altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Decembrie 2009 (139)

In memoriam: Vasile Stroiescu, basarabeanul generos

In memoriam: Vasile Stroiescu, basarabeanul generos

dr.Vasile BOGUŞ, medic pensionar, Piatra-NeamţJoi, 24 Decembrie 2009

La începutul sec. al XX-lea, poporul român din Vechiul Regat, din Transilvania, Basarabia şi Bucovina a fost foarte plăcut impresionat de figura basarabeanului Vasile V. Stroiescu, pentru faptele sale de mare patriot, fapte declanşate de o profundă iubire creştinească faţă de oameni, de naţiunea noastră, însoţită de o neobişnuită… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 27 decembrie 2009

În această lună, în ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea Sfântului Apostol, întâiul mucenic şi arhidiacon Ştefan, unul din cei şapte diaconi.S-a făcut odată întrebarea între iudei, saduchei, farisei şi elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau că este prooroc, alţii că este înşelător, iar alţii că e Fiul lui Dumnezeu. Atunci Ştefan a stat pe loc înalt şi a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos, zicând: "Bărbaţi fraţi, pentru ce s-au înmulţit răutăţile… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 27, 2009 la 2:30am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 27 decembrie 2009

Sfânta Familie

Ant. la intrare (Lc 2,16)

Păstorii au venit în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în iesle.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care ne-ai dat un strălucit exemplu de viaţă în sfânta familie de la Nazaret, dă-ne, te rugăm, harul să trăim în familiile noastre aceleaşi virtuţi şi să fim uniţi prin aceeaşi iubire, pentru ca odată să gustăm răsplata veşnică în bucuria casei tale. Prin Domnul.LECTURA ISamuel, câte zile… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 27, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 27 decembrie 2009

Meditaţie-Sfânta Familie

Când Satana, duşmanul lui Dumnezeu, al Bisericii şi al omului, vrea să lovească în Dumnezeu, să distrugă Biserica, să-l distrugă pe om, începe prin a lovi în familie, prin a distruge familia. Dacă privim situaţia familiei la ora actuală la popoarele creştine sau se numesc creştine, ne dăm seama că este un dezastru, o adevărată tragedie. Propaganda pe toate căile a amorului liber, a sexului liber, a dus la prăbuşirea familiei. Constatăm convieţuirea fără căsătorie,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 27, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 27 decembrie 2009

Sf. Ioan, apostol şi evanghelist

Sfântul Ioan evanghelistul este fiul lui Zebedeu şi al Salomei, fratele lui Iacob cel Mare, de meserie pescar şi de loc din Betsaida, de unde erau şi fraţii Petru şi Andrei; el ocupă un loc deosebit în rândul Apostolilor. Deşi împreună cu Sfântul Petru au fost consideraţi de Sinedriu ca „oameni neînvăţaţi şi de rând” (Fap 4,13), Sfântul Ioan a scris cea de a patra Evanghelie, cartea Apocalipsului şi trei scrisori pline de farmec. Cititorul care parcurge… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 27, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Memoria Bisericii in imagini: Tutana (Arges)

Memoria Bisericii în imagini: Tutana - o mănăstire argeşeană

Adrian Nicolae PETCUJoi, 24 Decembrie 2009

Poate puţin cunosc sau au auzit despre Mănăstirea Tutana, situată la 20 km de Curtea de Argeş. Având hramul Sf. Atanasie de la Muntele Athos, începuturile acestei mănăstiri pot avea legătură cu evlavia voievodului muntean Vladislav Vlaicu (1368-1374) la Sf. Atanasie, întemeietorul marii lavre din Muntele Athos, unde dăruise o… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 11:49am — Nu sunt comentarii

Dialogul dintre Cer si Pamint.

Dialogul dintre cer şi pământ prof. dr. Mihaela PALADE, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“Joi, 24 Decembrie 2009

Icoana Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos aduce în faţa ochilor dialogul dintre cer şi pământ, amândouă gravitând în jurul Celui Care, prin Întrupare, „a rămas ceea ce era - adică Dumnezeu - şi S-a făcut ceea ce nu era - adică Om“, ca într-o horă cosmică ce slavosloveşte întru bucuria împărtăşirii de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 8:58am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 26 decembrie 2009

Sfântul Ştefan - Laudele

ImnulCristos, înviind după moartea pe cruce,

Victoria vieţii în lume-o aduce;

Apoi se înalţă la cer şi-acum, iată-l,

În slavă cu Tatăl.Păşeşte pe calea stropită cu sânge

Eroul pe care nimic nu-l înfrânge;

E Ştefan pe care o tainică soartă

Spre glorie-l poartă.Sub norul de pietre ce cad ca o ploaie,

Genunchii smerit la pământ şi-i îndoaie;

Se roagă la Domnul cu blânde cuvinte:

„O,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 8:49am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 26 decembrie 2009

Sfântul Ştefan (26 decembrie)

SărbătoareAnt. la intrare

Porţile cerului i s-au deschis sfântului Ştefan, care a fost învrednicit să fie cel dintâi în ceata martirilor, şi de aceea a primit cununa biruinţei în ceruri.RUGĂCIUNEA ZILEI

Te rugăm, Doamne, să ne dăruieşti harul de a imita exemplul sfântului Ştefan, a cărui naştere pentru cer o sărbătorim astăzi: să învăţăm şi noi să-i iubim pe duşmanii noştri, după cum el a ştiut să se roage pentru prigonitorii… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 8:47am — Nu sunt comentarii

Meditatie -26 decembrie 2009

Meditaţie-Sfântul Ştefan (26 decembrie)

Sfântul Ştefan este primul răspuns perfect la mesajul lui Isus.

Chiar dacă la prima vedere există o mare diferenţă între sărbătoarea Crăciunului şi aceea a sfântului Ştefan, există, totuşi, legături profunde între întruparea lui Isus şi martiriul lui Ştefan. Ieri am auzit: „Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi”. Sfântul Ştefan a suferit opoziţia iudeilor pentru că era convins de acest nou mod de a fi al lui Dumnezeu, era convins că era… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 8:46am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 26 decembrie 2009

Sf. Ştefan, primul martir

După coborârea Duhului Sfânt, apostolii au început să predice învăţătura lui Cristos celor care le erau mai aproape, adică evreilor, şi astfel, au reaprins împotrivirea autorităţilor religioase ale iudaismului, care abia se potoliseră prin judecarea şi condamnarea lui Cristos. Ca şi învăţătorul lor, apostolii au cunoscut foarte curând umilirile bătăilor cu vergi şi ale închisorii, dar, îndată după ce erau eliberaţi din lanţuri, reluau predicarea evangheliei. Prima… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 8:45am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 26 decembrie 2009

În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, Soborul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu.Despre fuga în Egipt a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu:După ce Irod a dat poruncă să fie tăiaţi toţi pruncii din Betleem, îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, zicând: "Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt". Şi a fugit în Egipt Născătoarea de Dumnezeu cu Pruncul şi cu Iosif, pentru două pricini: întâi ca să se plinească ceea ce s-a zis… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 26, 2009 la 8:37am — Nu sunt comentarii

Meditatie - Nasterea Domnului

Meditaţie-Naşterea Domnului

„Doamne, mare ţi-e puterea, deşi zaci culcat pe paie!

Doar în faţa ta se cade tot genunchiul să se-ndoaie.

Cerul, marea şi pământul, toată firea strigă-n cor:

Singur tu eşti împăratul şi stăpânul tuturor”.

Cu aceste cuvinte i se adresează Biserica într-unul din imnurile liturgice Pruncului Dumnezeu născut în grota din Betleem.

„Iată semnul după care îl veţi recunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat pe paie”. Glasul… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 25, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - Nasterea Domnului

Naşterea Domnului - Laudele

ImnulPe marele-mpărat Isus

Maria-n lume l-a adus;

Să-l preamărim cu-al nostru cânt

Pe faţa-ntregului pământ.Al lumii Domn şi ziditor

Îmbracă chip de servitor,

Voind, la moarte osândit,

Să-i smulgă morţii ce-a zidit.Cel necuprins şi făr-hotar

Fecioarei, printr-un tainic har,

Îi este dat spre-a fi purtat

În sânul ei imaculat.Fără bărbat, doar c-un cuvânt,

Concepe de… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 25, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 25 decembrie 2009

Naşterea Domnului (Crăciunul)

Ant. la intrare (Is 9,6)

Un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care ne-ai creat în mod minunat după chipul tău şi ne-ai reînnoit şi răscumpărat în mod şi mai minunat, dă-ne, te rugăm, harul să putem împărtăşi viaţa divină a Fiului tău, care astăzi a voit să-şi asume fiinţa noastră omenească. El, care, fiind… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 25, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - Nasterea Domnului

Sf. Eugenia, m.

Împăratul roman Valeriu a fost binevoitor faţă de creştini în prima perioadă a guvernării sale, dar, la sfatul unor senatori, a luat măsuri severe împotriva lor, îndeosebi a familiilor ce deţineau funcţii şi averi mari. În cursul acestei persecuţii, a căzut victimă şi Eugenia, fiica unei familii nobile; ea a fost atrasă la credinţa creştină de către sfinţii martiri Iacint şi Protus, iar după moarte, trupul ei a fost înmormântat în cimitirul lui Apronian. Acestea sunt datele… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 25, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 25 decembrie 2009

Sinaxar 25 DecembrieÎn această lună, în ziua a douăzeci şi cincea, prăznuirea Naşterii celei după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.Bunul Dumnezeu, văzând neamul omenesc chinuit de diavol, I s-a făcut milă de el. A trimis pe Arhanghelul Gavriil să zică Născătoarei de Dumnezeu: "Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!". Şi îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 25, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 24 decembrie 2009

Meditaţie-24 decembrie

Suntem în vigilia Crăciunului, ne mai rămân puţine ore pentru a completa pregătirea noastră. Liturgia de astăzi ne sugerează o mai profundă apreciere a darului pe care Tatăl ceresc ni-l face, amintindu-ne că acest dar a fost pregătit cu mare iubire de foarte mult timp. Citim despre paralelismul dintre cele două mesaje divine strâns legate între ele: primul îi este adresat regelui David, al doilea Mariei. Al doilea face trimitere explicită la primul. „Casa ta – îi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 24, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 24 decembrie 2009

24 decembrie - Laudele

ImnulNe spun profeţii, rând pe rând,

Că Domnul vine în curând,

Că, după plânset şi suspin,

Îndată timpuri bune vin.Dispare noaptea, aşadar,

Şi zorii zilei noi apar;

Când norii-l plouă pe cel drept,

Se sting tristeţile în piept.Când ai venit, Isuse, -ntâi

Şi-ai vrut în lume să rămâi,

Nu ai venit să pedepseşti,

Ci să alini, să mântuieşti.Dar vei veni cu sfinţii tăi

Din… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 24, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 24 decembrie 2009

Sf. Adela, călug.

Sfânta Adela, o prinţesă merovingiană, după moartea soţului său, Alberic, a intrat în mănăstirea din Pfalzel, a îmbrăcat rasa călugărească şi, nu după mult timp, a fost aleasă stareţă; a murit în jurul anului 735. Sfânta Adela este renumită şi pentru viaţa şi activitatea unui nepot al său, Grigore, pe care ea l-a luat în mănăstire şi s-a îngrijit de formaţia sa spirituală. Cu prilejul unei vizite a Sfântului Bonifaciu, care se afla în trecere prin oraş, pe când stăteau la… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 24, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor