altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (3,425)

Agenda liturgica - 31 iulie 2021

Sf. Evdochim (†840); [Sf. Ignațiu de Loyola (†1556)]. Rm 9,1-5; Mt 9,18-26.

Lecturile zilei: Rm 9,1-5 Mt 9,18-26

Rm 9,1-5: Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conștiința mea în Spiritul Sfânt, Că mare îmi este întristarea și necurmată durerea inimii. Căci aș fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru frații mei, cei de un neam cu mine, după trup, Care sunt israeliți, ale cărora…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 31, 2021 la 8:27am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 30 iulie 2021

Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70 (sec. I). 1Cor 4,5-8; Mt 13,44-54.

Lecturile zilei: 1Cor 4,5-8 Mt 13,44-54

1Cor 4,5-8: De aceea, nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda. Și acestea, fraților, le-am zis ca despre mine și despre…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 30, 2021 la 8:07am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 29 iulie 2021

Sf. m. Calinic și Teodota (sec. IV). 1Cor 3,18-23; Mt 13,36-43.

Lecturile zilei: 1Cor 3,18-23 Mt 13,36-43

1Cor 3,18-23: Nimeni să nu se amăgească. Dacă i se pare cuiva, între voi, că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun, ca să fie înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este: "El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor". Și iarăși: "Domnul…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 29, 2021 la 8:21am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 28 iulie 2021

Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena (sec. I). 1Cor 2,9-3,8; Mt 13,31-36.

Lecturile zilei: 1Cor 2,9-3,8 Mt 13,31-36

1Cor 2,9-3,8: Ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El". Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Spiritul Său, fiindcă Spiritul toate le cercetează, chiar și…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 28, 2021 la 8:59am — Nu sunt comentarii

A FOST PREZENTAT LOGOUL EDIȚIEI 2022 A ÎNTÂLNIRII MONDIALE A FAMILIILOR

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 27, 2021 la 8:54am — Nu sunt comentarii

LUMINĂ ȘI CULOARE PENTRU O FILĂ DE ISTORIE A BISERICII

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 27, 2021 la 8:51am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 27 iulie 2021

(+) Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată (†305). 1Cor 1,1-9; Mt 13,24-30.

Lecturile zilei: 1Cor 1,1-9 Mt 13,24-30

1Cor 1,1-9: Pavel, chemat apostol al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sostene, Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfințiți în Isus Hristos, celor numiți sfinți, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Isus Hristos în tot locul, și al lor și al nostru:…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 27, 2021 la 8:48am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 26 iulie 2021

Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat (†313); Sf. m. Paraschiva (†140). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 6-a dR. Rm 16,17-24; Mt 13,10-23.

Lecturile zilei: Rm 16,17-24 Mt 13,10-23

Rm 16,17-24: Și vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Căci unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Isus Hristos, ci pântecelui lor, și…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 26, 2021 la 8:14am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 25 iulie 2021

DUMINICA 5 dR (a Vindecării celor doi îndrăciți din Gadara). Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia (sec. V). G 4; EvÎ 5; Ap Rm 10,1-10; Ev Mt 8,28-9,1.

Lecturile zilei: Rm 10,1-10 Mt 8,28-9,1

Rm 10,1-10: Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 25, 2021 la 9:13am — Nu sunt comentarii

Despre necesarul dialog dintre Biserică și societatea contemporană la Cluj-Napoca

https://www.catholica.ro/2021/07/23/despre-necesarul-dialog-dintre-biserica-si-societatea-contemporana-la-cluj-napoca/

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2021/07/dialbissoccluj21-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px"…
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 25, 2021 la 9:12am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 24 iulie 2021

sâmbătă, 24 iulie 2021

☼ Sf. m. Cristina (†220). Rm 8,14-21; Mt 9,9-13.

Lecturile zilei: Rm 8,14-21 Mt 9,9-13

Rm 8,14-21: Căci câți sunt mânați de Spiritul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentru că n-ați primit iarăși un spirit al robiei, spre temere, ci ați primit Spiritul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte! Spiritul însuși mărturisește împreună cu spiritul nostru că suntem fii ai…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 24, 2021 la 8:58am — Nu sunt comentarii

CANONICUL AUGUSTIN MAGHIAR –   70 DE ANI DE LA STINGEREA DIN VIAȚĂ

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 23, 2021 la 8:58am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 23 iulie 2021

Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca (400); Sf. pf. Ezechiel (sec. VI îHr); [Sf. Brigitta, patroana Europei (†1373)]. Rm 16,1-16; Mt 13,3-9.

Lecturile zilei: Rm 16,1-16 Mt 13,3-9

Rm 16,1-16: Și vă încredințez pe Febe, sora noastră, care este diaconiță a Bisericii din Chenhrea, Ca s-o primiți în Domnul, cu vrednicia cuvenită sfinților și să-i fiți de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 23, 2021 la 8:54am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 22 iulie 2021

Sf. Maria Magdalena (sec. I). Rm 15,17-29; Mt 12,46-13,3.

Lecturile zilei: Rm 15,17-29 Mt 12,46-13,3

Rm 15,17-29: Așadar, în Hristos Isus am laudă, în cele către Dumnezeu. Căci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce n-a săvârșit Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor, prin cuvânt și prin faptă, Prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Spiritului Sfânt, așa încât de la Ierusalim și din…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 22, 2021 la 9:42am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 21 iulie 2021

Sf. cuv. Simeon și Ioan (sec. IV). Rm 15,7-16; Mt 12,38-45.

Lecturile zilei: Rm 15,7-16 Mt 12,38-45

Rm 15,7-16: De aceea, primiți-vă unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Căci spun: Că Hristos S-a făcut slujitor al tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduințele date părinților, Iar neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 21, 2021 la 12:17pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 20 iulie 2021

marţi, 20 iulie 2021

(+) SF. PF. ILIE TESVITEANUL (sec. IX îHr). EvU Mc 9,10-15; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.

Lecturile zilei: Iac 5,10-20 Lc 4,22-30

Iac 5,10-20: Luați, fraților, pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 20, 2021 la 9:35am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 19 iulie 2021

Sf. cuv. Macrina (†380); Sf. cuv. Die (†431). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 5-a dR. Rm 12,4-5.15-21; Mt 12,9-13.

Lecturile zilei: Rm 12,4-5.15-21 Mt 12,9-13

Rm 12,4-5.15-21: Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, Așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora; Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 19, 2021 la 8:21am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 18 iulie 2021

DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutașului și a Sf. Părinți de la primele șase sinoade ecumenice). Sf. m. Emilian din Durostorum (†362). G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.

Lecturile zilei: Rm 6,18-23 Mt 8,5-13

Rm 6,18-23: Și izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. - Căci precum ați făcut mădularele…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 18, 2021 la 9:26am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 17 iulie 2021

☼ Sf. m. Marina (†269). Rm 6,11-17; Mt 8,14-23.

Lecturile zilei: Rm 6,11-17 Mt 8,14-23

Rm 6,11-17: Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Isus, Domnul nostru. Deci să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor lui; Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci, înfățișați-vă pe voi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 17, 2021 la 9:39am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 16 iulie 2021

Sf. m Atinoghen și cei 10 discipoli (†311); [Sf. Fec. Maria, Regina Carmelului]. Rm 11,25-36; Mt 12,1-8.

Lecturile zilei: Rm 11,25-36 Mt 12,1-8

Rm 11,25-36: Pentru că nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți taina aceasta, ca să nu vă socotiți pe voi înșivă înțelepți; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. Și astfel întregul Israel se va mântui, precum este…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 16, 2021 la 2:04pm — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor