altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (3,099)

Agenda liturgica - 19 septembrie 2020

Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci. Sf. m. Trofim, Savatie și Dorimedont (†277). Ap 1Cor 1,26-2,2; Ev Io 8,21-30.

Lecturile zilei: 1Cor 1,26-2,2 Io 8,21-30

1Cor 1,26-2,2: Căci, priviţi chemarea voastră, fraţilor, că nu mulţi sunt înţelepţi după trup, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de bun neam; ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi;…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 19, 2020 la 8:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 18 septembrie 2020

Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei (sec. II). Gal 4,8-21; Mc 6,45-53.

Lecturile zilei: Gal 4,8-21 Mc 6,45-53

Gal 4,8-21: Dar atunci necunoscând pe Dumnezeu, slujeaţi celor ce din fire nu sunt dumnezei; acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la înţelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiţi să le slujiţi ca înainte?…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 18, 2020 la 9:26am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 17 septembrie 2020

Sf. m. Sofia și fiicele ei Pistis, Elpis și Agapis (sec. II). Gal 3,23-4,5; Mc 6,30-45.

Lecturile zilei: Gal 3,23-4,5 Mc 6,30-45

Gal 3,23-4,5: Iar înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. Căci…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 17, 2020 la 8:53am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 16 septembrie 2020

Sf. m. Eufemia (†304). Gal 3,15-22; Mc 6,7-13.

Lecturile zilei: Gal 3,15-22 Mc 6,7-13

Gal 3,15-22: Fraţilor, ca un om grăiesc; că şi testamentul întărit al unui om nimeni nu-l strică, sau îi mai adaugă ceva. Făgăduinţele au fost rostite lui Avraam şi urmaşului său. Nu zice: "şi urmaşilor", - ca de mai mulţi, - ci ca de unul singur: "şi Urmaşului tău", Care este Hristos. Aceasta zic dar: Un testament…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 16, 2020 la 10:55am — Nu sunt comentarii

PS Cristian: Lemnul Crucii căruia ne închinăm este de viață dătător

https://www.catholica.ro/2020/09/15/ps-cristian-lemnul-crucii-caruia-ne-inchinam-este-de-viata-datator/

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2020/09/pscristianbj20-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />…
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 16, 2020 la 10:54am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 septembrie 2020

Sf. m. Nichita Gotul (†372); [Sf. Fecioară Maria Îndurerată]. În timpul săpt. Ap și Ev săpt. a 15-a dR. Gal 2,21-3,7; Mc 6,1-7.

Lecturile zilei: Gal 2,21-3,7 Mc 6,1-7

Gal 2,21-3,7: Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar. O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului, - pe voi, în ochii cărora a fost zugrăvit Isus…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 15, 2020 la 9:27am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 septembrie 2020

(+) ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (628). EvU Io 12,28-36; Antifoane; Crucii Tale; Ap 1Cor 1,18-24; Ev Io 19,6-11.13-20.25-28.30-35. Post și ajun.

Lecturile zilei: 1Cor 1,18-24 Io 19,6-11.13-20.25-28.30-35

1Cor 1,18-24: Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Căci…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 14, 2020 la 6:51am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 septembrie 2019

DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI. Sfințirea bisericii Învierii din Ierusalim (335); Sf. m. Corneliu Sutașul (sec. I). G 5; EvÎ 3; Ap Gal 6,11-18; Ev Io 3,13-17.

Lecturile zilei: Gal 6,11-18 Io 3,13-17

Gal 6,11-18: Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 13, 2020 la 9:19am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 septembrie 2020

sâmbătă, 12 septembrie 2020

Sâmbăta dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Sf. m. Autonom (sec. IV). Încheierea sărb. Nașterii Maicii Domnului. Ap 1Cor 2,6-9; Ev Mt 10,37-11,1.

Lecturile zilei: 1Cor 2,6-9 Mt 10,37-11,1

1Cor 2,6-9: Şi înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 12, 2020 la 1:08pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 septembrie 2020

Sf. cuv. Teodora din Alexandria (sec. V). Ga|l 2,6-10; Mc 5,22-24.35-6,1.

Lecturile zilei: Gal 2,6-10 Mc 5,22-24.35-43;6,1

Gal 2,6-10: Iar de cei ce sunt mai de seamă - oricine ar fi fost ei cândva, nu mă priveşte; Dumnezeu nu caută la faţa omului, - cei mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea, ci dimpotrivă, văzând că mie mi-a fost încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 11, 2020 la 10:29am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 septembrie 2020

Sf. m. Minodora, Mitrodora și Nimfodora (sec. IV). Gal 1,1-3.20-24; 2,1-5; Mc 5,1-20.

Lecturile zilei: Gal 1,1-3.20-24;2,1-5 Mc 5,1-20

Gal 1,1-3.20-24;2,1-5: Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu-Tatăl, Care L-a înviat pe El din morţi. Şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine - Bisericilor Galatiei: Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 10, 2020 la 9:28am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 septembrie 2020

miercuri, 9 septembrie 2020

Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului; Sf. m. Severian (†323). 2Cor 13,3-13; Mc 4,35-41.

Lecturile zilei: 2Cor 13,3-13 Mc 4,35-41

2Cor 13,3-13: De vreme ce voi căutaţi dovadă că Hristos grăieşte întru mine, Care nu este slab faţă de voi, ci puternic în voi. Căci, deşi a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu. Şi noi suntem slabi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 9, 2020 la 9:08am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 septembrie 2020

(+) NAȘTEREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42;11,27-28.

Lecturile zilei: Fil 2,5-11 Lc 10,38-42;11,27-28

Fil 2,5-11: Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Isus, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 8, 2020 la 8:33am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 septembrie 2020

Sf. m. Sozont (†304). Înainteserbarea Nașterii Maicii Domnului. În timpul săpt. Ap și Ev săpt. a 14-a dR. 2Cor 12,10-19; Mc 4,10-23.

Lecturile zilei: 2Cor 12,10-19 Mc 4,10-23

2Cor 12,10-19: De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare. M-am făcut ca unul fără minte, lăudându-mă. Voi m-aţi silit! Căci se cuvenea…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 7, 2020 la 9:07am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 septembrie 2020

DUMINICA 13 dR (a Lucrătorilor ucigași din vie). Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail. G 4; EvÎ 2; Ap 1Cor 16,13-24; Ev Mt 21,33-44.

Lecturile zilei: 1Cor 16,13-24 Mt 21,33-44

1Cor 16,13-24: Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă. Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 6, 2020 la 8:57am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 septembrie 2020

sâmbătă, 5 septembrie 2020

Sf. pf. Zaharia, tatăl Înaintemergătorului (sec. I). 1Cor 2,6-9; Mt 22,15-22.

Lecturile zilei: 1Cor 2,6-9 Mt 22,15-22

1Cor 2,6-9: Şi înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 5, 2020 la 7:54am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 septembrie 2020

Sf. ep. m. Vavila (†250); Sf. pf. Moise (sec. XVII îHr). 2Cor 11,5-21; Mc 4,1-9.

Lecturile zilei: 2Cor 11,5-21 Mc 4,1-9

2Cor 11,5-21: Dar eu socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli. Şi chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoştinţă, ci v-am dovedit-o în totul faţă de voi toţi. Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 4, 2020 la 7:46am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 septembrie 2020

Sf. ep. Antim (†303); Sf. cuv. Teoctist (†467). 2Cor 10,7-18; Mc 3,28-35.

Lecturile zilei: 2Cor 10,7-18 Mc 3,28-35

2Cor 10,7-18: Judecaţi lucrurile aşa cum se arată: dacă cineva are încredere în sine că este al lui Hristos, să gândească iarăşi de la sine aceasta, că precum este el al lui Hristos, tot aşa suntem şi noi. Şi chiar de mă voi lăuda, ceva mai mult, cu puterea noastră, pe care ne-a dat-o Domnul…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 3, 2020 la 9:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 septembrie 2020

Sf. m. Mamant (†275); Sf. patr. Ioan Postitorul al Constantinopolului (†595). 2Cor 9,12-10,7; Mc 3,20-27.

Lecturile zilei: 2Cor 9,12-10,7 Mc 3,20-27

2Cor 9,12-10,7: Pentru că slujirea acestui dar nu numai că împlineşte lipsurile sfinţilor, ci prisoseşte prin multe mulţumiri în faţa lui Dumnezeu; slăvind ei pe Dumnezeu, prin adeverirea acestei ajutorări, pentru supunerea mărturisirii voastre Evangheliei lui…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 2, 2020 la 7:50am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 octombrie 2020

+ Sf. cuv. Simeon Stilitul (†459); Serbarea Psf. Născătoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul lui Navi. 2Cor 8,16-9,5; Mc 3,13-21. Indictionul - Începutul anului nou bisericesc.

Lecturile zilei: 2Cor 8,16-9,5 Mc 3,13-21

2Cor 8,16-9,5: Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu, Care a dat aceeaşi râvnă pentru voi în inima lui Tit.…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Septembrie 1, 2020 la 9:51am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

Altmarius.ning.com website reputation

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor