altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (3,343)

Agenda liturgica - 16 mai 2021

DUMINICA 3 DUPĂ PAȘTI (a Mironosițelor). Sf. cuv. Teodor cel Sfințit (sec. IV); [Sf. Ioan Nepomuk (†1383); Fer. Vladimir Ghika]. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8.

Lecturile zilei: Fap 6,1-7 Mc 15,43-16,8

Fap 6,1-7: În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, eleniștii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 16, 2021 la 8:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 mai 2021

Sf. cuv. Pahomie cel Mare (†346); Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul (sec. V-VI). Fap 5,21-32; Io 6,14-27.

vedeţi şi: ziua anterioară * luna mai * ziua următoare

* *…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 15, 2021 la 7:56am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 mai 2021

DUMINICA 2 DUPĂ PAȘTI (a lui Toma). Sf. pf. Isaia (sec. VIII îHr); Sf. m. Hristofor (sec. III). G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.

Lecturile zilei: Fap 5,12-20 Io 20,19-31

Fap 5,12-20: Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor, și erau toți, într-un cuget, în pridvorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 14, 2021 la 11:49am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 mai 2021

joi, 13 mai 2021

Sf. m. Glicheria (†161); [Apariția Maicii Domnului la Fatima (1917)]. Fap 4,23-31; Io 5,24-30.

Lecturile zilei: Fap 4,23-31 Io 5,24-30

Fap 4,23-31: Fiind sloboziți, au venit la ai lor și le-au spus câte le-au vorbit lor arhiereii și bătrânii. Iar ei, auzind, într-un cuget au ridicat glasul către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Dumnezeule, Tu, Care ai făcut cerul și pământul și marea și…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 13, 2021 la 11:23am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 mai 2021

Sf. ep. Epifanie (†403); Sf. Gherman al Constantinopolului (†733). Fap 4,13-22; Io 5,17-24.

Lecturile zilei: Fap 4,13-22 Io 5,17-24

Fap 4,13-22: Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau, și îi cunoșteau că fuseseră împreună cu Isus; Și văzând pe omul cel tămăduit, stând cu ei, n-aveau nimic de zis împotrivă, Dar poruncindu-le să iasă afară din…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 12, 2021 la 8:40am — Nu sunt comentarii

SCRISOAREA PREASFINȚITULUI VIRGIL PENTRU ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CREȘTINILOR DIN ORIENT

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 11, 2021 la 9:11am — Nu sunt comentarii

PELERINAJUL ANUAL LA SIGHET

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 11, 2021 la 9:08am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 mai 2021

Sf. m. Mochie (sec. IV). Fap 4,1-10; Io 3,16-21.

Lecturile zilei: Fap 4,1-10 Io 3,16-21

Fap 4,1-10: Dar pe când vorbeau ei către popor, au venit peste ei preoții, căpetenia gărzii templului și saducheii, Mâniindu-se că ei învață poporul și vestesc întru Isus învierea din morți. Și punând mâna pe ei, i-au pus sub pază, până a doua zi, căci acum era seară. Totuși mulți din cei ce auziseră cuvântul au crezut…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 11, 2021 la 9:06am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 mai 2021

* Sf. Simon Zelotul (sec. I). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 2-a după Paști. Fap 3,19-26; Io 2,1-11.

Lecturile zilei: Fap 3,19-26 Io 2,1-11

Fap 3,19-26: Deci pocăiți-vă și vă întoarceți, ca să se șteargă păcatele voastre, Ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare și ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Isus Hristos, Pe Care trebuie să-L primească Cerul până la vremile stabilirii din…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 10, 2021 la 11:02am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 mai 2021

DUMINICA 2 DUPĂ PAȘTI (a lui Toma). Sf. pf. Isaia (sec. VIII îHr); Sf. m. Hristofor (sec. III). G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.

Lecturile zilei: Fap 5,12-20 Io 20,19-31

Fap 5,12-20: Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor, și erau toți, într-un cuget, în pridvorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 9, 2021 la 9:07am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 mai 2021

sâmbătă, 8 mai 2021

Sf. ap. și ev. Ioan (sec. I-II); Sf. cuv. Arsenie cel Mare (†445); [Fer. Ieremia Valahul (†1625)]. Fap 3,11-16; Io 3,22-33.

Lecturile zilei: Fap 3,11-16 Io 3,22-33

Fap 3,11-16: Și ținându-se el de Petru și de Ioan, tot poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul numit al lui Solomon. Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor: Bărbați israeliți, de ce vă mirați de acest…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 8, 2021 la 4:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 mai 2021

Arătarea pe cer a Sf. Cruci la Ierusalim (351); Sf. m. Acachie. Fap 3,1-8; Io 2,12-22. Harți.

Lecturile zilei: Fap 3,1-8 Io 2,12-22

Fap 3,1-8: Iar Petru și Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al nouălea. Și era un bărbat olog din pântecele mamei sale, pe care-l aduceau și-l puneau în fiecare zi la poarta templului, zisă Poarta Frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 7, 2021 la 9:08am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 mai 2021

Dreptul Iov, mult-răbdătorul. Fap 2,38-43; Io 3,1-15.

Lecturile zilei: Fap 2,38-43 Io 3,1-15

Fap 2,38-43: Iar Petru a zis către ei: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Spiritului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 6, 2021 la 9:19am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 mai 2021

Sf. m. Irina (sec. I). Fap 2,22-38; Io 1,35-51. Harți.

Lecturile zilei: Fap 2,22-38 Io 1,35-51

Fap 2,22-38: Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: Pe Isus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți, Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit și după știința cea dinainte a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 5, 2021 la 4:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 mai 2021

(+) A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. m. Pelaghia (sec. IV). EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.

Lecturile zilei: Fap 2,14-21 Lc 24,12-35

Fap 2,14-21: Și stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei, și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele; Că…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 4, 2021 la 9:48am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 mai 2021

luni, 3 mai 2021

(+) A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. m. Timotei și Maura (†304). EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev Io 1,18-28. În timpul săpt Ap și Ev Săpt. Luminate.

Lecturile zilei: Fap 1,12-17.21-26 Io 1,18-28

Fap 1,12-17.21-26: Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 3, 2021 la 9:26am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 mai 2021

DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). Aducerea la Constantinopol a moaștelor Sf. Atanasie cel Mare (373). Slujba Învierii. EvU Mt 28,1-15; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17; Ev la Vecernie: Io 20,19-25 (lectura în stihuri și diferite limbi). Începutul Penticostarului.

Lecturile zilei: Fap 1,1-8 Io 1,1-17

Fap…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 2, 2021 la 9:47am — Nu sunt comentarii

Card. Lucian: Pandemia pare să prelungească Vinerea Mare, dar mare este Ziua Învierii!Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 2, 2021 la 9:44am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 mai 2021

Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. pf. Ieremia (†558 îHr); [Sf. Iosif Muncitorul]. EvU Mt 27,62-66; Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; Câți în Hristos; Rm 6,3-11; Mt 28,1-20.

Lecturile zilei: Rm 6,3-11 Mt 28,1-20

Rm 6,3-11: Au nu știți că toți câți în Hristos Isus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 1, 2021 la 9:27am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 30 aprilie 2021

* Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. ap. m. Iacob cel Mare (†42). Zi aliturgică. Orele Împărătești. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta "Pro Terra Sancta" (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).

Lecturile zilei: Zi aliturgică.

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 30, 2021 la 8:30am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor