altmarius

cultură şi spiritualitate

Divina Comedie a lui Dante Alighieri

în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu


PURGATORIUL

Cîntul XXII

În brîul al cincilea, printre zgîrciţi şi risipitori, Dante şi Vergiliu întîlnesc umbra lui Staţiu (deşi Dante, ca majoritatea contemporanilor săi, îl confundă cu retorul „tuluzan” Lucius Statius Ursolus, din vremea lui Nero, aici e vorba de poetul Publius Papinius Statius, autorul poemelor Tebaida şi Achileida, ultimul neterminat, născut la Neapole şi trăitor în vremea lui Domiţian), care tocmai şi-a împlinit ispăşirea şi stă să urce spre cer. După ce, în Cîntul XXI, Staţiu făcuse plecăciune dinaintea Marelui Mantovan, pe care-l socoate maestrul său într-ale poeziei şi căruia mărturiseşte că ar fi rîvnit să-i fi fost contemporan, cei doi poeţi antici îşi continuă dialogul, în timp ce urcă împreună, cu Dante pe urmele lor, spre brîul al şaselea. Autorul Tebaidei mărturiseşte că s-a convertit în taină la creştinism şi datorită profeţiilor vergiliene. AutorulBucolicelor (pomenite în text – v. 57) îi dă veşti lui Staţiu despre cîteva mari personaje (istorice sau mitologice) ale Antichităţii, aflate în Limb (printre care poeţii, aleşii Parnasului, în frunte cu Homer, grecul ce rămîne/ de Muze răsfăţat cum altul nu-i). Cîntul se încheie cu contemplarea unui copac simbolic, din frunzişul căruia o voce tainică enumeră pilde ilustre de cumpătare (mai ales biblice: Maica Domnului, proorocul Daniel, Ioan Botezătorul). Întregul cînt stă sub nostalgia „veacului de aur” (prima vîrstă, necoruptă, a umanităţii).
      
1 Îngeru-n urmă-acum ne rămăsese,
cel ce ne-a dat spre-a şasea brînă ghes,
şi-alt P înscris pe fruntea mea ştersese,
4 cît sînt de fericiţi dînd de-nţeles
cei ce rîvnesc dreptatea, iar cuvîntul
cu sitiunt să şi-l termine-a ales.
7 Mai lesne paşii mei îşi luau avîntul
decît în alte vaduri şi întins
suiam la rînd cu duhuri iuţi ca vîntul,
10 pe cînd Virgil grăi: „O dată-aprins
focul iubirii din virtuţi, i-aprinde
şi pe-alţii, pe măsură ce s-a-ncins.
13 Aşa, de cînd ajunse a descinde
la iad şi Juvenal, în limb cu noi,
şi-mi spuse cît pe-a lumii vii decinde
16 ţi-am fost de drag, drag mi-ai căzut apoi  
ca nimeni altul nevăzut vreodată,
şi scurt îmi pare-acest urcuş în doi.
19 Dar zi-mi – şi ca-ntre buni prieteni cată
să-mi ierţi aşa de verdea întrebare,
vorbind la fel de verde totodată –
22 cum de-a aflat zgîrcenia-ncuibare
în tine, cel ce-ai fost atît de plin,
prin rîvna ta, de-nţelepciune mare?”.
25 De-aceste vorbe-ntîi zîmbi puţin
poetul Staţiu şi apoi răspunse:
„Mi-s cîte-mi spui atît de drag alin.
28 Ce-i drept, sînt lucruri uneori ajunse   
să-i dea-ndoielii mincinos temei,
căci pricinile lor rămîn ascunse.
31 Din ce mă-ntrebi văd bine că mă iei
drept un zgîrcit în viaţa trecătoare,
stînd eu cu cei de-această vină grei.
34 Dar află că am fost departe tare
de-a fi zgîrcit, ci lipsa de măsură
am ispăşit-o-n mii de luni amare.
37 De nu-ngrijeam să-ndrept a mea făptură,
aminte luînd la vorba ta cînd spui,
certînd corupta omului natură:
40  „O, sacră foame de-aur, cum nu pui
tu frîu pe lume lacomelor vise!”,
în iad aş fi, rotind povara lui.
43 Văzui atunci că mîinile deschise
mi-erau ca nişte aripi spre risipă
şi m-am căit de ce mă nărăvise.
46  O, cîţi chilugi vor învia, din pripă
necunoscînd căinţa care poate
spăla de rău şi-n cea din urmă clipă!
49 Reversul feluritelor păcate
să ştii c-asemeni lor osînda-şi are
şi-aici verdeaţa şi-o usucă toate:
52  deci eu, de ispăşesc cu gloata care
zgîrcenia-şi plînge, e c-am săvîrşit
păcat pe dos, dar tot la fel de mare”.
55  „Dar cînd Iocastei chinul îndoit
din lupte crude i-l cîntai odată”,
grăi cel prin Bucolice vestit,
58  „din cîte Clio-n versul tău arată,
nu cunoşteai credinţa-n lipsa cui
a face bine nu-i de-ajuns vreodată.
61 Dacă-i aşa, ce soare sau căţui
te-au luminat ca trudnicele vele
pe urmele pescarului să-ţi pui?”.
64  „Tu cel dintîi m-ai petrecut spre-acele
din Parnas peşteri, spre a bea, fiind,
pe lîngă Domnul, far al minţii mele.
67 Făcuşi ca unul care, bîjbîind
prin noapte, poartă dindărăt lumină
şi ochii-n urma lui să vadă prind,
70  atunci cînd spus-ai: «Stă veac nou să vină;
se-ntoarce lumea la întîiul bine,
iar cerul lasă nouă-n jos tulpină».
73 Prin tine-am fost poet, creştin prin tine:
dar ce-am schiţat ca mai vădit să fie,    
culori să pun de-acuma se cuvine.
76 Prinsese lumea-ntreagă să se-mbie
spre-adevăratul crez adus de cei
ce predicau eterna-mpărăţie;
79 iar vorba ta, ce-am spus că-mi fu temei,
cu vorba lor se potrivea atare,
încît m-am dus mereu mai des la ei.
82 Şi-aşa-mi păru sfinţenia lor de mare,    
c-atunci cînd Domiţian i-a prigonit,
părtaş le-am fost în lacrimile-amare;
85 iar cît acolo-n lume-am mai trăit,
i-am ajutat, avîndu-i pildă-n toate,
şi-orice-alte secte le-am dispreţuit.
88  Şi pîn’ s-ajung prin vers pe greci a-i scoate
la apa Tebei, eu m-am botezat;
dar pe ascuns şi cam cu frica-n spate,
91 căci multă vreme tot păgîn m-am dat;
vreo patru veacuri cea de-a patra brînă
am ocolit-o pentru-acest păcat.
94 Tu, care-ai dat de-o parte vălul pînă
ce ochii mei văzură-ascunsul bine,
cît laolaltă drumu-n sus ne mînă,
97 pe unde, zi-mi, Terenţiu se aţine;
de Plaut, de Cecil, de Var să-mi spui:
de-s osîndiţi, pe unde-s şi cu cine?”.
100  „Aceştia, Persiu, eu şi alţi destui”,
grăi Virgil, „cu grecul ce rămîne
de Muze răsfăţat cum altul nu-i,
103 stăm toţi în iad, pe buza primei brîne,
vorbind ades de muntele pe care
avem în veci ocrotitoare zîne.
106 Euripid, ca şi-Antifont, îşi are
sălaş cu noi, Simonid şi-Agaton,
şi-alţi greci, de lauri vrednic fiecare.
109 Din cei de care-a dat şi versu-ţi zvon, 
sînt Antigona, Deifilè şi-Argía,
şi-Ismena, cea cu-al plînsului ison.    
112 E-acolo cea ce arătă Langía;
Thetis şi-a lui Tiresias fiică; şi,
cu ale ei surate, Deidamía”.
115 Cei doi poeţi tăcură, spre-a privi
cu luare-aminte-n jur, căci se gătase
suişul printre steiuri cenuşii.
118 Erau în urmă patru slugi rămase  
dintre-ale zilei, iar a cincea-n sus
trăgea teleaga razelor frumoase,
121 cînd domnul meu: „Eu cred că-i bine”,-a spus,
„ocol pe margini muntelui a-i da
prin dreapta, cum şi-n alte dăţi ne-am dus”.
124 Deci obiceiul ne-a-ndrumat aşa,   
şi-avînd şi învoirea umbrei sfinte,
fără-ndoieli pornirăm a umbla.
127 Eu singur îndărăt, ei înainte,
îi ascultam din mers şi-n vorba lor
aflai poeticeşti învăţăminte.
130 Dar dulcele cuvînt folositor
curmat le fu de-un pom ieşit în cale,
cu poame miresmînd îmbietor.
133 Şi cum, spre vîrf, din ramurile sale
descreşte bradul, el scădea în jos,
cred eu, ca nimeni să nu-i suie-n poale.
136 Iar din înaltul zidului stîncos,
pieziş de noi, curgea o apă clară,
ce-mprospăta frunzişul răcoros.
139 Cei doi poeţi aproape cînd se-aflară,
o voce printre frunze izbucni:
„Lipsiţi veţi fi de hrana-aceasta dară!”.
142 Şi-apoi: „Mai mult Maria se-ngriji
să fie nunta cu belşug decît
de gura ei, chemată-a mijloci.
145 Femeile romane-au dat pe gît
doar apă, iar profetul Daniel
mintos a fost că saţul l-a urît.
148 Întîiul veac, cu aurul la fel,
dădu, prin foame, ghindelor savoare,
şi-apei, prin sete, gust de hidromel.
151 Cu miere şi lăcuste s-a hrănit
Ioan Botezătorul în pustie,
de-aceea-i mare şi în har sporit,
154 cum dau evangheliştii mărturie”.
 
 

Vizualizări: 133

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor