altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (2,577)

Agenda liturgica - 18 iulie 2019

joi, 18 iulie 2019

Sf. m. Emilian din Durostorum (†362). Rm 15,17-29; Mt 12,46-13,3.

Lecturile zilei: Rm 15,17-29 Mt 12,46-13,3

Rm 15,17-29: Aşadar, în Hristos Isus am laudă, în cele către Dumnezeu. Căci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce n-a săvârşit Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor, prin cuvânt şi prin faptă, Prin puterea semnelor şi a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt, aşa…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 18, 2019 la 8:48am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 17 iulie 2019

Sf. m. Marina (†269). Rm 15,7-16; Mt 12,38-45.

Lecturile zilei: Rm 15,7-16 Mt 12,38-45

Rm 15,7-16: De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Căci spun: Că Hristos S-a făcut slujitor al tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduinţele date părinţilor, Iar neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris:…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 17, 2019 la 11:31am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 16 iulie 2019

Sf. m Atinoghen și cei 10 discipoli (†311); [Sf. Fecioară Maria, Regina Carmelului]. Rm 14,9-18; Mt 12,14-16.22-30.

Lecturile zilei: Rm 14,9-18 Mt 12,14-16.22-30

Rm 14,9-18: Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste vii. Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 16, 2019 la 11:07am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 iulie 2019

Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita (†296). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 5-a dR. Rm 12,4-5.15-21; Mt 12,9-13.

Lecturile zilei: Rm 12,4-5.15-21 Mt 12,9-13

Rm 12,4-5.15-21: Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora; Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 15, 2019 la 7:50am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 iulie 2019

DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutașului și a Sf. Părinți de la primele șase sinoade ecumenice). Sf. ap. Aquila, din cei 70 (sec. I); Sf. aep. Iosif Mărturisitorul (†832). G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-14; (lecturile Sf. Părinți: Ap Tit 3,8-15; Ev Io 17,1-13).

Lecturile zilei: Rm 6,18-23 Mt 8,5-14

Rm 6,18-23: Şi izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii.…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 14, 2019 la 9:49am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 iulie 2019

Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul (†797). Rm 6,11-17; Mt 8,14-23.

Lecturile zilei: Rm 6,11-17 Mt 8,14-23

Rm 6,11-17: Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Isus, Domnul nostru. Deci să nu împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţi poftelor lui; Nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 13, 2019 la 8:48am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 iulie 2019

Sf. m. Proclu și Ilarie (sec. II). Rm 11,25-36; Mt 12,1-8.

Lecturile zilei: Rm 11,25-36 Mt 12,1-8

Rm 11,25-36: Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi va…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 12, 2019 la 11:07am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 iulie 2019

☼ Sf. m. Eufemia. Rm 11,13-24; Mt 11,27-30.

Lecturile zilei: Rm 11,13-24 Mt 11,27-30

Rm 11,13-24: Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt eu, deci, apostol al neamurilor, slăvesc slujirea mea, Doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei. Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor la loc, dacă nu o înviere din morţi? Iar dacă este…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 11, 2019 la 9:53am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 iulie 2019

Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia (†319). Rm 11,2-12; Mt 11,20-26.

vedeţi şi: ziua anterioară * luna iulie * ziua următoare

* * *

Lecturile zilei: Rm 11,2-12 Mt…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 10, 2019 la 9:19am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 iulie 2019

Sf. ep. m. Pancrațiu (sec. I-II). Rm 10,11-11,2; Mt 11,16-20.

Lecturile zilei: Rm 10,11-11,2 Mt 11,16-20

Rm 10,11-11,2: Căci zice Scriptura: "Tot cel ce crede în El nu se va ruşina". Căci nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, Care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El. Căci: "Oricine va chema numele Domnului se va mântui". Dar cum vor chema numele Aceluia în Care…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 9, 2019 la 9:53am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 iulie 2019

Sf. m. Procopie (†303). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 4-a dR. Rm 9,18-33; Mt 11,2-15.

Lecturile zilei: Rm 9,18-33 Mt 11,2-15

Rm 9,18-33: Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. Îmi vei zice deci: De ce mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? Dar, omule, tu cine eşti care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice Celui ce a făcut-o:…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 8, 2019 la 11:04am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 iulie 2019

DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Sf. cuv. Toma (sec. X); Sf. cuv. Acachie (sec. VI); Sf. m. Chiriachi (sec. IV). G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.

Lecturile zilei: Rm 5,1-10 Mt 6,22-33

Rm 5,1-10: Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, Prin Care am avut şi apropiere, prin credinţă, la harul acesta, în care stăm,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 7, 2019 la 9:57am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 iulie 2019

Sf. cuv. Sisoe cel Mare (†429); [Sf. Maria Goretti (†1902)]. Rm 3,28-4,3; Mt 7,24-8,4.

Lecturile zilei: Rm 3,28-4,3 Mt 7,24-8,4

Rm 3,28-4,3: Căci socotim că prin credinţă se va îndrepta omul, fără faptele Legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El şi Dumnezeul păgânilor? Da, şi al păgânilor. Fiindcă este un singur Dumnezeu, Care va îndrepta din credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi, prin…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 6, 2019 la 9:26am — Nu sunt comentarii

Greco-catolicii la Papa Francisc: o țară aflată în război și în transformare continuă

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2017/10/sevciuk-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />
PF Sviatoslav Șevciuc
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 5, 2019 la 9:52am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 iulie 2019

Sf. Marta, mama Sf. Simeon (†561); Atanasie Atonitul; Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul (sec. X). Rm 9,6-19; Mt 10,32-11,1.

Lecturile zilei: Rm 9,6-19 Mt 10,32-11,1

Rm 9,6-19: Dar nu aşa că ar fi căzut cuvântul lui Dumnezeu: căci nu toţi cei din Israel sunt şi israeliţi; Nici pentru că sunt urmaşii lui Avraam, sunt toţi fii, ci "întru Isaac, a zis, se vor chema ţie urmaşi", Adică: Nu copiii trupului sunt copii…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 5, 2019 la 9:50am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 iulie 2019

Sf. aep. Andrei Cretanul (†740). Rm 8,22-27; Mt 10,23-31.

Lecturile zilei: Rm 8,22-27 Mt 10,23-31

Rm 8,22-27: Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Căci prin nădejde ne-am mântuit; dar nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Cum ar…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 4, 2019 la 9:56am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 iulie 2019

Sf. m. Iacint (sec. II); Sf. aep. Anatolie (†458). Rm 8,2-13; Mt 10,16-22.

Lecturile zilei: Rm 8,2-13 Mt 10,16-22

Rm 8,2-13: Căci legea duhului vieţii în Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii, Pentru că ceea ce era cu neputinţă Legii - fiind slabă prin trup - a săvârşit Dumnezeu, trimiţând pe Fiul Său întru asemănarea trupului păcatului şi pentru păcat a osândit păcatul în trup, Pentru…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 3, 2019 la 11:49am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 iulie 2019

Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne (458). Rm 7,14-8,2; Mt 10,9-15.

Lecturile zilei: Rm 7,14-8,2 Mt 10,9-15

Rm 7,14-8,2: Căci ştim că Legea e duhovnicească; dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Pentru că ceea ce fac nu ştiu; căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că Legea este bună. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 2, 2019 la 9:58am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 iulie 2019

Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată (†303). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 3-a dR. Rm 7,1-13; Mt 9,36-10,8.

Lecturile zilei: Rm 7,1-13 Mt 9,36-10,8

Rm 7,1-13: Oare nu ştiţi, fraţilor - căci celor ce cunosc Legea vorbesc - că Legea are putere asupra omului, atâta timp cât el trăieşte? Căci femeia măritată e legată, prin lege, de bărbatul său atâta timp cât el trăieşte; iar dacă i-a murit bărbatul,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iulie 1, 2019 la 9:04am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 30 iunie 2019

 DUMINICA 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Serbarea celor 12 Apostoli. G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.

Lecturile zilei: Rm 2,10-16 Mt 4,18-23

Rm 2,10-16: Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 30, 2019 la 9:42am — Nu sunt comentarii

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor