altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Ianuarie 2010 (136)

Meditatie - 23 ianuarie 2010

Meditaţie-Sâmbătă din săptămâna a II-a de peste an

Despre David, Dumnezeu spune în Biblie: „Am găsit pe David, bărbat după inima mea”. Este un elogiu foarte frumos.

În episodul relatat de prima lectură a acestei sâmbete, putem observa în ce manieră reacţionează un om care este „după inima lui Dumnezeu” şi vom constata în el o mărinimie admirabilă. David primeşte ştirea morţii lui Saul şi a lui Ionatan pe muntele Ghilboa într-o bătălie împotriva filistenilor. El se găsea la Ţiclag,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 23, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 23 ianuarie 2009

Sâmbătă din săptămâna a II-a - Laudele

IMNULOchii noştri cu uimire pot acuma să admire

Cum din somnul greu al nopţii se trezeşte-ntreaga fire.

Când din nou al zilei astru în văzduh lumina-şi cerne,

Ni se-nalţă glasul către Domnul gloriei eterne.Tată veşnic, tu prin Fiul ai creat măreţul soare,

Ca precis durata nopţii şi a zilei s-o măsoare.

Ai dispus, făcând lumina să apară, să dispară,

După zi să vină noaptea, după noapte, ziua… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 23, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 22 ianuarie 2010

Meditaţie-Vineri din săptămâna a II-a de peste an

Prima lectură ne prezintă un minunat exemplu de reconciliere. Dumnezeu doreşte acest lucru şi în Cristos a împăcat lumea cu sine. Deja în istoria lui David el şi-a arătat intenţia sa, inspirându-l să nu se răzbune pe Saul care îi dorea moartea. Într-o situaţie atât de delicată este dificil să priveşti spre Dumnezeu şi să renunţi la o intervenţie personală. David a făcut aceasta: „Domnul să fie judecător între mine şi tine”, va spune lui… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 22, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 22 ianuarie 2010

Vineri din săptămâna a II-a - Laudele

IMNULDoamne-n ceruri nu atârnă candelabre de cristale;

E destulă strălucire şi lumina feţei tale.

Totul vine de la tine; cu puterea-ţi creatoare,

Ai zidit întreaga lume şi-ai aprins lumina-n soare.S-au stins stelele de ceară de pe bolta sângerândă,

Aurora prevesteşte marea soarelui izbândă.

Întru lacrimi de durere ni se naşte ziua nouă,

Ele cad şi-aştern pământul cu un strat curat de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 22, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 22 ianuarie 2010

Sfîntul Apostol Timotei, unul din cei şaptezeci

(22 ianuarie)

(Culeasă din dumnezeiasca Scriptură şi după Metafrast)Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna ianuariePe Sfîntul Apostol Timotei l-a odrăslit latura Licaoniei şi a învăţat carte în vestita cetate Listra, care nu s-a preamărit atît cu îndestularea roadelor pămînteşti, pe cît cu această de Dumnezeu sădită mlădiţă tînără, deşi nu era din prea bună rădăcină; căci precum un… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 22, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Actualitatea Crestina la moment aniversar

Actualitatea creştină la moment aniversar

19.01.2010, Bucureşti (Catholica)Actualitatea creştină sărbătoreşte în aceste zile 20 de ani de existenţă. Nu mulţi îşi amintesc poate că a pornit la drum în ianuarie 1990, în format de ziar (24x34,5cm, 4 pagini), sub numele de "Curierul catolic", preluat de la o publicaţie mai veche, antebelică, a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti. Pe prima pagina erau două titluri: "Nu vă temeţi de speranţă", de IPS Robu, şi un "Apel al… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 21, 2010 la 8:06am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 21 ianuarie 2010

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru

Maxim Mărturisitorul şi Mucenicul

(21 ianuarie)

Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna ianuariePe Cuviosul Maxim cel mare cu numele şi cu viaţa, l-a odrăslit cetatea cea mare a Constantinopolului, născut din părinţi de neam mare şi dreptcredincioşi; şi l-au crescut în învăţătura cărţii din destul, pentru că toată filosofia şi teologia a străbătut desăvîrşit; apoi a fost bărbat prea înţelept şi slăvit şi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 21, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 21 ianuarie 2010

Meditaţie-Sfânta Agneza

Comoara pentru care un creştin trebuie să fie dispus să vândă totul este iubirea lui Dumnezeu: asemenea sfântului Paul, şi noi suntem siguri că nimic nu ne va putea despărţi de ea. Sfânta Agneza ne arată astăzi victoria iubirii. Dar care este această victorie? Iubirea lui Dumnezeu, după sfântul Paul, este iubirea creştină niciodată separată de iubirea aproapelui, şi această iubire o contemplăm cu atâta plăcere la martiri. În ciuda persecuţiilor, ei nu au permis… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 21, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 21 ianuarie 2010

Sfânta Agneza - Laudele

IMNULAgneza, în ziua aceasta preasfântă,

Scăldată în sânge, spre cer se avântă;

E ziua când cerul pământului fură

O fragedă floare, o blândă făptură.Deşi nu e trupul ei copt pentru nuntă,

E copt pentru moartea pe care-o înfruntă;

Cu zâmbetul dulce pe faţa senină,

Aşteaptă din ceruri un Mire să-i vină.Primeşte poruncă: „De vrei să fii vie,

Aprinde şi pune pe-altar o făclie!”

Răspunde Agneza:… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 21, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 21 ianuarie 2010

Sfânta Agneza

ComemorareAnt. la intrare

Aceasta este una dintre fecioarele înţelepte, care a ieşit în întâmpinarea lui Cristos cu candela aprinsă.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu alegi făpturile cele mai slabe pentru a-i face de ruşine pe cei puternici ai lumii; te rugăm, dăruieşte-ne nouă, celor care sărbătorim naşterea pentru cer a sfintei Agneza, martira ta, harul să urmăm exemplul ei de statornicie în credinţă. Prin Domnul nostru… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 21, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 21 ianuarie 2010

Sf. Agneza, fc. m.

Existenţa acestei martire foarte tinere este bine documentată; ea a fost martirizată la începutul secolului al IV-lea, la vârsta de 12 ani, victimă în prigoana cruntă iniţiată de împăratul Diocleţian. Popularitatea cultului acestei sfinte şi devoţiunea cu care a fost în permanenţă cinstită de-a lungul veacurilor sunt un motiv în plus de a nu considera improbabile diferitele legende transmise prin viu grai şi prin scris, cuprinzând amănunte de la care se inspiră şi slujba… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 21, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 20 ianuarie 2010

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Eftimie cel Mare

(20 ianuarie)

(Scrisă de Chiril monahul)Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarieEftimie, cetăţeanul cel ceresc, era fiu al împăraţilor care se numeau Pavel şi Dionisia, care erau oameni de bun neam şi împodobiţi cu toată fapta bună cea după Dumnezeu; avînd ca patrie şi locuinţă Melitine, Mitropolia cea vestită a armenilor. Deşi, fericita Dionisia a trăit destui ani împreună cu… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 20, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 20 ianuarie 2010

Meditaţie-Miercuri din săptămâna a II-a de peste an

Prima lectură de astăzi este o adevărată lecţie de speranţă, pentru că dacă David acţionează într-un anume fel, acest lucru se întâmplă numai pentru că el se bazează pe Dumnezeu. El însuşi o spune: „Eu vin împotriva ta în numele Domnului oştirilor” şi, de asemenea: „Domnul te va da în mâinile mele”. Vedem că situaţia este foarte dificilă. Toţi sunt cuprinşi de spaimă: nu există altă posibilitate de a-l înfrunta pe acest uriaş filistean şi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 20, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 20 ianuarie 2010

Miercuri din săptămâna a II-a de peste an

Ant. la intrare (Ps 65,4)

Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule; să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău şi dăruieşte-le timpurilor noastre pacea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos.LECTURA IDavid l-a învins pe Goliat cu o piatră… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 20, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 20 ianuarie 2010

Sf. Sebastian, m.

În catacombele ce au luat numele său, a fost înmormântat Sfântul Sebastian, care a murit în aceeaşi zi de 20 ianuarie, dar cu 15 ani mai târziu, sub împăratul Diocleţian. Sfântul Ambrozie ne informează că Sebastian era de loc din părţile milaneze. Istoria pătimirii sale, Passio, aduce unele amănunte, dintre care unele sunt discutabile. Se spune că Sebastian era prieten cu împăratul şi un cavaler de vază; în calitatea aceasta, de multe ori, i-a ajutat pe fraţii săi în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 20, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 19 ianuarie 2010

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Macarie Egipteanul

(19 ianuarie)

(Acest Sfînt Macarie a scris o carte cu podoabe duhovniceşti, foarte folositoare

celor ce vor să se mîntuiască, care cuprinde în sine 50 de cuvîntări sau omilii)Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna ianuariePatria acestui cuvios Macarie era Egiptul, iar satul său se numea Ptinapar. Părinţii lui erau de un nume cu cei mai vechi dintre sfinţi, strămoşii Avraam şi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 19, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 19 ianuarie 2010

Meditaţie-Marţi din săptămâna a II-a de peste an

Să ne oprim atenţia asupra răspunsului lui Dumnezeu dat lui Samuel: „Omul priveşte la aparenţe, Domnul priveşte inima”.

Samuel îl remarcase deja pe Eliab, pentru „aspectul şi statura sa impunătoare”, dar Domnul i-a zis: „Nu pe el l-am ales”. Şi Saul, în aparenţă, era demn să fie rege, pentru că „era cel mai frumos dintre israeliţi”, dar, în realitate, s-a arătat a fi nedemn. David, în schimb, era cel mai mic dintre fiii lui Iesse, nu… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 19, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 19 ianuarie 2010

Marţi din săptămâna a II-a - Laudele

IMNULDoamne, cu divina forţă creatoare,

Ai aprins lumina-n stele şi în soare.

Tu, ce din lumină ţi-ai croit veşmântul,

În lăcaş de slavă ne ascultă cântul.Se destramă noaptea, una câte una

Stelele pălit-au, a apus şi luna

Ce-a vegheat pe boltă, blândă şi măreaţă,

Risipind în noapte beznă, nori şi ceaţă.Părăsim acuma somnul greu şi patul

Şi pe Împăratul, Sfântul, Înduratul,

Îl… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 19, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 19 ianuarie 2010

Marţi din săptămâna a II-a de peste an

Ant. la intrare (Ps 65,4)

Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule; să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău şi dăruieşte-le timpurilor noastre pacea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos.LECTURA ISamuel l-a uns pe David în prezenţa fraţilor… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 19, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 19 ianuarie 2010

Ss. Marius şi Marta, soţi m.

Secolul al III-lea a însemnat o perioadă de progres şi expansiune pentru Biserica creştină, din Asia Mică până în Galia şi Italia. În anul 251, Papa Corneliu a prezidat un sinod episcopal la care participau 600 de episcopi. Nu se ştie dacă în timpul împăratului Claudiu al II-lea (268-270) ar fi avut loc vreo persecuţie împotriva creştinilor, dar diferite Martirologii aşază în intervalul acesta de doi ani martiriul Sfinţilor Marius, Marta, Audifaciu, Abacus.… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 19, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor