altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (2,803)

SANCTUARUL SANTA MARIA MAGGIORE DIN ROMA, CREDINȚĂ, RUGĂCIUNE, ISTORIE ȘI ARTĂ

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 20, 2020 la 10:20am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 20 ianuarie 2020

Sf. Eftimie cel Mare (†473). În timpul săpt. Ap și Ev săpt. a 31-a dR. Evr 11,17-31; Mc 9,42-10,1.

Lecturile zilei: Evr 11,17-31 Mc 9,42-10,1

Evr 11,17-31: Prin credinţă, Avraam, când a fost încercat, a adus pe Isaac (jertfă). Cel ce primise făgăduinţele aducea jertfă pe fiul său unul născut! Către el grăise Dumnezeu: "Că în Isaac ţi se va chema ţie urmaş". Dar Avraam a socotit că Dumnezeu este puternic…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 20, 2020 la 10:18am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 19 ianuarie 2020

DUMINICA 29 dR, (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. Macarie Egipteanul (†390); Sf. aep. Arsenie (sec. IX). G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.

Lecturile zilei: Col 3,4-11 Lc 17,12-19

Col 3,4-11: Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti:…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 19, 2020 la 9:12am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 18 ianuarie 2020

+ Sf. aep. Atanasie (†373) și Chiril (†445). Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. 1Cor 10,23-28; Mt 24,34-44.

Lecturile zilei: 1Cor 10,23-28 Mt 24,34-44

1Cor 10,23-28: Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui. Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebaţi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 18, 2020 la 8:21am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 17 ianuarie 2020

(+) Sf. cuv. Antonie cel Mare (†356). Ef 1,7-17; Mc 8,1-10.

Lecturile zilei: Ef 1,7-17 Mc 8,1-10

Ef 1,7-17: Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui, pe care l-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea; făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui socotinţă, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, spre iconomia plinirii…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 17, 2020 la 8:00am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 16 ianuarie 2020

☼ Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru. Ef 1,1-9; Mc 7,24-30.

Lecturile zilei: Ef 1,1-9 Mc 7,24-30

Ef 1,1-9: Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voinţa lui Dumnezeu, sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor întru Hristos Isus: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 16, 2020 la 11:13am — Nu sunt comentarii

ARON PUMNUL, UN GRECO-CATOLIC CE I-A DESCHIS CALEA LUI MIHAI EMINESCU

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 15, 2020 la 8:01am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 ianuarie 2020

Sf. cuv. Pavel din Teba (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Colibașul (sec. V). Gal 6,2-10; Mc 7,14-24.

Lecturile zilei: Gal 6,2-10 Mc 7,14-24

Gal 6,2-10: Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos. Căci de se socoteşte cineva că este ceva, deşi nu este nimic, se înşeală pe sine însuşi. Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare şi atunci va avea laudă, dar numai faţă de sine însuşi şi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 15, 2020 la 7:59am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 ianuarie 2020

Sf. cuv. m. din Sinai și Rait (†370). Încheierea sărb. Botezului Domnului. Gal 5,11-21; Mc 7,5-16.

Lecturile zilei: Gal 5,11-21 Mc 7,5-16

Gal 5,11-21: Dar eu, fraţilor, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat! O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi! Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 14, 2020 la 10:09am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 ianuarie 2020

Sf. m. Ermil și Stratonic (†370). În timpul săpt. Ap și Ev săpt. a 16-a dR. Gal 4,28-5,10; Mc 6,54-7,8.

Lecturile zilei: Gal 4,28-5,10 Mc 6,54-7,8

Gal 4,28-5,10: Ci precum atunci cel ce se născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după Spirit, tot aşa şi acum. Dar ce zice Scriptura? "Izgoneşte pe roabă şi fiul ei, căci nu va moşteni fiul roabei, împreună cu fiul celei libere". Deci, fraţilor, nu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 13, 2020 la 12:54pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 ianuarie 2020

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Tatiana (sec. III). G 5; EvÎ 8; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.

Lecturile zilei: Ef 4,7-13 Mt 4,12-17

Ef 4,7-13: Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor". Iar aceea că "S-a suit" - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 12, 2020 la 9:15am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 ianuarie 2020

Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. cuv. Teodosie cel Mare (†529). Ap Ef 6,10-17 (Duminica 27 dR); Ev Mt 4,1-11.

Lecturile zilei: Ef 6,10-17 Mt 4,1-11

Ef 6,10-17: În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 11, 2020 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 ianuarie 2020

Sf. Grigore de Nissa (†394); Sf. cuv. pr. Marcian (†450); Sf. ep. Domețian (sec. IV). 1Cor 12,7-11; Lc 3,19-22 (Luni 18 dR).

Lecturile zilei: 1Cor 12,7-11 Lc 3,19-22

1Cor 12,7-11: Şi fiecăruia se dă arătarea Spiritului spre folos. Că unuia i se dă prin Spiritul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Spirit, cuvântul cunoştinţei. Şi unuia i se dă întru acelaşi Spirit credinţă, iar altuia,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 10, 2020 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 ianuarie 2020

Sf. Grigore de Nissa (†394); Sf. cuv. pr. Marcian (†450); Sf. ep. Domețian (sec. IV). 1Cor 12,7-11; Lc 3,19-22 (Luni 18 dR).

Lecturile zilei: 1Cor 12,7-11 Lc 3,19-22

1Cor 12,7-11: Şi fiecăruia se dă arătarea Spiritului spre folos. Că unuia i se dă prin Spiritul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Spirit, cuvântul cunoştinţei. Şi unuia i se dă întru acelaşi Spirit credinţă, iar altuia,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 9, 2020 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 ianuarie 2020

Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul (†sec. VII); Sf. cuv. Domnica (†sec. V). În timpul săpt. Ap și Ev de după Botezul Domnului. 1Pt 3,18-22 (Miercuri 33 dR); Io 3,22-33 (Sâmbătă Săpt. Luminată).

Lecturile zilei: 1Pt 3,18-22 Io 3,22-33

1Pt 3,18-22: Pentru că şi Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 8, 2020 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 ianuarie 2020

* SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (sec. I); Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor (†420). EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.

Lecturile zilei: Fap 19,1-8 Io 1,29-34

Fap 19,1-8: Şi pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părţile de sus, a venit în Efes. Şi găsind câţiva ucenici, a zis către ei: Primit-aţi voi Spiritul Sfânt când aţi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 7, 2020 la 7:13am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 ianuarie 2020

(+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Lit. Sf. Vasile cel Mare. Antifoane; Câți în Hristos; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.

Lecturile zilei: Tit 2,11-14;3,4-7 Mt 3,13-17

Tit 2,11-14;3,4-7: Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 6, 2020 la 4:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 ianuarie 2020

DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. m. Teopempt și Teona (†sec. III); Sf. cuv. Sinclitica (†sec. IV). G 4; EvÎ 7; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.

Lecturile zilei: 2Tim 4,5-8 Mc 1,1-8

2Tim 4,5-8: Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat.…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 5, 2020 la 9:49am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 ianuarie 2020

sâmbătă, 4 ianuarie 2020

Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist. Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; 1Tim 3,13-4,5; Mt 3,1-11.

Lecturile zilei: 1Tim 3,13-4,5 Mt 3,1-11

1Tim 3,13-4,5: Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Isus. Îţi scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere; ca să ştii, dacă…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 4, 2020 la 11:15am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 ianuarie 2020

Ajunul Botezului Domnului; Sf. pf. Malahia (†445 îHr); Sf. m. Gordiu (†323). Orele împărătești. (Ev Vecerniei Lc 3,1-18). Zi aliturgică. Post și ajun.

Lecturile zilei: Zi aliturgică.

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 3, 2020 la 10:24am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor