altmarius

cultură şi spiritualitate

Altmariustotal3's Blog (2,553)

Sărbătoare în parohia Florești II: Prima Sfântă Împărtășanie și binecuvântarea oratoriului

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2019/06/primpfloresti19-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 16, 2019 la 10:03am — Nu sunt comentarii

PS Vasile: Sfinții ne-au lăsat moștenirea experienței lor de viață

https://www.catholica.ro/wp-content/uploads/2019/06/bmanton19-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />
Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 16, 2019 la 10:01am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 16 iunie 2019

DUMINICA COBORÂRII SF. SPIRIT - RUSALIILE. Sf. ep. Tihon Taumaturgul (sec. V). EvU Io 20,19-23; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53. 8,12. La Vecernie: rugăciunea cu îngenunchere.

Lecturile zilei: Fap 2,1-11 Io 7,37-53;8,12

Fap 2,1-11: Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 16, 2019 la 9:59am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 15 iunie 2019

Sf. pf. Amos (sec. VIII îHr); Sf. Ieronim (†420). Fap 28,1-31; Io 21,15-25. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

Lecturile zilei: Fap 28,1-31 Io 21,15-25

Fap 28,1-31: Şi după ce am scăpat, am aflat că insula se numeşte Malta. Iar locuitorii ei ne arătau o deosebită omenie, căci, aprinzând foc, ne-au luat pe toţi la ei din pricina ploii care era şi a frigului. Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 15, 2019 la 1:34pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 14 iunie 2019

Sf. pf. Eliseu (†856 îHr); Sf. aep. Metodie (†847). Încheierea sărb. Înălțării Domnului. Fap 27,1-28,1; Io 17,18-26.

Lecturile zilei: Fap 27,1-28,1 Io 17,18-26

Fap 27,1-28,1: Iar după ce s-a hotărât să plecăm pe apă în Italia, au dat în primire pe Pavel şi pe alţi câţiva legaţi unui sutaş cu numele Iuliu, din cohorta Augusta. Şi întorcându-se pe o corabie de la Adramit, care avea să treacă prin locurile de…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 14, 2019 la 1:14pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 13 iunie 2019

joi, 13 iunie 2019

Sf. m. Achilina (†293); Sf. ep. Trifilie (†343); [Sf. Anton de Padova (†1231)]. Fap 25,13-19; Io 16,23-33.

Lecturile zilei: Fap 25,13-19 Io 16,23-33

Fap 25,13-19: Şi după ce au trecut câteva zile, regele Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să salute pe Festus. Şi rămânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel, zicând: Este aici un bărbat, lăsat legat…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 13, 2019 la 11:29am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 12 iunie 2019

 Sf. cuv. Onofrei (sec. V); Sf. cuv. Petru Atonitul (†892). Fap 23,1-11; Io 16,15-23.

Lecturile zilei: Fap 23,1-11 Io 16,15-23

Fap 23,1-11: Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Arhiereul Anania a poruncit celor ce şedeau lângă el să-l bată peste gură. Atunci Pavel a zis către el: Te va bate…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 12, 2019 la 7:34am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 11 iunie 2019

* Sf. ap. Bartolomeu și Barnaba (sec. I). Fap 21,26-32; Io 16,2-13.

Lecturile zilei: Fap 21,26-32 Io 16,2-13

Fap 21,26-32: Atunci Pavel, luând cu el pe acei bărbaţi, curăţindu-se împreună cu ei a doua zi, a intrat în templu, vestind împlinirea zilelor curăţirii, până când a fost adusă ofranda pentru fiecare din ei. Şi când era să se împlinească cele şapte zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 11, 2019 la 8:50am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 10 iunie 2019

Sf. m. Alexandru și Antonin (†313); Sf. ep. m. Timotei (†362). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 7-a după Paști. Fap 21,8-14; Io 14,27-15,7.

Lecturile zilei: Fap 21,8-14 Io 14,27-15,7

Fap 21,8-14: Iar a doua zi, ieşind, am venit la Cezareea. Şi intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei şapte (diaconi), am rămas la el. Şi acesta avea patru fiice, fecioare, care prooroceau. Şi rămânând noi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 10, 2019 la 9:43am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 9 iunie 2019

 DUMINICA 7 după PAȘTI (a Rugăciunii lui Isus pentru unitate și a Sf. Părinți de la Niceea). Sf. aep. Chiril al Alexandriei (†444). G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36; Ev Io 17,1-13.

Lecturile zilei: Fap 20,16-18.28-36 Io 17,1-13

Fap 20,16-18.28-36: Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 9, 2019 la 9:56am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 8 iunie 2019

Aducerea moaștelor Sf. Teodor Stratilat (sec. V). Fap 20,7-12; Io 14,10-21.

Lecturile zilei: Fap 20,7-12 Io 14,10-21

Fap 20,7-12: În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii. Iar în camera de sus, unde erau adunaţi, erau multe lumini aprinse. Dar un tânăr cu…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 8, 2019 la 9:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 7 iunie 2019

Sf. ep. m. Teodot al Ancirei (†303). Fap 19,1-8; Io 14,1-11.

Lecturile zilei: Fap 19,1-8 Io 14,1-11

Fap 19,1-8: Şi pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părţile de sus, a venit în Efes. Şi găsind câţiva ucenici, A zis către ei: Primit-aţi voi Duhul Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au zis: În…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 7, 2019 la 9:30am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 6 iunie 2019

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. cuv. Visarion Taumaturgul (sec. V); Sf. cuv. Ilarion cel Nou (†845). EvU EvÎ 3; Antifoane; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.

Lecturile zilei: Fap 1,1-12 Lc 24,36-53

Fap 1,1-12: Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Isus a face şi a învăţa, Până în ziua în care S-a…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 6, 2019 la 10:05am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 5 iunie 2019

Sf. ep. m. Dorotei al Tirului (†362). Încheierea sărb. Sfintelor Paști. Fap 18,22-28; Io 12,36-47.

Lecturile zilei: Fap 18,22-28 Io 12,36-47

Fap 18,22-28: Şi coborându-se la Cezareea, s-a suit (la Ierusalim) şi, îmbrăţişând Biserica, s-a coborât la Antiohia. Şi stând acolo câtva timp, a plecat, străbătând pe rând ţinutul Galatiei şi Frigia, întărind pe toţi ucenicii. Iar un iudeu, cu numele Apollo,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 5, 2019 la 10:50am — Nu sunt comentarii

Papa Francisc oficiază Liturghia de la Blaj

 Papa Francisc a beatificat şapte episcopi greco-catolici martiri.

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 4, 2019 la 1:57pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 4 iunie 2019

Sf. aep. Mitrofan (†314); Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis și Filipos din Niculițel (sec. IV). Fap 17,19-28; Io 12,19-36.

vedeţi şi: ziua anterioară * luna iunie * ziua următoare…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 4, 2019 la 1:53pm — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 3 iunie 2019

Sf. m. Lucilian și Paula cu fiii lor (sec. III). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 6-a după Paști. Fap 17,1-9; Io 11,47-57.

Lecturile zilei: Fap 17,1-9 Io 11,47-57

Fap 17,1-9: Şi după ce au trecut prin Amfipoli şi prin Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi, Deschizându-le şi arătându-le că Hristos…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 3, 2019 la 11:14am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 2 iunie 2019

DUMINICA 6 după PAȘTI (a Orbului). Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului (†829). G 5; EvÎ 8; Ap Fap 16,16-34; Ev Io 9,1-38.

Lecturile zilei: Fap 16,16-34 Io 9,1-38

Fap 16,16-34: Dar odată, pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga,…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 2, 2019 la 7:45am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 1 iunie 2019

Sf. m. Iustin Filosoful și cei împreună cu el (†165). Fap 15,35-41; Io 10,27-38.

Lecturile zilei: Fap 15,35-41 Io 10,27-38

Fap 15,35-41: Iar Pavel şi Barnaba petreceau în Antiohia, învăţând şi binevestind, împreună cu mulţi alţii, cuvântul Domnului. Şi după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba: Întorcându-ne, să cercetăm cum se află fraţii noştri în toate cetăţile în care am vestit cuvântul Domnului.…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Iunie 1, 2019 la 9:14am — Nu sunt comentarii

Agenda liturgica - 31 mai 2019

Sf. m. Ermie (sec. II). Fap 15,5-12; Io 10,17-28.

Lecturile zilei: Fap 15,5-12 Io 10,17-28

Fap 15,5-12: Dar unii din eresul fariseilor, care trecuseră la credinţă, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie împrejur şi să le poruncească a păzi Legea lui Moise. Şi apostolii şi preoţii s-au adunat ca să cerceteze despre acest cuvânt. Şi făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru şi le-a zis: Bărbaţi fraţi, voi…

Continuare

Adăugat de altmariustotal3 la Mai 31, 2019 la 8:30am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

197 state 

(ultimul: Anguilla)

Numar de steaguri: 260

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 45

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 85.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

28 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor