altmarius

cultură şi spiritualitate

Coperta publicaţiei.

Lista autorilor

BIBLIOLOGICA

 • Dr. ELENA TÎRZIMAN (Biblioteca Naţională a României) - Cartea electronică (Le livre électronique)
 • Dr. OCTAVIAN MIHAIL SACHELARIE (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) - Noile tehnologii media şi necesitatea unei gândiri comunicaţionale (Les nouvelles technologies média et la nécessité d’une pensée communicationnelle)
 • Drd. MIHAELA VOINICU (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) -Internet şi dispozitive mobile - tendinţe şi oportunităţi pentru biblioteci (Internet and Mobil Devices -Tendencies and Opportunities for Libraries)
 • MARIANA HARJEVSCHI (Biblioteca Publică de Drept, Chişinău, Republica Moldova) - Parteneriat în susţinerea transparenţei şi accesului la informaţia publică: Biblioteca Publică de Drept şi Primăria Municipiului Chişinău (Partnership for Supporting Transparency and Access to Public Information: The Public Law Library and the Chişinău City Hall)
 • Dr. NELLY ŢURCAN (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău) -Efectele crizei comunicării ştiinţifice şi accesul la resursele informaţionale ştiinţifice în bibliotecile Republicii Moldova (Effects of Scientific Communication Crisis and Access to Scientific Information Resources in Libraries of the Republic of Moldova)
 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Dimensiunea educaţională a serviciilor comunitare oferite de bibliotecile publice (The Educational Dimension of the Community Services Offered by the Public Libraries)
 • AURICA MUREŞAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) -Biblioteca - instituţie prietenoasă pentru persoanele cu nevoi speciale (The Library - A Friendly Institution for the Persons with Disabilities)

 

CARTE VECHE

 • Dr. ELENA DAMIAN (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca) - Operele lui Philippe de Commynes în bibliotecile din Transilvania (Les oeuvres de Philippe de Commynes dans les bibliothèques de Transylvanie)
 • Dr. FLORIN BOGDAN (Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin) SIMONA-LOREDANA BOGDAN (Reghin) -Valori bibliofile în fondul documentar al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” Reghin (Bibliophile Assets from the Documentary Fund of „Petru Maior” Public Library, Reghin)
 • Arhim. dr. POLICARP CHIŢULESCU (Biblioteca Sf. Sinod, Bucureşti) -Consideraţii cu privire la importanţa Psaltirii de la Bălgrad din 1651 (Considerations About the Importance of the Psalter of Bălgrad from 1651)
 • OTILIA URS (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) -Preţul cărţilor româneşti vechi în însemnările de carte din fondul CRV al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca (The Price of Old Romanian Books in the Notes on the Books from the CRV Fund of the Romanian Academy Library in Cluj-Napoca)
 • Dr. MIRCEA POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) -O tipăritură iluministă necunoscută: Cheia preteşugului (1815) (An Unknown Illuminist Print: „Cheia preteşugului” (1815)
 • Dr. ANCA ELISABETA TATAY (Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca) - Gravurile în metal din cartea lui I. H. Kampe, Descoperirea Americii, Buda, 1816 (The Puncheon Prints in I. H. Kampe’s Book „Descoperirea Americii”, Buda, 1816)

ITINERARII LIVREŞTI

 • Dr. IULIAN BOLDEA (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Emil Botta. Ipostazele oniricului (Emil Botta. The Hypostases of the Oneiric)
 • Dr. ION BERGHIA (Iaşi) Un îndrăgostit de limba lui Maupassant (Un amoureux de la langue de Maupassant)
 • Dr. ELA COSMA (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca) - Anton Cosma - prozator (I) (Anton Cosma - Prose Writer (I)
 • Dr. INOCENŢIU DUŞA (Târgu-Mureş) -Eugen Ionescu - dramaturgul căutărilor intermitente (Eugen Ionescu - The Playwright of the Intermittent Quest)
 • Dr. MIRCEA POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) -O contribuţie la Bibliografia Românească Modernă: Versul unui recrut (A Contribution to the Modern Romanian Bibliography:The Verse of a Recruit)
 • Dr. TEODORA FÎNTÎNARU (Biblioteca Judeţeană Vrancea) -Însemnările pe cărţi ca formă de paratextualitate (Les annotations sur livres comme une espèce de paratextualité)
 • Dr. NICOLAE FOLA, ALIN MARIUS MIHĂILESCU (Colegiul Tehnic Târnăveni) - Rolul literaturii de specialitate, presei de profil şi al receptării curentelor europene de pedagogie în evoluţia şcolilor pedagogice româneşti din Transilvania (1867 - 1918) (The Role of the Specialty Literature, the Profile Press and the Reception of the European Pedagogic Trends in the Evolution of the Romanian Pedagogic Schools in Transylvania (1867-1918)

BIOGRAFICA

 • RADU PETRESCU (Bucureşti) - Protopopul şi pedagogul mureşean Simeon Popescu (1848-1919). Un ultim omagiu adus de Liga Culturală prin savantul Nicolae Iorga şi preotul-profesor Gheorghe Cotenescu (The Protopope and Pedagogue Simeon Popescu (1848-1919). A Final Tribute Paid by Nicolae Iorga from The Cultural League and the Priest-Professor Gheorghe Cotenescu)
 • NICOLAE BALINT (Gimnaziul „Sfântu Gheorghe” Sângeorgiu de Mureş) - Anii 50. Cazul Zaharia Husarescu, fost inspector general al Siguranţei din Basarabia (The Fifties. The Case of Zaharia Husarescu, Former Inspector General in the Bessarabian Secret Service)
 • EMILIA CĂTANĂ, ANNA VINTILĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca Judeţeană Mureş reflectată în presa scrisă în anul 2010. Bibliografie (Mureş County Library Reflected in the 2010 Written Newspapers. Bibliography)
 • ANCA CHIRCEA, IOAN HORIA AVRAM, Dr. MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Schiţă de portret: Maria Mureşan, Emilia Vidican, Ana Todea

MISCELLANEA

 • Dr. FABIAN ISTVÁN (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Consideraţii privind politicul în lumea greacă în viziunea lui Tucidide, Platon şi Aristotel (Considerations About Politics in the Greek World in Thucydides, Plato and Aristotle Works)
 • Dr. VASILE DOBRESCU (Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş) - Aspecte sociale şi economice în activitatea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (Astra) (The Social and Economic Aspects of Astra’s Activity)
 • Dr. RODICA PĂVĂLAN (Biblioteca Judeţeană „Al. şi Aristia Aman” Dolj) -Radioul românesc în primul deceniu (1928 - 1938):democraţie şi cultură (Romanian Radio During the First Decade (1928-1938): Democracy and Culture)
 • Drd. CORA FODOR (Muzeul Judeţean Mureş. Muzeul de Artă) - Artişti români interbelici selectaţi din patrimoniul de artă târgumureşean (Romanian Interwar Artists Selected from the Art Heritage of Târgu-Mureş)
 • ROZETA BICI (Aleksandër Xhuvani University Elbasan, Albania) - The Economic „Booming” or Economic Booming of a City during Communism (The Economic „Booming” or Economic Booming of a City during Communism)

NOTE DE LECTURĂ

 • Ioana Costa, Papirus, pergament, hârtie. Începuturile cărţii (Alina Dorina Borz)
 • Raluca Dună, Eu, Autorul. Reprezentări auctoriale în literatură şi pictură. Din Antichitate până în Renaştere (Dr. Corina Teodor)
 • Anca Elisabeta Tatay, Tradiţie şi inovaţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii româneşti tipărite la Buda (1780-1830) (Daniel I. Iancu)
 • Florin Bogdan, Preţul de achiziţie al cărţii româneşti în Transilvania în secolele XVI-XIX (Dr. Cornel Tatai Baltă)
 • Elisabeta Faiciuc, Dicţionar de calendare şi almanahuri româneşti (DCAR). Partea I. Completări la bibliografia generală a calendarelor pentru perioada 1600-1918 (Dr. Mircea Popa)
 • Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu, Bibliologi români - dicţionar (Aurica Mureşan)
 • Vasile Iuga de Sălişte, Oameni de seamă ai Maramureşului. Dicţionar, 1700-2010 (Dr. Mircea Popa)
 • Dinuca Burian, Sărmaşu. File de monografie (Angela Macarie)
 • Emilia Maria Moldovan, Jocul popular între tradiţie şi necesitate (Angela Macarie)
 • Ovidiu Palcu, Renaşterea bisericii durerii. Cartea albă a Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică după 1990 (Ana Todea)
 • Ioan Hotea, Din misterele iubirii filosofice (Aurica Mureşan)
 • Aurora Liiceanu, Patru femei, patru poveşti (Alina Borz)
 • Aurora Liiceanu, Viaţa nu-i croită după calapod (Liliana Moldovan)
 • Serge Moscovici, Influenţa socială şi schimbarea socială (Ramona Bândilă)
 • Sandu Frunză, Comunicare etică şi responsabilitate socială (Alina Dorina Borz)
 • Lilian Zamfiroiu, Relaţiile diplomatice româno-italiene. 1918-1940 (Ramona Bândilă)

 

Vizualizări: 108

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Dind click pe "Consultati publicatia in Biblioteca digitala..." si ulterior pe formatul Adobe pdf. puteti citi acest numar al anuarului.

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor