altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Decembrie 2009 (139)

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 24 decembrie 2009

Sinaxar 24 DecembrieÎn aceasta lună, în ziua a douăzeci şi patra, pomenirea Sfintei cuvioasei fecioare Muceniţe Eugenia şi a celor împreună cu ea.Sfânta Muceniţă Eugenia (Evghenia), odraslă de bun neam şi mândrie a neamului ei s-a născut în Roma cea veche.Părinţii el, Filip şi Eugenia, primind de la împărat o înaltă dregătorie, au plecat în Alexandria, cu fiica lor. Pe când erau în Alexandria, fiica lor Eugenia şi-a părăsit pe ascuns părinţii. S-a… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 24, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 23 decembrie 2009

Meditaţie-23 decembrie

Prima lectură de astăzi poate părea puţin adaptată pregătirii Crăciunului, deoarece vorbeşte în termeni teribili despre o purificare înspăimântătoare: Dumnezeu e ca focul topitorului, ca leşia celui care spală şi el va şedea pentru a topi şi purifica.

Dar, dacă reflectăm puţin, înţelegem că e o lectură adaptată, pentru că, de fapt, avem nevoie de o purificare pentru a-l primi pe Domnul care se pregăteşte să vină.

Copilul Isus nu e o păpuşă cu care se poate… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 23, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 23 decembrie 2009

23 decembrie - Laudele

ImnulNe spun profeţii, rând pe rând,

Că Domnul vine în curând,

Că, după plânset şi suspin,

Îndată timpuri bune vin.Dispare noaptea, aşadar,

Şi zorii zilei noi apar;

Când norii-l plouă pe cel drept,

Se sting tristeţile în piept.Când ai venit, Isuse, -ntâi

Şi-ai vrut în lume să rămâi,

Nu ai venit să pedepseşti,

Ci să alini, să mântuieşti.Dar vei veni cu sfinţii tăi

Din… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 23, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 23 decembrie 2009

23 decembrie

Ant. la intrare (Cf. Is 9,6; Ps 71,17)

Ni se va naşte un prunc şi va fi numit Dumnezeu Puternic; în el vor fi binecuvântate toate seminţiile pământului.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, văzând cum se apropie naşterea după trup a Fiului tău, ne rugăm ca noi, nevrednicii tăi slujitori, să primim îndurare de la Cuvântul tău, Isus Cristos, Domnul nostru care a binevoit să se întrupeze din Fecioara Maria şi să locuiască între noi. El, care,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 23, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 23 decembrie 2009

Sf. Ioan de Kety, pr.Kenty este o mică localitate aşezată la poalele Munţilor Tatra, în Polonia, la o depărtare de circa opt mile de Cracovia; aici s-a născut, în ziua de 24 iunie 1370, unul dintre oamenii renumiţi prin sfinţenia şi ştiinţa sa; deoarece ziua de naştere a coincis cu sărbătoarea naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, părinţii l-au numit Ioan, şi el a rămas în istorie cu numele de Ioan de Kenty, sau Ioan Conţiu, cum se recomanda el însuşi, potrivit obiceiului de a… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 23, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 23 decembrie 2009

Sinaxar 23 DecembrieÎn această lună, în ziua a douăzeci şi treia, pomenirea sfinţilor zece mucenici, care au suferit mucenicia în Creta.Aceşti zece Sfinţi Mucenici au pătimit pe timpul lui Deciu împăratul, către anul 250, în insula Creta. Nu erau toţi dintr-un oraş, ci din mai multe părţi ale ţării. Din mitropolia Gortinei erau cinci: Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie şi Evnichian; din Cnos, unul: Zotic; din Epinia Panormului, unul: Agatopus; din Chionia,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 23, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 22 decembrie 2009

Meditaţie-22 decembrie

Liturgia ne sugerează un paralelism între Ana şi Maria. Amândouă îi mulţumesc lui Dumnezeu: Ana, cu o ofertă fondată pe darul lui Dumnezeu, care i-a dat să fie mamă, mamă a lui Samuel: „De aceea, şi eu îl ofer Domnului”. Samuel e un dar întors, el e cedat Domnului, şi astfel, fiul va fi legătura vie între ea şi Dumnezeu.

Şi Maria îi mulţumeşte Domnului cu marea înflăcărare a inimii sale: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 22, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 22 decembrie 2009

22 decembrie - Laudele

ImnulNe spun profeţii, rând pe rând,

Că Domnul vine în curând,

Că, după plânset şi suspin,

Îndată timpuri bune vin.Dispare noaptea, aşadar,

Şi zorii zilei noi apar;

Când norii-l plouă pe cel drept,

Se sting tristeţile în piept.Când ai venit, Isuse, -ntâi

Şi-ai vrut în lume să rămâi,

Nu ai venit să pedepseşti,

Ci să alini, să mântuieşti.Dar vei veni cu sfinţii tăi

Din… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 22, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 22 decembrie 2009

22 decembrie

Ant. la intrare (Ps 23,7)

Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus, deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, ca să intre regele măririi!RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care, privind la omul căzut în puterea morţii, ai voit să-l răscumperi prin venirea Fiului tău unul-născut, dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind cu smerenie şi evlavie întruparea lui, să ne facem părtaşi la viaţa Răscumpărătorului nostru. El, care, fiind Dumnezeu.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 22, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 22 decembrie 2009

Sf. Francisca Cabrini

În anul 1946, papa Pius al XII-lea a ridicat-o la cinstea sfintelor altare pe o umilă învăţătoare, Maica Francisca Xaveria, devenită mamă a milioane de emigranţi italieni, prin institutul fondat de ea în 1880, „Surorile misionare ale Preasfintei Inimi”, care la început a numărat opt membre, iar la moartea întemeietoarei avea opt mii.

Între anii 1901 şi 1913, au emigrat numai în America 4.711.000 de italieni, dintre care 337.400 proveneau din sudul Italiei; o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 22, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 22 decembrie 2009

Sinaxar 22 DecembrieÎn această lună, în ziua a douăzeci şi doua, pomenirea Sfintei marii Muceniţe Anastasia Romana, izbăvitoarea de otravă.Sfânta şi preaviteaza Muceniţă Anastasia a trăit în Roma, pe vremea împăratului Diocleţian. Era fiica unui elin, cu numele Prepexastu, şi al unei creştine cu numele Fausta. A învăţat credinţa creştină de la mama ei, iar Sfintele Scripturi de la un bărbat insuflat de Dumnezeu şi binecredincios, cu numele Hrisogon. Părinţii… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 22, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 21 decembrie 2009

Meditaţie-21 decembrie

Noi vom sărbători Crăciunul, vom sărbători naşterea lui Isus celebrând în mod solemn Euharistia. Oare nu e puţin ciudat să celebrăm naşterea unui copil făcând memoria morţii sale? Pentru un alt copil nu am avea o asemenea idee: nu ne-am gândi la moartea sa, dar ne-am bucura cu siguranţă de viaţa cea nouă care începe şi care ne umple de o profundă admiraţie.

Şi totuşi, e drept să celebrăm naşterea lui Isus celebrând Euharistia, şi e chiar modul cel mai bun de a o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 21, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 21 decembrie 2009

21 decembrie - Laudele

ImnulNe spun profeţii, rând pe rând,

Că Domnul vine în curând,

Că, după plânset şi suspin,

Îndată timpuri bune vin.Dispare noaptea, aşadar,

Şi zorii zilei noi apar;

Când norii-l plouă pe cel drept,

Se sting tristeţile în piept.Când ai venit, Isuse, -ntâi

Şi-ai vrut în lume să rămâi,

Nu ai venit să pedepseşti,

Ci să alini, să mântuieşti.Dar vei veni cu sfinţii tăi

Din… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 21, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 21 noiembrie 2009

21 decembrie

Ant. la intrare (Cf. Is 7,14;8,10)

În curând va veni Domnul, Stăpânitorul, şi se va chema numele lui Emanuel, căci el este Dumnezeu-cu-noi.RUGĂCIUNEA ZILEI

Ascultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile poporului tău, pentru ca aceia care se bucură acum de venirea Fiului tău unul-născut, făcut om ca şi noi, să primească răsplata vieţii veşnice atunci când el va veni în mărirea sa. Prin Domnul nostru Isus Cristos.LECTURA IIată, iubitul… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 21, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 21 decembrie 2009

Sf. Petru Canisiu, pr. înv.

Sfântul Petru Canisiu, deşi s-a născut la opt sute de ani după apostolul Germaniei, Sfântul Bonifaciu (680-754), şi-a meritat titlul de al doilea apostol al Germaniei; el este considerat restauratorul catolicismului în Europa Centrală, deoarece a readus la sânul Bisericii Catolice o mare parte dintre cei care o părăsiseră urmând exemplul şi învăţătura lui Martin Luther (1483-1546).

Petru Kanys, în latineşte,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 21, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 21 decembrie 2009

Sinaxar 21 DecembrieÎn această lună, în ziua a douăzeci şi una, pomenirea Sfintei Muceniţe Iuliana.Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit pe vremea împăratului Maximian. Era din Nicomidia, copila unor părinţi bogaţi. Părinţii au logodit-o cu un senator elin, cu numele Eleusie. Logodnicul voia să se facă nunta, dar sfânta n-a vrut, ci a zis: "Nu mă mărit cu tine, până nu ajungi prefectul cetăţii". După ce a ajuns prefect, sfânta i-a zis iarăşi: "N-am să primesc să mă… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 21, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 20 decembrie 2009

Duminica a IV-a din Advent - Laudele

ImnulNe spun profeţii, rând pe rând,

Că Domnul vine în curând,

Că, după plânset şi suspin,

Îndată timpuri bune vin.Dispare noaptea, aşadar,

Şi zorii zilei noi apar;

Când norii-l plouă pe cel drept,

Se sting tristeţile în piept.Când ai venit, Isuse, -ntâi

Şi-ai vrut în lume să rămâi,

Nu ai venit să pedepseşti,

Ci să alini, să mântuieşti.Dar vei veni cu sfinţii… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 20, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 20 decembrie 2009

Duminica a IV-a din Advent

Ant. la intrare (Is 45,8)

Coborâţi, ceruri, roua de sus şi norii să-l reverse în ploaie pe Cel Drept; să se deschidă pământul şi să-l odrăslească pe Mântuitorul.RUGĂCIUNEA ZILEI

Te rugăm, Doamne, revarsă harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duşi, prin patima şi crucea lui, la slava învierii. Prin Domnul nostru Isus Cristos.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 20, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 20 decembrie 2009

Ss. Abraham, Isac şi Iacob, patriarhi

În apropierea sărbătorilor Naşterii Domnului, sunt amintiţi sfinţii patriarhi Avraam, Isac şi Iacob, strămoşi după trup ai lui Isus Cristos, „fiu al lui David, fiu al lui Avraam” (Matei I,1). Biserica creştină îi cinsteşte pe patriarhii şi profeţii Vechiului Testament, deoarece, prin ei, Dumnezeu a vestit şi a pregătit întruparea Fiului său Unic şi răscumpărarea neamului omenesc. Geneza, sau Cartea Facerii, istoriseşte pe larg, începând cu capitolul… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 20, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 20 decembrie 2009

Sinaxar 20 DecembrieÎn această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul).Sfântul sfinţitul Mucenic Ignatie, urmaş al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii Antiohiei după Evod, a fost împreună cu Policarp, episcopul Bisericii Smirnei, ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan. Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia împotriva parţilor, Sfântul Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 20, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor