altmarius

cultură şi spiritualitate

Papa Francisc: Discurs adresat participanţilor la Congresul "Child Dignity in the Digital World" (14 noiembrie 2019)

Maiestate, Alteţă,
Autorităţi şi lideri religioşi,
Eminenţe, Excelenţe,
Doamnelor şi domnilor,

Mulţumesc Alteţei Sale şeicul Saif Bin Zayed al Nahyan şi părintelui Federico Lombardo pentru cuvintele lor respectuoase de salut şi de introducere.

Importanţa temelor pe care le veţi trata în aceste zile este foarte mare. Mulţi dintre voi se ocupă de ele cu angajare şi clarviziune de mai mulţi ani. În urmă cu doi ani, primindu-i pe participanţii la Congresul Child Dignity in the Digital World, am avut deja ocazia de a vă încuraja să vă uniţi forţele pentru a înfrunta problema protecţiei eficace a demnităţii minorilor în lumea digitală, pentru că o problemă aşa de complexă cere colaborarea tuturor: oameni de ştiinţă şi tehnologi, antreprenori şi operatori economici, legislatori, politicieni şi responsabili ai siguranţei, educatori şi psihologi, şi nu în ultimul rând lideri religioşi şi morali (cf. Discurs, 6 octombrie 2007). Mă bucur că drumul întreprins atunci a continuat cu alte iniţiative, între care îndeosebi Conferinţa interreligioasă de la Abu Dhabi în urmă cu un an, şi că este acum relansat de această Întâlnire.

Biserica catolică în ultimele decenii, ca urmare a experienţelor dramatice trăite în trupul său, a ajuns la o conştiinţă vie a gravităţii abuzurilor sexuale asupra minorilor şi a consecinţelor sale, a suferinţei care o provoacă, a urgenţei de a vindeca rănile, de a contrasta cu decizie maximă aceste delicte şi a dezvolta o prevenire eficace. De aceea se simte obligată şi să privească înainte cu clarviziune.

De fapt, suntem în faţa problemelor cruciale puse pentru viitorul omenirii de dezvoltarea ameţitoare a tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Nu se poate pune la îndoială că această dezvoltare, în domeniul digital, oferă noi oportunităţi pentru minori, pentru educaţia şi formarea lor personală. Permite un schimb mai amplu de experienţe, favorizează şi dezvoltare economică şi oferă noi posibilităţi în multiple domenii între care cel al sănătăţii. Tehnologiile deschid noi orizonturi îndeosebi pentru acei minori care trăiesc în situaţii grele sau departe de centrele urbane din ţările mai industrializate.

Provocarea care ne-a fost pusă în faţă este aşadar aceea de a favoriza accesul sigur al minorilor la aceste tehnologii, garantând, în acelaşi timp, creşterea lor sănătoasă şi senină, fără ca să fie obiect de violenţe criminale inacceptabile sau de influenţe în mod grav nocive pentru integritatea trupului lor şi a spiritului lor.

Din păcate, folosirea tehnologiei digitale pentru a organiza, a comisiona şi a participa la abuzuri asupra minorilor la distanţă, chiar dincolo de graniţele naţionale, este în creştere rapidă şi contrastul eficace al acestor delicte oribile apare foarte greu, cu mult superior capacităţilor şi resurselor instituţiilor şi forţelor delegate să le combată. Difuzarea imaginilor de abuz sau de exploatare a minorilor este în creştere rapidă şi ele se referă la forme tot mai grave şi violente de abuz şi la minori cu vârstă tot mai tânără.

Propagarea pornografiei în lumea digitală creşte vertiginos. Acest lucru este deja în sine un fapt foarte grav, rod al unei pierderi generale a simţului demnităţii umane şi legat adesea şi cu traficul de persoane. Fenomenul este şi mai dramatic datorită faptului că acest material este pe larg accesibil şi minorilor via internet şi mai ales prin dispozitivele mobile. Cea mai mare parte a studiilor ştiinţifice sunt de acord în a evidenţia consecinţele enorme care derivă asupra psihicului şi asupra comportamentelor minorilor. Sunt consecinţe care vor dura toată viaţa lor, cu fenomene de gravă dependenţă, înclinaţie spre comportamente violente, relaţii emotive şi sexuale profund tulburate.

Este urgent să ne dăm seama tot mai bine de dimensiunile şi de gravitatea acestor fenomene. De fapt, una din caracteristicile dezvoltării tehnologice de astăzi este că ne ia pe neaşteptate, pentru că adesea vedem mai întâi aspectele sale mai fascinante şi pozitive (care din fericire nu lipsesc), dar apoi ne dăm seama de consecinţele negative atunci când sunt deja foarte răspândite şi este foarte greu să fie remediate. De aceea mă adresez vouă, oameni de ştiinţă şi cercetători: aveţi o misiune fundamentală! Trebuie văzut cu claritate natura şi dimensiunile pericolelor pe care trebuie să le combatem. Domeniul de explorat este vast şi complex. Nu ne putem face iluzii că răspundem la asemenea provocări pe baza unor cunoştinţe sumare şi superficiale, ci începând să punem bazele pentru a proteja demnitatea minorilor trebuie să fie un scop nobil al muncii voastre de cercetare ştiinţifică.

Şi misiunea lucrătorilor din comunicaţie nu este mai puţin importantă. Trebuie răspândită conştiinţa riscurilor care sunt într-o dezvoltare tehnologică necontrolată în toate componentele societăţii. Încă nu s-a înţeles - şi adesea nu se vrea să se înţeleagă - gravitatea problemei în ansamblul său şi în consecinţele viitoare! Asta nu poate avea loc fără o alianţă strânsă cu media, adică voi comunicatori şi capacitatea voastră de a mobiliza opinia publică şi societatea.

Pe bună dreptate aţi ales ca temă a acestei întâlniri: "De la concept la acţiune". De fapt, nu este suficient a înţelege, trebuie acţionat. Condamnarea morală a daunelor provocate minorilor datorită folosirii rele a noilor tehnologii digitale trebuie să se traducă în iniţiative concrete şi urgente. Cu cât trece mai mult timp, cu atât răul este mai înrădăcinat şi cu greu contrastabil. Dau mărturie despre asta cu preocupare cei care - ca mulţi dintre voi - dedică viaţa lor cu generozitate în această bătălie în contact mai direct cu delictul şi cu victimele: educatori, forţe de ordine, agenţi de protecţie şi atâţia alţii.

Un miez crucial al problemei se referă la tensiunea - ca la sfârşit devine o contradicţie - între ideea despre lumea digitală ca spaţiu de libertate nelimitată de exprimare şi comunicare şi cea despre folosirea responsabilă a tehnologiilor, deci a limitelor sale.

Cu tutelarea libertăţii depline de exprimare se leagă ideea tutelării lui privacy, cu forme tot mai sofisticate de criptare a mesajelor, care fac foarte dificil sau imposibil orice control al său. Deci trebuie găsit un echilibru adecvat între exercitarea legitimă a libertăţii de exprimare şi interesul social de a asigura ca mijloacele digitale să nu fie folosite pentru a comite activităţi delictuoase în dauna minorilor. Pentru a favoriza dezvoltarea internetului, cu multele sale binefaceri, societăţile care furnizează servicii de acest fel au fost îndelung considerate simple furnizoare de platforme tehnologice, nefiind responsabile nici legal nici moral de folosirea lor. Potenţialul instrumentelor digitale este enorm însă eventualele consecinţe negative ale abuzului lor în domeniul traficului de fiinţe umane, în organizarea terorismului, în răspândirea urii şi a extremismului, în manipularea informaţiei şi - trebuie să insistăm - şi în domeniul abuzului asupra minorilor pot să fie la fel de însemnate. Acum în sfârşit opinia publică şi legislatorii îşi dau seama de asta. Cum să-i ajutăm aşadar să întreprindă măsuri adecvate pentru a împiedica abuzurile? Permiteţi-mi să insist asupra a două puncte în mod deosebit.

Primul. Libertatea şi tutelarea lui privacy a persoanelor sunt bunuri preţioase, chemate să se armonizeze cu bunul comun al societăţii. Autorităţile trebuie să poată acţiona eficient, folosindu-se de instrumente legislative şi operative corespunzătoare, respectând pe deplin statul de drept şi procesul corect, pentru a contrasta activităţile delictuoase care lezează viaţa şi demnitatea minorilor.

Al doilea. Dezvoltarea ameţitoare a lumii digitale are protagoniste marile companii din sector, care depăşesc cu uşurinţă graniţele dintre state, se mişcă rapid pe frontul mai avansat al dezvoltării tehnologice şi au acumulat resurse economice uriaşe. Este evident de acum că ele nu se pot considera complet străine de folosirea instrumentelor pe care le pun în mâinile clienţilor lor. Deci lor le adresez astăzi cel mai insistent apel la responsabilitate faţă de minori, faţă de integritatea lor şi faţă de viitorul lor. Fără implicarea deplină a societăţilor din sector, fără a conştiinţă deplină despre repercusiunile morale şi sociale ale gestionării lor şi funcţionării lor, nu va fi posibil să se garanteze siguranţa minorilor în contextul digital. Ele sunt ţinute să respecte legile, dar să se preocupe şi de direcţiile în care se mişcă dezvoltarea tehnologică şi socială promovată şi provocată de ele, pentru că această dezvoltare precedă de fapt aceleaşi legi care încearcă s-o reglementeze.

Deşi aceste provocări sunt greu de depăşit, există multiple domenii de acţiune. Mă limitez la câteva exemple.

Sunt foarte apreciabile iniţiativele - cum este, de exemplu, Safety by Design, promovată de Comisia competentă a guvernului australian -, pentru ca industria digitală să cultive o abordare pro-activă şi coerentă a siguranţei clientului încă din faza dezvoltării produselor şi serviciilor online, recunoscând explicit că responsabilitatea acestei siguranţe, în toate aspectele sale, nu trebuie să cadă numai asupra clientului însuşi, ci şi asupra celui care proiectează, dezvoltă şi furnizează aceste produse şi servicii.

În afară de asta, aşa cum se întâmplă în unele ţări, este de încurajat angajarea legislatorilor pentru ca firmele care permit navigarea prin dispozitive mobile să fie obligate să verifice vârsta clienţilor lor, în aşa fel încât să poată inhiba minorilor accesul la siturile pornografice. De fapt, astăzi minorii folosesc în mare măsură celularele, iar filtrele folosite pentru computere au rămas ineficiente. Studii credibile spun că vârsta medie a primului acces la pornografie este actualmente este 11 ani şi tinde să mai scadă. Acest lucru nu este acceptabil în niciun mod.

Deşi părinţii sunt primii responsabili ai formării copiilor lor, trebuie luat act că, în pofida bunăvoinţei, astăzi este tot mai dificil pentru ei să controleze folosirea instrumentelor electronice din partea copiilor lor. De aceea, industria trebuie să colaboreze cu părinţii în responsabilitatea lor educativă. Deci identificarea vârstei utilizatorilor nu trebuie considerată o încălcare a dreptului la privacy, ci o premisă importantă pentru tutelarea eficace a minorilor.

Posibilităţile tehnologiei sunt tot mai ridicate. Astăzi se vorbeşte multe despre aplicaţiile aşa-numitei inteligenţe artificiale. Identificarea şi eliminarea din circulaţia în reţea a imaginilor ilegale şi nocive recurgând la algoritme tot mai elaborate este un domeniu de cercetare foarte important, în care oamenii de ştiinţă şi lucrătorii din lumea digitală trebuie să continue să se angajeze într-o competiţie nobilă pentru a contrasta folosirea perversă a noilor instrumente care sunt la dispoziţie. Deci fac apel la inginerii informatici, pentru ca să se simtă şi ei responsabili personal de construirea viitorului. Le revine lor, cu sprijinul nostru, să se angajeze într-o dezvoltare etică a algoritmelor, să devină promotori ai unui nou domeniu al eticii pentru timpul nostru: "algor-etica".

Dezvoltarea tehnologică şi a lumii digitale implică interese economice enorme. Deci nu se poate neglija forţa cu care aceste interese tind să condiţioneze conduita firmelor. A acţiona pentru responsabilitatea investitorilor şi a gestionarilor, pentru ca binele minorilor şi al societăţii să nu fie sacrificat profitului, este deci o angajare de încurajat. Aşa cum se întâmplă deja pentru creşterea sensibilităţii sociale în domeniul ambiental sau al respectării demnităţii muncii, tot aşa şi atenţia faţă de protecţia eficace a minorilor şi lupta împotriva pornografiei trebuie să devină tot mai prezente în finanţele şi în economia lumii digitale. Creşterea sigură şi sănătoasă a tineretului este scopul pentru care merită de muncit şi valorează mult mai mult decât simplul profit economic obţinut şi cu riscul de a face rău tinerilor.

Într-o lume ca a noastră, în care graniţele dintre state sunt încontinuu depăşite de dinamicele create de dezvoltările digitalului, eforturile noastre trebuie să asume dimensiunea unei mişcări globale care se uneşte cu angajările mai nobile ale familiei umane şi ale instituţiilor internaţionale pentru tutelarea demnităţii minorilor şi a oricărei persoane. Este o provocare grea care ne interpelează cu noi întrebări: de fapt, cum se apără demnitatea persoanei şi a minorului în era digitală, când viaţa şi identitatea persoanei este legată în mod încurcat cu datele care o determină şi pe care noi forme de putere încearcă încontinuu să le ia în posesie? Cum putem formula principii şi exigenţe de respectat din partea tuturor în lumea globalizată digitală? Sunt întrebări exigente care ne cer să fim profund solidari cu toţi cei care se angajează cu răbdare şi inteligenţă pentru această cauză în lumea relaţiilor şi a normativelor internaţionale.

Creativitatea şi inteligenţa omului sunt minunate, dar trebuie să fie orientate în direcţia pozitivă a binelui integral al persoanei în toată viaţa sa, încă din copilărie. Fiecare educator, fiecare părinte ştia foarte bine asta şi trebuie ajutat şi susţinut în slujirea sa de angajarea comună a unei noi alianţe a tuturor instituţiilor şi forţelor educative.

La asta contribuie nu numai raţiunea etică sănătoasă, dar şi viziunea şi inspiraţia religioasă, care are respiraţie universală pentru că întemeiază respectarea demnităţii umane asupra măreţiei şi sfinţeniei lui Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul său. De aceea este binevenită prezenţa printre voi a numeroşi lideri religioşi autoritari care vor să ia asupra lor în mod solidar şi coresponsabil aceste probleme. Îi salut cu mare respect şi le mulţumesc cu sinceritate. Cauza protecţiei minorilor în lumea digitală, adică în lumea noastră de astăzi şi de mâine, trebuie să ne vadă uniţi, ca martori ai iubirii lui Dumnezeu faţă de fiecare persoană, începând de la cei mai mici şi lipsiţi de apărare, pentru a face să crească în toţi, în fiecare parte a lumii şi în fiecare confesiune religioasă, atenţia, grija şi conştiinţa. Vrem să eliminăm de pe faţa pământului violenţa şi orice tip de abuz faţă de minori. Să-i privim în ochi: sunt fiicele voastre şi fiii voştri, trebuie să-i iubim drept capodopere şi copii ai lui Dumnezeu. Au drept la o viaţă bună. Avem datoria de a face tot posibilul pentru ca s-o aibă.

Vă mulţumesc şi invoc asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Vizualizări: 1

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor