altmarius

cultură şi spiritualitate

February 21, 2008 
 "Propasirea" a fost prima revista cu caracter enciclopedic tratind aproape in egala masura problema de arta, lingvistica, invatamant, drept, viata sociala, istorie, economie, administratie, industrie, comert, stiinte fundamentale, medicina, agronomie , geografie si arta. “Propasirea” a unit condeie din toate provinciile romanesti, prefigurand desigur in spirit unirea de mai tarziu. Aici la “Propasirea”, bardul de la Mircesti a publicat poezii in forma populara care vor revedea lumina timpului mai tarziu in volumul “Doine si lacramioare” dar si in alte volume. Si tot in “Propasirea” vor publica Cezar Boriac (“Muncitorul”), Alecu Donici (“Gandul”, ”Pastorul si tantarul”), Gr. Alexandrescu (“Umbra lui Mircea la Cozia”/”O seara la Cozia”), D Bolintineanu (“Barcarola”), Andrei Muresanu (“O privire de pe Carpati”), E. Vacarescu (“Roma”).
Cat priveste proza la “Propasirea” a fost reprezentata de V. Alecsandri (“O preumblare prin munti”; ”Istoria unui galben si a unei parale”, ” Borsec ”), C. Negruzzi (“Tudorica judecatorul de carti”; ”Tunsul” si articolul despre limba romaneasca”).
In paginile foii a fost prezent N. Balcescu (care scrie “Puterea armata si arta militara de la intemeierea principatului Valahiei si pana acum”), Mihail Kogalniceanu (“Cuvand pentru deschiderea cursului de istorie nationala al Academiei Mihailene”, rostit la 24 nov 1843), Ion Ghica (“Ochire asupra stiintelor”), si altii.
Dupa o activitate de 10 luni, “Propasirea” va fi si ea suprimata de cenzura. Cauzele  au fost ca intotdeauna multiple. Intre acestea s-a invocat publicarea traducerii poeziei lui Antiah Cantemir “ Satira catre mintea mea” si care cuprindea versuri de genul:
“De vrei sa fii episcop cu o mantie vargata
Infasura-ti trufia, iti pune un lant de aur
Sub mitra stralucita ascunde-ti capul sec
Si sub o barba lunga stomahul imbuibat.
Te-ntinde intr-o careta si tot blagosloveste
In dreapta si in stanga cand plin esti de venin”.
Pe aceasta baza la care se adauga si recenziile lui V. Alecsandri la satirile lui A. Cantemir (traduse de Alecu Donici si C. Negruzzi) raporturile cu carmuirea devin tot mai incordate ceea ce face la M. Kogalniceanu sa fie inchis la manastirea “rasca” iar revista da fie suprimata  sub pretextul publicarii povestirii “Tudorica” de C. Negruzzi care din acest motiv a fost si el surghiunat la mosia sa.
Asa cum spunea Paul Cornea, “Propasirea” a reprezentat: “un moment luminos in dezvoltarea constiintei de sine a unui popor vitregit de istorie”.
N Iorga in a sa “Istorie a presei romanesti” mentioneaza ca la data incetarii revistei (oct. 1844) se vorbea ca “Propasirea” sa reapara la Bucuresti unde fiinta in 1847 “Almanahul stiintific si literar” saptamanal condus de C. N. Brailoiu . Din pacate totul va ramane la stadiul de proiect pentru ca tineretul din celalalt principat cum fusese “Romania”, scos de profesorii de la Colegiul Sf. Sava.

Propăşirea. Foaie pentru interesele materiale şi intelectuale
[Programul revistei “Propăşirea”]
1
Foaie ştiinţifică şi literară
[Românii au început a preţui facerile de bine a publicităţii. Deosebite foi politice şi literare,
subt deosebite numiri şi cu deosebite tendinţe, s-au înfiinţat în tustrele provincii a vechii Dacii.
Fieştecare din ele îşi împlineşte scopul mai mult sau mai puţin; însă toate au greşala capitală că prea
se îndeletnicesc cu cele dinafară şi prea puţin cu cele dinlăuntru. Cele politice cuprind numai un
extract uscat a întîmplărilor de zi, scoase din jurnaluri străine, şi care multe n-au cel mai mic interes
pentru români; cele literare nu se ocupă pentru cele mai multe dăţi decît cu literatura uşoară a
franţezilor şi a germanilor; rareori ele cuprind un articol original românesc, mai rareori încă un
articol de ştiinţe sau de interesuri a ţărilor noastre. Lipsa dar a unei foi care, lăsînd deoparte toate
noutăţile dinafară şi discusiile politicei de zi, precum şi toate acele traducţii de articule uşoare şi
anecdote franţuzeşti şi nemţeşti, s-ar îngriji numai cu adevăratele interesuri materiale şi intelectuale
a românilor, lipsa unei asemene foi publice, zic, este obşteşte simţită. Această lipsă, într-atît încît
împregiurările dinafară o vor ierta, se va sili a o împlini Propăşirea.]
Lepădînd din coloanele sale tot ce se înţălege subt strînsul cuvînt de politică, neocupîndu-se
nicidecum de discusiile şi noutăţile politice dinafară şi dinăuntru, precum şi cu întîmplările zilii,
izgonind orice traduceri din scrieri străine care, neavînd nici un interes pozitiv pentru noi, nici nu ne
pot îmbogăţi literatura, foaia noastră nu va cuprinde decît compuneri originale româneşti, împărţite
în trei secţii:
1. ştiinţele exacte, 2. ştiinţele morale şi politice şi 3. literatura românească, silindu-ne prin
toate aceste a deştepta un interes mai viu pentru ştiinţă şi naţie.
Secţia I va cuprinde articule originale de fizică, himie, istorie naturală, agricultură, ţinerea
pădurilor, igienă publică, ştiri despre descoperirile şi lucrările învăţaţilor.
Secţia II va trata [mai ales]: 1. întrebările cele mai interesante a economiei politice, precum
şi drumurile, canalurile, vămile, bancele, tranzacţiile comerţiale şi industriale; 2. jurisprudenţa,
adecă [istoria dritului românesc] deosebite articule despre dritul românesc în deosebite timpuri
[comentarea asupra codicilor de legi a Valahiei şi a Moldaviei, lipsurile şi îmbunătăţirile driturilor
civil şi penal]; 3. istoria naţională [adecă] sau priviri asupra analelor patriei, biografia celor mai
însămnaţi români, înfăţoşarea întîmplărilor celor mai slăvite, obiceiurile, prejudeţile, ceremoniile,
instituţiile vechilor noştri strămoşi; şi 4. în sfîrsit, felurite articule de [un interes social], precum
despre învăţătura publică, despre reforma temniţelor ş.a.
Secţia III a literaturei, care va fi cea mai bogată, va cuprinde tot felul de articule originale,
proză şi poezie, viaţa celor mai cunoscuţi autori, traduceri şi extracturi din cărţile publicate în ţări
străine, dar a cărora sujet se atinge de noi, priviri asupra limbii, bucăţi umoristice şi, în sfîrsit, critica
şi înştiinţarea tutulor scrierilor nouă româneşti.
Această parte a [Propăşirei] Foiei noastre va fi menită ca să împărtăşească cetitorilor o idee
dreaptă şi îndestulătoare a mişcării literare din Moldavia, Valahia şi Transilvania.
[Propăşirea] Această Foaie se va publica subt redacţia răspunzătoare a d. d. V. Alecsandri,
P. Balş, I. Ghica şi M. Kogălniceanu. Ajutorul celor mai însemnaţi literatori din Valahia şi
Moldavia ne este făgăduit, şi de pe acum putem închezăşlui că cetitorii [Foaiei noastre] noştri vor
găsi adeseori în coloanele ei numele cunoscute a d. d. Alexandrescu, Bolliac, [Bălcescu], Voinescu,
Donici, Maiorescu, Negruzzi ş. a. Orice articule potrivite cu duhul [Propăşirei] Foaiei, trimise de
orişicine, se vor priimi cu recunoştinţă, tendinţa noastră de căpetenie [a Foaiei noastre], fiind
îndemnul şi răspîndirea [ideiilor] cunoştinţelor şi literaturii naţionale.
[Propăşirea se va publica] Această publicaţie periodică va ieşi într-o coală în 4°, o dată pe
săptămînă, în Iaşi, la Cantora Foaiei săteşti; formatul, literile şi hîrtia vor fi întocma cu acest [întîi]
număr. Preţul deocamdată este, pe an, doi galbini, dar sporind numărul abonaţilor ca să se poată
acoperi cheltuielile tiparului, atunce preţul se va scădea în proporţie.

Prenumeraţia se face la Iaşi, la Cantora Foiei săteşti şi la toate libreriile; în ţinuturi, pe la d.
d. învăţători publici; în Bucureşti, în libreria d. Walbaum.
1. Titlul şi pasajele cuprinse în paranteze drepte au fost eliminate de cenzură; ele au fost transcrise
după exemplarul necenzurat existent în Biblioteca Academiei din Bucureşti.
(Propăşirea. Foaie ştiinţifică şi literară, an. I, 1844, nr. l din 2 ianuarie, în Presa literară
românească, articole-program de ziare şi reviste (1789-1948), I, ediţie, note, bibliografie şi indici
de I. Hangiu, cu o introducere de D. Micu, EPL, Bucureşti, 1968, pp. 100-101)

 

Vizualizări: 444

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

194 state 

(ultimul: Somalia)

Numar de steaguri: 258

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 48

1 stat are peste 550,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 85.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

26 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. COLTUL COLECTIONARULUI

http://www.coltulcolectionarului.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26. POVESTI SASESTI

http://povestisasesti.com/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

29. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

30. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

31. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

32. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

© 2018   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor