altmarius

cultură şi spiritualitate

 http://www.crispedia.ro/Dimitrie_Vatamaniuc

Dimitrie Vatamaniuc (25 septembrie 1920, Suceviţa, judeţul Suceava) este un editor şi istoric literar. Este fiul Iustinei (născută Cazacu) şi al lui Ioan Vatamaniuc, muncitor forestier. A urmat clasele I-VIII în comuna natală (1927-1935), Şcoala Normală (1935-1940) şi Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" (1940-1943) la Cernăuţi şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, în 1947 trecându-şi licenţa în litere şi istorie. În timpul studiilor universitare a fost membru în comitetul de conducere al societăţii studenţeşti bucovinene Junimea. Funcţionează ca profesor la Liceul „Andrei Mureşanu" din Dej (1947-1953), în vara anului 1952 lucrează ca redactor la „Almanahul literar" din Cluj, iar în 1956 este angajat cercetător la Institutul de Istorie Literară şi Folclor din Bucureşti. Îşi susţine doctoratul în 1957 cu o teză despre I. Popovici-Bănăţeanul.

 

Din 1957 este lector la Facultatea de Filologie a Universităţii bucureştene, dar cariera îi este curmată brutal din motive politice. Se vede nevoit să lucreze ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară (1961-1964) şi ca redactor la Centrul de Informare şi Documentare Ştiinţifică (1964-1974). Revine ca filolog la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", dar, epurat din nou în 1975, odată cu integrarea învăţământului cu cercetarea, ajunge la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti (până în 2001). Resemnat, se va retrage în arhive şi biblioteci, rezultatul fiind o valoroasă activitate de istoric literar şi de editor. Participă la editarea integrală a operei lui Mihai Eminescu, finalizând şantierul deschis de Perpessicius în perioada interbelică.

 

Din 1992 este director al Centrului de Studii Bucovina al Academiei Române, de la Rădăuţi, redactor-şef la „Analele Bucovinei" şi fondator al programului Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii. Face parte din colegiile de redacţie ale revistelor „Septentrion" (director din 1995), organ al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (Rădăuţi), şi „Glasul Bucovinei" (Cernăuţi). În 2001 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

 

A debutat ca licean, în 1943, la ziarul „Bucovina" cu nuvela între primari, iar editorial în 1952 cu volumul de proză scurtă Schimb de experienţă. A mai colaborat la „Bucovina literară", „Caietele Mihai Eminescu", „Contemporanul", „Convorbiri literare", „Gazeta literară", „Limbă şi literatură", „Literatorul", „Luceafărul", „Manuscrip-tum", „Revista de istorie şi teorie literară", „Steaua", „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor", „Transilvania", „Tribuna", „Viaţa românească", „Viaţa universitară" etc. A mai semnat D. Vatamanu şi Dumitru Drumaru.

 

Primele cărţi ale lui Vatamaniuc, alcătuite din nuvele şi povestiri, se înscriu în tematica „nouă" a momentului. În Schimb de experienţă este „oglindită" lumea minerilor, în Moară fără stăpân (1953) lumea de la ţară, iar înSubiect de nuvelă (1956), de inspiraţie autobiografică, printr-o ingenioasă tehnică a povestirii, este înfăţişată o anchetă într-un liceu de provincie, în 1959 îi apare prima lucrare de istorie literară, I. Popovici-Bănăţeanul, pe care G. Călinescu o găsea „o operă solidă", „remarcabilă" prin „demonstrarea unei metode de lucru clare şi pozitive". Vatamaniuc va începe să cerceteze cu acribie publicaţiile culturale, de unde scoate date şi informaţii inedite despre viaţa, activitatea şi scrierile marilor clasici români.

 

După studiul G. Coşbuc. O privire asupra operei literare (1967), un an mai târziu realizează prima parte a unei ample monografii, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, desăvârşită în 1970 de volumul Ioan Slavici. Opera literară. Cercetare de întinsă erudiţie, începută în 1947 ca prim subiect al unei teze de doctorat cu D. Popovici, lucrarea din urmă a fost concepută ca o panoramă de sociologie literară a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi a primelor decenii ale celui de-al XX-lea. Este cea mai solidă contribuţie la studiul vieţii şi operei scriitorului transilvănean, cu multe date documentare noi, dar şi cu o interpretare valorizantă în contextul mişcării literare europene. Şi ediţia critică Ioan Slavici (II-V, VII-XIV), apărută între 1967 şi 1987, a beneficiat din plin de vasta informaţie istorico-literară adunată acum.

 

Vocaţia de istoric literar şi editor a lui Vatamaniuc capătă noi valenţe prin specializarea ca eminescolog, în vederea continuării ediţiei Eminescu, iniţiată de Perpessicius în 1939. Astfel, între 1977 şi 1993 se desfăşoară una dintre cele mai îndrăzneţe iniţiative editoriale româneşti, Vatamaniuc având responsabilitatea - cum el însuşi mărturiseşte - „de a conduce această ambarcaţiune mulţi ani, în vremuri nu tocmai favorabile întreprinderilor de această anvergură". Au fost depăşite cu demnitate dificultăţile muncii pe manuscrise şi periodice, disputele de breaslă, opreliştile de ordin politic, apărute în urma unor proteste interne şi internaţionale împotriva publicării integrale a publicisticii marelui scriitor, interzicerea difuzării unor tiraje, în final izbutindu-se realizarea tomurilor VII-XVI.

 

Vatamaniuc şi-a sintetizat viziunea istorico-literară izvorâtă din această experienţă în volumele Publicistica lui Eminescu ([I-II], 1985-1996), Eminescu. Manuscrisele (1988), Eminescu şi Transilvania (1995). El priveşte creaţia eminesciană ca un întreg, indiferent de genul de manifestare: poezie, proză, dramaturgie sau gazetărie. Manuscrisele sunt considerate în primul rând un „jurnal al formării intelectuale şi al lărgirii orizontului ştiinţific", apoi ca un „laborator de creaţie" (opus noţiunii de „jurnal de creaţie") şi ca un „instrument de lucru".

 

Un sector aparte al activităţii cercetătorului îl constituie biobibliografiile comentate: Ioan Slavici (1973, în colaborare), Ion Agârbiceanu (1974) şi Lucian Blaga (1977), considerată de Mircea Zaciu „un cutremurător bildungsroman, care face lumină în multe privinţe şi spulberă definitiv multe legende". Audient al cursurilor marelui poet şi filosof, istoricul literar îi va consacra lucrarea Lucian Blaga. Contribuţii documentare la biografia sa şi a operei (1998). Vatamaniuc şi-a dedicat activitatea unor nume de primă mărime ale literaturii române, mânat de pasiune, consecvenţă şi probitate ştiinţifică.

 

Opera literară

 

• Schimb de experienţă, Bucureşti, 1952;

• Moară fără stăpân, Bucureşti, 1953;

• Subiect de nuvelă, Bucureşti, 1956;

• I. Popovici-Bănăţeanul, Bucureşti, 1959;

• G. Coşbuc. O privire asupra operei literare, Bucureşti, 1967;

• Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, Bucureşti, 1968;

• Ioan Slavici. Opera literară, Bucureşti, 1970;

• Ion Agârbiceanu, Bucureşti, 1970;

• Ioan Slavici (1848-1925). Biobibliografie (în colaborare cu Teofil Bugnariu şi Ioan Domşa), Bucureşti, 1973;

• Ion Agârbiceanu. Biobibliografie, Bucureşti, 1974;

• Lucian Blaga. Biobibliografie, Bucureşti, 1977;

• Publicistica lui Eminescu, I-II, Iaşi, Bucureşti, 1985-1996;

• Eminescu. Manuscrisele - jurnal al formării intelectuale şi al lărgirii orizontului ştiinţific, laborator de creaţie, instrument de lucru, Bucureşti, 1988;

• Eminescu. Contribuţii documentare, Galaţi, 1993;

• Eminescu şi Transilvania, Cluj Napoca, 1995;

• Lucian Blaga. Contribuţii documentare la biografia sa şi a operei, Bucureşti, 1998;

• Caietele lui Eminescu. Mitologie şi document, Bucureşti, 1998.

 

Ediţii, antologii

 

• Ioan Slavici, Opere, vol. II-V, Bucureşti, 1967-1971 (în colaborare cu Teofil Teaha), vol. VII-XIV, Bucureşti, 1973-1987 (în colaborare cu Constantin Mohanu), Opere, I-VII, introducerea editorului, Bucureşti, 2001;

• Nuvela istorică românească în secolul al XIX-lea, prefaţa editorului, Bucureşti, 1972;

• Ioan Al. Lapedatu, Încercări în literatură, prefaţa editorului, Cluj Napoca, 1976;

• Mihai Eminescu, Opere, VII-XVI, Bucureşti, 1977-1993 (în colaborare), Iubirea de patrie, Bucureşti, 1989, Basarabia,pământ românesc, prefaţa editorului, Bucureşti, 1997, Sfântul pământ al Transilvaniei, prefaţa editorului, Bucureşti, 1997,Românii din afara graniţelor, prefaţa editorului, Bucureşti, 1998, Opere, I-VII, introducere de Eugen Simion, Bucureşti, 1999-2003;

• G. Călinescu, Avatarii faraonului Tla, prefaţa editorului, Iaşi, 1979.

Vizualizări: 169

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor