altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (2,682)

Agenda liturgica - 19 octombrie 2019

Sf. pf. Ioil (sec. VI îHr); Sf. m. Var (†307). 2Cor 5,1-10; Lc 7,1-10.

Lecturile zilei: 2Cor 5,1-10 Lc 7,1-10

2Cor 5,1-10: Căci ştim că, dacă acest cort, locuinţa noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veşnică, în ceruri. Căci de aceea şi suspinăm, în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea din cer, Dacă totuşi vom fi găsiţi îmbrăcaţi, iar nu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 19, 2019 la 3:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 18 octombrie 2019

Sf. ap. și ev. Luca (sec. I). Col 4,10-18; Lc 10,1-15.

Lecturile zilei: Col 4,10-18 Lc 10,1-15

Col 4,10-18: Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba - în privinţa căruia aţi primit porunci; de va veni la voi primiţi-l -, Asemenea şi Isus, cel ce se numeşte Iustus, care sunt din tăierea împrejur; numai aceştia au lucrat împreună cu mine pentru împărăţia lui…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 18, 2019 la 9:02am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 17 octombrie 2019

joi, 17 octombrie 2019

Sf. pf. Osea (sec. VIII îHr); Sf. cuv. m. Andrei din Creta (†767). Col 4,2-9; Lc 9,49-56.

Lecturile zilei: Col 4,2-9 Lc 9,49-56

Col 4,2-9: Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire, Rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă uşa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă şi găsesc în lanţuri, Ca să o arăt aşa cum se cuvine să…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 17, 2019 la 10:43am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 16 octombrie 2019

Sf. Longin, sutașul (sec. I); [Sf. Maria Margareta Alacoque (†1690)]. Col 3,17-4,2; Lc 9,44-50.

Lecturile zilei: Col 3,17-4,2 Lc 9,44-50

Col 3,17-4,2: Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl. Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi aspri cu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 16, 2019 la 12:40pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 octombrie 2019

Sf. pr. m. Lucian din Antiohia (†309); [Sf. Tereza de Avila (†1582)]. Col 2,20-3,3; Lc 9,23-27.

Lecturile zilei: Col 2,20-3,3 Lc 9,23-27

Col 2,20-3,3: Dacă deci aţi murit împreună cu Hristos pentru înţelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca şi cum aţi vieţui în lume, răbdaţi porunci ca acestea: Nu lua, nu gusta, nu te atinge! - Toate lucruri menite să piară prin întrebuinţare - potrivit unor…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 15, 2019 la 9:18am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 octombrie 2019

☼ Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie (sec. I); Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei (†760). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 22-a dR. Col 2,13-20; Lc 9,18-22.

Lecturile zilei: Col 2,13-20 Lc 9,18-22

Col 2,13-20: Iar pe voi care eraţi morţi, în fărădelegile şi în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună cu Sine, iertându-ne toate greşealele; Ştergând zapisul ce era asupra noastră,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 14, 2019 la 4:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 octombrie 2019

DUMINICA 21 dR (a Semănătorului și a Sf. Părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. m. Carp, Papil și Agatonica (sec. III). G 8; EvÎ 6; Ap Gal 2,16-20; Ev Lc 8,5-15 (lecturile Sf. Părinți: Ap Tit 3,8-15; Ev Io 17,1-13).

Lecturile zilei: Gal 2,16-20 Lc 8,5-15

Gal 2,16-20: Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 13, 2019 la 11:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 octombrie 2019

Sf. m. Prob, Tarah și Andronic (†304). 2Cor 3,12-18; Lc 6,1-10.

Lecturile zilei: 2Cor 3,12-18 Lc 6,1-10

2Cor 3,12-18: Având deci o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală, Şi nu ca Moise, care îşi punea un văl pe faţa sa, ca fiii lui Israel să nu privească sfârşitul a ceea ce era trecător. Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 12, 2019 la 9:11am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 octombrie 2019

Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi (sec. I); Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul (†845). Col 2,1-7; Lc 9,12-18.

Lecturile zilei: Col 2,1-7 Lc 9,12-18

Col 2,1-7: Căci voiesc ca voi să ştiţi cât de mare luptă am pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi n-au văzut faţa mea în trup, Ca să se mângâie inimile lor, şi ca ei, strâns uniţi în iubire, să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 11, 2019 la 9:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 octombrie 2019

Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia (sec. III). Col 1,24-2,1; Lc 9,7-11.

Lecturile zilei: Col 1,24-2,1 Lc 9,7-11

Col 1,24-2,1: Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica, Al cărei slujitor m-am făcut, potrivit iconomiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 10, 2019 la 7:55am — Nu sunt comentarii

DOCUMENTARUL „ȘAPTE MARTORI PENTRU MICA ROMĂ” PREMIAT LA FESTIVALUL DE FILM DE LA GDYNIA, POLONIA

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 9, 2019 la 7:36am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 octombrie 2019

Sf. ap. Iacob al lui Alfeu (sec. I); Sf. Andronic și Atanasia (sec. V). Col 1,18-23; Lc 8,22-25.

Lecturile zilei: Col 1,18-23 Lc 8,22-25

Col 1,18-23: Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea. Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 9, 2019 la 7:33am — Nu sunt comentarii

STATUIA LUI EMANUIL GOJDU, REINAUGURATĂ

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 8, 2019 la 12:29pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 octombrie 2019

Sf. cuv. Pelaghia (sec. V). Col 1,1-11; Lc 8,1-3.

Lecturile zilei: Col 1,1-11 Lc 8,1-3

Col 1,1-11: Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi Timotei, fratele nostru, Sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Isus Hristos. Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 8, 2019 la 12:26pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 octombrie 2019

Sf. m. Sergiu și Vach (†297); [Preasfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului]. În timpul săpt Ap și Ev săpt a 21-a dR. Fil 4,10-23; Lc 7,36-50.

Lecturile zilei: Fil 4,10-23 Lc 7,36-50

Fil 4,10-23: M-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăşi purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit prilejul. N-o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 7, 2019 la 8:45am — Nu sunt comentarii

PS Virgil despre Luna misionară extraordinară

https://www.catholica.ro/2019/10/05/ps-virgil-despre-luna-misionara-extraordinara/

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2019/09/bercea2-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />
PS Virgil Bercea…
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 7, 2019 la 8:43am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 octombrie 2019

* DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. ap. Toma (sec. I). G 7; EvÎ 5; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.

Lecturile zilei: Gal 1,11-19 Lc 7,11-16

Gal 1,11-19: Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Căci…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 6, 2019 la 8:48am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 octombrie 2019

Sf. Haritina (†304). 2Cor 1,8-11; Lc 5,27-32.

Lecturile zilei: 2Cor 1,8-11 Lc 5,27-32

2Cor 1,8-11: Căci nu voim, fraţilor, ca voi să nu ştiţi de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiaţi, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viaţă. Ci noi, în noi înşine, ne-am socotit ca osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 5, 2019 la 4:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 octombrie 2019

Sf. ep. Ieroteu (sec. I); [Sf. Francisc de Assisi (†1226)]. Fil 3,8-19; Lc 7,31-35.

Lecturile zilei: Fil 3,8-19 Lc 7,31-35

Fil 3,8-19: Ba mai mult: eu pe toate le socotesc că sunt pagubă, faţă de înălţimea cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate şi le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc, Şi să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din Lege, ci pe…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 4, 2019 la 9:35am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 octombrie 2019

Sf. ep. Dionisie Areopagitul (sec. I); [Fer. Bogdánffy Szilárd (†1953)]. Fil 3,1-8; Lc 7,17-30.

Lecturile zilei: Fil 3,1-8 Lc 7,17-30

Fil 3,1-8: Mai departe, fraţii mei, bucuraţi-vă întru Domnul. Ca să vă scriu aceleaşi lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos. Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! Păziţi-vă de tăierea împrejur. Pentru că noi suntem tăierea împrejur, noi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Octombrie 3, 2019 la 7:33am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor