altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Decembrie 2009 (139)

Adventul - un timp de asteptare (Lumea Catholica)

Păşind în timpul sfânt al Adventului, timp de aşteptare plină de nerăbdare a Naşterii Domnului, ne întrebăm ce însemnătate are această aşteptare pentru familia noastră. Este o aşteptare pentru a celebra o zi de sărbătoare, ziua de 25 decembrie, naşterea lui Isus? Punem accentul pe sărbătoare sau pe sosirea lui Isus în inimile, în casele şi în relaţiile noastre?

Copiii aşteaptă dulciurile de Crăciun, venirea lui Moş Crăciun, cadourile, bradul,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 5, 2009 la 11:19am — 3 Comentarii

Liturghia Orelor - 5 decembrie 2009

ImnulRăsună-acum un glas frumos

Ce poarta zilei a deschis;

Să renunţăm la orice vis,

Pe cer a strălucit Cristos.Zâmbeşte soarele de sus

Gonind ce-a fost urât în somn;

În el vedem pe-al nostruDomn

Şi bun Mântuitor Isus.Isus, dumnezeiescul Miel,

A fost jertfit pentru păcat;

Noi, cei cu sufletul pătat,

Iertare cerem de la el.Ca-n ziua mare de apoi,

Când fi-va plânset şi amar,

Părtaşi l-al… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 5, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 5 decembrie 2009

Meditaţie-Sâmbătă din săptămâna I din Advent

„Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde; dar ochii tăi îi vor vedea pe cei care te învaţă şi urechile tale vor auzi cuvântul celor care te călăuzesc…”. Este marele mister al întrupării: Dumnezeu nu mai este invizibil. „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”, zice Isus. Şi totul se schimbă. Chiar şi în încercare îl avem pe Isus care a luat asupra sa suferinţa noastră, şi astfel, suntem în lumina întrupării. Şi aceasta e lumina care luminează pe… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 5, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 5 decembrie 2009

Sf. Sava, abate

Sfântul Sava este un reprezentant de seamă şi un mare organizator al vieţii monahale în Răsăritul creştin. Dorinţa de a realiza o cât mai desăvârşită trăire spirituală i-a îndemnat pe mulţi creştini să se retragă în ţinuturi nelocuite şi, sub conducerea unui îndrumător spiritual, să ducă o viaţă închinată rugăciunii, reculegerii şi renunţării chiar la unele satisfacţii legitime, prin voturile de sărăcie, castitate şi ascultare. Acest fel de viaţă s-a numit „viaţă monahală",… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 5, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 5 decembrie 2009

În această lună, în ziua a cincea, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sava cel sfinţit.Cuviosul Părintele nostru Sava cel sfinţit a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic. De loc era din Capadocia, iar părinţii lui se numeau Ioan şi Sofia. Chiar de la începutul vieţii lui a îndrăgit vieţuirea călugărească, aşa că a intrat de mic într-o mănăstire numită Flavian. Era atât de înfrânat încă din copilărie, ca văzând în grădină un măr şi dorind să-l mănânce, a zis: "Frumos era… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 5, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 4 decembrie 2009

Vineri din săptămâna I din Advent

Ant. la intrare

Iată, Domnul vine; strălucitor coboară să viziteze cu pace poporul său şi să-i aducă în dar viaţa veşnică.RUGĂCIUNEA ZILEITrezeşte-ţi, Doamne, puterea şi vino: ocroteşte-ne de ameninţarea păcatelor noastre, eliberează-ne şi mântuieşte-ne. Tu, care, fiind Dumnezeu.

LECTURA IÎn ziua aceea cei orbi vor vedea.Citire din cartea profetului Isaia… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 4, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 4 decembrie 2009

Meditaţie-Vineri din săptămâna I din Advent

Profetul Isaia prezicea: „Ochii celor orbi, eliberaţi de umbră şi întuneric, vor vedea”. Şi Isus, cum ne spune evanghelia de astăzi, actualizează această promisiune divină cu vindecarea celor doi orbi. El le redă viaţa normală şi ei pot să trăiască liberi în lumea creată de Dumnezeu, contemplându-i frumuseţile. Dar lucrarea lui Isus e mai profundă decât o simplă vindecare fizică, Isus trezeşte credinţa: „Credeţi că pot să fac lucrul acesta?” Ei… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 4, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendarul Romano-Catolic - 4 decembrie 2009

Sf. Ioan Damaschin, pr., înv.Sfântul Ioan din Damasc, supranumit Damaschinul, face parte dintr-o familie arabă creştină şi este fiul unui înalt funcţionar al califului din Damasc. În copilărie a fost tovarăş de jocuri cu principele Yazid, care mai târziu l-a ridicat la aceeaşi demnitate pe care o avusese tatăl său, încredinţându-i un post echivalent cu ministrul de Finanţe; prin funcţia ce o avea, Ioan era şi reprezentantul civil al comunităţii creştine pe lângă autorităţile… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 4, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 4 decembrie 2009

În această lună, în ziua a patra, pomenirea pătimirii Sfintei marii Muceniţe Varvara (Barbara).Sfânta Muceniţă Varvara a trăit pe vremea împăratului Maximian (284-305) la Heliopolis (Helenopont / Helespont). Era fiica unui păgân cu numele Dioscur (sau Dioscor), care o ţinea sub pază, într-un turn înalt, din pricina marii ei frumuseţi trupeşti. Fecioara aceasta credea în Hristos şi n-a vrut să-şi ascundă credinţa de tatăl ei. Odată, când tatăl ei a spus sa se facă două ferestre la o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 4, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 3 decembrie 2009

Sfântul Francisc Xaveriu - Laudele

ImnulAzi serbăm cu bucurie marea luptă şi izbândă

Ce în viaţă-a câştigat-o un păstor cu fire blândă.

El se află-acum în ceruri înălţat în slavă peste

Sfinţi şi îngeri, iară tronul mai presus de stele-i este.El e preotul cucernic ce-n iubire şi răbdare,

Cu lumina-nvăţăturii şi-a purtării exemplare,

A condus cu-nţelepciune mica turmă-ncredinţată

Pe cărarea care duce către veşnica… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 3, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 3 decembrie 2009

Sfântul Francisc Xaveriu

ComemorareAnt. la intrare (Ps 17,50; 21,23)

Te voi preamări înaintea popoarelor, Doamne, şi voi vesti numele tău fraţilor mei.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care prin predica sfântului Francisc Xaveriu, ţi-ai dobândit popoare multe, dă-le credincioşilor tăi harul să ardă şi ei de aceeaşi râvnă a credinţei, iar Biserica ta sfântă să se bucure pretutindeni de un mare număr de fii. Prin Domnul nostru Isus Cristos.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 3, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 3 decembrie 2009

Meditaţie-Sfântul Francisc Xaveriu

Să medităm la ministerul apostolic al sfântului Francisc Xaveriu, pentru a admira dinamismul care l-a animat întotdeauna.

Sfântul Francisc Xaveriu a fost trimis în India, cum se spunea atunci – în 1542 – la capătul lumii, unde a sosit după călătorii foarte lungi şi pline de pericole. Îndată s-a dăruit evanghelizării, dar nu într-un singur loc, ci în numeroase oraşe şi sate, călătorind încontinuu, fără să se teamă nici de intemperii, nici de pericole… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 3, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 3 decembrie 2009

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Prooroc Sofonie.Sfântul Prooroc Sofonie - al cărui nume se tâlcuieşte "straja Domnului" său "cunoscătorul celor ascunse" -, fiul lui Husi, din seminţia lui Simeon, a fost al noulea dintre "proorocii mici". A trăit la Ierusalim la începutul domniei regelui Iosia (640-609 î.Hr.).A primit harul proorociei şi a proorocit despre căderea şi pustiirea Ierusalimului şi despre necazurile cele mari ce vor veni peste iudei. A… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 3, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 2 decembrie 2009

Miercuri din săptămâna I din Advent - Laudele

ImnulRăsună-acum un glas frumos

Ce poarta zilei a deschis;

Să renunţăm la orice vis,

Pe cer a strălucit Cristos.Zâmbeşte soarele de sus

Gonind ce-a fost urât în somn;

În el vedem pe-al nostru Domn

Şi bun Mântuitor Isus.Isus, dumnezeiescul Miel,

A fost jertfit pentru păcat;

Noi, cei cu sufletul pătat,

Iertare cerem de la el.Ca-n ziua mare de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 2, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 2 decembrie 2009

Miercuri din săptămâna I din Advent

Ant. la intrare (Cf. Hab 2,3; 1Cor 4,5)

Domnul va veni şi nu va întârzia. El va lumina cele ascunse de întuneric şi se va arăta tuturor neamurilor.RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm să ne pregăteşti inimile cu puterea ta divină, pentru ca, la venirea lui Cristos, Fiul tău, să ne învrednicim de ospăţul vieţii veşnice şi să putem primi din mâna lui hrana cerească.

El, care, fiind Dumnezeu.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 2, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 2 decembrie 2009

Meditaţie-Miercuri din săptămâna I din Advent

În inima fiecărui om există o mare dorinţă de fericire, şi Dumnezeu, cel care a dat-o, promite s-o satisfacă.

În textele de la liturgia de astăzi, Dumnezeu ne promite o mare fericire, anunţând sfârşitul suferinţelor. El va îndepărta moartea pentru totdeauna, el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor, el va usca lacrimile şi va şterge toate umilinţele; el a promis aceasta. El va da o fericire extraordinară, simbolizată de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 2, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano- Catolic - 2 decembrie 2009

Sf. Bibiana, fc.

Sfânta Bibiana este numită şi Viviana, dar adevăratul nume ar trebui să fie Viniana, aceasta fiind forma feminină a numelui etrusc Vinianus, nume al cărui înţeles nu este cunoscut. Referitor la Sfânta Bibiana, este ştiut faptul că papa Simpliciu (468-483) a zidit în Roma o bazilică pe locul „unde odihneşte trupul ei", spre a-i adăposti rămăşiţele pământeşti, dar rămâneau unele îndoieli asupra celor relatate de Passio Sanctae Bibianae. Când marele arhitect Bernini a primit… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 2, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 2 decembrie 2009

În această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Prooroc Avacum.Proorocul Avacum, fiul lui Safat, era din seminţia patriarhului Simeon. A trăit cu 600 de ani înainte de Hristos.Înainte de luarea în robie a poporului iudeu, Avacum a văzut căderea Ierusalimului şi a Templului şi a plâns foarte. Când a venit Nabucodonosor în Ierusalim, proorocul a fugit şi trăia ca străin în pământul lui Israel. Dar după ce s-au întors haldeii în Babilon, ducând cu ei robi pe… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 2, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 1 Decembrie 2009

Marţi din săptămâna I din Advent

Ant. la intrare (Cf. Zah 14,5.7)Iată, Domnul va veni şi toţi sfinţii lui împreună cu el; şi va fi în ziua aceea lumină mare.RUGĂCIUNEA ZILEIDoamne Dumnezeule, ascultă-ne cu bunătate rugăciunile şi, când te chemăm în necazurile noastre, dăruieşte-ne, te rugăm, ajutorul îndurării tale, pentru ca, mângâiaţi de venirea Fiului tău, să nu mai fim pângăriţi de nici o atingere a păcatului. Prin Domnul nostru Isus… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 1, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor