altmarius

cultură şi spiritualitate

”Scrisul este o călătorie minunată, în care te întâlnești cu libertatea în toate dimensiunile sale”

marc levy, interviu, hyperliteratura
Marc Levy
foto© Claudia Hehr
 

Cel mai bine vândut autor francez contemporan în lume, Marc Levy este o personalitate proteică, un scriitor al cărui stil este plin de culoare și de bucuria vieții.

După ce a lucrat mai mulți ani pentru Crucea Roșie și a fondat împreună cu fratele său un birou de arhitectură care a devenit în scurt timp unul dintre cele mai importante din Franța, Marc Levy și-a început cariera de scriitor la 37 de ani.

În 1998 scrie romanul Și dacă e adevărat?. În 2000, după succesul enorm al acestui prim roman publicat în Franța la Editions Robert Laffont, Marc Levy își dă demisia de la biroul de arhitectură și se mută la Londra, pentru a se dedica exclusiv scrisului. Romanul este tradus în 40 de limbi, publicat în 32 de țări și vândut în cinci milioane de exemplare. Cartea este atât de seducătoare și convingătoare, încât atrage atenția marelui Steven Spielberg. DreamWorks SKG cumpără drepturile de adaptare cinematografică. Filmul, intitulat “Just Like Heaven”, regizat de către Mark Waters și avându-i pe Reese Witherspoon și Mark Ruffalo în rolurile principale, ajunge în fruntea box-office-ului american la lansarea din 2005.

Din 2000 și până în prezent, Marc Levy a scris 14 romane, traduse în 45 de limbi și vândute în peste 28 de milioane de exemplare. Autorul locuiește de mai mulți ani la New York. În România, 11 dintre romanele sale au fost publicate la editura Trei.

A fost o senzație absolut specială și încântatoare să fac un interviu cu Marc Levy, unul dintre scriitorii mei contemporani preferați. Am corespondat pe e-mail și am avut plăcuta surpriză să descopăr un scriitor de o naturalețe, modestie și deschidere absolut impresionante. După ce am fost încântat de romanele sale, am fost încântat și de răspunsurile sale la întrebarile mele.
 

  

 

 

Ați fost crescut în cultul autoderiziunii. Este la ora actuală autoderiziunea o specie pe cale de dispariție?

Mi-ați pus o întrebare foarte bună. Ferindu-mă de generalități, voi spune că la fel ca și pentru adâncimea ”Prutului” (râu care marchează frontiera între Moldova și România pentru cei care nu știu asta și râu al cărui nume nu îl voi uita niciodată și căruia îi datorez unul dintre cele mai mari hohote de râs din viața mea la o oră de geografie, ca și pedeapsa care s-a potrivit de minune), asta depinde sub ce pod. Nu știu, de exemplu, care este stadiul autoderiziunii în România, pentru că nu am mai avut șansa să revin în țara dumneavoastră de câțiva ani. Pot să vă spun că autoderiziunea în clasa politică franceză nu mi se pare în cea mai bună formă.

 

De câte ori ați identificat fericirea până acum?

De multe ori, am o fire fericită.

 

De ce preferați umorul ego-ului?

Pentru că cele două sunt incompatibile și coabitează rău într-o aceeași persoană. Preferați să vă petreceți seara în compania unei persoane înzestrate cu simțul umorului sau cu o persoană al cărei ego este supradimensionat? Oamenii care se iau foarte în serios, chiar și dotați cu o mare inteligență, sunt teribil de plictisitori și la fel sunt și cuvintele lor.

 

Pot să dăuneze legile liberticide scriitorilor?

Cu siguranță, numărul țărilor unde faptul că scrii ceea ce gândești poate să te ducă la închisoare este atât de mare. Este terifiant. Scrisul este un teritoriu care îți dă o imensă libertate, o libertate care îi face să se teamă pe mulți guvernanți. Toți dictatorii și opresorii încep prin a arde sau interzice cărțile și să îi încarcereze pe scriitorii care gândesc liber.

 

Este dificil să ”pictezi speranța” ca și scriitor?

Nu cred că acest lucru este dificil, asta cere adesea curaj și voință. Ești acuzat de multe ori de naivitate. Adesea, descrierea disperării este mai bine considerată decât inventarea sperenței, cred că ar trebui să fie exact contrariul.

 

Care este procentajul de vocație și pasiune în scrisul dumneavoastră?

Nu pot să disociez cele două care sunt legate intim de mine. Și cele două cer multă muncă și umilință.

 

Negrul este mai șic decât albastrul în literatura contemporană. De ce?

Întotdeauna mi-am pus întrebarea asta și încă mi-o mai pun. Mi se pare că cei care, din lipsă de generozitate, de deschidere a spiritului, a muncii sau a interesului manifestat față de ceilalți, nu știu decât să vorbească despre ei înșiși și să picteze nefericirea, au ridicat acest postulat la statutul de dictat. Totuși, nimic nu interzice să descrii realitatea lumii scriind speranța.

 

Acum doi ani, referindu-vă la modul dumneavoastră de a scrie o carte, ați spus într-un interviu ”Precum un navigator, îmi fixez un cap pe care sper să îl ating și apoi negociez cu marea în timpul traversării”. E dificil să navighezi în mările literaturii?

Unele zile sunt încărcate cu magie, altele sunt mai dificile. Scrisul este un exercițiu ce te confruntă cu o anumită solitudine, unde incertitudinea te cuprinde în fiecare clipă, unde cea mai mică descurajare te face să te îndoiești de tot și de tine însuți, dar este în același timp și o călătorie minunată în care te întâlnești cu libertatea în toate dimensiunile sale.

 

Voltaire spunea că marile spirite se întâlnesc. Cum ați descrie întâlnirea dumneavoastră cu Steven Spielberg?

În acea zi a fost doar un singur mare spirit în jurul mesei, el. Iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost fără nicio îndoială modestia, generozitatea și cordialitatea sa. Anumite persoane fac totul ca să îți amintească cine sunt, alții precum Steven Spielberg și adesea cei mai mari, fac din contră tot ce le stă în putință ca să te facă să uiți cine sunt și să te simți în largul tău. Am o amintire nepieritoare de la acea întâlnire, amintirea orelor magice petrecute în compania sa.

 

Care este personajul din romanele dumneavoastră care vă lipsește cel mai mult?

Ethan Daldry, acest englez cu inimă solitară din Strania călătorie a domnului Daldry. Mi-am făcut un prieten din el, un veritabil confident, un complice. Îmi lipsește mult. Adesea, mi se întîmplă să visez că nu am scris încă acel roman, doar pentru a avea speranța că îl voi regăsi pe Ethan Daldry. Știu, după ce am spus asta, că veți crede că mi-am pierdut capul sau simțul anumitor realități pentru că până la urmă el nu este decât un personaj de ficțiune. Dar, pentru un scriitor, aceste personaje care te însoțesc pe parcursul atâtor nopți de scris termină prin a prinde viață și nu le uiți niciodată. A termina un roman este întotdeauna un moment puțin trist. Ai impresia că îți conduci din nou niște prieteni dragi până la stația de autobuz și că rămâi singur acolo pe trotuar așteptând ca autobuzul să dispară în depărtare.

 

Sunteți un scriitor desăvârșit, iubit în toată lumea, cu zeci de milioane de cărți vândute, aveți o familie frumoasă, locuiți la New York. V-ați îndeplinit toate visele?

Din fericire nu, mai am încă multe vise. Eram foarte criticat de către profesorii mei la școală pentru că deja petreceam prea mult timp visând, după părerea lor. Nu am încetat niciodată să visez și voi visa până îmi voi da ultima suflare.

 

În ce culori vedeți viitorul literaturii?

De preferință, în toate culorile, literatura este plurală, ca și lumea care ne înconjoară, frumusețea sa vine din diversitatea sa, din toate diferențele care o compun.

 

Interviu realizat de Denis Grigorescu

(traducerea/adaptarea Denis Grigorescu)

Mai jos puteți citi versiunea originală, în franceză, a interviului.
 
 
L’auteur français le plus lu dans le monde; Marc Levy est un personnalité protéiforme, un écrivain dont le style est plein de couleur et de la joie de vivre. Après avoir travaillé plusieurs années pour la Croix Rouge et après avoir fondé avec son frère un bureau d’architecture qui est devenu rapidement un des plus importants en France, Marc Levy a commencé sa carrière d’écrivain à 37 ans. En 1998 il écrit le roman ”Et si c’était vrai”. En 2000, après l’immense succès de ce premier roman aux Éditions Robert Laffont, Marc Levy démissionne à 38 ans de son cabinet d’architecture et part habiter à Londres pour se consacrer exclusivement à l’écriture. L’ouvrage est traduit dans une quarantaine de langues, publié dans 32 pays et se vend à 5 millions d’exemplaires. Le roman et si séduisant et convaincant qu’il attire l’attention du grand Steven Spielberg. DreamWorks SKG en acquiert les droits d’adaptation cinématographique. Le film, intitulé en langue originale Just Like Heaven, réalisé par Mark Waters, interprété par Reese Witherspoon et Mark Ruffalo, se classe premier du box-office américain lors de sa sortie en 2005. Depuis 2000 jusqu’à present, Marc Levy a écrit 14 romans, traduits en 45 langues et publiés à plus de 28 millions d’exemplaires. L’auteur vit depuis quelques années à New York. En Roumanie, 11 de ses romans ont été publiés par la Maison d’Edition Trei.

Prendre une interview à Marc Levy, un de mes écrivains contemporains préférés, a été une sensation tout a fait particulière et charmante. J’ai échange plusieurs e-mails avec lui et j’ai eu la belle surprise de découvrir un écrivain d’un naturel, d’une modestie et d’une ouverture tout à fait impressionnantes. Après avoir été ravi par ses romans, j’ai été aussi ravi par ses réponses à mes questions.

 

Vous avez été élevé dans le culte de l’autodérision. Est-ce que l’autodérision est une espèce en danger de disparition de nos jours?

C’est une très bonne question. Me méfiant des généralités, je dirai que tout comme pour la profondeur du “Prout”, (rivière faisant office de frontière Moldo-Roumaine pour ceux qui l’ignoreraient et dont je n’oublierai jamais le nom pour lui devoir l’un des plus grands fous rires de ma vie en classe de Géographie ainsi que la punition qui allait de pair), cela dépend sous quel pont. J’ignore par exemple, comment se porte l’autodérision en Roumanie, n’ayant eu la chance d’y revenir depuis quelques années. Je peux vous dire que l’autodérision dans la classe politique française ne me semble pas au mieux de sa forme.

 

Combien de fois avez-vous identifié le bonheur jusqu’à présent ?

Plein de fois, je suis d’un naturel heureux.

 

Pourquoi aimez-vous mieux l’humour à l’ego?

Parce que les deux sont incompatibles et cohabitent mal chez une même personne. Vous préférez passer une soirée en compagnie de quelqu’un doué d’humour ou de quelqu’un dont l’égo est surdimensionné ? Les gens qui se prennent très au sérieux, même doués d’une grande intelligence, sont d’un ennui terrible et leurs propos aussi.

 

Les lois liberticides, peuvent-elles nuire aux écrivains?

Bien sur, le nombre de pays où écrire ce que l’on pense peut vous conduire en prison est si grand. C’est terrifiant. L’écriture est un territoire de liberté immense, cette liberté fait peur à bien des gouvernants. Tous les dictateurs et oppresseurs commencent par bruler ou interdire les livres et à incarcérer les écrivains aux pensées libres.

 

Est-ce que c’est difficile de ” peindre l’espoir ” en tant qu’écrivain?

Je ne crois pas que cela soit difficile, cela demande parfois du courage et de la volonté. On vous accuse parfois de naïveté. Décrire le désespoir est souvent mieux considéré que d’inventer l’espoir , je pense que cela devrait être exactement le contraire.

 

Quel est le pourcentage de vocation et passion dans votre écriture?

Comment dissocier les deux qui sont à mon sens intimement liés. Et les deux exigent beaucoup de travail et d’humilité.

 

Le noir est plus chic que le bleu dans la littérature contemporaine. Pourquoi?

Je me le suis toujours demandé et me le demande encore. Il me semble que ceux, qui par manque de générosité, d’ouverture d’esprit, de travail ou d’intérêt porté aux autres, ne savent que parler d’eux même, peindre le malheur, ont érigé ce postulat en dictat. Pourtant, rien n’interdit de décrire la réalité du monde en écrivant l’espoir.

 

Il y a deux années, vous avez dit dans une interview ” Comme un marin, je me fixe un cap que j’espère atteindre et ensuite, je négocie avec la mer pendant la traversée “. Est-ce que c’est dur de naviguer dans les mers de la littérature?

Certains jours sont emprunts de magie, d’autres plus difficiles. Écrire est un exercice qui vous confronte à une certaine solitude, où l’incertitude vous gagne à chaque instant, où le moindre découragement vous fait douter de tout, et de vous même, mais c’est aussi un merveilleux voyage où l’on côtoie la liberté dans toutes ses dimensions.

 

Voltaire disait que les grands esprits se rencontrent. Comment décririez-vous votre rencontre avec Steven Spielberg?

Il n’y avait qu’un seul grand esprit autour de la table ce jour-là, lui. Ce qui m’a le plus frappé fut sans nul doute son humilité, sa générosité et sa bienveillance. Certains font tout pour vous rappeler qui ils sont, d’autres comme lui et comme souvent les plus grands, font au contraire tout leur possible pour vous le faire oublier et vous mettre à votre aise. Je garde un souvenir impérissable de cette rencontre, des heures magiques passées en sa compagnie.

 

Quel est le personnage de vos romans qui vous manque le plus?

Ethan Daldry, cet anglais solitaire au cœur de “l’étrange voyage de Monsieur Daldry”. Je m’en étais fait un ami, un véritable confident, un complice. Il me manque beaucoup. Parfois, il m’arrive de rêver ne pas avoir encore écrit ce roman-là, juste pour avoir l’espoir de retrouver Ethan Daldry. Je sais, dis comme cela, vous allez penser que j’ai perdu la boule ou le sens de certaines réalités puisqu’il n’est qu’un personnage de fiction. Mais pour un écrivain, ces personnages qui vous accompagnent pendant tant de nuits d’écriture finissent par prendre vie et vous ne les oubliez jamais. Terminer un roman est toujours un moment un peu triste. On a l’impression de reconduire des amis chers jusqu’à l’arrêt du bus, et de rester là seul sur le trottoir en attendant que le bus disparaisse dans le lointain.

 

Vous êtes un écrivain accompli, aimé dans tout le monde, avec des dizaines de millions de livres vendus, vous avez une belle famille, vous vivez à New York. Avez-vous accompli tous vos rêves?

Non, heureusement, j’en ai encore beaucoup. J’étais très critiqué par mes professeurs à l’école, car déjà, je passais à leur goût trop de temps à rêver, je n’ai jamais cessé et je rêverai jusqu’à mon dernier souffle.

 

Dans quelles couleurs voyez-vous l’avenir de la littérature?

De préférence, de toutes les couleurs, la littérature est plurielle, comme pour le monde qui nous entoure, sa beauté relève de sa diversité, de toutes les différences qui le constituent.

 

Sursa: http://hyperliteratura.ro/interviu-cu-marc-levy/

Vizualizări: 157

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Literatura este plurală, ca și lumea care ne înconjoară, frumusețea sa vine din diversitatea sa, din toate diferențele care o compun.

Cit adevar in aceste cuvinte... Cita cultura si cita civilizatie... Nu am citit pina acum acest autor, si regret acest lucru, caci sunt sigur imi va crea multe satisfactii intelectuale.  

La magie d'écrire, bien écrire surtout, c'est la magie de vivre pas seulement la propre vie sinon á travers des yeux que ne nous appartiennent pas. C'est de faire un double voyage, celui des sentiments un peu empruntés. Maintenant, á mon pays, c'est pas permis. Alors que je me laisse aller dans les mots des autres. Je remercie d'avoir encore cette possibilité. Cum a spus unu din scritorii mei preferati :

“C'est aussi comme si on avait deux destins : l'un actif et secondaire, qui s'accomplit, l'autre inactif mais essentiel, que l'on ne connaît jamais.”
―Robert Musil

Ce placera se pot sa reviu pe situl.
Daniela

Soyez bien venue, Daniela!

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor