altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (3,235)

Agenda liturgica - 16 ianuarie 2021

☼ Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru. 1Cor 4,1-5; Mt 23,1-12.

Lecturile zilei: 1Cor 4,1-5 Mt 23,1-12

1Cor 4,1-5: Așa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Iar, la iconomi, mai ales, se cere ca fiecare să fie aflat credincios. Dar mie prea puțin îmi este că sunt judecat de voi sau de vreo omenească judecată de toată ziua; fiindcă nici eu nu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 16, 2021 la 7:28am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 ianuarie 2021

Sf. cuv. Pavel din Teba (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Colibașul (sec. V). Gal 2,6-10; Mc 5,22-24.35-43;6,1.

Lecturile zilei: Gal 2,6-10 Mc 5,22-24.35-43;6,1

Gal 2,6-10: Iar de cei ce sunt mai de seamă - oricine ar fi fost ei cândva, nu mă privește; Dumnezeu nu caută la fața omului, - cei mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea, Ci dimpotrivă, văzând că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 15, 2021 la 9:05am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 ianuarie 2021

Sf. cuv. m. din Sinai și Rait (†370). Încheierea sărb. Botezului Domnului. Gal 1,1-3.20-24;2,1-5; Mc 5,1-20.

Lecturile zilei: Gal 1,1-3.20-24;2,1-5 Mc 5,1-20

Gal 1,1-3.20-24;2,1-5: Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu-Tatăl, Care L-a înviat pe El din morți. Și toți frații care sunt împreună cu mine - Bisericilor Galatiei: Har vouă și pace de la…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 14, 2021 la 7:33am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 ianuarie 2021

Sf. m. Ermil și Stratonic (†370). 2Cor 13,3-13; Mc 4,35-41.

Lecturile zilei: 2Cor 13,3-13 Mc 4,35-41

2Cor 13,3-13: De vreme ce voi căutați dovadă că Hristos grăiește întru mine, Care nu este slab față de voi, ci puternic în voi. Căci, deși a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu. Și noi suntem slabi întru El, dar vom fi împreună cu El, din puterea lui Dumnezeu față de voi.…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 13, 2021 la 7:43am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 ianuarie 2021

Sf. m. Tatiana (sec. III). 2Cor 12,20-13,2; Mc 4,24-34.

Lecturile zilei: 2Cor 12,20-13,2 Mc 4,24-34

2Cor 12,20-13,2: Căci mă tem ca nu cumva venind, să nu vă găsesc pe voi așa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi așa precum nu voiți; mă tem adică de certuri, de pizmă, de mânii, de întărâtări, de clevetiri, de murmure, de îngâmfări, de tulburări; Mă tem ca nu cumva, venind iarăși, să mă umilească…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 12, 2021 la 7:47am — Nu sunt comentarii

BLAJ: 175 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMEI GAZETE CU CARACTERE LATINE

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 11, 2021 la 9:16am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 ianuarie 2021

+ Sf. cuv. Teodosie cel Mare (†529). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 14-a dR. 2Cor 12,10-19; Mc 4,10-23.

Lecturile zilei: 2Cor 12,10-19 Mc 4,10-23

2Cor 12,10-19: De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare. M-am făcut ca unul fără minte, lăudându-mă. Voi m-ați silit! Căci se cuvenea să vorbiți voi de bine despre…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 11, 2021 la 9:13am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 ianuarie 2021

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. Grigore de Nissa (†394); Sf. cuv. pr. Marcian (†450); Sf. ep. Domețian (sec. IV). G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.

Lecturile zilei: Ef 4,7-13 Mt 4,12-17

Ef 4,7-13: Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor". Iar aceea…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 10, 2021 la 9:26am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 ianuarie 2021

Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. m. Polieuct (sec. III). Ap Ef 6,10-17 (Duminica 27 dR); Ev Mt 4,1-11.

Lecturile zilei: Ef 6,10-17 Mt 4,1-11

Ef 6,10-17: În sfârșit, fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 9, 2021 la 3:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 ianuarie 2021

Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul (†sec. VII); Sf. cuv. Domnica (†sec. V). În timpul săpt Ap și Ev de după Botezul Domnului. 1Pt 3,18-22 (Miercuri 33 dR); Io 3,22-33 (Sâmbătă din Săpt Luminată).

Lecturile zilei: 1Pt 3,18-22 Io 3,22-33

1Pt 3,18-22: Pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 8, 2021 la 9:46am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 ianuarie 2021

SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (†sec. I); Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor (†420). EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.

Lecturile zilei: Fap 19,1-8 Io 1,29-34

Fap 19,1-8: Și pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit în Efes. Și găsind câțiva ucenici, A zis către ei: Primit-ați voi Spiritul Sfânt când ați crezut? Iar ei…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 7, 2021 la 10:07am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 ianuarie 2021

(+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza) EvU Mc 1,9-11. Antifoane; Câți în Hristos; Ap Tit 2,11-14;3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.

Lecturile zilei: Tit 2,11-14;3,4-7 Mt 3,13-17

Tit 2,11-14;3,4-7: Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, Învățându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea și poftele lumești și, în…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 6, 2021 la 8:52am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 ianuarie 2021

Ajunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt și Teona (†sec. III); Sf. cuv. Sinclitica (†sec. IV). Orele împărătești. Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; 1Cor 9,19-27; Lc 3,1-18. Post și ajun.

Lecturile zilei: 1Cor 9,19-27 Lc 3,1-18

1Cor 9,19-27: Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor, ca să dobândesc pe cei mai mulți; Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca să dobândesc pe iudei; cu cei de…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 5, 2021 la 1:54pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 ianuarie 2021

luni, 4 ianuarie 2021

Înainteserbarea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist. 1Cor 4,9-16 (Duminica 10 dR); Lc 10,1-15 (Vineri 22 dR).

Lecturile zilei: 1Cor 4,9-16 Lc 10,1-15

1Cor 4,9-16: Căci mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut priveliște lumii și îngerilor și oamenilor. Noi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 4, 2021 la 3:32pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 ianuarie 2021

DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. pf. Malahia (†445 îHr); Sf. m. Gordiu (†323). G 5; EvÎ 8; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.

Lecturile zilei: 2Tim 4,5-8 Mc 1,1-8

2Tim 4,5-8: Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 3, 2021 la 9:09am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 ianuarie 2021

☼ Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Sf. papă Silvestru (†335). 1Tim 3,13-4,5; Mt 3,1-11.

Lecturile zilei: 1Tim 3,13-4,5 Mt 3,1-11

1Tim 3,13-4,5: Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc și mult curaj în credința cea întru Hristos Isus. Îți scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere; Ca să știi, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 2, 2021 la 8:53am — Nu sunt comentarii

Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș: retrospectiva anului 2020

Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș: retrospectiva anului 2020

https://bisericaromanaunita.ro/arhieparhia-de-alba-iulia-si-fagaras-retrospectiva-anului-2020/

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș vă pune la dispoziție o retrospectivă a celor mai importante momente ale anului 2020 de pe teritoriul Arhieparhiei. Pe întreaga perioadă a stării de urgență și a stării de…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 1, 2021 la 9:33am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 ianuarie 2021

(+) TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare (†379). EvU Io 10,9-16; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52. Anul Nou civil. Te Deum. Harți.

Lecturile zilei: Col 2,8-12 Lc 2,20-21.40-52

Col 2,8-12: Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Ianuarie 1, 2021 la 9:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 30 decembrie 2020

Sf. m. Anisia (sec. IV); Sf. cuv. pr. Zotic hrănitorul de orfani (sec. IV). Gal 3,23-4,5 (Joi 15 dR); Lc 13,10-17 (Duminca 27 dR). Harți.

Lecturile zilei: Gal 3,23-4,5 Lc 13,10-17

Gal 3,23-4,5: Iar înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Decembrie 31, 2020 la 8:47am — Nu sunt comentarii

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, DE 15 ANI ARHIEPISCOPIE MAJORĂ

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Decembrie 29, 2020 la 9:20am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Luni.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor