altmarius

cultură şi spiritualitate

Newsletter Agentia de carte - 12 februarie 2020

“”Cercul de frig”, de Gheorghe Filip” plus 8 more


”Cercul de frig”, de Gheorghe Filip

Posted: 11 Feb 2020 08:04 AM PST

La Editura Tracus Arte va apărea volumul Cercul de frig, de Gheorghe Filip.

Dacă vreau, se iscă apoi un gând, pot să-mi mișc o mână. Dacă vreau, îndrăzni mai mult același gând, pot să mă ridic de aici și să plec. Desigur, răspunse alt gând. Dacă vrei, poţi să faci toate astea, dar tocmai pentru că știi că poţi, e mai bine să nu faci nimic. Dacă vreau… Da, îl întrerupse grăbit al doilea gând, dacă vrei, poţi să nu vrei și e bine să știi că a nu vrea este egal cu a fi fericit. Cel mai greu, de fapt, e să nu vrei, pentru că dobândirea nimicului înseamnă dobândirea deplinei fericiri. Apoi gândurile, mulţumite sau obosite numai, tăcură.

 

Bil mai realiză că interiorul lui semăna cu un acvariu tulburat, în care pești mărunţi, sufocaţi după ce se loviseră înnebuniţi de pereţi, își întorceau în sus, sticloși și resemnaţi, albul burţilor. Se poate muri, mai bolborosi un gând și o căldură cu miez galben se înfipse în trupul lui Bil ca într-o banană. Nisipuri fierbinţi și pescăruși de argint trecură pe sub pleoapele lui, maci sângerii și jerbe de trandafiri, flăcări mari, mistuitoare. Surâzând, Bil intra sub alte orizonturi. (fragment din volum)

 

Născut în 1945 în Dumbrava, jud. Prahova, Gheorghe Filip face școala elementară în satul natal, liceul la Ploiești și Facultatea de Filologie la București. A fost profesor la Alexandria, iar din anul 1989 redactor la ziarul Teleormanul, pe care îl conduce din decembrie 1989 până în 2003. În 1983 debutează, la Scrisul românesc cu volumul de proză scurtă Nevoia de amintiri. Publică un alt volum de proză scurtă Cămașa de duminică. Îi apar romanele: Muzeul viu, Între două lumi, Castelul cu ferestre galbene scrise înainte de 1989. Sub genericul Magia nisipurilor publică, după 1989, cinci romane despre complexa perioadă de tranziție, care lucrează intens și adesea dramatic asupra caracterelor: Directorul de imagine, Vine președintele, Nepotul lui Me_sto, Crucea Sudului și Fecioara de _er. În anul 2016 publică, la Editura Tracus Arte, volumul de proză scurtă A doua viață, iar în 2019, la Editura Semne, volumul de proză scurtă Zarea de cenușă a speranței, premiat de Filiala de proză București a Uniunii Scriitorilor în anul 2019.

 

 https://edituratracusarte.ro/2020/02/11/cercul-de-frig-de-gheorghe...

Număr de vizualizări :1http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/ueMIVDKbCvM?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

”Limba ca vehicul de civilizație. Iradierea limbii grecești”, de Va...

Posted: 11 Feb 2020 08:01 AM PST

Editura Omonia și UER PRESS anunță apariția volumului ”Limba ca vehicul de civilizație. Iradierea limbii grecești”, de Vassilis Papadopoulos. Traducere de Elena Lazăr. Ediție bilingvă. Lucrarea ”Limba ca vehicul de civilizație. Iradierea limbii grecești”, al cărei autor este Excelența Sa Vassilis Papadopoulos, ambasadorul Republicii Elene în România până în toamna trecută, are ca punct de plecare o conferință ținută în capitalele unde a fost ambasador – la Kiev și la București. Textul conferinței, prelucrat și îmbogățit, a devenit cartea apărută în toamna 2019 la Editura ateniană Periplous/Dionysis Vitsos și tradusă acum și publicată la București. A treia carte a ES Vassilis Papadopoulos, după romanul Olya. Două ierni și o primăvară (2018) și Yorgos Seferis între diplomație și poezie (2019), publicată la București, ediția este rodul colaborării dintre Editura Omonia și Editura Uniunii Elene din România, UER PRESS.

 Sinteză care prezintă istoria limbii elene, cu accent pe rolul ei de vehicul de civilizație, în general, dar și de vehicul al culturii grecești în special, cartea este deosebit de utilă  pentru oricine e interesat să afle principalele etape ale evoluției limbii grecești până astăzi. În cele 14 capitole, sintetice, dar bogate în informații de ordin istoric, lingvistic și cultural, se derulează uluitoarea istorie de mai bine de 40 de secole a limbii grecești, 40 de secole de când, fără întrerupere, cel puțin din 2000 î.Hr., în Grecia se vorbește limba greacă. „O admirabilă continuitate, după cum subliniază autorul, cu toate transformările pe care orice organism viu este firesc să le suporte… Cazul limbii grecești, în vâltoarea istoriei, este unul caracteristic. Aparține unui neam care în repetate rânduri a venit în contact cu zeci de alte civilizații, a fost răspândită prin numeroase colonizări și cuceriri până la capătul de atunci al lumii, a supraviețuit când neamul a fost cucerit de popoare străine, a fost mereu deschisă la influențe externe și până astăzi nu a pierdut această ultimă trăsătură. Prin urmare, este mult mai interesant cazul acesta decât acela al unui neam care a rămas închis și izolat de-a lungul istoriei lui.” Cititorul va afla cu surprindere, printre altele, că  suveranul indian Așoka (sec.3 î.Hr.) își emitea decretele unele exclusiv în limba lui Homer, altele bilingve, că împăratul roman Marcus Aurelius  și-a scris eseul filosofic Gânduri către sine însuși nu în latină, ci în greacă, iar  savantul englez Isaac Newton își lua notițele la Trinity College tot în greacă.

Lucrarea, bilingvă, este însoțită de ilustrațiile color ale ediției originale, la care s-au adăugat și imagini care au legătură cu prezența limbii elene pe sol românesc. Prezență evidențiată de autor în cuvântul-înainte către cititorul român:

„Un loc aparte în ce privește influența limbii grecești îl ocupă, cred, România. O țară vecină cu Grecia, mereu primitoare pentru greci…O țară care a fost administrată o vreme, cel puțin în Țara Românească și Moldova, de domni greci. În România s-au înființat una dintre primele tipografii grecești și una dintre primele școli superioare în limba greacă, fapt deosebit de important pentru istoria neamului elen, educația și literatura greacă.

Consider, așadar, o coincidență fericită că această carte despre iradierea limbii grecești și rolul ei ca vehicul de civilizație se traduce în română. Ca ambasador, sunt sigur că va contribui la nuanțarea relațiilor excelente dintre cele două țări și popoare. Ca scriitor, cred că va constitui un material util pentru cei care studiază limba greacă, ca și pentru cercetători ai  istoriei românești în general, nu numai ai literaturii.”

Lucrarea a fost lansată luni, 10 februarie a.c., la Academia Română, în cadrul unei ample manifestări dedicată  Zilei Limbii Elene. Din 2017 statul grec a hotărât ca 9 februarie, ziua comemorării poetului național Dionysios Solomos (1798-1857), să devină Ziua Mondială a Limbii Elene. Prin Legea 204/2018, inițiativă a deputatului Dragoș Zisopol, președintele Uniunii Elene,  din 2018 Ziua Limbii Elene se serbează și în România.

 

Ambasadorul Vassilis Papadopoulos (n.1996, Atena) a absolvit dreptul la Universitatea din orașul natal și a urmat studii masterale de drept internațional și european în Franța. Din 1985 a urmat cariera diplomatică, ocupând posturi în centrala Ministerului Afacerilor Externe, la San Francisco, la Kiev,  la New York (Misiunea Permanentă a Greciei pe lângă ONU), la Bangkok și ca ambasador la Kiev și București. A predat mai mulți ani la academia diplomatică a Ministerului de Externe cursuri de practica diplomației și culturale și a susținut la diverse universități și academii diplomatice conferințe pe teme de politică externă, ca și de cultură și limbă. Este autorul unui volum de însemnări de călătorie, În Orientul Îndepărtat. Impresii ale unui diplomat, al romanului Olya. Două ierni și o primăvară, tradus în trei limbi. Preocupările sale pentru opera celui dintâi laureat grec al Premiului Nobel, Yorgos Seferis (1900-1971),  s-au concretizat într-un eseu (Yorgos Seferis între diplomație și poezie, București, 2019) și în ampla lucrare Diplomație și poezie. Cazul lui Yorgos Seferis publicată în 2019  la editura ateniană Ikaros.

 

 

 

Vassilis Papadopoulos

Limba ca vehicul de civilizație. Iradierea limbii grecești

Traducere de Elena Lazăr

Ediție bilingvă. București, Editura Omonia și UER PRESS, 104 p.

 

Număr de vizualizări :10http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/SJ0Q-HtoZI4?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

Expoziția „Elite și blazoane în vechiul București”, la Palatul Suțu

Posted: 11 Feb 2020 01:08 AM PST

În frumosul Palat ridicat de postelnicul Costache Suțu în centrul Capitalei, începând cu luna februarie a anului 2020, publicul bucureștean poate admira, în cadrul expoziției „ELITE ȘI BLAZOANE ÎN VECHIUL BUCUREȘTI”, obiecte armoriate cu blazoane, care au aparținut elitei aristocratice românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primului sfert de secol XX. Vizitatorii vor putea afla povestea unei lumi care odinioară a strălucit prin inteligență, stil și eleganță, spirit de sacrificiu și simț al datoriei.Toți cei interesați sunt invitați să participe la vernisajul expoziției care va avea loc marți, 18 februarie 2020, ora 18.00, la Palatul Suțu (Bdul Ion C. Brătianu, nr. 2).

În Ţările Române, primele mențiuni referitoare la aspecte de ordin heraldic se întâlnesc în lucrările cronicarilor din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea. În secolele următoare, heraldica cunoaște o dezvoltare semnificativă, marile familii boerești, autohtone și străine, adoptând simboluri heraldice proprii (blazoane și steme de familie).
La jumătatea secolului al XIX-lea, în Principatele Române se produce o revigorare a stemelor de familie, reprezentând o formă de integrare europeană a aristocraţiei româneşti. Împodobirea cu blazoane a caselor, monumentelor funerare, a veselei, aplicarea monogramelor pe accesorii vestimentare era un obicei vechi, apanajul caselor regale, dar și al nobilimii, apărut din dorința de particularizare și de stabilire a ierarhiilor la nivelul elitei.

„Elita, în accepțiunea simplă a cuvântului, reprezintă o veche categorie socială, care prin poziția economică, politică sau culturală a jucat un rol important în societate, având un anumit orizont de decență, rafinament social, educație și comportament, o etică a lui noblesse oblige. Nu trebuie să uităm că am avut o aristocrație care, cu sabia sau prin iscusință diplomatică, a contribuit la realizarea marilor idealuri românești, a ridicat palate, a ctitorit biserici și școli lăsând urme trainice în existența noastră, adevărate repere de demnitate și patriotism.
Expoziția Elite și Blazoane în Vechiul București cuprinde obiecte diverse care au pe ele aplicate blazoane și monograme ce au aparținut unor familii nobiliare ilustre cum ar fi: Suțu, Cantacuzino, Ghica, Mavrocordat, Sturdza, Bibescu, Filipescu, Lenș, Miclescu, Familia Domnitoare Cuza, Familia Regală a României și invită publicul să descopere legătura specială dintre blazon și posesorul lui, încărcătura lui simbolică ce dezvăluie o istorie aparte.
Muzeul Municipiului București este păstrătorul unor colecții deosebite, având numeroase obiecte armoriate cu simboluri heraldice și monograme care, prin vechime, raritate și valoare artistică reprezintă un adevărat tezaur” – Dr. Dana-Roxana Nicula, muzeograf.

Intrarea la vernisaj este liberă.
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 februarie – 10 mai 2020.

Număr de vizualizări :45http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/PxeIYkU2O4Q?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

”Mic dejun la Frida”, de Angela Baciu

Posted: 11 Feb 2020 01:02 AM PST

La Editura Tracus Arte va apărea volumul Mic dejun la Frida, de Angela Baciu.

„Era de mult nevoie de un manual pentru stângaci. Nu doar de un manual tehnic, vreau să spun – ci de unul poetic, bun deopotrivă pentru trăit și pentru supraviețuit. Angela Baciu l-a scris – și a cuprins în el totul: de la sinuciderea la stângaci & până la dragostea la stângaci, nimic nu rămâne pe dinafară. Ca stângaci ce mă aflu, țin să-i mulțumesc Angelei Baciu că a scris o carte șarmantă & umană & zărghită & doldora de toate stângăciile fundamentale ale poeziei – de care mă simt pe deplin reprezentat.” – Radu Vancu

 

Angela BACIU s-a născut pe 14 martie în Brăila. Este poetă, prozatoare, publicistă, trainer. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. Membră PEN CLUB România. A publicat 19 cărţi, printre care: Maci în noiembrie (1997), Trei zile din acel septembrie (2003), Tinereţe cu o singură ieşire (2004), De mâine până mai ieri, alaltăieri (2007), Mărturii dintre milenii (2012), Despre cum nu am ratat o literatură grozavă (2015), 4 zile cu nora (2015), mai drăguț decât dostoievski (2017) – carte scrisă împreună cu Nora Iuga, Hotel Camberi (2017), Charli. Rue Sainte – Catherine 34 (2017). A obținut mai multe distincții literare, printre care: Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Iași, pentru Eseu și Publicistică, vol. Mărturii dintre milenii (2008); Premiul BALCANICA pentru poezie românească la „Festivalul Poeţilor din Balcani”, ed. a X-a, România-Turcia (2016); Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași „Premiul pentru calitatea operei și activitatea scriitoricească” (2018); Titlul de „Poet al Capitalei Istorice a României” oferit de Primăria Iași (2019). În ultimii 10 ani s-a implicat în numeroase campanii umanitare și sociale pentru bătrâni, copii și persoane cu dizabilități.

 

 https://edituratracusarte.ro/2020/02/10/mic-dejun-la-frida-de-ange...

 

Număr de vizualizări :92http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/-_DmvpRlTmw?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

E.S. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București, confere...

Posted: 11 Feb 2020 12:10 AM PST

Duminică, 16 februarie 2020, de la ora 11.00, la Sala Atelier, în cadrul programului CONFERINŢELE TEATRULUI NAŢIONAL, E.S. Andrew Noble,  Ambasadorul Marii Britanii la București va susține conferința cu tema România în care m-am întors” (conferință susținută în limba română).

„Mă bucur foarte mult să mă întorc în România. După cum probabil știți, am stat trei ani la București, din 1983 până în 1986. Deci am revenit în România, dar am impresia că am ajuns pentru prima oară în România. Altădată am fost în România socialistă, iar acum este o țară diferită, cu un popor care trăiește foarte altfel decât atunci. Deja, în trei săptămâni, am avut niște experiențe care nu ar fi fost posibile în cei trei ani pe care i-am avut în România”. –  E.S. Andrew NOBLE, la prima sa conferință de presă în calitate de Ambasador al Marii Britanii la București.

 

Despre conferenţiar

Carieră

Din 2018 Ambasador în România

2014-2017 Ambasador în Algeria

2009-2013 Berlin, Șef adjunct al Misiunii, Consul-General și Consilier (politic)

2007-2009 Ministerul britanic de Externe (FCO), Director Departament pentru Securitate și Proprietăți

2005-2007 Ministerul britanic de Externe, Director Departament pentru Securitate

2001-2005 Atena, Șef adjunct al Misiunii și Consul-General

1998-2001 Ministerul britanic de Externe, Director adjunct, Departamentul pentru Politica de Securitate

1994-1998 Cape Town/Pretoria, Șeful Secției Politice

1991-1994 Ministerul britanic de Externe, Ofițer, ulterior Șef adjunct, Departamentul de Coordonare a Securității

1989-1991 Ministerul britanic de Externe, Ofițer în cadrul Departamentului Comunității Europene

1987-1989 Bonn, Secretar II (relații bilaterale și politică externă)

1986-1987 Detașat la Ministerul de Externe al Germaniei

1983-1986 București, Secretar III și ulterior II (Politic)

1982 Se alătură Ministerului britanic de Externe.

*

Cariera ambasadorului Noble a început în România anului 1983, cu prima sa misiune diplomatică în afara Marii Britanii de la angajarea în cadrul Ministerului britanic de Externe, un an mai devreme. Andrew Noble a petrecut trei ani în România comunistă ca atașat de presă al Ambasadei britanice, trei ani dificili în care a suferit de frig, de foame și, mai ales, de pe urma lipsei de încredere între oameni. Ca diplomat străin, nu putea comunica cu românii – știa că puținii care se întâlneau și vorbeau cu el sau cu alți colegi diplomați erau monitorizați de Securitate și trebuiau să raporteze conținutul discuțiilor. Neavând cum să-și desfășoare activitatea diplomatică la un nivel optim, actualul ambasador a profitat de anii petrecuți în România pentru a învăța cât mai bine limba (pe care acum o vorbește impecabil) și a afla cât mai multe despre cultura țării, prin lecturi, dar și călătorii dese în afara capitalei, în Bucovina (de unde mai are și acum o colecție de ouă de Paşte pictate manual), Maramureș sau Transilvania.

Trei decade mai târziu, în august 2018, și după numeroase alte misiuni diplomatice în întreaga lume, de la Germania, la Grecia, Africa de Sud și Algeria, Andrew Noble revenea în România. A descoperit o țară complet schimbată, cu o presă liberă și un domeniu cultural impresionant, cu o populație liberă și activă, care beneficiază de noi oportunități după recâștigarea libertății, odată cu prăbușirea spectaculoasă a regimului comunist, în decembrie 1989. A descoperit o țară atractivă din punct de vedere comercial, cu angajați extrem de bine pregătiți profesional, cu înalte competențe de IT și de limbă.  L-au impresionat instituțiile sale cheie create într-un timp atât de scurt, care veghează la respectarea democrației și la siguranța cetățenilor, și spiritul civic al acestui popor, redobândit, pas cu pas, în ultimii 30 de ani. Dar, în mod special, a redescoperit oamenii și legăturile strânse ale românilor cu britanicii, în domeniul caritabil, al culturii, al educației, al afacerilor sau pur și simplu puternicele legături de prietenie sau de rudenie între oamenii celor două țări.

„România în care s-a întors” este frumoasă, luminoasă și, mai ales, umană! Este schimbată și impresionantă! Este puternică, pozitivă și, mai ales, este liberă!

#30YearsOfFreedom

#30 de ani de libertate

 

*

Pentru mai multe informaţii legate de bilete:

021.314.71.71 (Agenţia de bilete)

Biletele se pot achiziţiona şi online, pe www.mystage.ro

Număr de vizualizări :30http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/Wrup1L2xzK4?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

Conferința omagială „Dimitrie Gusti – profesor, sociolog, statistic...

Posted: 11 Feb 2020 12:09 AM PST

Joi, 13 februarie 2020, Academia Română găzduiește conferința omagială „Dimitrie Gusti – profesor, sociolog, statistician, muzeograf“, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții în parteneriat cu Institutul de Sociologie al Academiei Române și cu Asociația Română de Sociologie. Manifestarea se va desfășura în Aula Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 9:30. Evenimentul, dedicat sărbătoririi a 140 de ani de la nașterea primului sociolog român, Dimitrie Gusti (1880-1955), va fi deschis de mesajul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Prezentările vor fi susținute de: acad. Cătălin Zamfir, director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, acad. Cornelia Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu“, Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie, membru corespondent al Academiei Române, Paulina Popoiu, director al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti“, prof. univ. Nicu Gavriluță, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, prof. univ. Gheorghiță Geană, Institutul de Antropologie „Francisc Rainer“ al Academiei Române, Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale. Discuțiile vor fi moderate de Sorin Cace, director adjunct al Institutului de Cercetare a Calității Vieții.

 

Conferința omagială va evoca personalitatea profesorului Dimitrie Gusti, reamintind cercetările sale de valorificare a patrimoniului cultural din diferite zone ale țării și reanalizând structura metodei monografice de cercetare, a cărei actualitate se confirmă în unele dintre proiectele sociologice derulate astăzi.

 

Președinte al Academiei Române (1944-1946), ministrul al Instrucțiunii Publice, Cultelor și Artelor, întemeietor al Societății Române de Statistică, creator al primului muzeu sociologic, care-i poartă astăzi numele, Dimitrie Gusti este fondatorul învățământului sociologic modern și inițiatorul unei inedite metode de cercetare sociologică, combinată cu acțiunea socială practică şi cu pedagogia socială, metodă care a stat la baza elaborării legii serviciului social din anul 1939. Preocupările sale au vizat atât studiul politic al realității începutului de secolul XX și al vieții culturale – profesorul a pledat pentru înființarea căminelor culturale la sate și a școlilor superioare țărănești pe regiuni – cât și centralizarea datelor sociologice, istorice, politice și economice despre lumea românească, fiind coordonator al proiectului „Enciclopedia României“ (publicată în 4 volume la începutul anilor 1940).

 

La inițiativa Asociației Române de Sociologie, a Institutului de Sociologie al Academiei Române și a Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, anul 2020 este declarat anul omagial „Dimitrie Gusti și Școala Sociologică de la București“.

 

 

Număr de vizualizări :39http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/YQ60kClE-cY?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

Lansare de album pentru The Mono Jacks la Constanța

Posted: 10 Feb 2020 11:40 PM PST

Vineri, 14 februarie 2020, trupa The Mono Jacks va lansa la Doors Club, noul album de studio – Gloria.

The Mono Jacks sunt o colecție de gânduri și emoții puse pe note. Vei simți asta cu ușurință dacă ajungi la un concert de-al lor și probabil că vei remarca și că în spatele unei melancolii aproape permanente e o energie care te frământă invariabil. Trupa fondată de Doru Trăscău în 2008 a adunat până acum o bogată experiență de live atât în cluburi, cât și la mari festivaluri. Single-urile, „Un sfert de secundă” și „1000 de DA”, care se regăsesc pe  albumul de studio „Ușor distorsionat” lansat de trupă în toamna anului 2017, continuă să magnetizeze numeroși fani.

Despre noul album, Gloria, Doru Trăscău ne spune: „Una dintre primele piese la care am lucrat este Gloria, care de altfel dă și numele albumului. Gloria este un nume de femeie și îmi imaginez că este o femeie teribil de frumoasă. Gloria poate să te înșele, însă. Gloria poate sa te facă să faci tâmpenii și cu toate astea o dorim cu toții. Gloria poate să te facă să înfăptuiești lucruri mărețe. Gloria te poate ucide. Gloria este o frământare sau căutarea unui sens. Gloria este șansa noastră de a deveni nemuritori. Și eu de ce as vorbi despre glorie daca nu cumva din dorința ca tu să-i aduci aminte de numele meu?”

Componența The Mono Jacks este: Doru Trăscău (voce, chitară), Andrei Zamfir (chitară), Cristian Chiru (bass) și John Ciurea (tobe).

Asadar, „1000 de DA”, într-„un sfert de secundă”! –  vineri, 14 februarie,  trupa The Mono Jacks va lansa la Doors Club, noul album de studio – Gloria. O colecție de gânduri și emoții puse pe note, un concert de care te vei indrăgosti imediat.

 

Biletele s-au pus în vânzare pe site-ul www.iabilet.ro la prețul de 40 de lei. La intrare la eveniment, prețul biletului este 50 de lei. Info: 0763 661 622.

Număr de vizualizări :34http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/GzUsFwYRWi0?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

HISTORY prezintă în exclusivitate documentarul „Hitler: cum am deve...

Posted: 10 Feb 2020 11:35 PM PST

HISTORY® transmite în exclusivitate, din 19 februarie 2020, în fiecare miercuri, de la ora 22:00 documentarul „Hitler: cum am devenit tiran”, care analizează modul în care s-a produs ascensiunea carierei lui Hitler și mecanismele care l-au transformat din omul de condiție modestă, în dictatorul recunoscut și temut de milioane de oameni.

În cele șase episoade ale documentarului, experți de renume mondial își propun să intre în profunzimile minții dictatorului nazist, printr-o analiză psihologică detaliată care examinează resorturile interioare, abilitățile de a manipula și a disimula ale omului care a schimbat istoria.

Atât puterea discursului lui Hitler, cât și limbajul corpului acestuia sunt analizate de către experți pe parcursul seriei, pentru a reconstitui profilul tiranului, dar mai ales pentru a oferi o perspectivă nouă asupra lui Hitler și a ascensiunii sale de la viața mizeră din primii ani în Viena, la statutul de Führer al celui de-al Treilea Reich.

Folosind cercetări recente privind viața lui Hitler, specialiștii evidențiază momente esențiale din ascensiunea și decăderea acestuia. În această serie, figura dictatorului este readusă la viață prin intermediul restaurării și colorizării unor materiale de arhivă foarte puțin cunoscute publicului.

Trailerul oficial al serialului poate fi urmărit aici.

Despre HISTORY®

HISTORY® este unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite branduri TV internaționale. HISTORY® reprezintă o sursă de divertisment și informare pentru milioane de oameni de pe tot globul prin poveștile inspiraționale, uneori extravagante ale unor personaje extraordinare din viața reală ale căror experiențe sunt adesea mult mai spectaculoase decât ficțiunea.

HISTORY® provoacă și duce mai departe noțiunea tradițională de „istorie”, oferind spectatorilor o perspectivă alternativă. Gama variată de emisuni difuzate dezvăluie modul în care poveștile umane sunt modelate de fapte fascinante și adesea surprinzătoare.

HISTORY® a fost lansată în 1995 și ajunge la peste 300 de milioane de locuințe din întreaga lume, în peste 150 de teritorii, fiind tradusă în 37 de limbi. HISTORY® reprezintă principalul canal din portofoliul A + E Networks.

Televiziunea HISTORY® este disponibilă în România de peste 10 ani pe toate platformele majore de cablu, IPTV și DTH din țară, inclusiv: Digi, Telekom, UPC Vodafone, Akta-DCS, Orange TV.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa site-ul oficial HISTORY România, pagina de Facebook HISTORY România sau canalul local de YouTube.

 

 

 

Număr de vizualizări :43http://feeds.feedburner.com/~r/AgentiaDeCarte/~4/buSV4o4sIOc?utm_source=feedburner&utm_medium=email" height="1" width="1" alt="" class="CToWUd" />

”Rinocerii” de Eugène Ionesco, la Teatrul Național din Timișoara

Posted: 10 Feb 2020 10:41 PM PST

Titlul de Capitală Europeană a Culturii reprezintă pentru România o relocare majoră de forță. Declanșator al istoriei viitoare, Capitala Europeană a Culturii trasează în cheia modernă a timpurilor noastre, valorile fundamental europene conținute în însăși structura identitară a României, stat tânăr format ca stat modern acum 100 de ani, în întâlnirea diversității istorice, culturale și etnice a tuturor cetățenilor săi. Teatrul Național din Timișoara dă startul faptelor pentru România anului 2021 cu un spectacol modern, puternic, major, bazat pe unul dintre cele mai importante titluri ale dramaturgiei universale: ”Rinocerii” de Eugène Ionesco, un dramaturg ale cărui tinerețe și formare se leagă indisolubil de România.  

Eugène Ionesco  este unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai secolului al XX-lea. Opera sa totalizează 28 de piese dintre care amintim Cântăreața cheală, Scaunele, Lecția sau Regele moare. Recunoscut ca eseist, poet sau prozator, în 1970 Eugène Ionesco este numit membru al Academiei franceze.

 

Născut în România în anul 1909, apoi stabilit în Franța, în 1924 revine în țară, unde își petrece adolescența și tinerețea și de unde datează primele sale creații. Scriitor de limbă franceză, asumat de cultura franceză, marele scriitor și-a pus în mod categoric amprenta și asupra culturii române, de origine. Opera lui Eugène Ionesco aparține lumii întregi, după cum și lumea întreagă îi aparține lui Eugène Ionesco prin reprezentativitatea scrierilor sale.

Acesta este, de altfel, motivul pentru care Teatrul Național a decis că Eugène Ionesco este autorul cel mai relevant pentru a deschide seria spectacolelor României 2021.

Rinocerii este o demonstrație de geniu despre resorturile dictaturii, fiind declarată, de altfel, „una dintre marile demonstrații împotriva totalitarismului”. Astăzi, piesa strălucește prin valențele celei mai acute actualități. Într-adevăr, piesa Rinocerii studiază modificarea socială fundamentală, de structură, pe care ideologiile agresive o provoacă societății, felul în care infestează și anihilează umanitatea la nivel individual, transformând societatea într-o masă nediferențiată, brutală, atotdistrugătoare.

Cu Rinocerii, Eugène Ionesco, martor al răspândirii doctrinei naziste, dă răspunsul spiritului uman la „rinocerizare” și  la consecințele sale. Personajul principal, Bérenger, este un om oarecare, trăiește într-un loc care poate fi oriunde și, începând cu secolul al XX-lea, oricând. Povestea lui începe atunci când orașul este lovit de o nouă epidemie: oamenii se transformă în rinoceri. Pentru unii e o înclinație naturală, acceptată cu fascinație, pentru alții, o alegere, iar pentru foarte puțini – o respingere categorică. Bérenger va duce o luptă donquijot-escă cu forța brută care îi invadează și îi transformă ireversibil viața.

Distribuția îi reunește pe actorii Romeo Ioan, Ion Rizea, Claudia Ieremia, Matei Chioariu, Irene Flamann Catalina, Cristian Szekeres, Doru Iosif, Benone Viziteu, Roberta Popa Ionescu, Ana Maria Pandele Andone, Cătălin Ursu,  Costa Tovarnisky, Laura Avarvari, Bogdan Spiridon, Andrei Chifu, Andrei Zgăbaia, Claudiu Patcău, Claudiu Surmei, Darius Zet, Marin Lupanciuc, Paul Vesa și Judit Reinhardt.

Regia este semnată de Gábor Tompa, unul dintre regizorii legendari ai teatrului românesc modern. Cu o carieră prodigioasă ca regizor, director de teatru, profesor de teatru al Universității din San Diego, președinte al Uniunii Teatrale Europene, Gábor Tompa a pus în scenă peste 100 de spectacole, în teatre din România, dar și în țări cum ar fi Franța, Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada, Coreea de Sud, Irlanda, Spania, Austria, Ungaria, Serbia, Slovenia sau Cehia.

Scenografia spectacolului  este concepută de Helmut Stürmer, scenograf de teatru și film originar din Timișoara. Teatrul Național din Timișoara se află la a doua colaborare cu acest important scenograf a cărui  excepțională carieră internațională s-a derulat pe toate scenele lumii, pe toate continentele, în teatre din Germania, Franța, Australia etc., și, firește, în România.

Costumele îi aparțin Carmencitei Brojboiu, reputat scenograf român. Cu o carieră de excepție, Carmencita Brojboiu a colaborat cu mari regizori români și străini, creând decoruri și costume în numeroase și importante teatre din România, Grecia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Cehia, Rusia etc.

Echipa de creație este fericit completată de compozitorul Vasile Șirli. Absolvent al Liceului de muzică din Timișoara și al Conservatorului din București, Vasile Șirli s-a făcut remarcat atât în calitate de compozitor, cât și ca redactor muzical al Electrecord. După stabilirea sa în Franța, devine director muzical al Disneyland din Paris, unde a realizat sute de spectacole în peste trei decenii de activitate. Este, nu mai puțin, compozitor de muzică pentru film și teatru.

Nu în ultimul rând, coregrafia spectacolului este semnată de Florin Fieroiu, fondator al primei companii independente de dans și unul dintre cei mai prolifici coregrafi români din noul val, cu o mare experiență de teatru, pentru care a fost distins atât cu Premiul de Interpretare al Întâlnirilor Coregrafice Internaţionale de la Paris, cât și cu Premiul Special UNITER pentru coregrafie în arta spectacolului.

Premiera spectacolului va avea loc miercuri, 4 martie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național. Următoarele spectacole sunt programate vineri, 6 martieduminică, 8 martie și vineri, 27 martie, de la aceeași oră.

Biletele pot fi achiziționate de la Agențiile Teatrului Național (Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2 și Agenția „Sala 2”, Parcul Civic), de marți până duminică, între orele 11-19 sau online, pe www.tntimisoara.com.

Sursa foto: Adrian Pîclișan / TNTm

Vizualizări: 7

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor