altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Noiembrie 2009 (115)

Liturghier roman - 13 noiembrie 2009

Vineri din săptămâna a XXXII-a de peste an

Ant. la intrare (Cf. Ps 87,3)

Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi îndurător, înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, să te putem sluji cu toată libertatea. Prin Domnul nostru Isus Cristos.

LECTURA IDacă au putut să pătrundă tainele… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 13, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 13 noiembrie 2009

Meditaţie-Vineri din săptămâna a XXXII-a de peste an

În timpul lui Isus, iudeii doreau foarte mult împărăţia lui Dumnezeu, aşteptau cu nelinişte revelarea ei. Domnul însuşi a fost de mai multe ori întrebat despre venirea împărăţiei, despre „ziua Fiului Omului”, care trebuia să ducă la îndeplinire planul dreptăţii divine, şi el nu a indicat niciodată momentul precis al acestei veniri, dar a arătat nevoia de a fi întotdeauna pregătiţi în vederea venirii ei. Cuvintele lui Isus nu sunt clare… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 13, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 13 noiembrie 2009

Sf. Stanislau Kostka, călug.

Între marii sfinţi care au dat strălucire Bisericii Catolice în veacul al XVI-lea, veacul Reformei, se află şi doi tineri: Stanislau Kostka şi Alois Gonzaga. Alături de Ignaţiu de Loyola, Carol Boromeu, Francisc Xaveriu, Teresa de Ávila, viaţa şi activitatea lor este foarte limitată, dar credinţa, iubirea şi curajul lor sunt deopotrivă de mari.

Stanislau a fost copilul mai mic al familiei Kostka, familie de nobili polonezi din ţinutul Rostkov. S-a născut… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 13, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghier roman - Sf. Iosafat

Sfântul Iosafat

ComemorareAnt. la intrare

Pentru legământul Domnului şi legile părinteşti, sfinţii lui Dumnezeu au fost statornici în iubirea frăţească: deoarece în ei au fost mereu un singur duh şi o singură credinţă.RUGĂCIUNEA ZILEI

Te rugăm, Doamne, să însufleţeşti pururi Biserica ta cu Duhul Sfânt care, umplând inima sfântului episcop Iosafat, l-a făcut să-şi dea viaţa pentru turma ce i-a fost încredinţată; prin mijlocirea lui, întăreşte-ne şi pe noi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 12, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 12 noiembrie 2009

Meditaţie-Joi din săptămâna a XXXII-a de peste an

„Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibile… Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru”.

Isus ne cheamă la o vigilenţă constantă şi plină de pace, pentru a recunoaşte lumina şi iubirea lui Dumnezeu în lucrurile obişnuite, cotidiene. Isus – este el însuşi împărăţia lui Dumnezeu în persoană – în aparenţă era un om ca ceilalţi, nu-şi arăta gloria de Fiu al lui Dumnezeu, şi totuşi a venit de la… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 12, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 12 noiembrie 2009

Sf. Iosafat, ep. m.

Ţinuturile întinse din răsăritul Europei au primit credinţa creştină prin misionarii trimişi de Biserica din Constantinopol, înainte de despărţirea de la 1054. Când s-au rupt legăturile cu Biserica din Roma, toate comunităţile noi din Răsărit au rămas sub atârnare canonică de Patriarhul de Constantinopol, dar, încetul cu încetul, au ajuns să se constituie în biserici autocefale, cu drepturi şi răspunderi asupra credincioşilor şi preoţilor din teritoriile aflate sub… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 12, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 12 noiembrie 2009

În această lună, în ziua a douăsprezecea, pomenirea celui dintre sfinţi Părintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei.Acesta a fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul ţării, şi s-a însurat cu voia tatălui său şi s-a făcut tată de copii. Apoi murindu-i şi femeia şi copiii, s-a întors cu toată dorirea spre adaosul virtuţii şi spre buna plăcere a lui Dumnezeu. Şi pentru strălucirea vieţii sale, a fost făcut arhiepiscop al Alexandriei, fiind cerut de poporul… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 12, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghier roman - Sf. Martin din Tours

Sfântul Martin din Tours

ComemorareAnt. la intrare (Cf. 1Sam 2,35)

Îmi voi ridica un preot credincios, care va lucra după inima şi dorinţa mea, spune Domnul.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care ai fost preamărit atât prin viaţa, cât şi prin moartea sfântului episcop Martin, reînnoieşte în inimile noastre faptele minunate ale harului tău, pentru ca nici moartea, nici viaţa să nu ne poată despărţi de iubirea ta. Prin Domnul.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 11, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 11 noiembrie 2009

Meditaţie-Miercuri din săptămâna a XXXII-a de peste an

În această evanghelie, Isus subliniază importanţa mulţumirii, a recunoştinţei. El a vindecat zece leproşi, dar numai un străin se întoarce să-i mulţumească. Ceilalţi erau obişnuiţi cu binefacerile lui Dumnezeu, credeau că este dreptul lor şi nu au considerat necesar să aducă mulţumire.

Noi, care primim foarte multe de la Dumnezeu, uneori suntem mai puţin recunoscători decât aceia care, după ce au trăit departe de el, când au ajuns… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 11, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 11 noiembrie 2009

Sf. Martin din Tours, ep.

O statistică mai veche arată că cele mai multe familii din Franţa se numesc Martin, fapt ce dovedeşte veneraţia de care se bucură şi astăzi Sfântul Martin, mort în anul 397 ca episcop al vechii cetăţi din vestul Franţei, Tours.

Sfântul Martin s-a născut pe la anul 315, în localitatea Sabaria din Panonia, actualmente Szombathel, în Ungaria, ca fiu al unui tribun roman. Deşi părinţii săi erau păgâni, ajungând să ia cunoştinţă de religia creştină, la vârsta de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 11, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 11 noiembrie 2009

În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Mina cel din Cotiani.Acesta a trăit pe vremea împărăţiei lui Maximian şi era din Egipt, ostindu-se în cohorta ce se chema Rutalia sub Arghirisc în Cotianiul Frigiei Salutariei. Nesuferind ca să vadă cinstirea cea rătăcită a idolilor, s-a suit în munte şi s-a curăţit pe sine cu postiri şi cu rugăciuni. Şi întărindu-se de ajuns şi aprinzându-i-se sufletul cu dumnezeiescul dor către Hristos, s-a pogorât din… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 11, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghier roman - Sf. Leon cel Mare

Sfântul Leon cel Mare

ComemorareAnt. la intrare (Cf. Sir 45,24)

Domnul a încheiat cu el legământ de pace şi l-a făcut mai mare peste poporul său, ca să aibă cinstea preoţiei în veci.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care nicicând nu îngădui ca porţile iadului să biruie asupra Bisericii tale, întemeiată de tine pe stânca apostolului Petru, te rugăm ca, prin mijlocirea sfântului papă Leon, să o păstrezi statornică în adevărul tău şi să o ocroteşti în pace… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 10, 2009 la 10:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - Sf. Leon cel Mare

Meditaţie-Sfântul Leon cel Mare

Întrebarea pe care Isus a pus-o discipolilor săi ne-o pune mereu şi nouă pentru a ne îndemna să-l contemplăm mai profund şi să-i aprofundăm misterul său: „Voi cine spuneţi că sunt eu?”

Sfântul Leon cel Mare, devenit papă în sec. al V-lea, a afirmat prin credinţa sa divinitatea şi umanitatea lui Cristos: Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu şi Fiul Mariei, om ca şi noi. Nu a acceptat, pentru a ne exprima astfel, să ciuntească misterul, nici într-o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 10, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 10 noiembrie 2009

Sf. Leon cel Mare, pp. înv.

Primul papă căruia posteritatea i-a acordat titlul de „cel Mare” este Sfântul Leon, care a stat la cârma Bisericii lui Cristos între anii 440 şi 461. Au fost douăzeci şi unu de ani plini de greutăţi, atât din interior, cât şi din afară. În aceşti ani, spre Roma s-a îndreptat Atila, „Biciul lui Dumnezeu”, în fruntea armatelor sale, care nu cunoşteau nici mila faţă de oameni, nici respectul faţă de cele sfinte; cu prestigiul persoanei sale şi cu puterea cuvântului… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 10, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 10 noiembrie 2009

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea Sfinţilor Apostoli din cei şaptezeci: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast şi Cvart.Aceştia au fost din cei şaptezeci. Olimp şi Rodion, urmând Sfântului Apostol Petru, amândurora li s-au tăiat capetele, în cetatea Romei de către Neron. Iar Sosipatru, de care pomeneşte Sfântul Pavel în Epistola către Romani, fiind episcop la Iconiu, cu pace s-a savârşit. Şi poate fiecine sa afle ca Apostolul Pavel pomeneşte de dânsul în multe locuri în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 10, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghier roman - Sfintirea bazilicii din Lateran

Sfinţirea Bazilicii din Lateran

SărbătoareAnt. la intrare (Cf. Ap 21,2)

Am văzut cetatea sfântă, Ierusalimul cel nou, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care, din pietre vii şi alese, pregăteşti lăcaş veşnic maiestăţii tale, înmulţeşte în Biserica ta roadele Duhului Sfânt pe care i l-ai dăruit, pentru ca toţi credincioşii să crească necontenit în har, până când poporul tău va… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 9, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 9 noiembrie 2009

Sfinţirea Bazilicii din Lateran

La procesul Sfântului Iustin filozoful şi al însoţitorilor săi, prefectul Rusticus a întrebat: „Unde vă adunaţi voi?” Iustin a răspuns: „Fiecare unde poate şi unde preferă; tu crezi că noi ne adunăm într-un singur loc, dar nu este aşa, deoarece Dumnezeul creştinilor, care este nevăzut, nu este prezent doar într-un anumit loc, ci El umple cu prezenţa sa cerul şi pământul şi credincioşii săi îi aduc laudă şi preamărire în orice loc” („Actele” martiriului S.… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 9, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 9 noiembrie 2009

În această lună, în ziua a noua, pomenirea Sfinţilor Mucenici Onisifor şi Porfirie.

Aceşti sfinţi Onisifor şi Porfirie, fiind prigoana asupra creştinilor, au fost pârâţi ca sunt creştini şi, fiind aduşi înaintea judecaţii, au stat tare şi fără de frica, mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat, Făcător al cerului şi al pământului. Pentru aceasta mărturisire au suferit multe răni de bătăi, şi arsuri peste tot trupul. De aceea i-au pus pe un grătar de fier ars, şi întru toate chinurile… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 9, 2009 la 2:00am — 1 Comentariu

Evanghelia de duminica

Hristos vindecă pe cei bolnavi şi mângâie pe cei ce plâng, dacă au credinţăDuminică, 08 Noiembrie 2009

Evanghelia Duminicii a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)Luca 8, 41-56

În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii; şi acesta căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi aceasta era… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 8, 2009 la 10:41am — Nu sunt comentarii

Sfintii patroni ai Batrinului Continent

O expoziţie extraordinară a fost deschisă în Roma cu sfinţii patroni ai Bătrânului Continent. Martiri şi confesori, călugări şi fecioare, îngeri şi regi, pictaţi de mari artişti. Alături de lucrări semnate de nume precum Van Eyck, Memling, Mantegna, Caravaggio, Tiziano, Veronese, Van Dyck, Murillo sau Tiepolo se află şi tabloul “Sf. Ludovic, Regele Franţei, şi un paj”, pictat de El Greco în 1585, şi păstrat la Muzeul Louvre din Paris. Rege şi creştin… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Noiembrie 8, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor