altmarius

cultură şi spiritualitate

Despre Rugaciunea lui Iisus

In cele ce urmează voi da o explicaţie esenţei lucrării Rugăciunii lui Ii sus pe care ne-a oferit-o pustnicul schimonah Ilarion.

A-ţi aminti de Dumnezeu şi a te ruga este unul şi acelaşi lucru. Vreme de aproape cincisprezece ani ani făcut de unul singur rugăciunea cu buzele, apoi ea, de la sine, a trecut în minte, adică mintea a început să se păstreze în cuvintele rugăciunii.

După aceea, am descoperit îndurarea harului lui Dumnezeu, iar inima a simţit care este strânsa lucrare a unirii inimii noastre cu numele Domnului, că în aceasta se află însuşi Domnul, în numele Domnului Care S-a întrupat. Şi în loc de cuvinte goale, cum se petrece de obicei între noi, omul simte limpede înlăuntrul sufletului său numele lui Dumnezeu însuşi. Rugându-ne „Doamne Iisuse Hristoase", inima simte firea lui Hristos, simţindu-L pe El, firea dumnezeirii Sale; devine un duh cu El, având părtăşie cu însuşirile lui Hristos: harul, sfinţenia, dragostea, pacea, fericirea şi toate celelalte; gustă în chip simţit că bun este Domnul. Şi din aceasta, fără îndoială, ea devine după chipul Creatorului, Care e bun, blând, smerit, aducând El în inimă iubirea nespusă faţă de toţi şi rânduiala care trebuie să existe întru om cu adevărat. Căci se cuvine ca omul să se împărtăşească de sfinţenia lui Dumnezeu şi să guste din bunătatea Lui prin propria simţire, cunoscând din trăire vrednicia şi fericirea acestor însuşiri de dinainte de rai. Intru aceasta, desigur, în sensul celor spuse, avem noi părtăşie cu firea cea dumnezeiască.

După cuvintele Sfinţilor Părinţi, nu există o unire, o legătură mai apropiată decât cea dintre Dumnezeu şi sufletul omului.

Omul, purtând întru sine numele lui Dumnezeu, ori pe însuşi Hristos, are întru sine viaţă veşnică, o bea pe ea din izvorul cel nesecat al Dătătorului de Viaţă, Fiul lui Dumnezeu, şi se face purtător de Dumnezeu. Mintea pe de-a-ntregul, în tot acest timp, se află înlăuntrul inimii, ori şi mai mult, întru firea cea dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu. Şi, fiind el cuprins de întâmplări cumplite, nu îndrăzneşte nicicum să se gândească la cele pământeşti, ci este cu totul duhovnicesc şi luminat cu lumina dumnezeiască.

Este greu de închipuit ce cinste şi ce mare măreţie sunt date omului, iar el rămâne nepăsător şi nu are pentru acestea nici cea mai mică grijă - pentru faptul că Domnul Cel Preaînalt, Cel Viu, Atotputernic şi înfricoşător întru putere are o milă fără margini, sălăşluindu-Se în inima lui, ca pe scaunul slavei, taină neatinsă - neînţeleasă, dar simţită. într-adevăr, Rugăciunea lui lisus constă în sincera unire a inimii cu Domnul, când Hristos îşi face întru noi locuinţa Sa, simţit şi lucrător, veselindu-Se în inimă şi ascultând ea prezenţa Sa divină, limpede şi clară - ceea ce numim, după cuvintele Sfinţilor Părinţi, comuniunea vie cu Dumnezeu.

Atunci Hristos, Domnul nostru, Se pogoară în om prin harul darului Său şi ne uneşte pe noi cu puterile Sale dumnezeieşti, dându-ne „toate cele ce sunt spre viaţă şi spre bună cucernicie" (II Petru 1, 3) şi făcându-Şi în el Sieşi locaş (v, loan 14, 23), astfel că omul devine „templu al lui Dumnezeu" (I Corinteni 3, 16), „templu al Dumnezeului Celui viu" (II Corinteni 6, 16), un singur duh cu Domnul (v. 1 Corinteni 6, 17), „iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu" (Romani 6, 10), „nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine" (Galateni 2, 20).

lată, aceasta este starea fericită şi mult dorită, rugăciunea în inimă, care, precum o stâncă, ocupă o poziţie înaltă şi cucereşte toate celelalte înclinaţii şi stări sufleteşti; omul, în chip vădit intră astfel în libertatea Duhului şi se odihneşte întru Dumnezeu, purtând în inima sa Izvorul Vieţii - pe Domnul Dumnezeu însuşi -, şi aceasta este, neîndoielnic, năciejdea veşnicei mântuiri.

Cu o astfel de stare lăuntrică omul intră sub puterea rugăciunii şi se face rob al ei, întotdeauna rugându-se Domnului său, fără de voia sa, căci cine poate să se împotrivească puterii biruitoare a rugăciunii?

Insuşi Duhul Se roagă întru el cu suspine negrăite, şi el deja II ascultă în duhul său ca un fiu al lui Dumnezeu.

Roada rugăciunii se arată ca roadă a Duhului Sfânt - „dragostea, bucuria, pacea" (Galateni 5, 22), Şi, ceea ce este mai important, ca nădejde a mântuirii, căci în simţirea ascultării inimii, fără îndoială, aflăm începătura vieţii veşnice.

Când rugăciunea, după bunăvoirea lui Dumnezeu, se naşte în inima noastră, observăm mai întâi că aceasta opreşte cu putere puhoiul necu ratelor gânduri. De îndată ce mintea noastră se atinge de Domnul lisus Hristos, întru preasfântul Său nume, se opresc iuţeala gândurilor şi neînfrânarea minţii, după cum este cunoscută aceasta tuturor celor ce se îndeletnicesc cu ea din experienţă.

Rugăciunea lui lisus insuflă în inimă o iubire negrăită către Dumnezeu şi către aproapele - mai degrabă este însăşi esenţa iubirii, însuşire şi calitate a ei. Ea aprinde întreaga inimă de focul lui Dumnezeu, prefăcând firea în fire duhovnicească: după cuvintele Sfintei Scripturi - „Dumnezeu este foc mistuitor" (Evrei 12,29). Pentru un astfel de om cea mai mare nenorocire în viaţa lui, nevoile şi insultele aproapelui sunt purtate cu uşurinţă. Nu va afla pace în sufletul său omul până ce cu adevărat nu se împacă pe sine cu aproapele său. îndeletnicirea cu Rugăciunea lui lisus îl îndepărtează pe om de toate lucrurile pământeşti, astfel că el nu vrea să mai cugete la nimic ce ţine de viaţa aceasta şi nu ar dori să se mai oprească de la lucrarea aceasta a rugăciunii în veac. Cel mai clar semn al roadei rugăciunii, mai mult decât alte simţăminte, este simţirea vieţii veşnice, simţirea în inimă a dumnezeiescului nume al lui lisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Hrănit din rugăciune, întru încercarea de a rămâne în ea cât mai multă vreme, uneori, cu adevărat, am gustat bucuria cerească şi m-am simţit ca la o masă împărătească, liniştindu-mâ într-o pace de nemărturisit, într-o bucurie duhovnicească şi într-o desfătare a duhului în lumea cea de Sus...

Vrăjmaşul diavol nu are nici o posibilitate să se îndrepte către acel om, ci doar să îi aducă lui gânduri rele. El este ars de puterea dumnezeiască, de numele lui lisus, ca de o flacără ucigătoare. Neavând posibilitatea să năvălească asupra omului singur, el îi înarmează pe oamenii din jur cu ură şi, prin urmare, rugătorii, în cea mai mare măsură, vor fi prigoniţi şi urâţi...

Nikolai E. Pestov

Fragment din cartea "Cum să ne îndeletnicim cu Rugăciunea lui lisus", Editura Sophia

Cumpara cartea "Cum să ne îndeletnicim cu Rugăciunea lui lisus"

Vizualizări: 43

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor