 la 9:53am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor