altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Ianuarie 2010 (136)

Calendar Romano-Catolic - 28 ianuarie 2010

Sf. Toma de Aquino, pr. înv.

Toma s-a născut spre sfârşitul anului 1225, în familia contelui de Aquino, în castelul Roccasecca. La vârsta de 18 ani, a intrat în Ordinul Predicatorilor al Sfântului Dominic; şi aceasta împotriva voinţei tatălui său şi a fraţilor săi, care au încercat chiar să-l răpească din mănăstire. Şi-a completat formaţia culturală la Colonia, la şcoala Sfântului Albert cel Mare şi la Paris. În centrul universitar parizian, a devenit docent în filozofie şi teologie; a mai… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 28, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 28 ianuarie 2010

Sinaxar 28 Ianuarie

În această lună, în ziua a douăzeci şi opta, pomenirea preacuviosului nostru părinte Efrem Sirul.Acest astru strălucitor al Bisericii a răsărit în Orient în îndepărtata cetate Nisibe (Mesopotamia) prin anul 306. Încă din fragedă tinereţe fu alungat din casa părintească de către tatăl său - preot păgân - din cauză că iubea Religia Creştină. Fu primit de Sfântul Episcop Iacob (prăznuit în 13 ianuarie)… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 28, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 27 ianuarie 2010

Meditaţie-Miercuri din săptămâna a III-a de peste an

Când ascultăm această evanghelie, în mod spontan ne gândim la necesitatea de a fi în dispoziţii optime pentru a primi Cuvântul. Dar este important, de asemenea, să ne gândim la rodnicia cuvântului şi la faptul că acesta este un mare dar din partea lui Dumnezeu. Şi atunci vor veni şi bunele dispoziţii. În prima lectură, cuvântul lui Dumnezeu adresat lui David ne impresionează foarte mult prin faptul că Dumnezeu vrea să fie întotdeauna… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 27, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 27 ianuarie 2010

Miercuri din săptămâna a III-a - Laudele

IMNULMândrul soare ce apare, cu săgeţi de foc despică

Fără milă bezna nopţii tăinuind tristeţi şi frică;

Amintind cu raza-i lină de Cristos ce stă să vină,

El îmbucură pământul, îmbrăcându-l în lumină.Dar apare un alt soare; întuneric, noapte, ceaţă,

Să dispară când se-arată cu figura sa măreaţă!

E Cristos ce vine-n lume. Domnul vine să ne-mbrace

În veşmânt de bucurie, de lumină şi de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 27, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 27 ianuarie 2010

Miercuri din săptămâna a III-a de peste an

Ant. la intrare (Cf. Ps 95,1.6)

Cântaţi-i Domnului un cântec nou, cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului! Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale, tăria şi frumuseţea sunt în lăcaşul său sfânt.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, călăuzeşte viaţa noastră după voinţa ta, pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit, să ne învrednicim a fi tot mai bogaţi în fapte bune. Prin Domnul nostru Isus… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 27, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 27 ianuarie 2010

Sf. Angela Merici, fc.

Sfânta Angela Merici s-a născut la 21 martie 1470, în Desenzano, mică localitate pe lacul Garda, în Italia. Este renumită prin concepţia ei înaintată, azi am spune revoluţionară, despre viata călugărească; ea a întemeiat o congregaţie de călugăriţe care nu erau obligate să poarte îmbrăcăminte specială, nici să locuiască în mănăstire şi nici să depună jurămintele numite voturi.

Activitatea ei s-a desfăşurat în epoca numită Renaştere, epocă de mult fast în viaţa… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 27, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 27 ianuarie 2010

Sinaxar 27 Ianuarie

În această lună, în ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea aducerii moaştelor celui între sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului.Acest dumnezeiesc părinte al nostru, de trei ori fericit, Ioan Gură de Aur, a fost mare luminător şi învăţător al lumii. El nu trecea cu vederea nedreptatea şi nu căuta la faţa oamenilor. Astfel chiar pe împărăteasa Eudoxia a înfruntat-o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 27, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 26 ianuarie 2010

Meditaţie-Sfinţii Timotei şi Tit

Să ascultăm cuvântul lui Paul: „Îţi reamintesc: aprinde din nou darul lui Dumnezeu pe care l-ai primit”, darul – pentru noi – vocaţia creştină, prima verigă din lanţul de daruri ce se succed în viaţa noastră din partea lui Dumnezeu.

Aş vrea să meditez asupra acestui dar sub aspectul fraternităţii, pe care îl evidenţiază lecturile de astăzi, şi care are două dimensiuni: simplitatea fraternă şi fidelitatea fraternă. Simplitatea fraternă: a nu ne crede… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 26, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 26 ianuarie 2010

Sfinţii Timotei şi Tit - Laudele

ImnulPreoţi buni, prin consacrare purtători de sfinte vase,

A voit prin voi Stăpânul harul crucii să ni-l lase.

Zelul vostru şi iubirea ne sunt bine cunoscute.

Aţi păşit în fruntea turmei ca modele de virtute.Au rodit în voi talanţii, purtând roade preţioase;

Sfintei noastre Maici Biserici voi adus-aţi mari foloase.

Având coapsele încinse, în veghere necurmată,

Facla sfântă a credinţei nu s-a stins în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 26, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 26 ianuarie 2010

Sfinţii Timotei şi Tit

ComemorareAnt. la intrare (Ps 95,3-4)

Vestiţi printre neamuri slava lui, tuturor popoarelor, minunile sale, căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda!RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care i-ai înzestrat pe sfinţii Timotei şi Tit cu virtuţile apostolilor, dăruieşte-ne harul, prin mijlocirea lor, ca, trăind cu dreptate şi evlavie în această lume, să ne învrednicim a ajunge în patria cerească. Prin Domnul.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 26, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 26 ianuarie 2010

Ss. Timotei şi Tit, ep.

Sfinţii Timotei şi Titus au fost formaţi şi îndrumaţi de marele Apostol al neamurilor; pentru acest motiv, în noul calendar, comemorarea lor este în continuarea sărbătorii convertirii sfântului Paul. Timotei este chipul ucenicului exemplar: ascultător, discret, muncitor, curajos. Pentru aceste calităţi, Paul îl alege ca tovarăş în munca apostolică, în locul lui Ioan Marcu, încă din toamna anului 50, în timpul celei de a doua călătorii misionare a lui.

Născut în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 26, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 26 ianuarie 2010

În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, pomenirea cuviosului nostru părinte Xenofont, a soţiei sale Maria şi a fiilor lor Arcadie şi Ioan.Cuviosul Xenofont era din Constantinopol, om bogat pe dinafară, iar pe dinăuntru plin de cucernicie. Deci, şi-a trimis pe cei doi fii ai săi la Beirut în Fenicia, pentru deprinderea de bune obiceiuri şi pentru învăţătura de carte. Dar aflând că s-a nimicit corabia în care călătoreau fiii săi, a purces cu soţia să-i caute. Şi i-a găsit la… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 26, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 25 ianuarie 2010

Convertirea sfântului Paul - Laudele

IMNULTu, răspânditor în lume de cerească-nvăţătură,

Sfinte Paul, izgoneşte noaptea minţilor obscură.

Dă-ne bunele moravuri, paşii noştri fă-i să tindă

Către cel pe care-acuma îl vedem ca-ntr-o oglindă.Adorabilă Treime, peste tine ceru-şi cerne

Floare-aleasă a măririi şi-a cântărilor eterne;

Ca un sfânt ecou ce vine, prelungind din ceruri cântul,

Te slăveşte, te măreşte şi te laudă pământul.… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 25, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 25 ianuarie 2010

Convertirea sfântului Paul

SărbătoareAnt. la intrare (2Tim 1,12; 4,8)

Ştiu în cine mi-am pus încrederea şi sunt convins că el, Judecătorul cel drept, are puterea să păstreze bunul încredinţat până în ziua aceea.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care ai învăţat lumea întreagă prin predicarea sfântului apostol Paul, dă-ne, te rugăm, nouă, care sărbătorim astăzi convertirea lui, să păşim spre tine, urmându-i exemplul, şi astfel, să fim în lume martori ai… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 25, 2010 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 25 ianuarie 2010

Sinaxar 25 IanuarieÎn această lună, în ziua a douăzeci şi cincea, pomenirea sfântului nostru părinte Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), arhiepiscopul Constantinopolului.Marele Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, a trăit pe vremea împărăţiei lui Valens şi a lui Teodosie cel Mare. Patria lui pământească a fost Capadochia Secunda, iar patria cerească, Ierusalimul cel de sus. Părinţii lui erau de neam bun şi drepţi: Grigorie şi Nona, care mai înainte,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 25, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 25 ianuarie 2010

Convertirea sfântului Paul

Sărbătoarea liturgică numită „conversio sancti Pauli” apare în calendar cu începere din secolul al Vl-lea şi este proprie Bisericii din părţile de Apus. Deoarece moartea de martir a apostolului neamurilor este sărbătorită de întreaga creştinătate în ziua de 29 iunie, celebrarea fixată pentru ziua de azi ne dă prilejul să privim mai de aproape personalitatea atât de complexă a aceluia care este numit „Apostolul”, prin excelenţă, căci a scris despre sine însuşi:… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 25, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 24 ianuarie 2010

Viaţa Cuvioasei Maicii noastre Eusebia,

care s-a numit şi Xenia

(24 ianuarie)

(După Metafrast)Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarieVieţile şi laudele sfinţilor se aseamănă cu lumina stelelor; căci precum stelele sînt întărite cu aşezarea pe cer şi toată partea cea de sub ceruri o luminează, încît acelea care se văd de indieni, nu se ascund nici de sciţi, apoi pămîntul şi marea le luminează şi îndreptează corăbiile ce… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 24, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 24 ianuarie 2010

Duminica a III-a de peste an - Laudele

IMNULCreatorule a toate, ţinta laudei supreme,

Tu, Stăpân atotputernic peste om şi peste vreme,

Ce-ai voit ca după muncă tihna nopţii să ne vină,

Împărţind a noastră viaţă între beznă şi lumină,S-a sfârşit acuma tihna, vestitorul zilei, iată,

Sfâşiind tăcerea nopţii, tuturora le arată

Că-n curând se luminează şi-i invită să se scoale,

Renunţând la somnul dulce şi la visele domoale.Sus… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 24, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 24 ianuarie 2010

Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

„Dacă greşesc, vreau mai degrabă să greşesc din prea multă bunătate decât din prea multă asprime”. În această afirmaţie a Sfântului Francisc de Sales (născut în 1567, în castelul din Sales, dintr-o familie nobilă din Savonia – regiune în sud-estul Franţei, la frontiera cu Italia) se află secretul simpatiei care şi-a atras-o din partea contemporanilor săi. Blândeţea sufletului său, ce îi fascinează atât de mult pe cei care-i citesc viaţa, nu era o însuşire… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 24, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 23 ianuarie 2010

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Sfinţitului Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, a Sfîntului Mucenic Agatanghel şi a celor dimpreună cu dînşii

(23 ianuarie)

(După Metafrast)Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarieDupă ce au trecut de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos 250 de ani - în vremea împărăţiei lui Valerian (253-259) -, cetatea de scaun a Ancirei, din părţile Galatiei, a odrăslit pe acest Sfînt Mucenic Clement, ca pe o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Ianuarie 23, 2010 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor