Scanare 4Volumul de studii MUSICAL CROSSROADS, semnat de dr.Nicolae Gheorghiță, prorector al UNMB  – a fost publicat şi în limba engleză, în decembrie 2015, la Editura Muzicală București. Despre această culegere de cercetări, dedicată Arhidiaconului Sebastian Barbu Bucur, autorul oferă cititorilor câteva informații, la solicitarea muzicologului Grigore Constantinescu.

***

 

Studiile din acest volum au fost elaborate de-a lungul a peste un deceniu, ele constituind fie subiectul unor comunicări prezentate la diferite simpozioane, congrese și workshop-uri internationale de muzicologie din România şi din străinătate, fie rodul unor proiecte de cercetare derulate în cadrul unor institute de studii avansate.

În ceea ce privește conținutul articolelor de față, trebuie spus că, în ciuda unei aparente lipse de unitate tematică, numitorul comun al acestora îl constituie interculturalitatea și melajul sonor, deopotrivă sacru și laic de influență vest-europeană, născute în teritoriile bizantine care vremelnic au intrat sub administrație latină (spre exemplu, Creta) sau în spațiul a ceea ce astăzi se numește România. Altfel spus, interferența muzicală dintre Orient și Occident manifestate în Mediterana în timpul Venetocrației sau în provinciile nord-dunărene Valahia și Moldova, în umbra oblăduitoare a moștenirii bizantine, practicile muzicale ale Bisericii Imperiului Roman de Răsărit, precum și insinuările subtile ale ideologiei comuniste în studiile de muzicologie bizantină și repertoriile destinate muzicilor militare în România totalitară, sunt câteva dintre temele tratate în această carte, teme care sper să țină treaz interesul cititorilor, mai mult sau mai puțin specialiști, față de aceste zone poate mai puțin cunoscute ale culturii muzicale bizantine și românești.

De-a lungul anilor am contractat câteva datorii de recunoştinţă care trebuie amintite.

Voi menţiona, mai întâi, pe mentorul meu, arhidiacon Prof. univ. dr. Sebastian Barbu–Bucur († 2015), căruia îi datorez întregul meu traseu formativ, șansa, onoarea şi bucuria de a-i fi fost student şi ucenic mai bine de 25 de ani și căruia volumul de față îi este închinat.

Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către cei câțiva prieteni care, de-a lungul redactării acestor studii, m-au susținut și încurajat și de a căror lectură severă, comentarii critice şi încurajări, forma finală a ei a avut numai de câştigat: lui Costin Moisil pentru grația competentă și inteligența participativă a comentariilor sale; ochiului științific a toate văzător al lui Daniel Suceava; Maria Takala–Roszczenko pentru transcrierea stihirei de limbă slavonă închinată sfântului Paissy Velichkovsky; profesorilor Dan Buciu și Speranța Rădulescu pentru lectura profundă, judicioasă și, în același timp, amicală a studiilor mele despre muzica apuseană în Creta venețiană, și profesoarei Valentina Sandu–Dediu pentru excelenta competență și subtilă ghidare a cercetărilor mele în zonele atât de complexe și obscure ale muzicii din România comunistă.

Nu în ultimul rând, mulțumesc pentru bunăvoința care mă îndatorează maicilor de la Biserica Stavropoleos pentru alte multe sfaturi şi grafica coperții, și lui Lucian Florentin–Mâță pentru tehnoredactarea acestui volum.

Nicolae Gheorghiţă