altmarius

cultură şi spiritualitate

Elaborarea primului Dicţionar de muzică bisericească din ţară

Elaborarea primului Dicţionar de muzică bisericească din ţară
Alexandru BRICIU

Luni, 18 Ianuarie 2010
În perioada 15-16 ianuarie 2009, la Centrul social filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ din Lacu Sărat - Brăila au avut loc lucrările Subcomisiei de muzică psaltică şi liniară a Sfântului Sinod, pentru alcătuirea primului Dicţionar de muzică bisericească din ţara noastră. La eveniment au participat ierarhi membri ai Sfântului Sinod, preoţi şi profesori de specialitate de la facultăţile de teologie şi de la unele seminare teologice din ţară, precum şi renumiţi cercetători şi specialişti în domeniu. Dicţionarul va apărea în toamna acestui an.


La 25 februarie 2009 s-a constituit Subcomisia de muzică psaltică şi liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc din 24 septembrie 2009 a propus ca această subcomisie să alcătuiască un Dicţionar de muzică bisericească. În acest sens, ierarhii întruniţi în Sfântul Sinod din 29 octombrie 2009 au hotărât structura acestei lucrări, precum şi colectivul de autori coordonatori.

În Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc s-a argumentat „importanţa alcătuirii Dicţionarului de muzică bisericească, pe de o parte, pentru evidenţierea relaţiei dintre muzică şi textul liturgic, dintre rugăciune şi muzică, dintre spaţiul şi timpul sacru, ca fome de exprimare teologică, iar pe de altă parte, pentru trezirea interesului teologilor şi muzicologilor faţă de cercetarea istorică şi ştiinţifică a muzicii bisericeşti de expresie românească, etapă pe calea readucerii în practicarea cântării bisericeşti a tradiţiei muzicale ortodoxe, în toată bogăţia, autenticitatea şi frumuseţea ei“.


Colectivul de coordonare a elaborării Dicţionarului de muzică bisericească

http://www.ziarullumina.ro/articole;1137;1;32779;0;Elaborarea-primu...Dictionar-de-muzica-bisericeasca-din-tara.html


În acest sens, alcătuirea Dicţionarului de muzică bisericească a fost încredinţată unui colectiv de autori coordonat de pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula şi arhid. prof. univ. dr. Sebastian Barbu-Bucur. Aceştia vor coopta pe toţi cei care au elaborat lucrări şi au studiat în acest domeniu, respectiv pe toţi profesorii de muzică bisericească din ţară, dar şi alţi specialişti. Secretar al acestor lucrări a fost ales pr. lect. dr. Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“ din Bucureşti. Întreaga activitate a colectivului de autori urmează a fi coordonată de Subcomisia de muzică psaltică şi liniară a Sfântului Sinod, alcătuită din: IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, preşedinte, şi IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, ca membri.

La Centrul social filantropic „Sfântul Pantelimon“ din Lacu Sărat – Brăila, în prezenţa a trei ierarhi ai Sfântului Sinod, IPS Casian, gazda evenimentului, IPS Teodosie şi PS Ioachim Băcăuanul, colectivul de coordonare pentru elaborarea Dicţionarului de muzică bisericească a fost alcătuit din: pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu şi pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, autori coordonatori ai lucrării, pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, pr. lect. univ. dr. Victor Frangulea, pr. lect. univ. Dr. Stelian Ionaşcu, pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei, secretarul lucrărilor, pr. lect. univ. dr. Alexăndrel Barnea, pr. lect. univ. dr. Gheorghe Neacşu, pr. lect. univ. drd. Valeriu Roman, conf. univ. dr. Mircea Remus Buta, pr. conf. dr. Bogdan Moise, pr. conf. dr. Ion Isăroiu, prof. Dr. Dan Eugen Drăgoi, diac. prof. Ionuţ Amariei, Costin Moisil, Vasile Vasile, pr. dr. Eugen Drăgoi, pr. prof. dr. Lucian Petroaia, Pavel Lungu, pr. Ion Gavrilă şi diac. prof. Răzvan Ştefan.


Cuprinsul lucrării


În cadrul dezbaterilor s-a discutat structura Dicţionarului de muzică bisericească, în conformitate cu recomandările Sfântului Sinod, lucrarea urmând a cuprinde periodizarea istoriei muzicii bisericeşti, manuscrisele şi tipăriturile de muzică bisericească, precum şi termenii liturgici şi muzicali ce vor fi explicaţi, personalităţile consacrate şi şcolile de tradiţie în care acestea s-au format. Principalele teme au fost împărţite între cercetătorii desemnaţi, iar materialele vor fi centralizate de pr. secretar Zaharia Matei, urmând ca, în cursul lunii martie, colectivul de coordonare să prezinte primul proiect al lucrării. Dicţionarul urmează să vadă lumina tiparului în anul în curs şi se doreşte a fi un compendiu ce însumează lucrări semnate de diferiţi autori de-a lungul timpului, monografii, lexicoane muzicale, teze de doctorat, studii de istorie, estetică şi analiză muzicală, ediţii de documente, transcrieri, articole, bibliografii şi alte lucrări de specialitate.


Prin muzică, „toată suflarea să laude pe Domnul!“


După încheierea lucrărilor, IPS Casian ne-a vorbit despre rolul muzicii în lucrarea misionară a Bisericii: „Întrunirea profesorilor de muzică de la principalele facultăţi de teologie şi seminare din ţară, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru întocmirea Dicţionarului de muzică bizantină românească, a fost, mai întâi de toate, o aducere la îndeplinire a unui proiect sinodal iniţiat de Preafericirea Sa şi aprobat de Sfântul Sinod. Acesta se vrea a fi împlinit în anul 2010, închinat Crezului ortodox, adică mărturisirii de credinţă, Autocefaliei Bisericii noastre şi ridicării ei la demnitatea de Patriarhie. În această importantă şi semnificativă lucrare misionară, muzica este liantul care apropie învăţătura de credinţă, dogmele credinţei, cum spunea Sf. Vasile cel Mare, «nu atât de raţiune, cât de simţirea şi de inima omului». În al doilea rând, muzica bisericească nu este o anexă oarecare a cultului, ci este chiar sufletul lui, este respiraţia lui către Dumnezeu, este o scară, ca aceea a portativului, e un portativ: în locul notelor sunt gândurile şi sentimentele care urcă la Dumnezeu, ca Dumnezeu să coboare harul şi binecuvântarea Lui în noi. Pe orizontala vieţii, muzica este cea care adună credincioşii şi îi constituie într-o familie. În Biserica noastră ne bucurăm de o iniţiativă mai veche a patriarhului Justinian, şi anume, împlinirea afirmaţiei teologice a psalmistului: «Toată suflarea să laude pe Domnul!».“

Despre desfăşurarea lucrărilor colectivului de coordonare pentru elaborarea Dicţionarului de muzică bisericească, Înalt Preasfinţia Sa a adăugat: „Observăm aici cum profesorii de teologie, atât cei din Ţara Românească şi Moldova, care au avut şansa unei continuităţi bizantine în cântarea bisericească românească de-a lungul secolelor, cât mai ales cei din Transilvania şi Banat, manifestă o preocupare specială pentru uniformizarea cântării bisericeşti pe muzica noastră tradiţională în şcolile teologice şi în parohii. Deci este un pas înainte, de la muzica liturgică uniformizată, îndrăznim să credem că păşim pe treapta revenirii la muzica tradiţională a poporului nostru, a Bisericii. Profesorii au fost receptivi la scopul întâlnirii acesteia, realizarea unui Dicţionar de muzică bisericească. Acest dicţionar respectă toate dimensiunile arătate de Sfântul Sinod: cronologică, istorică şi instituţională (şcoli de muzică şi personalităţi). În ceea ce priveşte aspectul cultural, remarcăm prezenţa mulţimii documentelor muzicale, manuscrise care sunt adevărate opere de patrimoniu în ţară şi în străinătate. Nu în ultimul rând, terminologia, atât cea specific liturgică şi muzicală, cât şi cea tehnică, de execuţie muzicală, îşi va găsi locul în acest compendiu de muzică, lucrare care va familiariza, va ajuta pe cât mai mulţi să înţeleagă rolul liturgic şi misionar al muzicii, dar şi rolul cultural al ei şi rolul spiritual pentru întreaga suflare creştinească, şi nu numai. De aceea, revenim la nevoia de a ne exprima şi mai bine, atât în cadrul slujbelor bisericeşti, cât şi în cadrul manifestărilor spiritual-culturale, revenim la tradiţia noastră sănătoasă, a muzicii bizantine izvodite din tezaurul Bisericii universale ortodoxe bizantine, dar nuanţată potrivit sensibilităţilor sufletului românesc“.

Vizualizări: 65

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

Altmarius.ning.com website reputation

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor