altmarius

cultură şi spiritualitate

Blogul lui Altmariustotal -- Arhiva Decembrie 2009 (139)

Meditatie - 31 decembrie 2009

Meditaţie-31 decembrie

Din această evanghelie atât de plină de bogăţie reţinem, în această ultimă zi, o frază: „Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har”, pentru a ne inspira o atitudine de recunoştinţă.

Toţi am primit din bunătatea lui Cristos, în toate zilele anului, fiecare în modul său. Domnul şi-a împărţit darurile sale după nevoile fiecăruia dintre noi.

Şi am primit har peste har, adică un har era pregătirea pentru un alt har şi mai mare. Şi toate harurile pe… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 31, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 31 decembrie 2009

31 decembrie

Ant. la intrare (Is 9,6)

Un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii săi, iar numele lui este Sfetnic minunat.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai voit ca în naşterea Fiului tău să se afle începutul şi desăvârşirea legăturii lui Dumnezeu cu omul; dă-ne, te rugăm, harul să facem şi noi parte din moştenirea lui Cristos Domnul, căci în el sălăşluieşte mântuirea întregii lumi. El, care, fiind… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 31, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 31 decembrie 2009

Sf. Silvestru I, pp.

Despre Sfântul Silvestru I, papa, se cunosc foarte puţine date, în afară de faptul că a condus Biserica Romei de la anul 314, ca urmaş al Sfântului Melhiade, şi până la anul 335; un pontificat de lungă durată, care a mers în paralel cu domnia împăratului Constantin cel Mare (306-377), într-o perioadă de mare importanţă pentru Biserică. Prin Edictul da la Milano (312), persecuţiile au luat sfârşit şi s-a început organizarea vieţii bisericeşti, operă la care Constantin… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 31, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 31 decembrie 2009

În această lună, în ziua a treizeci şi una, pomenirea Cuvioasei maicii noastre Melania Romana.Cuvioasa maica noastră Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu. Era de neam cinstit şi strălucit, întâiul în senatul roman. Sfânta iubea din toată inima pe Domnul şi dorea să trăiască în feciorie. Dar părinţii ei au măritat-o, împotriva ei, şi a avut doi copii. Murindu-i părinţii şi copiii, a părăsit cetatea şi s-a mutat în afara zidurilor cetăţii. Acolo trăia în schimnicie, vindeca… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 31, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 30 decembrie 2009

Meditaţie-30 decembrie

Figura Anei, profetesa care îl întâlneşte pe Domnul, îmi sugerează un paralelism cu anul care e pe sfârşite.

Ana e foarte în vârstă, e aproape la sfârşitul zilelor, (are 84 de ani, adică 12 X 7, un număr biblic, un număr perfect). După şapte ani de căsătorie, a rămas la templu „slujind lui Dumnezeu zi şi noapte în post şi rugăciune”. Pentru aceasta, primeşte harul de a fi prezentă atunci când Maria şi Iosif îl aduc pe prunc şi îl întâlneşte pe Mântuitorul, îi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 30, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 30 decembrie 2009

30 decembrie - Laudele

ImnulPe marele-mpărat Isus

Maria-n lume l-a adus;

Să-l preamărim cu-al nostru cânt

Pe faţa-ntregului pământ.Al lumii Domn şi ziditor

Îmbracă chip de servitor,

Voind, la moarte osândit,

Să-i smulgă morţii ce-a zidit.Cel necuprins şi făr-hotar

Fecioarei, printr-un tainic har,

Îi este dat spre-a fi purtat

În sânul ei imaculat.Fără bărbat, doar c-un cuvânt,

Concepe de la… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 30, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul Roman - 30 decembrie 2009

30 decembrie

Ant. la intrare (Înţ 18,14-15)

Când liniştea învăluia totul şi noaptea era la jumătatea căii sale, Cuvântul tău atotputernic, Doamne, a venit din ceruri, de pe tronul regesc.RUGĂCIUNEA ZILEI

Atotputernice Dumnezeule, dă-ne, te rugăm, harul ca noua naştere, în trup omenesc, a Fiului tău unul-născut să ne elibereze de jugul cel vechi al robiei păcatului. Prin Domnul.LECTURA ICel ce face voinţa lui Dumnezeu va trăi în… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 30, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 30 decembrie 2009

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfintei Muceniţe Anisia cea din Tesalonic.Sfânta Muceniţă Anisia era din Tesalonic şi a trăit pe vremea împăratului Maximian. A avut părinţi binecredincioşi şi cu multă avere. După moartea lor, sfânta ducea viaţă singuratică şi bineplăcea lui Dumnezeu prin viaţa şi faptele ei. Odată, pe când se ducea la biserică, după cum îi era obiceiul, a întâlnit pe drum un ostaş care se închina la idoli, care a apucat-o de mână târând-o spre… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 30, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 29 decembrie 2009

Meditaţie-29 decembrie

Astăzi putem să contemplăm întâlnirea dintre bătrânul Simeon şi copilul Isus, şi astfel, intuim toată bucuria pe care Luca vrea să ne-o transmită prin această evanghelie: bucuria aceluia care vede împlinindu-se o dorinţă de demult, bucuria aceluia care ajunge la scop, scopul stabilit nu numai pentru sine, ci pentru toată lumea. Simeon, într-adevăr, îl contemplă şi îl ia în braţele sale pe Mesia lui Israel, acela care aduce Israelului mângâierea, mântuirea, lumina şi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 29, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 29 decembrie 2009

29 decembrie - Laudele

ImnulPe marele-mpărat Isus

Maria-n lume l-a adus;

Să-l preamărim cu-al nostru cânt

Pe faţa-ntregului pământ.Al lumii Domn şi ziditor

Îmbracă chip de servitor,

Voind, la moarte osândit,

Să-i smulgă morţii ce-a zidit.Cel necuprins şi făr-hotar

Fecioarei, printr-un tainic har,

Îi este dat spre-a fi purtat

În sânul ei imaculat.Fără bărbat, doar c-un cuvânt,

Concepe de la… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 29, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 29 decembrie 2009

29 decembrie

Ant. la intrare (In 3,16)

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi nevăzut, tu ai alungat întunericul lumii prin venirea lui Cristos, lumina cea adevărată; te rugăm să priveşti la noi cu faţă senină, ca să ne învrednicim să lăudăm într-un glas slăvita naştere a Fiului tău unul-născut. El, care, fiind… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 29, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 29 decembrie 2009

Sf. Thomas Becket, ep. m.

Sfântul Toma Becket s-a născut la Londra, în anul 1118, pe vremea regelui Henric II Plantagenetul, când regele Angliei, avea sub stăpânire şi ţinutul din vestul Franţei, care astăzi formează regiunea Bretagne, atunci Mica Britanie. Datorită originii şi calităţilor sale, Toma a fost numit arhidiacon de Canterburry şi cancelar al Regatului, fiind, în acelaşi timp, stăpânul unei averi imense. Era considerat unul dintre oamenii cei mai capabili ai timpului său şi,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 29, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 29 decembrie 2009

În această lună, în ziua a douăzeci şi noua, pomenirea sfinţilor paisprezece mii de prunci, ucişi de Irod.Irod, împăratul iudeilor, a poruncit magilor să se întoarcă pe la el ca să-i spună şi lui unde este Împăratul, Care S-a născut şi pe Care li-L vestise steaua ce-o urmau, pentru ca să se închine şi el Lui. Îngerul Domnului însă le-a spus magilor să nu mai treacă pe la Irod, ci să se ducă pe alta cale în ţara lor. Şi aşa au făcut. Irod, văzând că a fost înşelat de magi, s-a… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 29, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Meditatie - 28 decembrie 2009

Meditaţie-Pruncii nevinovaţi (28 decembrie)

La trei zile după Crăciun, această sărbătoare produce în noi o surpriză dureroasă: după atâta bucurie, după atâta bunătate, vedem atâta tristeţe, atâta cruzime. Şi totuşi, această sărbătoare este necesară, pentru a ne face să luăm în serios Crăciunul lui Cristos.

Crăciunul este, desigur, o sărbătoare frumoasă pentru familie: ne face să contemplăm un copil, şi aceasta este întotdeauna o bucurie, este un dar al lui Dumnezeu. Dar acesta e un… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 7:41am — Nu sunt comentarii

Liturghia Orelor - 28 decembrie 2009

Sfinţii Prunci nevinovaţi - Laudele

ImnulVin magii şi-ntreabă: „În ce loc anume

E regele care venit-a pe lume?”

Un rege-n Iudeea! Irod, când aude,

Se-aprinde de ură ca fiarele crude.Îşi cheamă călăii şi-n faţă le-aruncă,

Cuprins de turbare, cumplită poruncă:

„În tot Betleemul, şi-n jurul lui roată,

Să piară copiii, suflarea lor toată”.În fiece casă e-o mamă ce plânge;

Tiran fără minte, zadarnic verşi sânge.

Îţi… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 7:40am — Nu sunt comentarii

Liturghierul roman - 28 decembrie 2009

Sfinţii Prunci nevinovaţi (28 decembrie)

SărbătoareAnt. la intrare

Pruncii nevinovaţi au fost ucişi pentru Cristos. Ei îl urmează pe Mielul fără pată şi zic pururi: „Mărire ţie, Doamne!”RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care astăzi ai fost preamărit de pruncii nevinovaţi nu prin cuvântul, ci prin moartea lor, dă-ne, te rugăm, harul ca faptele noastre să exprime credinţa pe care o mărturisesc cuvintele noastre. Prin Domnul.LECTURA… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 7:39am — Nu sunt comentarii

Calendar Romano-Catolic - 28 decembrie 2009

Ss. Prunci nevinovaţi, m.

Biserica creştină consideră că sunt martiri acei copii nevinovaţi pe care bănuitorul şi sângerosul Irod i-a smuls din braţele mamelor, la vârsta cea mai fragedă; fără ca ei să-şi dea seama, au scris cu sângele lor prima pagină din cartea de aur a martirilor creştini şi au meritat gloria eternă, potrivit promisiunii lui Isus. „Cine îşi va fi pierdut viaţa, pentru mine o va regăsi”. Cu gândul la ei, Liturghia repetă astăzi cuvintele poetului Prudenţiu: „Cinste vouă,… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 7:38am — Nu sunt comentarii

Nichifor Crainic - Lauda

LAUDATu, Cel ce Te ascunzi in eterna-Ti amiaza

Si lumea o spanzuri in haos de-o raza,

Metanie Tie, Parinte.

Izvod nevazut al vazutelor lumi,

Ma scalzi si pe mine in unda fierbinte.

Un mugur de carne firbinte.

Sunt duh invaluit in naluca de huma,

Sunt om odraslit dintr-un tata si-o muma.

Dar sunt neraspunsa-ntrebare.

Ce glas e destoinic sa-mi spuna-ncotro e

Oceanul de somn ce icnind fara voie

M-a-mpins si pe mine-n… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 7:35am — Nu sunt comentarii

Calendar Ortodox (Sinaxar) - 28 decembrie 2009

În această lună, în ziua a douăzeci şi opta, pomenirea sfinţilor douăzeci de mii de mucenici ce au ars în Nicomidia.După ce împăratul Maximian s-a întors biruitor din lupta împotriva etiopienilor, a vrut să aducă jertfe de biruinţă idolilor. De aceea a trimis scrisori pretutindeni, ca să vină toţi în Nicomidia să se închine zeilor acolo. Sfântul Antim, episcopul Nicomidiei, a adunat în biserica lui tot poporul lui Hristos, că era atunci sărbătoarea Naşterii lui Hristos, a prăznuit… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 7:29am — Nu sunt comentarii

Începuturile presei bisericeşti româneşti: Speranta (Arad: 1869, 1871-1872)

Începuturile presei bisericeşti româneşti

pr. Cezar ŢĂBÂRNĂJoi, 24 Decembrie 2009

La Arad a apărut, în anii 1869 şi 1871-1872, „Speranţa“, foaie literar-bisericească, gazetă a Societăţii de lectură a teologilor români din Arad, cu concursul unor profesori şi cu ajutorul material al unor patrioţi români de acolo. La 30 ianuarie 1877 a apărut noul organ oficial al Eparhiei Aradului, „Biserica şi şcoala“ (săptămânal), „foaie bisericească, şcolară, literară şi economică“, sub… Continuare

Adăugat de altmariustotal la Decembrie 28, 2009 la 2:00am — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 242

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor