altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (2,894)

Agenda liturgica - 7 aprilie 2020

Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie (†304). Apoc 19,11-16; Io 13,1-17 (Ev Spălării picioarelor).

Lecturile zilei: Apoc 19,11-16 Io 13,1-17

Apoc 19,11-16: Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat şi judecă şi se războieşte întru dreptate. Iar ochii Lui sunt ca para focului şi pe capul Lui sunt cununi multe şi are nume scris pe care…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 7, 2020 la 9:24am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 aprilie 2020

Sf. aep. Eutichie (†582); Sf. ep. m. Irineu de Sirmium (†304). Apoc 19,1-10; Mt 26,6-16 (Ev din Miercurea Mare).

Lecturile zilei: Apoc 19,1-10 Mt 26,6-16

Apoc 19,1-10: După acestea, am auzit, în cer, ca un glas puternic de mulţime multă zicând: Aliluia! Mântuirea şi slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru! Pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile Lui! Pentru că a judecat pe desfrânata cea mare,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 6, 2020 la 8:44am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 aprilie 2020

DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion (sec. III). G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.

Lecturile zilei: Evr 9,11-14 Mc 10,32-45

Evr 9,11-14: Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu făcut…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 5, 2020 la 10:54am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 aprilie 2020

Sf. m. Teodul și Agatopod (sec. IV); Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful (†886). Acatistul Maicii Domnului. Evr 9,24-28; Mc 8,27-31. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

Lecturile zilei: Evr 9,24-28 Mc 8,27-31

Evr 9,24-28: Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini - închipuirea celei adevărate - ci chiar în cer, ca să Se înfăţişeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu; iar nu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 4, 2020 la 9:57am — Nu sunt comentarii

PALATUL EPISCOPIEI GRECO-CATOLICE DIN ORADEA

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 3, 2020 la 9:17am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 aprilie 2020

Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul (†824). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 18,21-24; Mt 27,62-66 (Ev Patimi 12).

Lecturile zilei: Apoc 18,21-24 Mt 27,62-66

Apoc 18,21-24: Şi un înger puternic a ridicat o piatră, mare cât o piatră de moară, şi a aruncat-o în mare, zicând: Cu astfel de repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu se va mai afla. Şi glasul celor ce cântă din chitară şi din gură şi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 3, 2020 la 9:14am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 aprilie 2020

Sf. cuv. Tit Taumaturgul. Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta). Apoc 18,1-20; Io 19,38-42 (Ev Patimi 11).

Lecturile zilei: Apoc 18,1-20 Io 19,38-42

Apoc 18,1-20: După acestea, am văzut un alt înger, pogorându-se din cer, având putere mare, şi pământul s-a luminat de slava lui, şi a strigat cu glas puternic şi a zis: A căzut! A căzut Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor, închisoare tuturor…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 2, 2020 la 9:32am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 aprilie 2020

Sf. cuv. Maria Egipteanca (sec. V-VI). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 17,1-18; Mc 15,43-47 (Ev Patimi 10).

Lecturile zilei: Apoc 17,1-18 Mc 15,43-47

Apoc 17,1-18: Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte cupe, şi a grăit către mine, zicând: Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe, cu care s-au desfrânat împăraţii pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-au…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Aprilie 1, 2020 la 7:34am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 31 martie 2020

Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei (sec. IV). Apoc 16,10-20; Io 19,25-37 (Ev Patimi 9).

Lecturile zilei: Apoc 16,10-20 Io 19,25-37

Apoc 16,10-20: Şi al cincilea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei şi în împărăţia ei s-a făcut întuneric şi oamenii îşi muşcau limbile de durere. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor şi a bubelor lor, dar de faptele lor nu s-au pocăit. Şi al şaselea înger a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 31, 2020 la 8:18am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 30 martie 2020

Sf. cuv. Ioan Scărarul (†649). Apoc 16,1-9; Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8).

Lecturile zilei: Apoc 16,1-9 Lc 23,32-49

Apoc 16,1-9: Şi am auzit glas mare, din templu, zicând celor şapte îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu. Şi s-a dus cel dintâi şi a vărsat cupa lui pe pământ. Şi o bubă rea şi ucigătoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 30, 2020 la 7:59am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 29 martie 2020

DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei (†362). G 8; EvÎ 8; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.

Lecturile zilei: Evr 6,13-20 Mc 9,17-32

Evr 6,13-20: Căci Dumnezeu, când a dat făgăduinţă lui Avraam, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare, pe care să Se jure, S-a jurat pe Sine însuşi,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 29, 2020 la 9:56am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 28 martie 2020

Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul (†813), Sf. cuv. Ilarion cel Nou. Evr 6,9-12; Mc 7,31-37. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

Lecturile zilei: Evr 6,9-12 Mc 7,31-37

Evr 6,9-12: Despre voi, iubiţilor, deşi vorbim astfel, suntem încredinţaţi de lucruri mai bune şi aducătoare de mântuire. Căci Dumnezeu nu este nedrept, ca să uite lucrul vostru şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru numele Lui, voi,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 28, 2020 la 9:12am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 27 martie 2020

Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic (sec. IV). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 15,1-8; Mt 27,33-54 (Ev Patimi 7).

Lecturile zilei: Apoc 15,1-8 Mt 27,33-54

Apoc 15,1-8: Am văzut, apoi, în cer, alt semn, mare şi minunat: şapte îngeri având şapte pedepse - cele de pe urmă - căci cu ele s-a sfârşit mânia lui Dumnezeu. Şi am văzut ca o mare de cristal, amestecată cu foc, şi pe biruitorii fiarei şi ai chipului ei şi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 27, 2020 la 11:28am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 26 martie 2020

joi, 26 martie 2020

Serbarea Sf. Arhanghel Gavril. Încheierea sărb. Buneivestiri. Apoc 14,14-20; Mc 15,16-32 (Ev Patimi 6).

Lecturile zilei: Apoc 14,14-20 Mc 15,16-32

Apoc 14,14-20: Şi am privit şi iată un nor alb şi Cel ce şedea pe nor era asemenea Fiului Omului, având pe cap cunună de aur şi în mână seceră ascuţită. Şi iată un alt înger a ieşit din templu, strigând cu glas mare Celui ce şedea pe…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 26, 2020 la 9:46am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 25 martie 2020

miercuri, 25 martie 2020

(+) BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38. (Se celebrează Sf. Liturghie cu Vecernia)

Lecturile zilei: Evr 2,11-18 Lc 1,24-38

Evr 2,11-18: Pentru că şi Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintr-Unul sunt toţi; de aceea nu se ruşinează să-i…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 25, 2020 la 9:28am — Nu sunt comentarii

Cuptorul smereniei

Cuptorul smereniei

„Aurul se lămureşte în foc - zice înţeleptul Sirah - şi oamenii cei plăcuţi lui Dumnezeu, în cuptorul smereniei”. - Ca şi aurul brut, scos din pământ, omul se naşte cu o mulţime de „corpuri…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 24, 2020 la 2:16pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 24 martie 2020

marţi, 24 martie 2020

Sf. cuv. Zaharia (†273). Înainteserbarea Buneivestiri. Apoc 13,11-18; Io 18,28-19,16 (Ev Patimi 4).

Lecturile zilei: Apoc 13,11-18 Io 18,28-19,16

Apoc 13,11-18: Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 24, 2020 la 2:06pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 23 martie 2020

luni, 23 martie 2020

Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei (†273). Apoc 13,1-10; Mt 26,57-75 (Ev Patimi 3).

Lecturile zilei: Apoc 13,1-10 Mt 26,57-75

Apoc 13,1-10: Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 23, 2020 la 4:28pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 22 martie 2020

DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. pr. m. Vasile (†363). G 7; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Crucii Tale; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.

Lecturile zilei: Evr 4,14-5,6 Mc 8,34-9,1

Evr 4,14-5,6: Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 22, 2020 la 9:19am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 21 martie 2020

Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul (sec. IX). Evr 10,32-38; Mc 2,14-17. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

Lecturile zilei: Evr 10,32-38 Mc 2,14-17

Evr 10,32-38: Aduceţi-vă, dar, aminte mai întâi de zilele în care, după ce aţi fost luminaţi, aţi răbdat luptă grea de suferinţe, parte făcându-vă privelişte cu ocările şi cu necazurile îndurate, parte suferind împreună cu cei ce treceau prin unele ca…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Martie 21, 2020 la 9:19am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor